Milí přátelé, - 8.7.2014

08.07.2014 02:22

 

Milí přátelé,

nejdříve malé návěští. Na web jsem umístil další ukázku z Kryonovy knihy "12 vrstev DNA" a to předmluvu od genetika, Dr. Todda Ovokaityse. Užijte si to.

Pro plátce ze Slovenska také jedna zpráva. Provádějte převod ceny vždy v eurech. Převod bude výrazně levnější jelikož se nebude započítávat poplatek za konverzi na české koruny. Konkrétní částku v eurech odpovídající korunovým hodnotám odsouhlasíme mailem.Možná si mnozí vzpomenete, že v loňském roce, přibližně v létě, nastalo krátké období asi 1,5 měsíčního výpadku, kdy poselství Mistra Hilariona nebyla překládána. Občas termíny týdnů se shodují. Takže, i letos jako loni, máme období 7.7. až 14.7. a Mistr Hilarion požádal Marlene, svou channelerku, aby pro tento letošní týden připomenula jeho loňské sdělení. Tak se podívejte  a přečtěte si, co v loňském roce Hilarion předal a co jsme tehdy nečetli. Uvidíte, že před rokem asi nějak předběhl dobu... a my si toto poselství přečteme až nyní, kdy nějak i více cítím jeho využití.

Po měsíci je zde opět nové poselství AA Michaela skrze Ronnu Herman. Má název "Ovládání svého života". Toto poselství je takové shrnutí různých aspektů a stránek procesu transformace a vzestupu. Je to o tom, kde se v současnosti po energeticko-spirituální stránce nacházíme, na co se zaměřit, co plnit, čemu se podřídit, s čím se potkáváme, co je tím nejvyšším možným způsobem vyzařování Světla v lidské společnosti apod. Poselství jistě dosti užitečné.

Od Kryona dnes přináším jeho červnové Marshmallow Messages neboli jeho myšlenkové jednohubky, citace z channelingů a knih, jak je pro všechny příznivce Kryona připravuje Lee Carroll.

Pamela Kribbe, která je známá svými Jeshuovými channeligy tentokrát napsala svůj vlastní autorský článek. Má název "Vše je tak, jak by mělo být, nebo ne?" A myslím, že všechny zaujme. Zabývá se zde trochu hlubším způsobem onou "okřídlenou" tezí "vše je tak jak, má" ... nebo "stalo se to, protože to tak mělo být" apod. Jistě jste také cítili u podobných konstatování, kterými se komentoval někde nějaký stav či osobní situace, že se poněkud od něčeho jakoby utíká, či se vzdává. Pamela tuto tezi na několika stránkách rozebírá, klade otázky a na ně odpovídá a posléze dochází k vyústění, k řešení, které je opravdu spirituální a se kterým jistě budete souhlasit.

Další dnešní autorský článek sepsal na téma Paralelních realit a paralelních životů, životní partner Pamely Kribbe, Gerrit Gilen. Článek má název "Práce s paralelními životy". Gerrit se v článku zamýšlí nad jednou zajímavou stránkou života a to nad de facto kvantovostí života, nad jeho mnohovrstevnatostí apod., kdy, podle dané teorie, v momentu, kdy se rozhodujeme stane se to, že jedna realita se začne více rozvíjet, budeme ji hmotně zažívat a ta druhá, kterou jsme odsunuli, nerozhodli se ji zařadit do svého fyzického žití a již více v hmotném světě neexistuje, tak existuje ve světě, realitě paralelní a naše duše ji prožívá současně s tou, kterou žijeme my, jako lidé, ve fyzické realitě. Zabývá se pak i myšlenkou jaký má tento stav pro naši přítomnost význam. A v závěru nabízí konkrétní meditaci pro prožití těchto skutečností.

K aktuální době po energetické stránce se vyjádřil Kryon v krátkém sdělení, které přijala Markéta Selinijana. Sdělení má výstižný název "Léto 2014".

K energiím současnosti přináším zprávy rovněž od Pleji. Jednak její aktuální channelingy Plejáďanů a pak také sdělení k energiím současnosti. A to tyto komentáře z 2.7. až 7.7. - seřazeno chronologicky jak uvádím (vše krátké textíky). Myslím, že texty obsahují myšlenky, které mají co říct nám všem.

A dnes také jednu zajímavost, perličku ze světa "předpovídání vývoje", abych se neuchyloval k onomu okřídlenému výrazu "předpovídání budoucnosti". Jakoukoliv budoucí očekávanou událost, ať již předpověděnou, či vlastní tvořivostí utvářenou, vnímám jen jako jistý energetický potenciál. A tak i přistupuji k různým úvahám astrologů, kartářů. senzibilů všeho druhu.
Velmi zajímavě proto se jeví v poslední době egyptská vědma, astroložka Joy Ayyad, v Egyptě nazývaná "královna proroctví". Její prognózy vývoje i specifických událostí se obdivuhodně naplňují. V přiloženém dokumentu najdete její aktuální předpověď a k tomu také dva předchozí články (pro vlastní posouzení vyslovených prognóz) z 16.12. a 5.12. 2013, v tomto pořadí. Dost zajímavé.

Z rubriky ZDRAVÍ mám dnes velice zajímavou zprávu o jednom experimentu žákyně základní školy. Článek má název "Šokující test s mikrovlnkou vám otevře oči". Psaného slova tam moc není, spíše tu vypovídací hodnotu mají fotografie.

A v dalších dvou příspěvcích v rubrice Zdraví se podíváme co si systém (tedy rozuměj starý ovládací systém vnímající člověka jako svůj chovný užitkový materiál...) dovolí v zájmu prosazování svých zájmů, v zájmu zisku, bez ohledu na důsledky pro ty, kterým to je určeno. Jsou to dvě celkem krátká videa.

V prvním videu je vystoupení odbornice na marketing potravin a jídla,odhaluje tři hlavní metody marketingu jídla, které slouží k vytvoření falešného dojmu, že se původem nakupovaného jídla nemusíme vůbec znepokojovat.
Volbou vhodných slov a frází v nás vytváří dojem, že je potřebujeme, a dobrý pocit z toho, že je kupujeme, ať už jsou zdravé, či nezdravé nebo mají jakkoliv problematický původ. Celé je to velmi zajímavé a zejména však, po uvedení té třetí podmínky, zásady, pro každého velmi šokující.

Tajemství marketingu potravin, asi 7 minut, české titulky

Druhé video je záznamem (zřejmě i tajně pořízeným, jak je patrné i z charakteru záběrů) ze školení pracovníků některé farmaceutické firmy. Poslechněte si "školitele" a zjistíte, pokud ještě ve skrytu sebe někde pochybujete, že v prvé řadě jde o zisk. Zdraví pacientů je až na některém dalším místě. Jak se říká v článku napsaném k této video reportáži v internetovém médiu "Deník referendum":  Farmaceutický průmysl tvoří od výzkumu po prodej léků začarovaný kruh, kde se více než o zdraví jedná o peníze. Ve své činnosti zneužívá pozitivní image, jíž napomáhá propojení s všeobecně populární a respektovanou lékařskou profesí, jakož i fakt, že nějakou dobrou zkušenost s léky má snad každý. A pak, testování nových preparátů leží v rukou farmaceutických firem a nejsou stoprocentně kontrolovatelná.
 
Školení pro farmaceutické firmy: Zlepšete vaše klinické testy snadno a rychle, 5 minut, česky


Dnes také několik zajímavých a moudrých citátů:

"POKUD SPĚCHÁME NESPRÁVNÝM SMĚREM, NEMÁ ŽÁDNÝ SMYSL ZVYŠOVAT TEMPO..." (B. Breull)

"ZÁSADNÍ ŽIVOTNÍ ZMĚNY PŘICHÁZEJÍ V OKAMŽIKU, KDY SI MYSLÍME, ŽE NEMŮŽEME JÍT DÁL A NEBO PŘICHÁZEJÍ DALŠÍ V OKAMŽIKU, KDY SI MYSLÍME, ŽE JSME JE ZVLÁDLI..." Merlin

POKUD JSME PEVNĚ ROZHODNUTI NĚCO UDĚLAT, OBJEVÍ SE DŘÍVE NEBO POZDĚJI PŘÍLEŽITOST, KTERÁ NÁM POMŮŽE UDĚLAT PRVNÍ KROK. (anonym)

ŽIVOT JE JEDNA VELKÁ NEKONEČNÁ CESTA DO NEZNÁMA. KDYŽ SE BUDEŠ TRÁPIT Z NEJISTOTY, BUDEŠ SE TRÁPIT CELÝ ŽIVOT. NAUČ SE NEJISTOTU MILOVAT A ŽIVOT SE STANE JEDNÍM VELKÝM DOBRODRUŽSTVÍM. (anonym)

A zcela na závěr: cosi neobvyklého, roztomilého a zábavného - "Drezura" - asi 1 minuta

Přeji krásný letní týden a klidné přijímání vysokovibračních energií proudících nyní na Zemi

Láďa

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 7.7. 2014 - 14.7 2013

Hilarionovo poselství právě před rokem...

Milovaní,

jak se ve vašem osobním životě ukončují mnohé záležitosti, vězte, že se blíží bod obratu, kdy se konečně osvobodíte od větší hustoty, s níž  jste zápasili. Bylo to proto, že mnozí z vás si zvolili tuto zkušenost s nižšími vibracemi jako způsob, jak ulehčit a zrychlit čištění v kolektivním poli lidstva obklopujícím Zemi. Pole bylo z větší části vyčištěno a to nyní pomáhá probouzejícím se duším lépe řešit jejich osobní záležitosti, které se vynořují na povrch, jak se energie zvyšují a stávají se intenzivnější. To, co jste vy ukončili, začíná nyní zakoušet  většina populace, ale již bez naakumulované hustoty,  kterou nashromáždily minulé generace.

 

Pro každého z vás je důležité neustále si udržovat  vyšší spojení s vašim Vyšším Já a vašimi duchovními průvodci a snažit se nenechat se vtáhnout  do osobních a kolektivních dramat, která probíhají. Vaším úkolem je zůstat soustředěn na vytváření a udržování vize nové reality lepšího života pro všechny. Buďte si vědomi, že to může být zrádné, protože ti, které milujete a o které pečujete, budou procházet svým vlastním procesem růstu a probouzení vědomí  a to může ovlivnit vaši vlastní rovnováhu  a vyváženost, když jim budete chtít pomoci. Dejte jim maximální důvěru, s vědomím, že ať procházejí čímkoliv, je to jejich zkušenost. Nikdo nemůže kráčet po jejich cestě za ně.

 

Jste  to vy, kdo jste v této době  světlem světa, takže je důležité, abyste pokračovali v péči o sebe. Jak pokračuje proudění  energetické aktivace, odpočívejte tak často jak jen můžete, abyste energie   přijali a přizpůsobili se jim s větší lehkostí a vděčností  a stále dbejte na každodenní režim, abyste udržovali vaše osobní energetické pole silné a zdravé. Představujte si sebe sama a berte sebe sama jako duhový most mezi nebem a Zemí, jako proud lásky, jako bytost světla, která přináší a ukotvuje nebe na Zemi. Važte si za to sami sebe a buďte vyrovnaní. Vaše cesta se nyní stává lehčí, když lidstvo jako celek chce převzít větší zodpovědnost za vše, co se v okolním světě děje.

 

Všude jsou znamení toho, že změna je heslem doby a to si vyžaduje změny ve společnosti. Nic,  co bylo doposud přijímáno jako norma, již nemůže považováno za danost, protože vše je v pohybu a lidstvo se také musí přizpůsobit a změnit. Lidé musí jít hlouběji  do sebe a najít své vlastní spojení  se Zdrojem a když dojde ke změnám,  bude úkol završen. Uvědomí si, že přijetí věcí na tomto světě nebylo pro jejich život na této planetě prvořadé a že věci mohou lehce zmizet, protože je to mimo jejich kontrolu a co je opravdu důležité, je spojení  s ostatními.

 

Pokračujte a stůjte pevně ve svém světle a buďte ukotveni na své planetě, když budete prošlapávat cestu vpřed. Je to  pouze vaše  vlastní propojení se Zdrojem, na které můžete spoléhat.    Pozorujte vše, co přichází  do vašeho pole možností,  abyste mohli řídit svoji cestu do neznáma. Vězte, že to je klíčem ke všemu. Vy, a jenom vy držíte klíče od království, které je ve vás.

 

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti 

www.therainbowscribe.com 

www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

 

OVLÁDÁNÍ SVÉHO ŽIVOTA“

AA  Michael prostřednictvím Ronny Herman, červenec 2014

 

Milovaní mistři, máme pokračovat v opakování některých z našich nejdůležitějších minulých učení? Je velmi důležité, abyste měli hlavní cíle procesu vzestupu pevně zakořeněné ve vaší paměti. V současné době jste v procesu začleňování, vstřebávání další příslušné úrovně Světla Stvořitele, s pomocí inteligence vaší NadDuše. Spojování se s mnoha stránkami svého Já páté dimenze a jejich vstřebání, začlenění, nakonec vyústí do nového biologického plánu (modrotisku) (s)tvoření.

 

Vaše Andělské Rodné právo zahrnuje všechny dary, talenty, prvky, znaky a ctnosti Stvoření. Jsou zadarmo - vaše, abyste je mohli vzít a použít. Nicméně musíte si je zasloužit svým vlastním úsilím, a pak se o vstřebanou moudrost podělit s těmi, kdo kráčejí po cestě za vámi. Ti moudří/mistři Země a učedníci na Cestě strávili nesčíslně mnoho času a úsilí, aby odkryli své talenty a získali moudrost, o kterou se dělí s každým, kdo moudrost hledá. Jejich posláním je zjednodušit cestu nebo úkol získání mistrovství Sebe, a zaslouží si za své úsilí odměnu. Musí zde být vzájemná výměna hojnosti. Vy musíte vložit čas a úsilí sami – nebo musíte dát kompenzaci těm, kteří vám prošlapali cestu tím, že vám poskytli pokročilou moudrost  učení vyšších říší. Musíte povýšit své nápady a cíle do nejvyšších možných vibrací, a tím z nich udělat pročištěné nápady, ze kterých bude mít prospěch celé lidstvo.

 

Proces probuzení s sebou nese pohyb mnoha úrovněmi astrálních (emocionálních) plání. Vaším cílem je umístit svůj střed na mentální pláň – pláň vědomí. V určitou dobu se učedník na Cestě pomalu přesune za povinnosti a odpovědnost fyzické rodiny, tak jak stoupá jeho/její vědomí, moudrost a Světlo. Postupně se zvětšuje vliv uchazeče, a stejně tak jeho/její potenciál stát se Služebníkem Světa. Je třeba neustálého a záměrného úsilí, aby člověk zkrotil své ego a získal potřebné vědění a zkušenosti k tomu, aby se stal Služebníkem Světa. Musíte být výjimečně příkladní, a také mít schopnost nadchnout a stimulovat touhu po duchovní moudrosti, abyste lidstvu sloužili jako Světlo, které ho vede. Osvícený  učitel nabízí pravdu, tak, jak mu/jí byla odhalena, a také dává svým studentům možnost přijmout nebo odmítnout jeho/její  učení.

 

Tolik z vás má těžkosti s odhalením svého poslání nebo své touhy, a tak procházíte svými dny netečně. Pokračujete v tom, že neděláte nic, žádný pokus způsobit ve svém životě pozitivní změny. Ne každý je určen k tomu, aby učil masy nebo se stal světoznámou osobou. To vy, kteří tiše plníte své každodenní povinnosti, jak děláte stálé malé pokroky v sobě, a přitom vyzařujete Lásku/Světlo Stvořitele dolů do Země a ven do světa, vy máte nejdramatičtější vliv na negativní prostředí Země. Hledáme Služebníky Světa na úrovni kořenů trávy. Jeden každý z vás je potřeba k tomu, aby se pozvedlo a vyčistilo kolektivní vědomí mas.

 

Když procházíte zkouškami, testy a výzvami transformace, přejeme si povzbudit ty z vás, kteří se cítí bez pomoci a bojí se, že není cesty z dilematu, ve kterém se ocitli. Nechcete otevřít svou mysl možnosti, že existuje a je tady pomoc z vyšších říší Boží existence a že existuje nový způsob myšlení a pročištěný způsob života a vy ho máte k dispozici?

 

Často se v zoufalství modlíte a prosíte o pomoc; nicméně, pokud nepřichází způsobem, který je vám pohodlný, popřete ji nebo ji odmítnete. Modlitby jsou vždy zodpovězeny. Modlitby žádající o nejvyšší dobro se uskutečňují jako velké a malé zázraky, a otevírají cestu lehkému a ladnému životu. Modlitby egoistického těla touhy jsou zodpovězeny tak, aby vám dovolily nalézt vaše vlastní řešení, ztělesněním vašich mylných představ, nepochopení a nepřiměřených akcí. Životní lekce se naučíte tím, že zažijete, co jste stvořili. Ego přitahuje nesoulad a nespokojenost, a to způsobuje, že se hledající obrací ven, aby nalezl řešení a uspokojení. Musíte se naučit modlit se s čistým srdcem a se záměrem nejvyššího pořádku, řádu. Když povýšíte kvocient svého Světla, zvýšíte magnetickou přitažlivost srdce. Musíte se naučit přijmout hojnost kolem vás, se srdcem plným díků a vděčnosti.

 

Proč nezačít formulování poslání tím, že uděláte seznam negativních věcí ve vašem životě, které chcete změnit? Začněte několika malými změnami ve svém životě a pamatujte, že musíte začít u sebe. Ujišťujeme vás, že pokud vyvinete soustředěné úsilí a použijete nástroje, které jsme vám dali, uvidíte ve svém životě dramatické změny. Žádáme vás, abyste nás otestovali. S otevřenou myslí nastudujte některé ze základních konceptů, které jsme vám poskytli, a pomalu ale věrně začleňte do svého každodenního života ty, které s vámi rezonují nejsilněji. Dejte nám svolení vás vést a inspirovat, a když tak učiníte, budete mít za sebou síly Ráje. Prohrát můžete pouze pokud se vzdáte, milovaní.

 

Čas má charakter esence, proto je velmi zřejmé, že strach a vztek mas, moc síly přírody a změny/čistění Země každým dnem nabírají na intenzitě. Mezi různými frakcemi probíhá intenzivní polarizace, nejen na osamocených místech světa, ale v každé zemi, a zahrnuje přidružení, připojení  rasové, kulturní, náboženské a politické. Říkali jsme vám, že propast mezi Světlem a zemí stínu se rozšiřuje, a je velmi zřejmá z obou stran, povznesené i pozemské. Jasně vidíme oblasti, které se koupou v Živoucím Světle, díky vám, věrným Světelným Vozům. Také vidíme zuřící vířivé větry negativity a chaosu, vznikající v mnoha zemích, provinciích, městech, sousedstvích a dokonce mezi rodinami po světe.

 

Pokud jste chyceni řečnictvím světového zpravodajství médií, nemůžete pomoct, ale uvědomte si,  že je v nich porce (nášup, kterým nás krmí) šílenství negativity, které je chrleno do éteru a do vědomí těch, kteří jsou vnímaví k neharmonickým senzačním a separačním zprávám. Strach z deprivace, vztek na vládce, leadery a na vládu, a rozhořčený pocit práva, nároku na věci a služby, bez osobní zodpovědnosti, jsou symptomy intenzivního strachu ze změny, která probíhá v každém koutě světa a uvnitř lidského vědomí.

 

Je čas, aby začal další krok v procesu vzestupu a mnozí pokročilí uchazeči na Cestě se již do tohoto procesu pohroužili a stávají se v něm profesionály. V této době není pochyb, že ti, kdo jsou nějakým způsobem pokročilí ve svém duchovním vědomí zrychlují svůj proces rozvoje probuzení jako nikdy předtím v historii světa, aby mohli fungovat jako vysílače a interpretátoři Vesmírných zákonů a Kosmické Pravdy.

 

Vy, uchazeči na cestě, se stáváte profesionály v budování a používání mnohačetných Pyramid Světla / Síly v páté dimenzi tak, jak se pomalu, ale jistě stáváte aklimatizovanými na prostředí nižší páté dimenze. Otevřeli jste cesty do Měst Světla, abyste mohli postupně vstřebat vyšší a čistší, jemnější, frekvence Světla. Také se připravujete na pravidelné interakce s mnoha stránkami svého Vyššího Já a s úžasnými Bytostmi Světla.

 

Pro mnoho z vás začíná volání po znovusjednocení, kdy vyšší frekvence vaší Písně Duše dosahuje k různým členům vašeho Božího Já. Tak jak čistíte a zjemňujete své vibrační vzorce a váš Energetický podpis dosahuje určité úrovně harmonie, vaše Píseň Duše se začne rozléhat zevnitř ven do čtvrté dimenze a skrz ni, do páté a pro některé z vás možná dokonce do šesté dimenze, a velmi postupně do aurických polí některých Zlomků Duše vašeho Vyššího Já. Pomalu tyto osvícené stránky vašeho Já, tak jak se stávají vědomými si sebe sama, započnou proces, ve kterém se s vámi sladí. Ti, jejichž rezonance je nižší než vaše, spadnou na linii pod vás, a ti, kteří jsou na Cestě před vámi, se pomalu přesunou do sloupu Světla nad vámi. Vy se také budete posunovat stranou a výš do pročištěných a zjemnělých říší, jak všechny zlomky vaší Přítomnosti JÁ JSEM postupně začnou procházet procesem přesunu blíže a blíže k vašemu centrálnímu sloupu Andělského Světla.

 

Pro některé z vás budou tyto informace mátoucí; nicméně, mnozí z vás zažívají různé stupně tohoto procesu během svých nočních pobytů nebo při meditací. Proto si přejeme, abychom vám předali základní porozumění o tom, co probíhá na různých úrovních procesu vzestupu.

 

Když studujete tajemství Vesmírné Pravdy a ponoříte se do nich, vybudujete si zásobárnu znalostí, které můžete použít, když to bude potřeba. Také, když získáte přístup ke své Svaté Mysli, bude to vypadat, jako byste poklepali na Vesmírný zdroj informací; ale zpočátku to bude vaše vlastní, rozsáhlá minulost, která vám v tu chvíli bude zpřístupněna. Stanete se velmi citlivými k myšlenkám, konceptům a úplným informacím, a získáte schopnost vstoupit do tohoto bohatého úložiště informací a vůle.

 

Nabádáme vás, abyste studovali každý z následujících důležitých bodů, dokud neporozumíte jeho všeobecnému významu, abyste se mohli rozhodnout, jestli pro vás tento koncept bude platit. Pak můžete udělat inteligentní rozhodnutí, jestli si přejete vstřebat toto vědění, začlenit ho do svého systému, a pak ho vyhlásit jako součást jádra své pravdy nebo ne. Když nahrazujete své staré prošlé, omezující víry novou vyšší frekvenci a rozšířeným a uvědomělým vědomím, je nanejvýš důležitá soudnost a kritičnost. To je cesta mistrovství Sebe.

 

·         Pozornost lidstva se pozvedá ze ztuhlého bahna pozemské existence ke vzdálenému horizontu budoucnosti. Touha po materiálním bohatství je nahrazována touhou po vědomí Duše.

 

·         K úspěšnému vstupu do mnoha pod-plání páté dimenze je nezbytná zaměřená inteligence, abyste mohli vstoupit do rozsáhlého úložiště moudrosti a pokročilých schopností, které jsou tam uvnitř k dispozici.

 

·         Služebníci Světa budou spojeni silným poutem Duše – upamatování se na slavnostní přísahu sloužit lidstvu, se společným cílem vzestupu vědomí.

 

·         Úpěnlivé a vděčné modlitby, procítěné srdcem, za nejvyšší dobro všech, zároveň s meditací zaměřenou na Duši se musejí stát přijímanou formou rozmlouvání s naším Bohem Otcem/Matkou a s úžasnými Bytostmi Světla.

 

·         Rozsáhlé množství Duší, které stále fungují v rámci iluze prostředí třetí a čtvrté dimenze, se postupně probouzí k nutkání své Duše – Já, jak se tyto duše posunují za vliv struktur víry masového vědomí.

 

·         Je nanejvýš důležité, abyste získali kontrolu nad osobností Ega a podvědomou myslí, aby Nad-Suše/Vyšší Já mohla začít vyzařovat svou moudrost k vašemu já- Duši.

 

·         Bylo předurčeno, aby se stránky/Jiskry andělského království a ostatních úžasných Bytostí Světla inkarnovaly na Zemi a následovaly cestu lidí.

 

·         Brány zasvěcení byly otevřeny a zůstaly otevřeny po celé věky. Nicméně, v minulosti prošlo Otevřenými Dveřmi a získalo mistrovství Sebe pouze několik odvážných Duší.

 

Jak se vyvíjíte a stáváte se šikovnými ve sdílení moudrosti s ostatními, stáváte se daleko více citlivými na jemné zprávy, koncepty a myšlenky svých průvodců, učitelů a andělských pomocníků a Osvícených mistrů z vyšších říší. Když přeměníte informace, které jste nasbírali na moudrost a stanete se živoucím příkladem každé nové, pokročilé úrovně vědomí, budete kvalifikovaní k tomu, abyste učili tyto koncepty ostatní. Musíte zažít to, co učíte a stát se zářivým příkladem, což je nejefektivnější způsob, jak získat pozornost ostatních.

 

Pamatujte, mí odvážní, v každém období a v každém hlavním cyklu jsou Vesmírná Moudrost a Andělská Pravda přístupné těm, kteří mají otevřenou mysl a milující srdce. Podřízení se Vůli našeho Boha Otce/Matky znamená dodržování Vesmírných Zákonů, tak jak vám byly odhaleny. Mistrovství Sebe se vždy snaží udělat nejvyšší volbu, má planoucí touhu sloužit ostatním, a je vždy zodpovědné za své vlastní akce. Zavolejte nás a dovolte nám Osvětlit vám cestu, když cestujete vpřed do budoucnosti. Jste velmi významně milováni.

 

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

 

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2014

 

 

 

02.06.2014

UTRPENÍ PRO BOHA

 

Celá myšlenka „utrpení pro Boha“ je lidského původu. Nikdy ji nenajdete v žádném skutečném channelingu od Ducha z druhé strany závoje. Místo toho je to pravý opak! Lidé to vytvořili a dokonce vložili do některých posvátných písem, aby získali kontrolu nad lidmi. Nikdy to nebylo duchovním poselstvím pravdy.

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset -

 

 

 

09.06.2014

 

NEKONEČNÁ HOJNOST

 

Není žádné konečné množství hojnosti. Přichází z tolika zdrojů, o kterých jste ani netušili, že existují! Když máte místnost plnou lidí, kteří potřebují léčení, panuje tam snad obava, že se nedostane na všechny? Ne! Hojnost darů od Ducha není nikdy předmětem dotazů. Proč je pak tedy problém, pokud jde o byznys či o peníze? Vždyť přeci pocházejí ze stejného zdroje!

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonovy Knihy Osm -

 

 

 

23.06.2014

 

HLUBOKÉ KAPSY

 

Máte hluboké kapsy, když dojde na energii a zázraky. Můžete odsud odejít jiní, než jste sem přišli. Můžete se změnit dřív, než odložíte tuto knihu! Je to součástí vašeho systému víry… nebo na tom snad nezáleží? Jak by se vám líbilo, kdybyste odsud odešli jiní, než jste sem přišli? Jak by se vám líbilo, kdybyste odsud vyšli uzdravení? A to, mí přátelé, je potenciál prožitku dnešního večera, že? A to, mí drazí přátelé – čtenáři, je potenciál toho, proč jste si vzali tuto knihu, nebo snad ne? Tomu se říká svobodná volba. Kolik zátěže, o které si myslíte, že je ve vás zakotvená, dokážete odložit?

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct -

 

 

 

30.06.2014

 

KOMUNIKOVAT DOVNITŘ

 

Takže vás zveme, abyste celou tuto záležitost prověřili v sobě a začali se učit komunikovat sami se sebou… Vždy chcete komunikovat směrem nahoru, že? A co takhle komunikovat dovnitř? Věděli jste, že čím více mluvíte se svou buněčnou strukturou o tom, kdo jste, a o svém božství, tím více se zlepší komunikace s Rodinou a Duchem? Vy víte, že to všechno je propojené, že? Vaše DNA v tom hraje zásadní roli, protože v sobě nese veškeré informace… nejsou jen na vršku vaší hlavy ve vašem mozku.  

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Devět -

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Vše je tak, jak by mělo být, nebo ne?
Pamela Kribbe, červen 2014

 

Tak to mělo být“, „musí za tím být nějaký vyšší smysl“, „vše je přesně tak, jak má být“. Poznámky snadno činěné mezi spirituálně nakloněnými. Často jsou tvrzení jako tato, činěny vůči situacím či událostem, které se zdají, že nemají smysl, jsou tragické nebo kruté. Nehody, nemoci, prosté překážky testují náš smysl pro spravedlnost. Proč se mi to stalo, proč se to muselo stát? Názor, že za vším, co se přihodí, je vyšší řád, božská ruka, která znamená dobro, je uklidňující. Je to však pravda?

Myšlenka, že vše se děje tak, jak by mělo, je deterministickým pojetím: tvrdí, že existuje vyšší moc, která předurčuje, co se v našich pozemských životech stane. Tato vyšší moc má být Bůh nebo vaše duše či vyšší já. Ať je to cokoliv, tvořivá síla nenáleží vám, ale tomuto vyššímu zdroji. Myšlenka, že my jako lidské bytosti máme svobodnou vůli a můžeme činit svobodná rozhodnutí, je tímto vážně zasažena.

Tak tedy vyvstává paradox: začínajíc spirituálním pohledem na svět, mnoho lidí považuje svou moc činit volby a převzetí zodpovědnosti za svůj život za podstatu toho, kým jsou. Pakliže by to nebylo o této moci, celé pojetí vnitřního růstu a transformace by se stalo neplatným. Zároveň existuje prohlášení, které často zní jako zaříkadlo, že „vše je tak, jak má být“, nebo jak říkají jiní: „vše je v božím řádu.“

Tyto „potěšující informace“, že vše se skutečně děje tak, jak má, mě udivují a znechucují zároveň. Ze všeho nejdříve je na Zemi ohromné utrpení, které je zřejmé a které se odráží prostřednictvím běžných každodenních novin. V mnoha, mnoha lidských bytostech stejně jako v přírodě je intenzivní utrpení na fyzické, emocionální a spirituální úrovni. Jak tedy může být vše tak, jak má být?! Za druhé, je tu zmíněný paradox výše, že svobodná vůle a předurčení nesedí dobře dohromady. To je bod zasluhující si úvahu, pakliže předkládáme, že vše je dobré a v božském pořádku. Za třetí, všimla jsem si, že podporování této zprávy jde často spolu s typickou poznámkou lítosti, jistého druhu spirituální povýšenosti, zprostředkovávající něco jako: „Ach, dítě, vidím, že ještě nechápeš, jsi lapené ve svých příliš lidských pochybnostech, náladách a emocích, existuje však vyšší smysl za vším, co se odehrává a jednoho dne toho budeš také svědkem.“ Jsem si jistá, že lidé to často myslí dobře, avšak přece jen…

Když jsem se právě vyléčila ze závažné deprese s psychotickými příhodami v roce 2010 a stále jsem bojovala, abych se dohodla s touto strašnou zkušeností, kdosi mi řekl: „je zcela zřejmé, že jsi tím měla projít a že smyslem toho všeho bylo umožnit ti pochopit lidi s podobnými utrpeními.“ Na tento podnět jsem nedokázala reagovat, jak jsem popadala dech. Později jsem však zjistila, že tu ve skutečnosti byly tři vyplývající podněty: 1. Deprese je předurčená a nemohla bych jí předejít. 2. Stala se pro mé vlastní dobro, i když jsem se cítila příšerně. 3. Spirituální smysl za tím vším byl, že mě to učinilo být lepším učitelem a léčitelem pro druhé. Poslední uvedené tvrzení mě okamžitě povýšilo na mučedníka. To, co se skutečně stalo bylo, že jsem obětovala sama sebe a prošla peklem za záchranu druhých. Ach ne. Jaká lichotka být postavena na takovýto piedestal, mám však podezření, že nahoře na něm je velmi vratká rovnováha.

To, co stojí nad všemi třemi tvrzeními, je velká propast mezi způsobem, jaký jsem cítila ohledně toho, co se mi stalo, a „skutečnou“ spirituální pravdou. To, co jsem pociťovala pregnantně za špatné, bylo „skutečně“ dobrou věcí. To, čeho jsem se chtěla ze všeho nejvíc vyvarovat, bylo být „opravdu“ předurčena a to, co jsem prožívala jako své osobní soudní líčení během depresí, bylo „skutečně“ něco, co jsem na sebe vzala, abych se stala lepším učitelem a léčitelem. Vztek, smutek a hrůza, kterou jsem poté cítila ohledně toho, co se mi stalo, byly jednoduše pro mé ego, které se nemohlo odevzdat vyššími řádu věcí, bouřlivé. Tento příklad ukazuje obecnou linii úvah, která může být aplikována na mnoho různých situací. Obecná tendence je pohlížet na události či situace, které se zdají na první pohled hrozné, tragické nebo absurdní, a pak je uhladit s pomocí spirituálního názoru, že „věci jsou vždy přesně takové, jaké mají být“, nebo „že existuje božský řád řídící události a tudíž je na hlubší úrovni vše v pořádku.“

Co dělat s tímto typickým přístupem uhladit věci? Pojetí, že vše je předurčené a vyvíjí se dle boží vůle, nemůže být vyvráceno logickými důvody. Je to nevyvratitelné metafyzické tvrzení, které nemůže být překroucené (nebo uznané!) empirickým důkazem. Nicméně je v konfliktu s naším hlubším pociťovaným pocitem, že jsme schopni ovlivňovat naše životy a že máme svobodnou vůli a moc si volit. Pojetí, že „vše je dobré takové, jaké je“ nebo „vše je takové, jaké má být“ je v konfliktu s tím, jak se cítíme v každodenním životě. Kdykoli je spirituální názor zjevně v rozporu se zdravým rozumem, s našimi každodenními pocity, zvedá to pro mě červenou vlajku. Věřím, že skutečná spiritualita je vskutku slučitelná s našimi přirozenými instinkty a intuicí. A co víc, věřím, že prostřednictvím našich přirozených pocitů se dokážeme spojit se svými dušemi. Více než mysl a ideologie, které vytváří, je to srdce, centrum našich pocitů a intuice, které vytváří bránu ke spirituální pravdě. Kdykoli existuje velká propast mezi tím, co cítíte pro sebe opravdu jako dobré a pravdivé a co tvrdí spirituální učení, že je dobré a pravdivé, si já vždy vybírám ve prospěch lidských pocitů jakožto řádného měřítka. Ovzduší samolibé nadřazenosti, s kterým jsou často činěny neintuitivní spirituální nároky taktéž nepomáhají.

Co ale potom? Když nejsou věci předurčené, když neexistuje žádný vyšší smysl za vším, co se děje, je život jen pouhou hrou náhod? Není tu žádný větší příběh, smysl toho všeho? A pokud je to všechno svobodné a otevřené a vy stále věříte v Boha, proč Bůh dovolí tolik bolesti a utrpení, jaké je pak vysvětlení? Ráda bych tvrdila, že existují spirituálně smysluplné důvody, proč se věci dějí, tak jak se dějí, to však neznamená, že to, co se děje, je dobré a správné. Existuje smysl pro všechno, ale to nezahrnuje, že by se to mělo stát. Mým tvrzením je, že existuje rozdíl mezi uznáním a spirituální logikou za událostmi, které se odehrávají a za vírou v předurčení. V našich životech opravdu existují spirituální zákony, nejsou však v rozporu s naší svobodnou vůlí.

Abych objasnila, co tím myslím, aplikujme to na příkladu výše. Má deprese byla jasně způsobena strachy a negativními přesvědčeními uvnitř mě. Věřím, že to náleží k záměru mé duše přinést v určitém okamžiku tyto strachy a negativní přesvědčení na povrch do mého vědomí, aby mohly být vyléčeny. To však neznamená, že věci se měly dít přesně tak, jak se děly, nebo že jsem neměla žádnou volbu, co se v mém životě odehrávalo. Jasně si vzpomínám, že než se mě zmocnila tato deprese (a musela jsem být hospitalizována), obdržela jsem několik signálů, zvláště od mého těla, které mi ukazovaly, že jsem velmi stresovaná a měla bych zastavit. Neudělala jsem to a to nebylo předurčené. Existuje vysvětlení pro fakt, že jsem nejednala na základě svého intuitivního tušení a signálů těla: bála jsem se pochybení, bála jsem se říci „ne“ lidem, protože jsem si cenila jejich uznání a bála se odmítnutí. To vysvětluje, proč jsem nezapojila brzdy včas. Nicméně, i když tu měly jasné důvody místo, byla to stále moje volba. Samotný fakt, že jsem si byla vědoma těchto signálů a tušení, ukazují, že tu byl prostor pro volbu.

Z pohledu do minulosti jsem tedy učinila nějaká špatná rozhodnutí. Nyní je k ničemu nekonečně se obviňovat ohledně méně příznivých rozhodnutí, které jsem učinila v minulosti. Vyčítání nelítostným způsobem dává vzniknout pocitům viny, které jsou destruktivní a kontraproduktivní (mluvím zde z osobní zkušenosti). Soudit se není příliš prospěšné. Nicméně říci, že jsem si nemohla jakkoli pomoci, neboť se to tak mělo přihodit, znamená jít do druhého extrému. Je to čisté popření. Nejde se vyhnout faktu, že jsem mohla učinit jiná rozhodnutí. Nejlepší způsob, jak se poohlédnout zpět, je s očima soucitu a mírnosti. Tím, že k sobě budete soucitní, uznáváte, že jste chybující lidská bytost, a ve skutečnosti je pak mnohem snazší učit se ze svých chyb. Když si dokážete odpustit, uvidíte úskalí minulosti jako smysluplné lekce, které vám umožnily získat vhled a učinit lepší volby v budoucnu. Takto se mohou tragické situace stát smysluplnými a mající význam nikoli proto, že jsou vnitřně dobré nebo žádoucí (často nejsou), ale protože jste připraveni se z nich učit a dokonce být jimi transformováni. Zdali je něco spirituálně smysluplné, není určené objektivními událostmi jako takovými, ale způsobem, jakým to zakoušíte a interpretujete.

Takto mohou být svobodná vůle a jistý stupeň předurčenosti sladěné. Představte si, že vaše duše chce žít v tomto životě prostřednictvím jistých zkušeností. Proto si vaše duše vybrala být konfrontována s jistými výzvami, které byly jaksi před-programovány do vašeho života. Jistí lidé, se kterými se setkáváte, různé příležitosti nebo překážky, které vám přichází do cesty, mohou být opravdu připravené předem. Klíčová otázka nicméně zní, jak, jako člověk se svobodnou vůlí, odpovíte na tato setkání a situace a do jaké míry odhalíte smysl a účel v tom, co se vám děje. To není určené a je to základním smyslem vaší duše, pojmout lekce tkvící ve výzvách s láskou a přijetím. Takto činíte jiné volby v budoucnu a ve svém životě přitahujete více pozitivních setkání a situací, vylučující potřebu čelit stále znovu stejným výzvám.

Často je velmi těžké odpovídat na nejzávažnější výzvy v životě s důvěrou a přijetím. Proto říkám, že je to základním cílem vaší duše. Často je to velký boj poznat hodnotu hlubokých zkušeností ztráty, bolesti nebo odmítnutí. Odpor nebo zoufalství jsou normální a velmi lidské. Přesto věřím, že je to pro nás nejhlubší pozvání duše: přijmout i tu nejtemnější část našich životů a nás samých s pochopením a vřelostí. Ne proto, že je to „dobré takové, jaké je“, ale proto, že přijetí a fungování je jediná cesta ven. Je to jediná cesta do světla.

Když jsem byla uprostřed svých psychotických depresí, neprožívala jsem žádný smysl nebo význam toho, čím jsem procházela. Pro mé milované to byla také noční můra. Byla jsem nakonec vzata do psychiatrického oddělení nemocnice proti své vůli. Tam se začalo mé zotavování. Poté, co jsem se zotavila, jsem zjistila, jaké to je, když hluboké utrpení přináší ovoce. Jakmile jsem se obrátila do světla a chtěla znovu žít, zažila jsem hlubokou radost a všimla si hojnosti ve svém životě jako nikdy předtím. To, co bylo předtím bráno jako samozřejmé, se stalo zdrojem zázraku a hluboké vděčnosti. Někdy jsem chtěla jen tak zastavit před domem při návratu z obchodu a jen žasnout nad faktem, že je pro mě na Zemi místo, kde mohu žít s dvěma nejvíce milovanými lidmi, s mým manželem a dcerou. Žasla jsem nad úžasnou péčí a podporou, kterou mi dávali lidé kolem, dříve známí se stali důvěrnými přáteli. Nejen úplné zhroucení, které psychóza přináší, mi dalo nové uvědomění toho, co jsem dříve brala za samozřejmost, dalo mi to taktéž nějaké trvalé vhledy, které mi nyní pomáhají žít můj život s menším strachem a větším naplněním. O pár let později jsem napsala knihu o mé temné noci duše, která mi pomohla integrovat celou zkušenost plněji a s přínosem ohlédnutí se zpět. Po publikování této knihy (v holandštině – doufám, že na konci tohoto roku i v angličtině), jsem obdržela dopisy od lidí, kteří se v mém příběhu poznali a cítili podporu a útěchu. Tak moje temná noc duše získala smysl. Postupně se tato děsivá zkušenost jevila v jiném světle, v léčivém a smysluplném světle. Nicméně to neznamená, že se to tak „mělo stát“ nebo že to byla „opravdu“ dobrá věc.

Je vše tak, jak by mělo být? Je to dobré takové, jaké to je? Ne! Na Zemi je spousta tragédie a utrpení. Věřím, že přitahujeme nějaké negativní situace do svých životů, abychom si uvědomili negativitu uvnitř nás (vztek, strach, nedůvěru). Tyto situace mohou být z části před-určené. Smysl za těmito výzvami však je ten, že činíme různé volby v budoucnosti, abychom mohli propustit negativitu a přestat ji do svých životů přitahovat. Bolestivá nebo tragická situace není doopravdy dobrá nebo hodnotná. Stane se jí pouze tehdy, když mají lidé odvahu a jasnost mysli nalézt v ní smysl a být jí transformováni. Máme na výběr, jak odpovíme na to, „co je“. Máme potenciál transformovat negativitu a bolest našim vnitřním postojem a učinit život lehčím a radostnějším pro nás i pro ostatní. To je skutečným smyslem spirituality. Vyšší řád, který tak zoufale hledáme za vnějšími událostmi v našem životě, neleží mimo nás. Potřebujeme ho tvořit sami: to je naším posláním jakožto svobodných dětí Boha.

© Pamela Kribbe 2014
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

Práce s paralelními životy
Gerrit Gielen 

 

Když činíte ve svém životě důležitou volbu, ve skutečnosti si vybíráte mezi dvěma možnými budoucnostmi. Jakmile učiníte volbu, jedna možná budoucnost odpadá. Je to tak? Nebo tato alternativní budoucnost existuje také v paralelním světě a je zažívána a žita skrze jinou část vás? S ohledem na „mnoho světových teorií“ ve fyzice, pokaždé nastává chvíle volby, odehrává se rozdělení ve vesmíru: různé možnosti spoluexistují v paralelních světech. Jaký je smysl paralelních světů, pokud hovoříme spirituálně, a jak prožíváme tento smysl ve svých každodenních životech? To je ústřední otázka tohoto článku.

 

Úvod

Ve světě vědy byl formulován od roku 1950 takzvaně „výklad mnoha světů kvantové mechaniky“. Tato teorie tvrdí, že jakmile existuje ve vesmíru moment volby, vesmír se rozdělí. Obě možnosti pak koexistují v paralelních světech. S ohledem na tuto teorii se vesmír skládá z nekonečného souboru světů. Náš vesmír je jen jedním z těchto světů. Od představení „výkladu mnoha světů“, popularita této teorie mezi vědci roste. A prostřednictvím sci-fi knih a filmů se tato teorie stala známou i širšímu publiku.

Ačkoli má tato teorie, spirituálně řečeno, mnoho zajímavých důsledků, je to vědecká teorie. Nemluví o vnitřním smyslu existence paralelních světů. Věda nebere v úvahu, že je jejím úkolem uvažovat o smyslu a důsledcích paralelních světů na naše každodenní životy.

Co znamená teorie mnoha světů pro naše chápání duše? Jaký význam mají paralelní životy ve vývoji našeho vědomí? Proč si duše volí zažívat jeden život mnoha způsoby?

Paralelní životy neexistují nezávisle na sobě, ale jsou – jako vše ve vesmíru – vnitřně vzájemně propojené. Všechny náleží vám. Jako takové poskytují význam: rozšiřují pole zkušeností naší duše a tím rozšiřují vědomí.

 

Časové linie

Duše prostřednictvím nás prožívá fyzický svět. My jako lidé cestujeme časem po jedné možné cestě. V tomto kontextu je vhodnější hovořit o jedné možné „časové linii“ a náš současný život je jednou takovou linii. Ve chvíli, kdy činíme důležitou volbu ve svém životě, nastává oddělení časových linií. Je tu linie, na které zakoušíme volbu A a existuje i linie, na které zažíváme možnost B. My jako lidé si nejsme vědomi druhé časové linie, kterou neprožíváme, avšak naše duše ano. Pro ni je druhá časová linie stejně reálná jako ta prvotní.

Ne všechny časové linie, které pramení z našich voleb, které činíme během našeho života, jsou pro duši stejně důležité. Některé jsou více určující než ostatní. Můžeme to porovnat s dny našich životů: některé dny – náš svatební den, dny, kdy se narodí naše děti – jsou pro nás hluboce významné a nezapomeneme na ně. Mnoho dalších dní prochází rutinně a jsou zapomenuty. Samozřejmě, že tyhle rutinní dny mají s ohledem na celek také svou funkci. Vytváří tichý růst a integraci, která směřuje k neobyčejným momentům. Stejný princip se týká i časových linií.

Časové linie se rozdělují na momenty volby, které vyvolávají intenzivní emoce. Představte si, že se po hlubokém vnitřním boji rozhodnete ukončit svou práci a zasvětit život své vášni: stanete se malířem. Existuje taktéž časová linie, kde zůstáváte ve své kancelářské práci. Život malíře je emocionálně intenzivní, je tu na jedné straně strach a nejistota a hluboká inspirace a naplnění na straně druhé. Časová linie, ve které pracujete v kanceláři a příliš neriskujete, je emocionálně méně intenzivní, avšak i tam sbíráte hodnotné zkušenosti. Tato časová linie může být přirovnána k méně důležitým dnům ve vašem životě, zatímco časová linie umělce může být přirovnána ke vzrušujícímu a pamětihodnému dni.

 

Země jako multi-dimenzionální dům

Z perspektivy duše, Země není „věcí“, není shlukem hmoty, ale mnoha-vrstvou říší zkušeností, polem nekonečných možností, ve kterém může lidská mysl zkoumat samu sebe. Duše je zvědavá a chce se obohatit zkušenostmi z rozmanitých časových linií. Byla by škoda používat nádhernou pozemskou osobnost s veškerým jejím potenciálem – vás – jen pro jednu možnost. Byla by to ohromná ztráta potenciálu. Pozemská realita – Země jako taková – byla vytvořena, aby nám umožnila prozkoumat všechny tyto možnosti, protože, znovu, Země není věc. Na úrovni duše jsou všechny možné časové linie prožívány současně. Země je nekonečným místem pro zkušenosti, ve kterém se tento souhrn časových linií odehrává.

Abychom to pochopili, musíme si uvědomit, že i s ohledem na vědu je mysl – nebo duch – podstatnější než hmota. Hmota ve skutečnosti není tak materiální, jak nás kvantové mechaniky učí. Ze spirituálního pohledu je hmota vytvářena pro lidskou mysl/ducha, aby zakoušel sám sebe ve všech svých nekonečných aspektech. Cílem mysli je – prožívání sebe ve hmotném světě – stát se zcela vědomou svého vnitřního potenciálu. Tento potenciál je nekonečný, z čehož vyplývá, proč je hmotná realita taktéž nekonečná a mnohem bohatší a komplexnější, než si dokážeme představit.

Jako lidské bytosti můžeme mít představu, že nás hmota omezuje. Například bychom rádi létali jako ptáci, ale nemůžeme, zatímco v našich snech ano. V realitě hmotné omezení zemské říše zajistilo, že prožíváme určité aspekty života velmi intenzivně. Dám příklad: pokud bychom mohli něco udělat a nemuseli se vypořádat s našimi zranitelnými těly a lidskými emocemi, nikdy bychom neobjevili svou odvahu. Potřebujeme omezení, abychom v sobě tuto kvalitu objevili. Slovy Goetheho: „Bez limitů mistr neodhalí sám sebe“ (In der Beschränkung zeigt sich der Meister). Díky limitům hmotného světa, musíme probudit a vyživit vnitřní kvality jako je intuice, pochopení a odvaha. Můžeme srovnávat život na Zemi se spletitou a obohacující hrou. Všechny hry mají jistá pravidla. Na jedné straně jsou tato pravidla omezeními, avšak na straně druhé umožňují hrát hru se vší její radostí a vzrušením.

V dalších časových liniích našeho současného života, jsou prožívány různé aspekty naší osobnosti, které vedou k probuzení dalších vnitřních kvalit. Tato hra je hrána různými způsoby a duše se obohacuje vstřebáváním všech rozličných výsledků.

Jeden lidský život je jako dům s neomezeným počtem pokojů. Každý pokoj nám ukazuje další aspekt naší vnitřní reality a je vytvořen, aby nás vedl k probuzení specifické stránky naší bytosti. Takto je existence paralelních světů nástrojem pro duši, která prosazuje rozšiřování vědomí.

 

Smysl paralelních světů pro naši současnou osobnost

Prožívání paralelních existencí obohacuje nejen duši, ale má taktéž hodnotu pro naše každodenní životy. Naše duše prožívá všechny tyto časové linie a my, jako lidské bytosti, jsme spojeni se svou duší. Proto jsme také na hluboké úrovni spojeni s těmito našimi dalšími životy.

Naše paralelní životy nás mohou inspirovat a dávat nám sílu. Mohou být vysvětlením pro nečekané talenty, ale také příčinou nepochopených strachů. Odehrává se nepřetržitá energetická výměna mezi rozličnými časovými liniemi. Jsme takříkajíc tým, pracující na stejném projektu.

Některé volby vedou ke klidnému a stabilnímu životu, ve kterém se odehrává pár pozoruhodných věcí. Taková časová linie může vykazovat jistý klid ostatním časovým liniím, kde se život odvíjí turbulentní cestou.

 

Může se také stát, že jisté talenty jsou na časové linii rozvíjeny. Například se někdo rozhodne žít ve Francii a učit se v této určité časové linii francouzštinu. V jiných časových liniích stejného života mohou existovat přirozené sympatie pro francouzský jazyk a kulturu.

Jak se můžeme spojit s prospěšnými aspekty našich paralelních životů?

 

Učinění spojení

Následující technika může být používána na spojení se s jinými časovými liniemi:

-       Představte si jak plujete nahoru. Podívejte se na daný moment seshora. Pokuste se vnitřně pozdvihnout na úroveň své duše. Vnímejte dvě cesty pramenící z tohoto momentu, každou se svými vlastními zkušenostmi. Jedna je cesta, kterou jste si vybrali, druhá je alternativní.

-       Zaměřte se na tu alternativní. Vnímejte její energetickou změnu. Co vyzařuje? Jak se tam cítíte? Jaké zkušenosti tam sbíráte?

-       Umožněte těmto zkušenostem být. Řekněte jim vnitřně „ano“. Vnímejte, jak vás mohou tyto zkušenosti obohatit a postavit v životě jinak. Ponořte se na chvíli zcela do této jiné časové linie.

-       Pohlédněte na energetickou výměnu mezi vašim současným životem a tím alternativním. Co se můžete z druhé časové linie naučit a jaké poselství máte pro tuto druhou časovou linii?

 

Tak, jak to chodí při každé řízené meditaci, pokračujte dokud vám dá jasnost, inspiraci a sílu. Pokud vás zneklidňuje, nechejte to být a zkuste to jindy.

 

© Gerrit Gielen

www.jeshua.net

 

Překlad: Denisa Vaňková

www.jeshua.cz

 

 

 

Léto 2014

~Kryon~

Sdělení Kryona přijala Marketa Selinijana, 07.07.2014

 

 

 „Milované lidské bytosti, jaké energie s sebou nese léto a co vše se na Zemi změní?

 

Především je nutné sdělit, že to období není obdobím smutku a utrpení, ale období prozření a probouzení. Všichni jste velmi vědomé bytosti, jejichž světlo přitahuje k Zemi stále více vysokých energií a jste tak pohonnými motory, křídly, která Lady Gaia má. A když vaše křídla přestanou mávat, pak se i vzestup zastaví, zbrzdí nebo ubere na síle. A v období léta vaše křídla začínají mávat o to intenzivněji. Jako by se těšili na každý okamžik čím dál více. Přijde nečekaná radost, kterou vám váš duchovní rozvoj způsobí. Jako by jste byli z ničeho nic odbrzděni a mohli se vrhnout do zkoumání světa bez hranic. A jsou mezi vámi i lidé, kteří pracují na projektech, které změní svět.

 

Právě takové impulsy vám nabízí letní měsíce. Jsou to impulsy, které vedou k rychlejšímu mávání vašich duchovních křídel. Vaše duše k vám hovoří. Díky zesílenému magnetickému působení na oblast hypotalamu se snadněji dostáváte do kontaktu s Bohem v sobě – do kontaktu se sebou samotnými, s vlastním Já – tím nejsilnějším atributem vaší osobnosti, která se ve vašem fyzickém těle chce projevit, růst a zazářit. S tímto cílem na Zemi přišel každý z vás. Každý z miliardy lidí. Nikdo nebyl o tento cíl ochuzen. Letní měsíce budou ve znamení turbulentních změn, kdy vaše nitro přijímá spoustu informací ze svého okolí a tím zrychlujete mávání svých duchovních křídel.

 

Celé léto bude zároveň provázet uvolňování energie zadní části vaší srdeční čakry. A proto toto období bude pro lidskou říši velmi zajímavé a zároveň je to i období určité pohotovosti v duchovním světě. Neboť právě pro tento čas jsou duchovní bytosti připravené více zasahovat na jakoukoli prosbu nebo žádost, která nepramení z touhy ega, ale z touhy srdce. Ve svém životě tak můžete mnohé vylepšit. Můžete změnit vyzařování svého aurického okolí. Změnou svého vědomí můžete změnit svět. Prolínáním energií pracovníků světla, kteří jsou nastaveni na práci činů a nikoli jen slov, se vytváří pozemské světelné obrazce, které se odráží v nebeském okolí. Země tak zrcadlí zprávu vesmíru … „Ano, jsem tu a jsem připravena na pozvednutí svého vědomí, neboť mě provází andělé, kteří se inkarnovali na Zemi.“

 

S láskou Kryon“

 

© Markéta Selinijana, www.zemeandelu.cz

 

 

 

PLEJÁDSKÉ SVĚTELNÉ ENERGIE
přijala Pleja Světlo Krystal, 4.7. 2014

 

 

Drazí pozemští přátelé,

Naše vyslané energie jsou opět u vás a míří k vašim srdcím.

Plejádské světelné energie jsou silné, láskyplné, ochraňující a léčivé.

Pocítíte je jedině svým otevřeným srdcem.

Mějte své srdce stále otevřené.

 

Drazí, vězte, že síly Světla bdí nad vašimi posláními. Jestliže své poslání vykonáváte v lásce a s energiemi Jednoty, jste i v souladu s vysokými energiemi.

Pod ochranou světelných sil je tedy každý z vás, co se takto podílíte na Vzestupu planety Země. Světelná ochrana, která nad vámi nyní bdí, není zásluhou nás bytostí Světla ale je vaší zásluhou. Vy sami jste si tuto ochranu utvořili, vaší pílí, statečností, a s velkým odhodláním to své Světlo vysvobozujete ze hmoty. Ano, to je velký úspěch na vás samých. Máte radost? To věříme, neboť tuto nádhernou energii od vás vždy pocítíme tak, jak to cítí i vaše planeta Země. Radujte se i z maličkostí. Jak na Zemi tvoříte, takové energie si k sobě přitahujete. Ano, utváříte svět Jednoty, jen dejte do toho více lásky, ne všichni správně chápete Jednotu. Když se navzájem chápete, je ve vás hodně lásky. Tyto energie z vás teď přímo tryskají. Chcete to, tvoříte si to, jen nesmíte povolit. Nedovolte vnějším silám, aby vás ovládaly, nedávejte svou vnitřní sílu jiným silám. Jen vaše síla je váš vůdce, nemáte jiných vůdců než toho svého vnitřního.

 

Ve Vesmíru je vše energií, každá forma, hmota, plyn, mlhovina, hvězdný prach, kámen, vibrace, buňka i slovo. Všechno je energií a je řízeno pevnými zákony, dle nejsilnější energie Vesmíru, všepřítomného Zdroje Světla. Vy lidé, tuto energii nazýváte Bohem, Stvořitelem, Hospodinem, Aláhem, Jahvem, různými názvoslovími. Je zcela nepodstatné jaké jméno této energii dáváte, ale že je to stále táž energie, která prostupuje celým Vesmírem. A tato silná energie lásky z tohoto Zdroje Světla vámi teď prostupuje. Jste chráněni vyššími vesmírnými zákony. Vaše Světlo je den ode dne silnější.

 

Přátelé, vy co vibrujete nízko, budete také pod ochranou světelných sil, na frekvenci kde proudí Světlo. Ale musíte začít co nejdříve pracovat se svými energiemi. Pracovníci Světla vás s láskou povedou a budou vám v tom nápomocni, neodmítejte je, ty pravé pracovníky poznáte, pracují s energiemi Jednoty. Ale jak se rozhodnete je jenom na vás. Světelné Brány se ještě zcela nezavřely. Pracovníci Světla ještě stále napomáhají převádět skrze tyto dimenzionální Brány, proto vám stále připomínáme ať své energie udržujete ve vyšší vibraci. Ty nízké nemají přístup do prostoru, které obývá Světlo. A dobrou zprávou je, že do tohoto prostoru nemá povolení vstoupit systém světa 3D, neboť spadá pod nižší zákon. Systémem se proto nenechejte zastrašovat, ví, že jeho role brzy utichne, tak hraje se vší vervou. Vydržte přátelé drazí, mějte dostatek sil, váš cíl není už tak daleko,  cíl Jednoty, vašeho skutečného domova.

 

S láskou v srdci vám mnohokrát děkujeme za vaši milou pozornost a těšíme se na opětovné setkání s vámi.

 

Milujeme vás

 

S láskyplnými pozdravy k vám Plejáďané = Hvězda Maia

 

Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdroj https://www.facebook.com/pleja.kristal

 

 

PLEJÁDSKÉ SVĚTELNÉ ENERGIE
přijala Pleja Světlo Krystal, 6.7. 2014

 

Jste TVOŘIVÁ SÍLA , která pracuje s energiemi JEDNOTY.

K tvořivosti je potřebné mít, ten správný PROSTOR.

A tak, obývejte prostory, co jsou jen na FREKVENCI SVĚTLA .

Na frekvenci Světla nacházíte TICHO A KLID pro vaše sjednocování.

Otevřete své SRDCE.

SJEDNOCUJTE svá srdce.

Otevřete se světu JEDNOTY.

S klidem a v tichosti TVOŘTE jednotný svět - JEDNOTU.

 

Plejády

Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdroj https://www.facebook.com/pleja.kristal

 

 

SDĚLENÍ K ENERGIÍM

Pleja, 2.7.2014

 

Nezapomínejme na to, že temné energie se budou stále pokoušet lidská vědomí ovlivňovat a budou k tomu i nadále využívat veškerá média, jak TV,rozhlasové,tiskové tak internet.

 

Stejné vždy přitáhne zase to stejné. S čím rezonujeme to také k sobě přitáhneme. Jenže také záleží, z jakých rovin vědomí jsme na Zemi přišli, s jakým plánem Duše. Ono totiž vždy neplatí, že když k něčemu upínáte svou pozornost, že si to zákonitě k sobě přitahujete a že vámi tyto energie prostoupí. Je to o síle vědomí, jestli tu energii jen pozorujete anebo si jí k sobě přitáhnete, tj. že té energii dovolí, aby do něj vstoupila. Je v tom tedy rozdílu.

 

Světlo šíří Světlo – informace, pravdu, vědění. To pravé Světlo, to organické.

Naopak média, slouží k ovládání lidské mysli a budou k tomu využívat i různé prostředky. Média jsou ovládána mocnou elitou. Média slouží temným energiím, a jak víme, temnota je nevědomost, chce, aby lidé zůstávali v nevědomosti. S oblibou se také ale skrývá za falešným světlem, a toto Světlo není organické, co si budeme nalhávat. Úkolem falešného světla je, aby lidem zabránilo k cestě k pravému Světlu, tomu organickému. A tady se pozastavuji nad médii, že by lidskou populaci navigovali k organickému Světlu? K organickému jistě ne, ale k tomu falešnému ano, neboť jim jde jen o ovládání vědomí, aby nenašlo cestu k pravému Světlu – Bohu. Stejné přitáhne stejné - temné přitáhne temné, a to skryté za falešným Světlem nepracuje čistě.

 

Světlo přitáhne Světlo a bude šířit organické Světlo, to pravé. Světlo je moudré a nenasměruje druhé k nějakému jedinci, k jedné bytosti, samozvanému guruovi, ale nasměruje k Jednotě, kolektivnímu vědomí, protože Světlo ví, že schopnosti jsou ve všech nás, v každé bytosti je Světlo. Vyciťujte srdcem a zapojujte do toho i rozum, spojte energie lásky a moudrosti, to je pak jiný koncert a hrajete v tónech Světla, poté vycítíte ty správné energie. Proto musíme zůstávat ve stálé obezřetnosti. Je to teď doslova boj o naše energie a temní budou kolem sebe kopat čím dál více a využívat k tomu různé prostředky, aby nás vibračně stáhli dolů a bránili tak ve Vzestupu.

 

Procházíme velkými zkouškami a nástrahy na nás číhají ze všech stran. Síly Světla nás na tyto energie stále upozorňují, abychom nesešli z cesty. Moc jim záleží na tom, aby nás co nejdříve nasměrovaly na správnou cestu a nebyli jsme dále ovládáni mocnou elitou. Není vše tak růžovoučké a sluníčkové jak se nám někteří snaží namluvit, že nic už nestojí v cestě, co by bránilo v navyšování našich energií. Ba právě naopak - jsme prověřováni, jak jsme silní. Naše lekce už dávno skončily a nyní je doba, kdy skládáme zkoušky. Jen síla Světla projde branami do vyšší dimenze. Ano, ta síla vašeho vědomí, tak jí směřujte pouze směrem k sobě a ne k vnějším silám. A tak to má být..

 

S láskou a přáním všeho dobrého Pleja

https://www.facebook.com/pleja.kristal

 

 

SDĚLENÍ K ENERGIÍM

Pleja, 4.7.2014

 

Systém se pokouší narušovat poslání nositelů Světla.

 

Světlo všech jeho nositelů, je už tak intenzivní a proudí do všech stran, že mocenský systém se je pokouší různě omezovat, zastrašovat, aby zabránil v jejich poslání. A systém si opravdu dává záležet. Tyto temné energie se tu chtějí udržet "zuby nehty" a budou proto dělat cokoliv, aby lidskou mysl nadále ovládaly a zabránily tak v navyšování jejich energií.

 

V těchto dnech jsou temné energie cítit hodně silně. Na lidská vědomí jsou vyvíjeny velké tlaky. Obzvláště na ta vědomí, co s velkým úsilím pracují pro Vzestup. Silné tlaky (opět) směřují na pracovníky Světla, a pokouší se narušit, zhatit jejich pozemskou misi. A tak je systém zastrašuje a nenechá v klidu pracovat - tvořit

 

Jenže do vyšších vědomí se již nemohou nabourávat, přeprogramovat ho, neboť mají utvořenou silnou světelnou ochranu (deaktivace kódů).To systém moc dobře ví a tak to zkoušejí jinou silou, zastrašováním, vnášením nepokoje, a také i omezováním - to když blokují nebo se nabourávají na jejich stránky na internetu. A tak čím více světelné energie na Zemi proudí, o to víc bude temná strana (systém) kolem sebe kopat a bránit v navyšování našich energií. Ač se to teď jeví zle, nevypadá to tak a je spíše dobrou zprávou pro nás, že Světlo se na Zemi rozpíná víc a víc. A to systém nenechává v klidu.

 

Proto také tady na fb,, na svých stránkách, konám své poslání pod duchovním (původním, galaktickým) jménem a ne pozemským. Jméno mám kvůli vibracím, to je pochopitelné, ale skrytou identitu právě kvůli systému, ať můžu na svých stránkách v klidu pracovat, tvořit, předávat, inspirovat. Takto to mám nastavené a teď už vím, že to byla dobrá volba. Věřím, že ti, co jsou teď systémem zastrašováni, omezování, jsou pod ochranou sil Světla a nenechají tyto potřebné lidi pro Vzestup systémem odrovnat.

 

Musíme být silní, odvážní a nevzdávat to. Zářit Světlem, v srdci láskou a to pak systém položí.. Věřme v dobro, i když z vnějšku na nás tlačí zlo. Věřme si.. Věřme v naší vnitřní sílu, v naše nasbírané zkušenosti tady, v náš jedinečný potenciál, který si sebou neseme. Vnášíme s úspěchem Světlo na Zemi. Dáváme tím systému - mat !!!

 

S láskou a Světlem Pleja

https://www.facebook.com/pleja.kristal

SDĚLENÍ K ENERGIÍM

Pleja, 7.7.2014

TRANSFORMACE VĚDOMÍ

 

Dnešním datem 7. července pro nás začíná energetický fičááák !!!!

 

Takovou sprchu Světla jsme tady na Zemi ještě neměli, bude to hodně silné.

Staré se bortí, nové přichází, ale abychom mohli začít nově,s  novými energiemi, je potřebné zbavit se toho starého, nefunkčního. Změnit programy. Transformovat své vědomí.

Už teď lze cítit, jak se naše tělo vnitřně zahřívá,energie už působí. Bude to ale každým okamžikem intenzivnější..

Jak toto období zvládnout?

 

Nenechte se ovlivnit systémem, světem iluzí, zůstávejte hlavně v klidu,vyzařujte lásku, dobro..

A když narazíte na někoho, kdo nezvládá krotit své energie, vnáší neklid a dělá si z vás terč do kterého se rozhodl strefovat? ? Pošlete ho s klidným srdcem "k šípku" !

Nevstupujte do energií, které jsou vám nepříjemné (starý svět), ale naopak vstupte tam, kde vás to energeticky pozvedne (nový svět).

 

Přeji vám/nám hodně vnitřních sil.

 

S láskou Pleja..

https://www.facebook.com/pleja.kristal

 

 

 

Egyptská astroložka Joy Ayadová:
Na mapě světa opět dojde ke změnám, 5.7. 2014

 

 

 

Když koncem loňského roku káhirská "věštecká královna" Joy Ayadová v rozhovoru pro Hlas Ruska předpověděla sněžení v Egyptě, málo kdo ji věřil. Vždyť ani jedna meteorologická služba na světě do nedokázala předpovědět. Ale za dva týdny polovina Egyptu, včetně Káhiry, byla pokryta sněhem - poprvé v dějinách Země pyramid.

 

Následně ve své novoroční předpovědi Joy předpověděla, že v roce 2014 dojde ke změně státních hranic. Přičemž, a to je velmi podivuhodné, s to mělo dotknout také Ruska.

 

Sedmnáctého března 2014, na základě referenda, parlament Krymské republiky vyhlásil nezávislost. Několik dní poté Krym podepsal s Moskvou dohodu o připojení k Ruské federaci.

 

Hlas Ruska: Joy, co vaše nové předpovědi? Řeknete nám dnes něco?

 

Joy Ayadová: Samozřejmě, povím. Ukrajina vezme v úvahu některé ruské návrhy. Tedy, Rusko a Ukrajina se domluví. To ale neznamená, že ukrajinské problémy budou definitivně vyřešeny. Stabilita ještě dlouho nebude, ale současný chaos na Ukrajině se trochu sníží - za měsíc nebo dva.

 

Situace ve světě bude ještě dlouho mimořádně nestabilní. V Evropě budou problémy s financemi a dojde ke změnám ve vedení světových organizací, včetně OSN.

 

Začátkem roku jsem předpověděla, že se mapa světa změní - k tomu došlo s připojením Krymu k Rusku. Ale změny budou pokračovat - i na Východě i na Západě. V západních zemích se v několika místech budou hranice také měnit.

 

Hlas Ruska: Nyní lidé pozorně sledují mistrovství světa ve fotbale. Blíží se rozhodující dny. Jaká je Vaše předpověď?

 

Joy Ayadová: Ještě před zhruba 7 měsíci jsem prohlásila, že podle mých výpočtů se na prvním místě umístí Německo. V každém případě německá reprezentace měla i má velmi velké šance. Na samotné zápasy se nedívám a moc jim nerozumím. Pouze jsem zkoušela vypočítat šance známých mužstev.

 

"Věštecká královna," jak můžeme vidět, se nebojí dělat odvážné předpovědi. Naplní se? Jak dopadnou některé z nich se dozvíme již velmi brzy.

 

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/4335-egyptska-astrolozka-na-mape-sveta-opet-dojde-ke-zmenam

 

 

Egyptská „královna proroctví“ upřesnila svou předpověď na rok 2014

16. prosince 2013

 

 

Její prognóza na konec roku 2013 – sníh v Egyptě – zněla zcela neuvěřitelně, ale splnila se.

 

Káhirská astroložka a numeroložka Joy Ayyad dělá nové předpovědi pro Egypt a jiné země.

V Káhiře poprvé za mnoho desetiletí napadal sníh. V noci poklesla teplota v řadě obvodů egyptské metropole na +3°C. V pátek bylo v Káhiře +7°C nejnižší teplota za více než 120 let pozorování. Sněžilo také v jiných oblastech země. V Alexandrii byl vyhlášen výjimečný stav a pozastavena práce mořského přístavu, na Sinaji byla sněhová pokrývka v jednotlivých oblastech 3 až 5 centimetrů vysoká. Pro obyvatele země s průměrnou zimní teplotou +18°C to je těžká zkouška. Takové počasí neočekával nikdo, ani synoptici.

 

Jediným člověkem, který tuto situaci nejenže předvídal, ale také přesně předpověděl její termíny, byla káhirská astroložka a numeroložka Joy Ayyad. Svou předpověď na konec roku 2013 a na příští rok sdělila před časem Hlasu Ruska. Předtím předpověděla „královna proroctví“, jak říkají paní Ayyad v Egyptě, pád svou režimů – Hosního Mubaraka a Muhammeda Mursího, a udělala také hodně jiných předpovědí, které se naplnily s podivuhodnou přesností.

 

Hlas Ruska: Jaké máte pocity, když se díváte na ten sníh za oknem?

 

Joy Ayyad: Cítím se velmi dobře, ale stejně jako všem lidem v Káhiře je mi zima. Musím ale varovat, že není to poslední sníh letošní káhirské zimy. A v mnoha zemích bude v této zimě neobyčejně chladno.

 

Pokud jde o příští rok, který se pokládá ve Východní Asii za rok Koně, označuji ho za „rok Mluvícího nebe“. Bude to rok globálních změn jak v čistě praktických pozemských věcech, tak i v duchovní sféře.

 

HR: Nemusejí to ale být změny k horšímu?

 

JA: Rok 2014 bude celkem úspěšný nejen pro Egypt, ale i pro mnohé jiné země. Mj. proto, že součet čísel 2014 se rovná sedmi (2+0+1+4=7). Podle Tóry, Bible a Koránu znamená číslo 7 dokonalost. Proto blahopřeji egyptskému lidu k nastávajícímu roku ve znamení sedmičky. V roce 2013 bylo hodně rozvodů a rozloučení, a v příštím roce bude hodně svateb a setkání.

 

Ta sedmička bude mít velký význam pro Rusko a pro Egypt. Jak Rusko, tak i Egypt čeká v roce 2014 úspěch, který přijde, jak tomu vždycky bývá, po překonání zkoušek.

 

Pro Libanon je předpověď nepříliš klidná: obyvatelé této země budou muset vynaložit obrovská úsilí, aby zabránili horšímu. Mají být velmi opatrní a vyhýbat se jakýmkoliv hádkám.

 

Sedmička nepřinese klid obyvatelům Spojených států. V této zemi můžeme očekávat v příštím roce velké přírodní kataklyzmata. Kromě toho dojde k velkému rozdělení ve společnosti, které se může stát začátkem konce té Ameriky, na kterou jsme si zvykli

.

HR: Co čeká v novém roce Hlas Ruska?

 

JA: Slova „Hlas Ruska“ nám dávají číslo 7, o němž jsme právě mluvili. Jak už jsem řekla, je to číslo vítězství. Hlas Ruska čeká dobrý rok – když ne na 100, pak alespoň na 90 procent.

 

 

Zdroj:

https://zemejas.cz/egyptska-kralovna-proroctvi-upresnila-svou-predpoved-na-rok-2014

 

 

Egyptská věštkyně: v roce 2014 se mapa světa změní
Joy Ayyad, 5. prosince 2013
 

 

V r. 2014 se mapa světa změní, a Rusko bude mít větší vliv, než Amerika a Čína. Saúdskou Arábii čekají v nejbližší budoucnosti záplavy. To jsou jen některá proroctví, která vyslovila v interview pro Hlas Ruska Egypťanka Joy Ayyad.

 

Tuto ženu nazývají v Egyptě „královnou proroctví“. Věštění budoucnosti je v Egyptě prastarým a úctyhodným řemeslem. Egypťané však věří zdaleka ne všem. A tuto ženu berou mnozí vážně.

 

Joy Ayyad je povoláním bakalářka francouzského umění, má ale poslání astrologa a numerologa. Její předpovědi se uveřejňují už asi deset let. A jak ujišťují její četní příznivci, naplňují se s podivuhodnou přesností.

 

Skutečné slávy se jí však dostalo teprve letos, kdy předpověděla svržení prezidenta Mohammeda Mursího. Přičemž udělala to v okamžiku, kdy byly prezidentovy pozice zdánlivě neochvějné. Věštkyně však tvrdošíjně prorokovala z televizních obrazovek Mursího odchod, který byl podle jejího názoru nevyhnutný. Moderátoři pořadů se na to skepticky usmívali. A v konečném důsledku museli skeptici uznat svou porážku.

 

Hlas Ruska: Připomeňte prosím některé vaše splněné předpovědi z poslední doby.

 

Joy Ayyad: Předpověděla jsem teroristický čin v chrámu v Alexandrii a smrt egyptského viceprezidenta Omara Sulejmana, zemětřesení v Íránu a uragán v USA. To všechno je zaznamenáno na mé stránce ve Facebooku.

 

Ještě předtím jsem předpověděla, že Al-Sisi, ministr obrany, který podpořil koncem června a začátkem července hromadná vystoupení pro svržení Mursího, bude mít velkou popularitu, a stalo se tak. Říkala jsem to několik měsíců před revolucí z 30. června.

 

HR: A co nás čeká v budoucnosti?

 

JA: Když už to říkám pro Hlas Ruska, řeknu – a říkám to poprvé – že Rusko bude mít ve světě velký vliv, větší, než Amerika a Čína. Egypt se znovu stane předákem arabských států. Egypt a Rusko vytvoří pevný svazek. Sousedé Egypta budou mít dost těžké časy. Bude druhá revoluce v Tunisku a výměna moci v Libyi.

 

A ještě budou v našem regionu přírodní kataklyzmata. Například v Egyptě bude sněžit. Budou záplavy v Saúdské Arábii, nejspíše v Džiddě.

 

V r. 2014 se změní mapa světa, a dotkne se to také Ruska. Rusko bude muset odrazit velký teroristický útok. Podaří se to díky jeho silovým strukturám a díky nějakým technologiím, o nichž zatím nevíme.

 

A vůbec se brzy ve světě hodně změní. Všechny významné události, které předurčily začátek nové epochy, se už odehrály v r. 2013. Mnohé z těchto události jsou zatím před lidmi utajeny, později se ale o nich dozvíme. My všichni máme čekat na nové časy. Ty už nastávají.

 

https://czech.ruvr.ru/2013_12_05/Egyptska-vestkyne-v-roce-2014-se-mapa-sveta-zmeni/

 

 

 

Šokující test s mikrovlnkou vám otevře oči

Napsal Svět kolem nás dne

. Kategorie Zdraví

Níže uvidíte projekt ze školního Science fair (školní soutěž, která mládež povzbuzuje ve vědeckých aktivitách) jedné dívky ze Sussexu, jež chodí do základní školy. Ve svém projektu nejprve profiltrovala vodu a rozdělila ji na dvě části.

První várku vody uvedla do varu na vařiči, druhou v mikrovlnné troubě. Když se voda ochladila, použila obě várky vody na dvě identické rostliny - zalévala ji s nimi. Chtěla zjistit, zda se objeví nějaký rozdíl mezi rostlinou zalévanou vodou normálně uvařenou a vodou, jež prošla mikrovlnkou.

 

Myšlenka za projektem byla taková: Změní se struktura či energie vody tím, že se ohřeje v mikrovlnné troubě?

Jak se ukázalo, rozdíl je fascinující. Po experimentu byl projekt zopakován jejími spolužáky několikrát a vždy se stejným výsledkem.

 

Už je několik let známé, že nejde o problém s ozářením něčeho, co projde mikrovlnkou, ale o poškození struktur (třeba DNA) v jídle, což způsobí, že ho tělo nedokáže rozpoznat.

Mikrovlnné trouby nefungují na různých substancích různým způsobem. Cokoliv se do ní vloží, projde stejným destruktivním procesem. Mikrovlny zrychlí těkání molekul. Tento pohyb způsobí napětí, které naruší původní "vzhled" substance. Končí to zničenými vitamíny, minerály, proteiny a vznikají radiolytické příměsi, jež se v přírodě nevyskytují.

Takž tělo takto upravenou potravinu uschová do tukových buněk, aby se ochránilo před tímto "mrtvým jídlem", nebo jej rychle eliminuje. Co třeba matky, ohřívající mléko v různým "bezpečným" přístrojích? Nebo ona zdravotní sestra z Kanady, která ohřála krev pro transfúzi a "omylem" ho zabila, když krev dostal? Ale výrobci tvrdí, že je to bezpečné. Když je to tak bezpečné, proč umíraly ty rostliny? 

FORENSIC RESEARCH DOCUMENT
Prepared By: William P. Kopp
A. R. E. C. Research Operations
TO61-7R10/10-77F05
RELEASE PRIORITY: CLASS I ROO1a

10 důvodů, proč vyhodit svou mikrovlnnou troubu

Dokumentaci z výzkumu připravil William P. Kopp 

 

—————

Zpět