Milí přátelé, - 9.12.2013

10.12.2013 22:58

Milí přátelé,

V první řadě očekávaná informace. Sděluji, že letošní "Vánoční procházka s Evou Puklovou" se koná 26.12. Sraz je naplánován na 14:00 hod. u stanice lanové dráhy na Petřín "Újezd LD", dole, na Újezdě, tj. ul.  U lanové dráhy. Nejbližší tramvajová zastávka je Újezd (6,9,12,20,22)

V tomto týdnu zahájím nový mail poselstvím Áriů. Tentokrát na téma "Bytosti Duté Země, transformace Planety  a Lidstva"  Tradiční zahájení, tzn. poselství Mistra Hilariona bude i tentokrát trochu posunuto asi na úterní večer.

A dalším poselstvím pro dnešní mail je krásné poselství Mistra Kuthumi, které přijala Natalie Glasson a které má název "Proč se propojujeme se Světlem?". V tomto poselství Mistr Kuthumi lehkou, přístupnou formou vysvětluje cíl naší existence jako prožívání Stvořitele, pochopení co je prožívání Stvořitele (tím i poznání sebe sama jako Stvořitele), poukazuje na různé formy a způsoby prožívání Stvořitele  jako i ty všechny různé metody, způsoby, cesty, kterými v sobě Stvořitele zpřístupňujeme, poznáváme a přivádíme se k Vědomí, které umožní žít na Zemi v míru a harmonii.

Nové poselství pro konec roku přijala od Kryona Markéta Selinijana a má název "Vnitřní zrak, schopnost čtení v auře" a asi není třeba mnoho psát o čem to je. Vše již vyplývá z názvu.

Petra Nel opět přináší několik informací a rad jak zvládat planetární nastavení tohoto současného týdne.

S radostí vám také přináším nádherný rozhovor Gabriely Filippi s malířkou a terapeutkou Věrou kluckou o dětech nové doby. Je to povídání o jejích zkušenostech z práce s těmi všemi indigovými, křišťálovými, diamantovými a jinými "hvězdnými" dětmi, které nyní, v tomto čase a fázi transformace přicházejí na planetu Zemi. Mnozí i jako ve své první pozemské inkarnaci (o čemž také podal informace Kryon, jak se to projevuje a co s tím a pak také s humorem jemu vlastním dodal:...jen počkejte až budou přicházet jejich děti...:-)) ). A já jen dodám, že až tyto děti budou přebírat úřady, funkce atd., začne docházet k radikálnějším změnám.

DĚTI NOVÉ DOBY - Věra Klucká, asi 36 minut

A navazuji hned úžasnou ukázkou jednoho takového dítěte. Podívejte se na vystoupení 13letého chlapce na konferenci TED na téma vzdělávacího systému

Logan LaPante na TEDx - O vzdělávacím systému a hackschoolingu, asi 11 minut, titulky

A pak také něco pro zdraví. Hodně zajímavé počteníčko o zdravých zubech, o tom, co ovlivňuje kazivost a jak zuby léčit, rozuměj jak vyléčit již třeba vzniklé kazy. O tom všem se dočtete v článku "Prevence a léčba zubního kazu".


A v čase předvánočním zasílám také něco pro svátečního pro potěćhu ducha (i slucha.. :-) )
Ave Maria - Olga Szyrowa


Přeji krásný týden prosincový týden
Láďa

 

 

Bytosti Duté Země odpovídají na otázku k transformaci lidstva a Země
Áriové prostřednictvím Evy P., Lenky Z. Karin L., Lucky N., Míni N. - 27.11.2013

 

Uvnitř Země dříme obrovský potenciál čisté síly pro transformaci. Stejně tak uvnitř každého z vás je tento potenciál ukryt. Z jedné strany se obáváte tuto 13 komnatu otevřít, z druhé se vám již nedostává sil pro žití dosavadním způsobem na Zemi.

Uvědomujte si, že vaše Zdrojová energie nemá jen čistící potenciál, ale je především vaší životní realizační silou. Vaší vnitřní silou. Je třeba stále propojovat své Ego se svou Zdrojovou energií a tím se energetizovat čistým způsobem a zároveň kultivovat a uzdravovat své Ego.

Poznávejte svou Zdrojovou energii podrobněji, začali jste ji používat mechanicky, což snižuje její sílu a zároveň vás to vůbec nerozvíjí. Poznávat, zkoušet, přijímat. Vy se proto radši zavalíte prací nebo starostmi, abyste tyto své radostné tvořivé síly nemuseli otevírat. Uvědomte si, do jaké míry si za svou současnou situaci můžete sami. Uvědomte si své pohnutky, které vás provázejí v současné době i z jiné stránky. Jaký je jejich pravý zdroj, kde vznikají, čemu ve svém důsledku brání? Co ve vás se jich drží a odmítá je změnit? Odtud začněte s uzdravováním a poznáváním bohatství své Zdrojové energie. Změňte úhel pohledu.

Áriové a bytosti Duté Země

 

Dutá Země je paralelní svět vysoké vibrační úrovně. Je zásobárnou realizace námětů a vizí vaší 3D. Transformace 3D lidstva probíhá jako proces. Jde o postupné uvědomování se jako lidské duchovní bytosti. V tomto procesu je ego váš učitel, který vás vede ke konečnému poznání, jež vyústí v přijetí života jako takového. Kristovská energie pak ve vás odstartuje poměrně rychlý další vývoj.

Než však dospějete k pochopení či přijetí kristovské energie, můžete pracovat několika způsoby. Velice efektivní je forma duchovní očisty, tak jak ji provádíte Zdrojovou energií a všechny typy paprsků. Paprskové zacílení na konkrétní energie je velice efektivní. Dále je pro vás důležité nezůstávat v nízkých energiích. Když se do nich dostanete, požádejte Zdrojovou energii či některý z paprsků, abyste se dostali do vyšších vibrací. Toto je teď pro vás důležité, protože energie současného prožívání vám naznačují, v čem, v jakých energiích se bude rýsovat vaše budoucnost. Nežijte energie, které žít nechcete, snažte se je změnit. Může to pro vás být někdy složité, ale jste tvůrci. Zvládnete to. A pak přijde to pravé pochopení kristovské energie. Pochopení srdcem. Zvládli jste toho již mnoho, zvládnete i toto, naši milovaní.

Áriové a bytosti Duté Země

 

Rádi bychom vás upozornili na energie, které se v souvislosti s transformací otevírají v nulté čakře. Tyto energie, určité poselství a poslání, má v nulté čakře každá lidská bytost. Začínají se aktivovat postupně ve vlnách a vytvářejí jakýsi energetický vír ve tvaru trychtýře, ve kterém jsou propojeny sítí bodů. Doporučujeme vám, nejlépe ve společné energii, se napojit na tyto své energie v nulté čakře a aktivovat je vědomě. Bude to nový impulz ve vašem přechodu k novým energiím a pomůže vám udržet se lépe ve své vlastní energii. Znovu ale musíme připomenout, že vše budete lépe zvládat, pokud budete propojeni ve svém srdci, nenecháte se vtáhnout a ovlivňovat emocemi druhých a své vlastní emoce budete zpracovávat s nadhledem. Určitou dobu ještě potrvá, než zpracujete své nejstarší bloky z období po vyjití z jednoty. I když se vám zdá, že to, co prožíváte je spojené s konkrétními situacemi a lidmi, ve velké míře jsou to právě tyto prastaré záležitosti. Buďte prosím tedy vědomí v každém okamžiku a pouze vše přijímejte a transformujte v lásku. Vrcholí období, kdy veškeré poznání a zkušenosti máte přijmout a propojit v lásce. Už dlouhou dobu vás podporujeme a chceme jen dodat, že v nedávné době byly otevřeny „průduchy“, které jsou jakousi energetickou vlnou lásky a podpory pro tuto dobu na Zemi.

Áriové a bytosti Duté Země

 

Na všem se pracuje, vše je v plném proudu. Přestavba energetických těl probíhá nejdříve v informační sféře, poté je kompletována s energetickými poli lidí, aby se energetický vzor otiskl do skutečných aur. Než vše doteče do hmoty, chvíli to trvá. Proto jste nedočkaví, zmatení a nevíte, co se děje.

Odevzdejte se - vnímejte více vaše jemněhmotná těla a jejich nově vznikající energie a ucítíte přeměnu. Snáze se vám bude dařit pochopit a opustit stará schémata žití. Chápeme, žili jste v nich pevně po tisíciletí a je neuvěřitelné toto jen tak zlehka odhodit, na energetické úrovni se to ovšem už děje. Vaše těla spravují vaši duchovní průvodci a dávkují přívod nové energie v souvislosti s vašimi reakcemi. Je to jako když učíte vyhládlého znovu jíst - musí pomalu, aby si neublížil.

I vy jste vyhládlí - po lásce a po spojení, po odpočinku. Nyní je ale čas přestavby, proto jediné, co můžete udělat a jak vše urychlit (slovo, nad kterým kroutí hlavou, protože vše má svůj přirozený čas) - je odevzdat se, vnímat a spolupracovat s bytostmi světla vám nejbližšími.

V duté Zemi probíhá nyní přestavba a aktivace energie světel - vzorů. Energie světelných láskyplných informací je již dost silná a nezvratitelná, aby jí vnější svět mohl odolat.  Neláskyplná rozhodnutí, temné machinace a krize dějící se nyní ve světě jsou protitlakem síly, která slábne. Příští věk je nastolen pro lásku a obě strany to vědí.

Vaše těžkosti mohou také souviset s překotným sbíráním zkušeností, kterými ještě musíte projít, abyste byli celiství. Nebraňte se jim tedy, snažte se být co nejvíce spjati s rolí pozorovatele. Jsou to zkušenosti pro vesmír i pro vaše blízké okolí. Vstupujete do světla v prostředí rozpadajících se temných struktur, takže vše vypadá jako chaos, ale jemná síť lásky a vašich podstatných bytí má již pevný řád a strukturu, jen to ještě není dost viditelné.

Jste provázáni se Zemí. Světelným systémem, vašimi společnými zkušenostmi i tím, že jste se takto kdysi rozhodli. Propojujte se tedy se zemí často, je to vaše sestra. Propojujte své srdce se srdcem Matky země ve vzájemné podpoře a vše bude pro vás i pro ni snazší.

Áriové a bytosti Duté Země

 

Lidstvo v současné době neustále spěchá, neumí  naslouchat druhým, protože neumíte  naslouchat sami sobě. Dejte si za úkol, že každý den se na chvíli ztišíte a budete naslouchat svému srdci a zkuste také trénovat bod ticha. Je to velmi těžké, jakmile jdete do bodu ticha, tak vám  začne naskakovat tok myšlenek, ale trénováním  se to naučíte. Pak se budou dít úžasné věci. Neomylně budete slyšet svou dušičku, tvůrce, vaše vyšší já a všechny bytosti, které chtějí s vámi spolupracovat. Ne na formě čistění, dočisťování, ale už jako tvůrci. Jste tvůrci a je třeba si to uvědomovat. Nastává nová fáze v transformaci, vědomě tvořit své záměry na budoucnost, na každý den. Mít nadšení a radost v tomto tvoření, přestat se bát, že to neumím. Věřte si a jak si začnete věřit, vše půjde kvantovými skoky. Stanete se tak přímými tvůrci této krásné transformace. Nemáte žádná omezení ani limity, jen spolupracujte s Tvůrci křídel, s bytostmi transformace, které čekají  na spolupráci, ale musíte je sami oslovit. Pochyby –nevíra v sebe – jsou brzdy, které vás vracejí do starých schémat a pak vytvářejí bludný kruh. Vytvořte si nové vize také vzájemné spolupráce skupin, protože ve skupinách se zvyšují vibrace a můžete lépe tvořit nové možnosti pro planetu Zemi. Jezděte na místa energeticky silná, která budou zvyšovat váš potenciál. Víra ve změnu je nová cesta transformace, spolupráce v lásce dokáže změnit vše. Žehnáme vám.

Áriové a bytosti Duté Země

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přijaly Eva P., Lenka Z., Karin L., Lucka N., Míňa N. (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Proč se propojujeme se světlem?
Mistr Kuthumi

přijato Natalii Glasson – 21-11-13

      S nejzářivější láskou a světlem přicházím se svou energií, abych vás nyní objal. Jsem tu jako podporující průvodce a přítel, abych inspiroval to božské a pravdivé ve vašem bytí, aby se ukázalo plněji a vy je rozpoznali svým současným úhlem pohledu. Nechť na vás září světlo Stvořitele a já sehraji úlohu nástroje a kanálu pro Stvořitelovo světlo, které nasměřuji hluboko do vašeho bytí, abyste mohli rozpoznat světlo, které je již ve vás přítomné.

      Ve své promluvě bych se rád zaměřil na základní pochopení duchovní přirozenosti, neboť to je často přehlíženo a nesprávně chápáno. Dokážete-li plně pochopit základní aspekty duchovního vývoje a důvod pro zvládnutí určitých cvičení, pak jste blíže k plné integraci se Stvořitelem, skrze větší uvědomění si účelu určitých cvičení. Často vás průvodci žádají a připomínají vám, abyste se propojovali se světlem Stvořitele, abyste si představovali, jak toto světlo proudí vaším bytím či abyste žádali, aby se zrychlila vaše energetická vibrace. Je mnoho způsobů propojení se Stvořitelem, ke kterým vás povzbuzujeme, zejména zaměřování se a rozpoznávání světla jakožto Stvořitele. Možná rozumíte tomu, proč vás o toto žádáme nebo se možná stále podivujete argumentům pro naše vedení. Rád bych vnesl trochu světla do smyslu rozvoje vašich základních duchovních znalostí.

      Stvořitel je pro nás, ať už jsme na Zemi či na vnitřních rovinách, velmi obtížně vysvětlitelný, popsatelný a definovatelný, je to nelehké věřit, že jsme poznali Stvořitele. Stvořitel je přítomen ve všem a tak když se podíváme za pozemskou rovinu, ať očima, pocity nebo otevřenou myslí, dokážeme si všimnout určitých projevů, které jsou výsledkem Stvořitelovy přítomnosti. Těmito projevy mohou být pocity radosti, blaženosti, lásky, míru, svobody nebo spokojenosti, mohou to být i vize barevného či bílého světla, synchronicity, které se zdají být zázračné nebo inspirované myšlenky porozumění. Začneme si uvědomovat, že je mnoho způsobů, forem a zkušeností, ve kterých můžeme kolem i v našem bytí Stvořitele plněji rozpoznat.

      Základní cíl vaší existence na Zemi je prožívat Stvořitele v každém daném přítomném okamžiku vaší reality. Možná se vnímáte jako člověk, který vyzařuje lásku nebo jako člověk, který působí jako maják světla a nebo jako osvícená bytost či člověk, který ztělesňuje toto vše a ještě více. Je-li vaším základním cílem prožívat Stvořitele ve své realitě, pak je třeba zaměřit se na sebe, na realitu a na Stvořitele se stálým uvědoměním po každý celý den. Toto neznamená stát se posedlým Stvořitelem, ale spíše vědomě se radovat z jeho přítomnosti a jak ji kreativně vplétat do své reality, myšlenek a emocí. Pokaždé, když vám připomínáme, abyste se propojili se Stvořitelem, se světlem či abyste zrychlili svou vibraci, znovu zaměřujeme vaši pozornost na přítomnost Stvořitele, který je s vámi, ve vás a proudí vámi, povzbuzuje vás, abyste hledali hlubší přijetí Stvořitele ve vašem bytí a realitě. My vás znovu zaměřujeme na vaši skutečnou přítomnost a váš základní cíl.

      Když si v mnohých chvílích vzpomenete na Stvořitele, na své božské já a svou pravdu, povzbuzuje vás to vybudovat si porozumění Stvořiteli, které můžete plně prožívat ve své fyzické realitě a tím dochází k více prožitkům Stvořitele. Když žijete na Zemi, může se vám stát zvykem zapomínání, rozptylování se či ignorování Stvořitele a tak každý okamžik, kdy cítíte a poznáváte Stvořitele je zvláštní, protože vás přenáší zpět do vašeho původního vědomí a umožňuje vám vzpomenout si na vaše hluboké propojení a jednotu se Stvořitelem. S každým cvičením, meditací, nástrojem a vhledem, který s vámi sdílíme, vám ve skutečnosti nabízíme okamžik božského propojení a jednoty se Stvořitelem, které se podobá chvíli spojení a rozpomenutí se. Ať už je ten okamžik krátký nebo dlouhý, prožitek nepatrný či velký, proces splývání vaší energie s energií Stvořitele posiluje vaši božskou podstatu, nabíjí vás a dále inspiruje. Umíte si představit kapku vody, která spadne do veliké proudící řeky a zjistí, že je součástí tohoto velikého rozpětí, životní síly a mocné tvořivosti? Tato kapka se bude cítit posílena. Vy jste podobní takové kapce vody, která vstupuje do veliké proudící řeky. Pokaždé, když se propojíte se Stvořitelem či ještě spíše přijmete pohled, že jste vždy jedním se Stvořitelem a budete tomu skutečně věřit, byť jen na vteřinu, pak si umožníte napojit se na rozsáhlou banku rozpomenutí.

      Propojení se světlem se dá popsat jako dva prameny světla, energie či lásky, které spolu splývají, neboť jsou stejného původu a vytvářejí jeden sjednocený pramen. Jeden pramen je Stvořitel, druhý pramen je vaše duše nebo možná dokonce vaše skupina duší a protože splývají v jedno, kopírují se navzájem a stávají se stejnými. Tento pramen je zakotven ve vás a přináší vám hlubší prožitek Stvořitele. Vše, co s vámi sdílíme je určeno k tomu, aby vám to pomohlo a povzbudilo tento okamžik jednoty, občas dosáhnete jednoty s určitým aspektem Stvořitele, možná s nějakým mistrem, kvalitou či dimenzí; je to proto, že někdy nejste připraveni vnímat sebe sama jako ohromné rozšíření Stvořitele a tak se poznáváte a seznamujete se sebou jako s aspekty Stvořitele. Nikdo skutečně neví, proč je třeba seznamovat se, rozpoznávat a vzpomínat si na svou jednotu a věčné spojení se Stvořitelem a uvědomit si, že oddělenost neexistuje. Jsou aspekty naší existence, kterým ani my plně nerozumíme jakožto Vzestoupení Mistři na vnitřních rovinách Stvořitelova vesmíru; namísto toho si uvědomujeme, že často není potřeba rozumět, protože vědomí ve vašem bytí, které se často nedá vysvětlit, má mnohem větší vliv a přináší útěchu daleko více, než jakékoli vysvětlení, popis či porozumění. Můžeme vám sdělit, že je známo, že Země byla stvořena energetickým polem a na úrovni Stvořitelova vesmíru,  kde se vstupuje do vibrace Země, dochází k tomu, že zapomínáte své božské propojení se Stvořitelem. Proto uznáváme Zemi jako mocný nástroj, školu a místo, kde můžete zkusit ten těžký úkol znovuobjevit Stvořitele a tím podpořit a posílit svou zkušenost a propojení se Stvořitelem na nejvyšším a nejúžasnějším stupni sjednocení se Stvořitelem v jeho vesmíru.

      Rozpomenutí se na Stvořitele není uvědomit si ho mentálně, ale dovolit mu věčně proudit vámi jako čisté, tvořivé a láskyplné vyjádření. Je to navýšené uvědomění si Stvořitele, které vám umožňuje vstoupit do harmonie se vším kolem vás, s energiemi ve vašem bytí a se vším, čím je Stvořitel. Když vstoupíte do harmonie se Stvořitelem, ukončíte veškeré utrpení, bolest a zmatek.

      Svým vysvětlováním vám chci připomenout, když se věnujete cvičením, jako je propojování se s průvodci, posílání léčení, afirmování, bezpodmínečná láska k sobě sama či zaměřování se na dech, mělo by toto vše přivést vaši pozornost zpět k vaší jednotě a integraci se Stvořitelem a zároveň by vám to mělo pomoci vzpomenout si, jak hluboce jste s ním propojeni, zažít vědomí, které vám umožní žít v harmonii se sebou a všemi na Zemi a na vnitřních rovinách.

      Když si začneme uvědomovat smysl své existence, ne toho, co musíme dosáhnout nebo jak můžeme sloužit, ale více o smyslu integrace se Stvořitelem, začneme chápat, že každý okamžik života na Zemi je posvátný. Život sám a Země jsou velmi cenné a ceněné zkušenosti, které vám umožňují poznat sebe sama jako svou pravdu, která má být v úplné harmonii a jednotě se Stvořitelem v každém okamžiku vašeho uvědomění.

      Toto je mé vysvětlení a vzpomínky na mé pochopení vzestupu během mých životů na Zemi. Za mého života jakožto duše, dosažení toho konečného uvědomění si Stvořitele či propojení se světlem, znamenalo být uvolněni z našich fyzických těl, ale nyní máte možnost zůstat ve svém fyzickém těle a zažít posun k úplnému uvědomění.

      Jsem zde jako milující přítel, průvodce a mentor, abych vás podporoval při vašem nejkrásnějším a posvátném hledání, dokonce i skrze čtení tohoto poselství jsme jak já, Mistr Kuthumi, tak vaše duše zažili hlubší uvědomění a integraci se Stvořitelem. Dopřejte si chvíli, abyste si to prožili, ať už s plným uvědoměním či ne, jak skrze a do vašeho bytí proudí Stvořitelovo světlo.

      S bezpodmínečnou láskou

      Mistr Kuthumi


Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Vnitřní zrak, schopnost čtení v auře

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 05.12.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.
 

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby. I dnes k vám přicházím, abych otevřel dál hranice tvého vědomí. Snáším se na Zemi po vlnách magnetismu a obaluji nimi svět. Je to můj úkol, který s sebou od svého zrození nesu a vykonávám ho mile rád.

 

Jsem spojen s každým, kdo kráčí po této Zemi, stejně jako ty jsi spojen se vším, co se na Zemi nachází. A přesto je můj úkol jedinečný a voní tajemstvím objevů a nových poznání, které se zjevují každým okamžikem. Jsem plný překvapení, jsem plný nadšení a radosti z toho, že k tobě mohu promluvit, že se mohu poradovat ve společnosti tvého světla a pozvednout tvé světlo o kousek výš.

 

Často jsem dotazován otázkou, zda mám zkušenost s fyzickým tělem. A na to mohu jen odpovědět, že jsem nikdy neměl příležitost žít ve formě v jaké žiješ ty. Jsi obdarován zázrakem stvoření fyzického těla a na tuto příležitost duše čeká mnoho let či staletí. Tvé světlo je nyní vázáno na tvé fyzické tělo a bez vzájemné spolupráce se tvé světlo nemůže naplno projevit. Fungování fyzického těla znám z obrazu tvé aury a z ní lze přečíst vše, co tě stvořilo, i co tě kdy potkalo a co si v přítomném okamžiku do budoucnosti vytváříš. Pro duchovní bytosti jsi jako otevřená knížka, ze které mohou číst. My nevidíme stav fyzického těla, jako ho vnímáš ty. Vidíme ho jako zahuštěnou formu energie, která vibruje v určitých frekvencích a každá část tvého těla vibruje v jiné vibraci s jiným tónem, s jinou barvou energie a vzájemně tak vytváří dokonalý obraz toho, čemu říkáte fyzické tělo. Pro nás je vaše tělo symfonie. Souhra zvuku, barev, vibrace, pólů a kmitočtů, tvarů a kombinací posvátné geometrie. Jste pro nás zázrakem a učebnicí zároveň, neboť ve vesmíru není mnoho míst, kde byste mohli žít ve formě v jaké žijete nyní.

 

Každá duchovní bytost se umí orientovat ve spleti jemnohmotných energií, umí je číst a stejné schopnosti má i všechno, co se na Zemi nachází a je jedno, jakou to má podobu. Každý člověk umí číst jemnohmotné informace, které vysílá aura druhé bytosti. Ať se již jedná o strom, o zvíře, kámen nebo lidskou bytost. Záleží jen na stupni duchovního rozvoje každého jedince. Není to otázkou vzácnosti daru, je to schopnost, kterou má každý z vás.

 

Ti, co otevřou své srdce, ti, co odhodí pomyslnou touhu znát něco, co jiný neumí a zaměří se nejdříve sami na sebe a na čtení energií ve svém energetickém poli, těm se velmi rychle otevírá nekonečná možnost poznání a nových obzorů. V dnešní době silných energií je možné poznávat a začleňovat své schopnosti rychle. Kompletuje svou duši a čtení energetických vln je základní schopností každé bytosti žijící na Zemi. Jen na vás samotných záleží, kdy a jak se u vás tato schopnost rozvine. A andělé vám v tom pomáhají. A to, že to takto funguje, víte ve svém nitru. Číst z jemnohmotných polí umí i kameny, voda, přístroje, které používáte, hmota, kterou vytváříte. Mistři ve čtení polí jsou zvířata a různé formy energetických předmětů, které vytváříte.

 

Jste ve směsi pestrobarevných energií a jen vaše fyzické oči vás šálí a říkají vám, že je tomu jinak. Věřte více svému vnitřnímu zraku, tomu, co se skrývá uvnitř vás, a který je přímo napojen na paprsek vašeho srdce. Pokud je vaše srdce čisté a plné emocí lásky a dobra, pak je i váš vnitřní zrak naladěn na frekvenci neutrality a svému vnitřnímu zraku můžete důvěřovat jako svému nepostradatelnému příteli na vaší cestě putování po Zemi. Fyzický zrak máte pouze ve fyzické formě, v jiných formách stvoření je váš vnitřní zrak plně rozvinut a nezažívá žádná omezení. Ve fyzické formě se dá říct, že je omezen, ale je to pohled dualitní. Jakmile vstoupíte do života srdce, pak se vnitřní zrak rozvíjí zcela automaticky.

 

A já vím, jak mnoho z vás si přeje vidět energie, anděly, skřítky nebo bytosti jiné, auru, magnetické vlnění, propojení Země s vesmírem … Je to věc, po které lidská bytost touží, ačkoli omezení vnitřního zraku je vzácnou zkušeností, kterou jste prožili a prožíváte, a která vás nesmírně obohatila a ještě tak činí.

 

Nesnižujte se v hodnocení sebe sama, nesrovnávejte se s jinými, váš vnitřní zrak je právě v té úrovni, v jaké jste si to sami dovolili. Některým zrcadlí dramata jejich vnitřních emocí a pak vzniká strach z toho, co člověk vlastně vidí. Když je vaše srdce v harmonii, když se v něm nenachází žádný stín ani emoce, kterou jste sami před sebou zastínili, pak jsou vaše vidění přesná a mnohdy velmi nápomocná jiným. Svých vizí se nebojíte, jste s nimi v harmonii.

 

A i když vám váš vnitřní zrak ukáže struktury, které neodpovídají lásce, víte, že jsou součástí inkarnace na Zemi, a že Země samotná se díky těmto strukturám pozvedá. Tím, že jsou objeveny, se mohou v lásku proměnit a jsou ukazovány jen těm, jejichž srdce září. Je však těžké v lidském bytí rozeznat, kdy srdce hovoří, a kdy se vám jen strachy zrcadlí. Je třeba být bdělý a dobře poznat sami sebe, moji milí. Nekoukat se na chyby jiných, ale nahlédnout do svých struktur aury a sledovat své vlnobití energií.

 

Základní vlny energie vidí každý z vás a je to pole, které se nachází těsně u těla. Když po vlnách této energie půjdeš dál, pak můžeš vidět, jak se aura rozpíná. A i když zpočátku budou barvy bledé, nebo když uvidíš jen odlesky nebo otisky energií, je to začátek otevření tvého vnitřního zraku a tyto dveře již zůstanou pootevřené a dál se budou otvírat postupem času, tak jak budeš vnitřně zrát.

 

Zkus nejprve vnímat svůj světelný sloup, který míří do země a k nebesům. Ve tvém sloupu se neustále dějí mimořádné věci. Je to hemžení energií, které se mísí a prolínají a rozvádí energie skrze tvé fyzické tělo. A i do svého těla můžeš nahlédnout a sledovat, jak tyto energie prochází hmotou tvého těla, jako kdyby vůbec nebyla. Pro mnohé energie tvé fyzické tělo zdánlivě neexistuje, zcela volně ním prochází. Jsi jako křižovatka pro miliardy drah z různých sfér a úrovní a je třeba dbát na to, abys při náhledu na své tělo viděl jen to, co ho přímo ovlivňuje, co s ním souvisí. Aby ses pak nezabýval energiemi, které jen tvým tělem prochází a jsou pro tvé energetické pole bezpředmětné. Nijak je neovlivníš, nezrušíš ani neeliminuješ. Jsou tu a budou tady stále. Jsou součástí procesů Země. A někteří z vás takové energie vidí díky své touze vidět vše, co je z energie stvořené. Když se pak zapojí rozum, tak zůstáváte stát na místě a přehrabujete seno, které je již dávno usušené. (Kryon se usmíváJ).

 

Zavři oči a zaměř nyní svou pozornost mezi své obočí, na oblast 3. oka a nechej ji zaměřenou tak dlouho, dokud neucítíš na svém třetím oku mírný tlak nebo napětí. Možná tě může tato oblast šimrat. To se tvé 3. oko probouzí a aktivuje k činnosti. Jakmile pocítíš ve svém 3. oku nějakou formu energie, pak otevři oči a zadívej se na prsty své dlaně. Prsty rozevři a vnímej proudění energií, pak ruku oddaluj a rozšiřuj i svůj zrak. Dovol si ukázat z jakých energií se skládá tvá dlaň, jaké energie k ní proudí, jaké energie se zde setkávají a které ji oslabují. Svým vnitřním hlasem komunikuj se svým zrakem a jen si dovol ukázat to, co si přeješ znát. Je to jednoduchá a nesmírně zábavná forma poznávání sama sebe. Můžeš také poznat, jak silná je tvá myšlenka. Můžeš obrátit myšlenkou tok různých energií. Můžeš uvolnit zátěže, které uvidíš a to jen pomyšlením a záměrem, který je čistý a pramení z tvého srdce. Začneš vnímat, že stejnou formu, jakou má tvá ruka má celé tvé okolí, celá planeta Země, celý vesmír i oblasti daleko vzdálenější než slovo Vesmír pojme. S tvým vnitřním zrakem se rozvíjí i schopnosti vidět bytosti, které jsou z jednotlivých prvků složené. Můžeš vidět skřítky, kteří se jako jemné mžitky pohybují po tvém bytě. Můžeš vidět, jak se hýbají listy kytky za absolutního bezvětří. Můžeš vidět, jak zemí prochází energie, které jsou drahami Země a tak rozpoznáš, kde máš svůj dům postavit, kde spát, kde relaxovat a kde si máš na křížení energií dát pozor. To vše je ti dáno, můj milý pracovníku světla, můj milý hrdino této Země.

Tak odvážně se podívej na své energie. Odvážně zvaž, jaké energie k sobě pouštíš, a které necháváš před svou aurou stát a věz, že když jsi ve svém světle stabilní, pak ti nikdy nemůže žádná energie ublížit a nikdo tvé světlo nezraní.

 

Jsi světelný sloup, který posiluje svou září své okolí. Vnímej svou zář právě v nadcházející čas. Lady Gaia začne stoupat ve svých vibracích prudce vzhůru a tvá stabilita je pro nadcházející čas velmi potřebná.

 

S láskou a požehnáním tvému světlu.

Kryon

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

 

©  Marketa Selinijana Stejskalová,  https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

 

Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

 

Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě je na trhu od listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit čím člověk i Lady Gaia prochází. Seznam prodejních míst najdete na www.zemeandelu.cz

 

 

 

Horoskop na období od 9.12.2013 do 15.12.2013
Klid před bouří


 

Slunce opustilo aspekt s Uranem a zůstává bez dlouhodobějšího aspektu. Přichází doba chaosu, roztříštěnosti.

Postrádá se energie k potřebnému propojení. V horoskopu se objevují planety, které jsou tzv. jen samy za sebe. Tento týden i vy můžete pociťovat „roztříštěnost“, která povede k nechuti konat. Těžké propojení čehokoliv. Každý si bude dělat jen sám za sebe. Tím se právě objeví energetická neaktivita. Když se spojují dvě energie, vytváří se nějaký náboj a v tomto týdnu právě náboj bude chybět.

Tím, že Mars vstoupil do znamení Vah a v tomto znamení je v pádu a ještě bez aspektu, nebudeme se umět rozhodnout, a tím se dostaneme do stagnace.

Již o víkendu se Mars bude dostávat do opozice s Uranem (do 5. 1. 2014) a objeví se velké napětí, nervozita, vzteklost, výbušnost a nespavost. Tento aspekt symbolizuje hodně nehod, unáhlená a zbrklá rozhodnutí, plýtvání energie, riskování, drzost, provokace, vzdor a nepokoje. Vnitřně budeme hodně rozvibrovaní, nervozní a podráždění. Je dobré realizovat jen to, co jste měli rozmyšlené před 13.12. Rychlá změna názoru přinese hodně nepříjemností.

Víkend bude jen v lehkém náznaku vnitřního tlaku. Zesilovat to bude další týden.

Tato opozice lze zvládnout fyzickou aktivitou, sportem. Pozor: pouze bezpečné sporty, vyhněte se adrenalinovým sportům.

Stále se objevuje Černá Luna v konjunkci s Jupiterem a procházíme zkouškou víry, důvěry a pravdy.

Jak obstojí vaše víra, když se dostanete do chaosu?

15.12. – třetí adventní neděle – má význam přátelství, radosti. Udělejte si čas na milá setkání s přáteli. Luna v Blížencích přímo podporuje setkání a sdílení s přáteli. Přátelé si vybíráme sami a zažíváme s nimi nejvíce radosti a lehkosti.

Přeji krásný a požehnaný týden.

 

Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

Prevence a léčba zubního kazu

 

 

 

Na fotografii vidíte sira Edwards Mellanbyho, objevitele vitamínu D. Společně se svojí manželkou dr. May Mellanbyovou identifikoval dietární faktory, které kontrolují formování a opravy zubů a kostí. Objevil také příčinu rachitidy (nedostatek vitamínu D) a efekt kyseliny fytové na absorbci minerálů v trávicím traktu. Skutečný velikán vědy! Jeho výzkum začal v druhém desetiletí 20. století a pokračoval do čtyřicátých let.

Co objevil o formaci zubů a kostí je zásadní, podivuhodně jednoduché a převážně zapomenuté. Vzpomínám si, jak jsem jako dítě chodil k zubaři. Řekl mi, že mám dobré zuby. Informoval jsem ho, že se snažím dobře jíst a vyhýbat se sladkostem. Vysvětlil mi, že mám dobré zuby díky genům, nikoliv mé stravě. Tenkrát jsem byl skeptický, ale nyní si plně uvědomuji, jak nevědomý ten muž byl.

Struktura zubů je určena během jejich růstu. Dobře zformované zuby jsou velmi odolné vůči kazům, zatímco špatně zformované zuby jsou k nim náchylné. Doktoři Mellanbyovi ukázali, že existuje silná korelace mezi poruchami skloviny a zubními kazy u britských dětí. Následující graf byl sestaven z výsledků několika studií, které Mellanby publikoval v knize Nutrition and Disease (1934, Výživa a nemoci). “Hypoplastická” znamená sklovina, která je na mikroskopické úrovni špatně zformovaná.

Graf vypadá nepřehledně, takže si ho vysvětleme. Modrý sloupec představuje děti s dobře zformovanými zuby, a můžete vidět, že 77% z nich nemá žádné kazy, a pouze 7,5% z nich má silné kazy (3 na ose x). Zelený sloupec představuje děti s nejhorší strukturou skloviny, a vidíme, že pouze 6% z nich je bez kazů, zatímco 74% z nich má silné kazy. Struktura skloviny velmi dobře koreluje s výskytem kazů.

Co určuje strukturu skloviny během růstu? Doktoři Mellanbyovi identifikovali tři hlavní faktory:

1. Obsah minerálů ve stravě
2. Obsah v tucích rozpustných vitamínů ve stravě, hlavně obsah vitamínu D
3. Dostupnost minerálů k absorbci v trávicím traktu, která je závislá především na obsahu kyseliny fytové ve stravě

Zuby a kosti jsou mineralizovaným skeletem tvořeným proteiny. Vítamín D ovlivňuje kvalitu proteinů tvořících tento skelet. Aby se mineralizoval, dieta musí obsahovat dostatek minerálů, především vápníku a fosforu. Vitamín D umožňuje obsorbci těchto minerálů v trávicím traktu, který je ale dokáže absorbovat pouze tehdy, když nejsou vázány na kyselinu fytovou. Kyselina fytová je antinutrient nacházející se především v nefermentovaných semenech jako jsou obilniny. Celý proces je tedy závislý na absorbci minerálů (tedy dostatku minerálů v potravě s nízkým obsahem kyseliny fytové) a na jejich dopravení na správné místo (pomocí v tucích rozpustných vitamínů).

K optimální tvorbě zubů a kostí dochází pouze na dietě obsahující dostatečné množství minerálů, v tucích rozpustných vitamínů, a s nízkým obsahem kyseliny fytové. Doktoři Mellanbyovi prováděli své experimenty na psech, kteří jsou z důvodu, který vysvětlím později, dobrým modelem formování zubů u lidí. Z knihy Nutrition and Disease:

Pokud je tedy štěňatům ve vývinu podáváno omezené množství odstředěného mléka společně s obilovinami, libovým masem, pomerančovým džusem a kvasnicemi (t.j. strava obsahující dostatek energie a také dostatečné množství proteinů, sacharidů, vitamínu B a C a solí), výsledkem jsou špatně zformované zuby. Pokud je přidán nějaký bohatý zdroj vitamínu D, jako například olej z tresčích jater nebo vaječné žloutky, struktura zubů se velmi zlepší, zatímco po přidání olejů jako je olivový … zůstanou zuby špatně zformované jako na samotné základní dietě. … Pokud je příjem vitamínu D nedostačující a obilninový obsah diety je zvýšen, nebo jsou pšeničná semena [obsahující velké množství kyseliny fytové] nahrazena bílou moukou, nebo pokud jsou ovesné vločky [obsahující velké množství kyseliny fytové] nahrazeny bílou moukou, struktura zubů má sklony ke zhoršování, nicméně pokud je za těchto podmínek zvýšen příjem vápníku, kalcifikace [usazování vápníku v zubech] se zlepší.

Ostatní výzkumníci výsledky Mellanbyových nejprve zpochybňovali, protože je nebyli schopni zopakovat u krys. Ukázalo se, že krysy produkují v tenkém střevě enzym fytázu, která degraduje kyselinu fytovou, takže získávají minerály z nekvašených obilnin lépe než psi. Lidé také produkují fytázu, ale v množství, které nepostačuje k dostatečné degradaci kyseliny fytové. Tenké střevo krys vykazuje asi třicetkrát větší fytázovou aktivitu než tenké střevo lidí, což opět ukazuje, že lidé nejsou dobře adaptovaní ke konzumaci obilovin. Naše schopnost získávat minerály ze semen je srovnatelná se psy, což ukazuje, že výsledky Mellanbyových jsou platné i pro lidi.

Doktoři Mellanbyovi zjistili, že tytéž tři faktory určují u psů také kvalitu kostí, čímž se budu zabývat někdy jindy.

Existuje něco, co může člověk s plně zformovanou sklovinou udělat, aby zabránil kažení zubů? Doktoři Mellanbyovi ukázali (tentokrát na lidech), že nejenže je možné kažení zubů zabránit dobrou dietou, ale pokud jsou již kazy přítomny, je možné je takřka úplně vyléčit. Také dr. Weston Price používal k léčbě zubních kazů podobnou metodu.

Zuby jsou schopné se samy vyléčit. Díky tomu je možné, že tradiční kultury jako Inuité mohou opotřebovat žvýkáním kůže a pískem pokrytých ryb své zuby až na zubní dřeň, a přesto mají vyjímečně nízký výskyt zubního kazu. To je také důvod, proč si mohou příslušníci afrického kmene Wakamba obrušovat své přední zuby do špičky, aniž by se jim zkazily. Po přijetí západních nutričně chudých potravin jako je bílá mouka a cukr přišly obě tyto kultury o svojí odolnost vůči zubnímu kazu.

Zuby jsou tvořeny čtyřmi vrstvami. Sklovina je nejtvrdší a nejvíce mineralizovanou vnějších schránkou. Zubovina je další ochrannou mineralizovanou vrstvou, která se nachází pod sklovinou. Pod zubovinou se nachází zubní dřeň, která obsahuje cévy a nervy. Kořeny jsou tvořeny cementem, další mineralizovanou tkání.

Když je sklovina špatně zformovaná a dieta je chudá, sklovina se rozpouští a vznikají kazy. Kazy jsou infekcí, která využívá špatně zformovaných nebo neudržovaných zubů. Pokud dieta zůstává chudá, zub musí být vyplněn nebo odstraněn, jinak hrozí riziko vážnějších komplikací.

Zkažený nebo poškozený zub má naštěstí schopnost se sám uzdravit. Zubní dřeň obsahuje buňky zvané odontoblasty, které jsou schopné vytvářet novou zubovinu, pokud je dieta dobrá. Zde je co řekl dr. Edward Mellanby o výzkumu své ženy. Převzato z Nutrition and Disease:

Od dob Johna Huntera je známo, že pokud jsou sklovina a zubovina poškozeny opotřebením nebo kazy, zuby nezůstávají pasivní ale odpovídají na zranění reakcí odontoblastů v zubní dřeni v oblasti, která odpovídá oblasti poškození, což vede k tvorbě toho, co je známo jako sekundární zubovina. M. Mellanby v roce 1922 zkoumala tento fenomén za různých nutričních podmínek a zjistila, že dokáže kontrolovat tvorbu sekundární zuboviny v zubech zvířat jak co do kvality, tak i kvantity, nezávisle na původní struktuře zubu. Pokud byla psům s opotřebovanými zuby podávána dieta bohatá na kalcifikační faktory, tj. bohatá na vitamín D, vápník a fosfor, docházelo k tvorbě velkého množství dobře zformované nově vytvořené sekundární zuboviny, ať už byla původní struktura zubů dobrá nebo špatná. Na druhou stranu, dieta bohatá na obilniny a chudá na vitamín D vedla k tvorbě sekundární zuboviny buďto v malém množství, nebo špatně zkalcifikované, a k tomu docházelo i případě, že byla původní struktura zuboviny dobrá.

U psů byly tedy faktory, které ovlivňují uzdravování zubů, stejné jako faktory, které řídí jejich růst:

1. Obsah minerálů ve stravě, obzvláště vápníku a fosforu
2. Obsah v tucích rozpustných vitamínů ve stravě, hlavně obsah vitamínu D
3. Dostupnost minerálů k absorbci v trávicím traktu, která je závislá především na obsahu kyseliny fytové ve stravě (která brání absorbci minerálů)

A co lidé? Doktoři Mellanbyovi se rozhodli zjistit, jestli mohou použít své dietární principy k léčbě již existujících zubních kazů. Rozdělili 62 dětí s kazy do tří různých dietárních skupin. Skupina 1 jedla svojí normální stravu plus ovesné vločky (bohaté na kyselinu fytovou). Skupina 2 jedla svojí normální stravu plus vitamín D. Skupina 2 jedla stravu bez obilnin a brala vitamín D.

U skupiny 1 zabránily ovesné vločky uzdravení zubních kazů a napomohly tvorbě nových, pravděpodobně kvůli své schopnosti bránit absorbci minerálů. U skupiny 2 zapříčinilo prosté podávání vitamínu D uzdravení většiny kazů a omezilo tvorbu nových. K nejsilnějšímu efektu došlo u skupiny 3, která jedla stravu bez obilnin s vitamínem D, a u které došlo k uzdravení takřka všech kazů a tvorbě jen velmi malého množství nových. Obilniny jsou hlavním zdrojem kyseliny fytové v moderní stravě, i když nelze vyloučit, že způsobují kažení zubů i prostřednictvím jiného mechanismu.

Dr. Mellanby také poukázal na skutečnost, že strava třetí skupiny neobsahovala nízké množství sacharidů a cukru: “Ačkoliv [dieta třetí skupiny] neobsahovala chléb, ovesné vločky nebo jiné obilniny, obsahovala mírné množství sacharidů, neboť děti v této skupině jedly množství mléka, džemu, cukru, brambor a zeleniny.” Studie vyšla v British Medical Journal (1932, 1:507) a British Dental Journal. Opět dr. Edward Mellanby:

Vytvrzování zkažených oblastí, ke kterému dochází v zubech dětí živených stravou bohatou na kalcifikační faktory, ukazuje na zabrždění aktivního procesu a může vést k “uzdravení” infikované oblasti. Jak se lze domnívat, tento fenomén je doprovázen vznikem tlusté bariéry dobře zformované sekundární zuboviny. … Po shrnutí těchto výsledků je jasné, že klinické dedukce učiněné na základě experimentů na zvířatech jsou platné, a že je nyní známo, jakým způsobem lze omezit šíření kazů a dokonce zastavit aktivní proces kažení zubu v mnoha postižených zubech.

Dr. Mellanby začal publikovat studie ukazující uzdravování kazů u lidí v roce 1924. Proč byl takový zásadní zdravotnický objev, publikovaný ve velmi vlivných vědeckých žurnálech, zapomenut?

Dr. Weston Price také uspěl v léčbě zubního kazu s použitím podobné diety. Živil chudé děti jedním velmi výživným jídlem denně a sledoval jejich zubní zdraví. Z knihy Nutrition and Physical Degeneration (str. 290, Výživa a fyzická degenerace):

Před jídlem byly podávány asi čtyři unce (0,1 dkg) rajské šťávy nebo pomerančového džusu a kávová lžička plná směsi stejného dílu přírodního oleje z tresčích jater s velmi vysokým obsahem vitamínů, a másla s obzvláště vysokým obsahem vitamínů. Poté dostaly misku obsahující přibližně pintu (0,5 litru) velmi bohatého vývaru z dušené zeleniny a masa, uvařeného převážně z morku a libových částí jemného masa: maso bylo obyčejně uvařeno samostatně, aby si udrželo šťávu, a poté bylo velmi jemně nasekáno a přidáno do masové polévky z kostní dřeně, která vždy obsahovala jemně nasekanou zeleninu a množství velmi žluté mrkve; jako další chod dostávaly vařené ovoce, jen velmi málo slazené, a rohlíky pečené z čerstvě namleté celozrnné pšenice, které byly namazány máslem s vysokým obsahem vitamínů. Pšenice na rohlíky byla mleta čerstvě každý den v motorem poháněném mlýnku na kávu. Každé dítě také dostávalo dvě sklenice čerstvého plnotučného mléka. Menu se každý den obměňovalo změnou masové polévky, rybí polévky nebo orgány zvířat.

Dr. Price pořídil rentgenové snímky před a po experimentu, které ukazují rekalcifikaci zkažených zubů dětí, které se zúčastnily tohoto programu. Jeho intervence nebyla přesně stejná jako intervence doktorů Mellanbyových, ale v mnoha ohledech se jí podobala. Obě diety byly bohaté na minerály, bohaté na v tucích rozpustné vitamíny (včetně vitamínu D), a měly nízký obsah kyseliny fytové.

Priceova dieta nebyla bez obilnin, ale obsahovala rohlíky pečené z čerstvě namleté celozrnné pšenice. Čerstvě namletá pšenice má velkou fytázovou (enzym, který degraduje kyseliny fytovou) aktivitu, a společně s dlouhým kvašením, které se v té době používalo, muselo dojít k rozložení takřka celého obsahu kyseliny fytové. To z ní učinilo zdroj minerálů, nikoliv past na ně, jako je tomu u moderních pšeničných produktů. Používal také máslo pasoucích se krav s vysokým obsahem vitamínů společně s olejem z tresčích jater. Dnes víme, že vitamín K2 z másla pasoucích se krav je důležitý pro vývoj a údržbu kostí a zubů. To bylo něco, co doktoři Mellanbyovi ve své době nevěděli, moderní věda ale potvrdila Pricovo zjištění, že K2 funguje synergicky s vitamínem D při udržování zdraví kostí a zubů.

Pokud bych měl vytvořit dokonalý dietární program pro uzdravování zubních kazů, který je založen na úspěších obou lékařů, vypadal by asi takto:

·      Bohatý na živočišné potraviny jako maso, orgány, ryby, kostní dřeň, plnotučné mléčné produkty (pokud jsou dobře snášeny) a vejce.

·      Pouze fermentované obilniny; žádné nefermentované obilniny jako ovesné vločky, cereálie, sušenky atd. Žádný chléb kromě kvašeného, protože obyčejně nejsou pečeny z čerstvé mouky.

·      Žádné ořechy; luštěniny pouze umírněně, a pouze pokud byly přes noc nebo déle máčeny v teplé vodě (kvůli obsahu kyseliny fytové).

·      Škrobnatá zalenina jako brambory nebo sladké brambory.

·      Přiměřené množství ovoce, ale žádné sladkosti.

·      Přiměřené množství dobře uvařené zeleniny.

·      Pohyb na slunci, olej z tresčích jater s vysokým obsahem vitamínů, nebo vitamín D.

·      Štědré množství másla pasoucích se krav.

·      Žádné průmyslově zpracované potraviny.

Tato dieta by maximalizovala obsorbci minerálů, a zároveň by poskytla dostatek v tucích rozpustných vitamínů. Pravděpodobně není nutné se jí držet striktně. Například pokud jíte více na minerály bohatých potravin jako jsou mléčné výrobky nebo kostní dřeň, pravděpodobně vám projde větší konzumace kyseliny fytové. Nebo je možné, že budete schopni uzdravit své kazy, když si dáte jedno nebo dvě jídla jako je toto denně, jak demonstroval dr. Price.

Zdroj: https://www.2012rok.sk/wp/strava-a-ocista/20155-prevence-kazu

 

 

 

 

—————

Zpět