Milí přátelé, - 9.9.2013

09.09.2013 18:51

Milí přátelé,

A protože se opět blíží termín dalšího semináře z kalendáře seminářů a akcí pro rok 2013, chci Vás také v úvodu nejdříve upozornit na to, že ve čtvrtek., 12.9. 2013, začíná v Týně nad Vltavou další seminář ze série Cesta Lásky a to seminář Cesta Lásky III. Nové a bližší informace  byly v sobotu umístěny na web a můžete je nalézt zde

Dnes není a ani později v týdnu nebude poselství Mistra Hilariona. Marlene na svých stránkách píše, že není schopná přijmout toto poselství, vzhledem k silnému energetickému proudění, které jí způsobuje silné rozvibrování a dokonce i došlo k jakémusi posunu vnímání času, když se v sobotu od rána domnívala, že je pátek. Takže nejbližší poselství Mistra Hilariona bude příští pondělí.

PŘIDEJTE SE Z DOMOVA. Před týdnem jsem Vás upozornil na společnou meditační akci, kterou pořádala Markéta Selinijana v Prostějově, ve svém centru. Po meditaci, na své facebookové stránce zveřejnila, řekněme, hodnocení, popis průběhu, což si můžete přečíst zde.  (a pod obrázkem, v článku, klikněte na "zobrazit více). Vzhledem k tomu, že Matka Země, Lady Gaia, požádala o ještě opakované provedení meditace, jsou všichni lidé otevřeného srdce a dobré vůle, zváni na středu 11.9. opět v 18:30 do 19:30 hod. k další meditaci na pomoc matce Zemi. Článek k tomu zde.
A pokud se zajímáte o pravý stav věcí v Sýrii, pak jsem pro Vás připravil několik článků ze zdrojů mimo mainstreamová média. Pár slov k nim naleznete v mailu zcela dole a pak v příloze.Velmi rád Vám posílám nové poselství AA Michaela, které přijala Ronna Herman. Má název "Cesta vzestupu je cesta ke svobodě". Je to úžasné, hluboké, až meditativní poselství, v němž AA Michael shrnuje skutečnosti této naší fyzické existence.Připomíná skutečnosti, které nám by již v toto době probouzení, vzestupu a růstu, měly být zřetelně známé a poukazuje na to, čeho je třeba si všímat, na co se zaměřovat, co rozvíjet, abychom se dále vyvíjeli k sobě samým, zvyšovali své vibrace, rozšiřovali své Vědomí o další aspekty vyšších realit a dimenzí. Je to poselství naplněné inspiracemi Světla poznání i Boží Láskou a i proto by bylo vhodné si jej přečíst, prociťovat více jak jen jednou  a také, postupovat pozvolna.

A dnes také nová poselství Áriů, jak je pro nás, jednou  v měsíci přijímají naše  kamarádky. tentokrát na téma "Jak pracovat s novými energiemi, abychom neupadli do starých schémat". V každém z nich, lze nalézt podnětnou inspiraci.

Od Kryona dnes jsou obvyklé, měsíční, citáty, které připravuje Kryonův "channeler" Lee Caroll, ony tzv. Marschmellow Messages za srpen. Není jich tentokrát mnoho, jen 3. Ale pochopitelně stojí to za to si to přečíst, připomenout.

Jennifer Hoffman připravila na počátku dalšího měsíce tohoto roku opět článek  zabývající se energiemi během měsíce "Energie v září 2013".. A jak to tak vypadá, bude měsíc rušný, a i tvořivý, pokud se nám podaří jej správně uchopit. Přeji mnoho úspěchů.

A na energie měsíce září se můžeme podívat také z pohledu čínské astrologie, jak připravila Denisa Kubíčková.

Po nějakém čase opět jeden rozhovor s Teal Scott. Tentokrát však ne z ČR, ale s jedním jejím americkým fanouškem, který se jmenuje Gabriel Morris. V rozhovoru zazní celkem dost témat. Hovoří se na téma cestování do jiných dimenzí, o zákonu přitažlivosti, o Vyšším Já a jak s ním komunikovat, o energii Kundalini, o její (Teal) cestě do Číny (v dětství, což jí pomohlo srovnat si své energie), pak také o přibližném názoru na svět během dalších 5-10 let, o tom kdy a jak se napojuje duše (Vědomí) na plod nebo až dítě, o zrychlování manifestaci věcí a skutečností, o tzv. "starseeds" neboli "hvězdných semínkách", ale také se hovořilo o Obamovi a de facto, řekla svými slovy to, co řekl Petr Chobot v tom video záznamu, který jsem poslal  ve středu 4.9. s tím, že Teal je konkrétnější v popisu jeho situace.
Video s názvem "Interview s Teal Scott" trvá 54 minut, má české titulky, byť někde, místy, se tam vpletla slovenština, je to tedy československy.... A pokud by Vám nevyhovovalo sledovat jen takto video a titulky, tak na této adrese si to můžete přečíst jako souvislý text.

Interview s Teal Scott

 

Interview s Teal Scott

Interview s Teal Scott

Interview s Teal Scott

Interview s Teal Scott

A nyní, výše slíbené články, materiály k Sýrii, jak jinak říkám, z planetárního dvorku

Jak jsem již předestřel výše, u pozvánky ke společné meditaci, připravil jsem pro ty z Vás, kteří se zajímáte o to, jak to je vlastně v Sýrii, kdo stojí za oním chemickým útokem, 3 články, které na toto odpovídají.
Jde jednak o rozhovor s Maďarkou, která žije v Damašku od r. 1981. Článek má název "Šejk mi řekl, že jsem neviditelný..." - proč takový název se dozvíte z článku, součást tragédie.
Další článek je rozhovor s prezidentem B. Assadem pro francouzský list Le Figaro z 3.9. 2013.
A do třetice pak velmi zajímavý článek s názvem : "Vysocí zpravodajští důstojníci-Chemickými zbraněmi neudeřila syrská vláda", který obsahuje také plné znění dopisu "12ti bývalých vysokých zpravodajských důstojníků prezidentu USA", A pod tímto článkem dole, pak najdete ještě odkazy na další 2 články, kde se např. hovoří o tom, že video, které ukazovalo mrtvé děti po chemickém útoku, bylo natočeno a zveřejněno o den dříve(!!) a že nejde o děti z dané oblasti, ale o děti unesené předtím v jiné syrské oblasti. Komentář si udělejte sami.

A na závěr, pro ty, kteří chtějí vědět víc (a najdou čas) velmi zajímavé video shrnující informace o celém průběhu posledních dějin, o jejich zákulisí, o tom, co běžní lidé nevidí, nevnímají a se jim také ani nesděluje, byť to probíhá před očima, pod různými záminkami a prodemokratickými vysvětleními (něco jako když je u nás Kalousek bojovník za demokracii, právo a spravedlnost a základní lidské hodnoty :-) ), a vede to, postupně k tomu, co vidíme dnes v Sýrii, před pár lety v Libyi a dle plánu směřuje do Íránu. Krátké video, necelých 14 minut, nabité informacemi. Má drsný název "Cesta ke 3. Světové Válce - Český Překlad" a je přeloženo formou namluveného textu přes ztlumený anglický originál.

Přeji krásné dny odcházejícího léta v tomto týdnu

Láďa

 

„CESTA VZESTUPU JE CESTA KE SVOBODĚ“

Prostřednictvím Ronny Herman, září 2013

 

Milovaní mistři, potom co jste vstoupili do individualizovaného vědomí a zjistili, že jste  Andělskou Jiskrou Nejvyššího stvořitele, VŠEHO, CO JE, vám byla naprogramována znalost toho, že jako vyslanci Světla jste byli předurčeni k cestě vpřed do úžasné neprojevené prázdnoty. Vaše Andělské Poslání bylo zakódováno hluboko do vaší Nesmrtelné Duše  - Já, stejně jako do vašeho Atomu Semínka Svatého Srdce. Vy, společně se všemi ostatními „probuzenými Jiskrami vědomí Já,“ jste byli předurčeni k tomu, abyste zažili všechny divukrásné různorodosti stvoření pro Stvořitele, našeho Boha Otce/Matku, a všechny nádherné bytosti Světla, jejichž předurčeným posláním bylo, aby zůstali ve vyšších říších Světla.

 

Říkáme vám to, protože si přejeme udělat na vás dojem tím, jak pradávní a úplní jste. Přišli jste do tohoto období života s bohatstvím znalostí a bohatým, smíšeným původem zakódovaným do vaší DNA, vaší buněčné struktury, vašeho mentálního a emocionálního těla, stejně jako do rozpínajícího se systému čaker ctností, vlastností a talentů. Může vás udivit, jak členové některých rodin mohou být tak rozdílní fyzicky, mentálně a emocionálně, když z pozemského úhlu pohledu mají stejné rodiče a původ. Původ vaší fyzické rodiny je v této době jen malinkou částí vaší rozsáhlé historie a je to dědictví k nezaplacení – dědictví toho, kým opravdu jste.

 

Miliónkrát jste oddělovali své vědomí nebo se dělili na malé části, abyste zakusili úžasnou různorodost Stvoření a také jste se znovu sjednotili s mnoha z nesčetných stránek sebe sama vícekrát, než se dá vůbec spočítat. Pokaždé když jste tak učinili, jste přidali do své paměťové banky úplnější informaci a jedinečnou zkušenost. Čím dále jste se odklonili od dokonalosti Nejvyššího Stvořitele a čím hlouběji jste se přesunuli do mnohadimenzionality, tím hustší a méně dokonalé bylo to, co jste vytvořili, protože jste měli méně látky čistého Světla, se kterou byste mohli pracovat. Proto není na koho svalovat vinu a neměli byste mít žádné pocity viny a neúspěchu, neboť  každá doba života byla navržena jako pečlivě naplánovaná životní zkušenost. Nicméně, tento kruh Vesmírného Tvořivého Rozpínání se nyní uzavírá. Teď je čas, abyste vyžadovali a potvrdili své mistrovství Sebe a svou schopnost tvořit krásné a harmonické věci v souladu s původním Andělským plánem vyšších dimenzí.

 

Nyní, když víte, že máte sílu zaklepat a vstoupit do nekonečného zdroje Látky/Substance Čistého Vesmírného Světla – Lásky/Světla celého Stvoření – na co čekáte? Odhození, odmítnutí vašeho Andělského práva zrození je přetvářkou a výsměchem a vaše Vyšší Já nebude ustupovat ve svém šťouchání a povzbuzování, aby vám pomohlo probudit se a znovu požadovat své královské dědictví. Vy, Duše Hvězdných Semínek, které vedete ostatní po cestě vzestupu, jste dosáhli nejzazšího bodu své cesty oddělení, a ještě jednou jste hluboce ponořeni do procesu sjednocení s mnoha stránkami svého Andělského Já, které jsou rozesety po celém Pod-vesmíru, a jejich začlenění do sebe.

 

Když začnete rozumět opravdovému procesu tvoření, vaše realita se okamžitě bude rozpínat do širší perspektivy. Jak se budete stávat mistrem, naučíte se přestat soudit, tak jak se budete snažit rozvinout tichou odpoutanost, tiché oddělení. Časem si vytvoříte pocit oddělení od dramatu a událostí všedního dne. Mistr méně mluví, poslouchá pozorněji a udržuje oddělený postoj k tomu, co se kolem něj/ní děje. Máte hledat pokoj a vyrovnanost uvnitř Svatého Srdce. V něm sídlí Síla a Andělská Vůle.

 

Nezáleží na postavení, okolnostech nebo úrovni vědomí, se kterým jste se inkarnovali do tohoto (času života) života. Hluboko v Já vaší Duše vždy hořelo přání začlenit zpět mnohé stránky vašich Bytostí, dokonce i ty stránky, které vibrují a zní na nižších frekvencích než ty, které nesete ve své současné pozemské loďce a ve svém aurickém poli. Jsou to přídavky, falešné pravdy a koncepty, které jste přijali za své, společně s různými hluboko usídlenými pocity, že něco nemáte rádi, že se vám to nelíbí, pocity pomsty nebo odsouzení, které jste vytvořili v mnoha pozemských zážitcích. Nicméně, nejdříve musí být uzdraveny a harmonizovány, aby mohly být naplněny Světlem. Tak nebudete muset zažívat nepohodlí a výzvy nebo karmické interakce těchto minulých zážitků třetí/čtvrté dimenze, protože to je stará cesta. Když dovolíte svému Božskému Já, aby vás Prozářilo Světlem a vedlo vás, bude k vám přicházet více a více inspirovaných myšlenek. Je mnoho cest, jak dovolit Duchu, aby se zhmotnil skrze vás; jen to nechte, ať se to stane přirozeně, drazí. Co způsobí, aby se vaše srdce smálo a Duše zpívala? Co vás přivede do hlubokého pocitu vnitřního uspokojení? Jak si přejete sloužit? Je mnoho cest a vy máte mnoho talentů (více než uznáte); nicméně volba je vždycky vaše, jestli chcete rozvíjet a využívat skryté dary, kterými jste byli obdařeni, nebo ne.

 

Je absolutně nezbytné, aby zde byli Mistři Světla / Bojovníci Ducha, připravení vkročit do vedoucích rolí – ti, kteří jsou ochotni směle vést ostatní po cestě do říší existence, které byly připraveny pro vzestoupené lidstvo. Jste ochotni vykročit vpřed? Jste mezi těmi, kteří jsou připraveni a ochotni navigovat a řídit, stabilně držet zaměření na novou vizi – nový Andělský Plán pro Ráj a Zemi – a pak pozorovat, jak se uskutečňuje, manifestuje pro nejvyšší dobro všech!

 

Pamatujte, mí odvážní, musíte kolem sebe rozhodit svůj plášť nepřemožitelnosti; musíte posílit svoji rozhodnost a pozvednout své vědomí nad ostny, semena pochyb a kritiky, které budou k vám promítány. Masy jsou stále svázány s utiskujícím světem duality a fyzickou formou. Jak se jejich duše začínají hýbat a postrkovat je k probuzení, propast mezi vědomím třetí, čtvrté a páté dimenze se bude rozšiřovat. Výsledkem toho bude, že energie odporu, odmítnutí, a vzpoury budou těmi, kteří jsou stále ještě pevně v sevření nižších frekvencích negativity, omezení a pocitu zoufalství, vrženy vpřed. Zažijí velký strach ze změn, které probíhají. Budou odmítat to, aby byli vytlačeni ze svých zón pohodlí, i kdyby se jednalo o opravdové omezení a utrpení. Budou se snažit, aby vám nikdo nevěřil a osočovat vás, pomlouvat a jinak škodit, ale vy nesmíte kolísat nebo váhat. Musíte pevně stát ve své integritě, nesoudit, ale vyzařovat láskyplnou energii ke všem, být si vědomi toho, že změny se objevují na nejhlubší buněčné úrovni každého druhu na Zemské pláni – nikdo a nic není imunní vůči vyšším frekvencím Stvořitelova Světla, které vás bombardují a pronikají vámi do nejhlubšího středu každého člověka, Země a celého stvoření.

 

Během doby, kdy jste v lidské formě, neopustíte první čtyři dimenze: minerální, rostlinnou, živočišnou a lidskou planinu vědomí. Musíte je vyvážit a harmonizovat zpět do určených frekvencí harmonie a rovnováhy, abyste se dostali do vyšších planin Světla. Vesmírné zákony zhmotňování vám dovolí začlenit do sebe energetické vibrace vyšších dimenzí jen pokud se každá jednotlivá nižší subdimenze vrátí do patřičných, harmonických frekvenčních vzorců. Učit se žít vědomě bude v počáteční fázi vyžadovat hodně disciplíny; nicméně, jak jde čas, zjistíte, že sídlo vaší mysli se rozšířilo do větší vnitřní hloubky vědomí toho, o co se jedná kolem vás i ve vás. Opustit starý svět může být hořce sladké. Pamatujte, nejdete k bodu smrti – procházíte bránou k novému začátku. Vy se musíte rozhodnout, co si přejete vzít si s sebou do vašeho nového světa, a musíte láskyplně rozeznat, ale pevně, co musíte zanechat za sebou, opustit. Jak rozpínáte své vědomí a vstupujete do moudrosti své Svaté Mysli, kde jsou uloženy vyšší frekvence vědomí Boha, vaše realita se velmi rychle změní. Důležité koncepty procesu vzestupu jsou ty, které jsme vám vysvětlovali po mnoho minulých let, jak jsme vám postupně předkládali různá učení a techniky Mistrovství Sebe.

 

Jak jsou si mnozí z vás, kteří jste věrně následovali naše učení, vědomi, prostředí každé dimenze souzní, rezonuje s určitým okruhem frekvenčních vzorců, vibrujících v každé další dimenzi v rozsahu jemnější, pročištěné oktávy. Jak cestujete do prázdnoty vnějšího prostoru vesmíru a do nižších dimenzí, do určité míry každá úroveň má za následek oddělení vědomí z vašeho Vyššího Já. Jinými slovy, ve vašem mentálním těle byly uloženy frekvenční vzorce pro každou úroveň vědomí (nebo dimenzi) do něčeho, co jsme nazvali Světelné balíčky moudrosti. Ty byly uzavřeny do membrán Světla nebo závoje, který omezoval přístup do úrovní vědomí různých vyšších dimenzí, dokud jste se znovu s danou úrovní vědomí nesladili. Je čas, aby závoje nevědomí byly nadzvednuty, milovaní, abyste si pamatovali rozsah toho, kým jste, obrovské zkušenosti, které máte a zářivou budoucnost, která je před vámi.

 

Vědomí/tvoření/zhmotňování ve vyšších říších jsou tekuté a tvárné, a na úrovni každé vyšší dimenze jsou znovu definovány a znovu konstruonány, aby byly kompatibilní s vyššími vibračními vzorci té dané reality. To je proces, který nyní probíhá na Zemi, a v i vně každé lidské Bytosti na pozemských pláních. Čím více je osoba nepřizpůsobivá, vystrašená a čím víc klade odpor změnám, tím těžší pro ni/ho proces přechodu bude. Milovaní, musíte být ochotni ve svém  životě nechat jít ty věci, což zahrnuje vztahy stejně jako materiálních věcí, které už nejsou v souladu, kompatibilní s vaším novým Stavem Bytí. Zjistíte, že jak se rychle pohybujete vpřed a nahoru na cestě vzestupu, tak cokoli necháte za sebou, bude nahrazeno lidmi a věcmi jemnější a čistší úrovně, která bude mnohem významnější a důležitější ve vašem budoucím životě.

 

Je důležité, abyste dobře rozuměli těmto pokročilým konceptům, co znamenají a jak ovlivňují celé Stvoření ve zkušenosti tohoto Pod-vesmíru. Je vaší povinností hledat a studovat tyto informace dokud se pevně nevtisknou do vaší mysli. Jak se vracíte k mistrovství Sebe a ještě jednou plně přijímáte svou roli jako spolutvůrci nové galaktické zkušenosti, je nanejvýš důležité, abyste všeobecně chápali vesmírné zákony a jak efektivně používat svůj příděl Adamantinových Částic Stvořitelova Světla. Jak uvolňujete nevyvážené, omezující životní vzorce, myšlenky a činy nižších hustot, bude se vaše cesta do vyšších říší Světla automaticky zrychlovat.

 

Můžete sledovat a určovat, jaký druh myšlenkových forem vyzařujete podle toho, jaký druh lidí přitáhnete do svého vědomí. Zažíváte hodně negativní zpětné vazby nebo interakce s těmi kolem vás? Stále ještě dovolujete lidem, aby vás využívali, abyste měli pocit, že máte hodnotu? Když s ostatními sdílíte své dary hojnosti a pozornosti, jak často se pak cítíte harmonizovaní a lákyplní? Jak často se cítíte odmítaví a využití? Mnohokrát jsme zdůrazňovali: „Bylo by lepší pro někoho jiného něco nedělat, než to dělat ze špatného důvodu.“ Pamatujte, jsou to vibrační vzorce, které promítáte, co určuje správnost akce, ne akce sama. V procesu návratu do rovnováhy a harmonie musí být rovnováha ve všem. V každé myšlence, kterou máte, a ve všem, co děláte, je výměna energie. Pokud druhé osobě neustále dáváte, aniž byste dostali jakousi pozitivní energii výměnou zpátky, vytvoří se nerovnováha, která se brzy projevuje, zhmotňuje, jako odmítnutí nebo vina, a často pocit povýšenosti nebo podřadnosti. V takových podmínkách je nemožné vyzařovat ke druhé osobě bezpodmínečnou lásku.

 

Musíte se naučit vstoupit do ticha Sebe, abyste se spojili s Duchem. Vaše vyšší Já a Boží Já čekají, až vstoupíte do magického proudu Světla Andělského vědomí. Cítíme touhu mnoha miliónů drahých Duší, které si přejí komunikovat se svým Vyšším Já a s námi. Říkáme vám, že to není tak těžké, jak mnozí z vás věří. Vše, co musíte udělat, je ustanovit svůj záměr a pak praktikovat vstoupení do ticha a klidu uvnitř sebe, abychom mohli projasnit cesty a posílit spojení, které tam již je – spojení, které atrofovalo, odumřelo tím, že se užívalo špatně nebo vůbec.

 

Často vám dáváme nové informace, které musejí být přijaty nebo odmítnuty vaším darem rozlišování. Pokud mají být přijaty jako vaše pravda, musejí být plně pochopeny a přizpůsobeny, aby se staly částí vaší životní filozofie, a pak musejí být uvedeny do praxe. Je také důležité, abychom vám předali praktické způsoby použití našich učení moudrosti, abyste dobře chápali příčinu a následek situací, které mohou vzniknout při tom, jak se snažíte začlenit do sebe každou novou úroveň myšlení. Nikdy nezapomeňte, mysl může být odborný sluha, ale bez spojení se Svatým Srdcem to může být ovládající a destruktivní mistr. Proto je velmi nutné, abyste získali přístup k aktivování a posílení obojího, Svatého Srdce i Svaté Mysli

 

Učili jsme vás, jak se modlit beze slov tím, že vyzařujete bezpodmínečnou lásku lidstvu, světu a celému stvoření, a když k tomu přidáte myšlenky vděčnosti a ocenění za všechna požehnání která jste dostali, modlíte se nejefektivnějším možným způsobem. Jak znovu ožije vaše Svaté Srdce, stane se citlivějším na Adamantinové Částice plynoucí do a z centra Solární Síly.

 

Nemůžete znát nebo cítit našeho Boha Otce/Matku nebo Stvořitele prostřednictvím nápadu nebo nejasné myšlenky nebo teorie. Nestačí jen vědět o Bohu  nebo na něj myslet, musíte cítit Esenci, nepřekonatelnou lásku Stvořitele ve svém Centru Svatého Srdce. Pak není pochyb ve vaší mysli, že jste se znovu spojili se svým Bohem-Já a Jednotou celého Stvoření.

 

Toto je doba velké změny, milovaní, a vy jste uprostřed zrychlujícího se procesu spojení s mnoha stránkami svého Andělského Já a s jejich začleněním do sebe. Vězte, že výzvy, testy a příležitosti před vámi, vám přinesou odměnu, která překoná cokoli, co si dovedete představit, a tak se nebojte vykročit ze své zóny pohodlí, když se natahujete ke hvězdám. Přijměte svůj plášť ze zářícího Světla, protože jste si to zasloužili. Následujte svoji vlastní cestu a nebojte se být jiní, než ti kolem vás.

 

Zavolejte nás, a my vás povedeme a budeme vám pomáhat všemožnými způsoby. Buďte smělí a neotřesitelní, mí odvážní válečníci míru. Vězte, že já jsem stále s vámi a jste velmi milovaní.

 

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

 

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

Jak pracovat novým způsobem s energiemi, abychom neupadli do starých schémat.
Áriové prostřednictvím Evy P., Lenky Z. Karin L. a Lucky N., 27.8.20113

 

 

Nádherná otázka. Každé vnímání má svou energii. Vnímání světa, které jste měli doposud, bylo důsledkem vaší energetické úrovně. Každá energetická, čili i duchovní úroveň nese určitou vibraci. Na tuto vibraci je navázáno vnímání a vědomí.

 

Tedy – jestli se teď ptáte, jak nově pracovat s energiemi, znamená to, že jste postoupili, či chcete postoupit, o jednu energetickou úroveń výš. Čím vyšší vibrační úroveň, tím lépe dokážete řešit své záležitosti z nadhledu, čili do jisté míry máte zpracované své ego. A navíc, cítíte se stále přirozeněji jako součást velkého Bytí. Vaše vědomí je více otevřené a zažívá své zkušenosti se Zdrojovou energií. Právě zkušenosti se Zdrojovou energií jsou významným mezníkem v práci s energií tvoření. Většina z vás je právě v této fázi získávání zkušeností se Zdrojovou energií. Nyní je to už jen otázka vašeho vnitřního přesvědčení a času, abyste pochopili jak mocný nástroj tvoření máte.

 

Udržujte si svou vnitřní čistotu, vnitřní pravdu, své propojení se Zdrojem. Vše ostatní vám vaše duše zprostředkuje. Až získáte dostatek praxe s energií Zdroje, sami opustíte stará schémata. Ztratí pro vás smysl. Vyvstanou před vámi nové obzory, nové možnosti, které vás zaujmou. A vy, tvůrci, za nimi půjdete.

 

Mnoho zdrau naši milí přátelé.

Áriové

 

Je důležité se propojit se svým krystalem – se svou krystalickou mřížkou, která je již funkční v 5D. Když se naučíš do tohoto krystalu své krystalické mřížky vstupovat vědomě v každé chvíli, propojíš se svou silou, svým potenciálem. Tento krystal je předivo siločar, které tě propojují a motivují k novým pohledům na pozemské události ve 3D. Přináší zásadně nový vhled na celý systém 3D – vztahy, moc, závislosti, hierarchii, hojnost. V této energii se ukotvíš ve své síle, začneš vnímat svou podstatu jako něco nevyčerpatelného.

 

samo propojení s touto enrgií významně doplní tvé fyzické tělo, jeho harmonizaci. Začnou se aktiovovat krystalické mřížky jednotlivých orgánů a buněk.

 

Nic není v současné době postupné, nebo „až potom …“ apod. Vše vnímej absolutně, plně a zcela. Veškeré jakoby postupné kroky jsou jen strachy tvého ega a jeho snaha zbrzdit vývoj, neztratit kontrolu. Stále s ním promlouvej, více než kdy před tím a dej mu prostor, protože tam můžeš nejvíce pokročit. Čas strávený touto činností se ti mnohonásobně vrátí v hladším a rychlejším postupu dál.

 

Otevři se novým řešením a začni je žít. Žádné omezení zde neplatí, vše je otevřené, absolutní.

 

S láskou Áriové

 

Drazí přátelé,

víme, jak je pro vás téma starých schémat aktuální a jak je někdy těžké se z těchto energií vyvázat. Chtěli bychom vám ukázat jeden ze způsobů, jak s tímto problémem pracovat.

Propojte se v meditaci se svými průvodci a nechte se zavést do energií těla poslání. Zde se propojte s bytostí těla poslání a požádejte o milost boží, aby byly v souladu s vaší duší uvolněny energie staré kontrolní sítě, které vám nedovolují efektivně pracovat s novými energiemi a udržet se v nich. Nechte se duchovní bytostí těla poslání vést, zůstaňte v propojení se všemi láskyplnými bytostmi a vyčkejte, až energie dotečou.

Takto postupujte přes tělo karmické, mentální, emocionální až do fyzického těla. Až toto dokončíte, tak vás vaše duše povede jednotlivými čakrami fyzického těla. Každou čakru si můžete představit jako určitou mandalu a vy zde svou zdrojovou energií transformujte veškerou nelásku, která vám brání, aby jste se udrželi ve své tvořivé energii.

Až toto dokončíte v první čakře, sestupte, prosím, do nulté čakry a zde v propojení s bytostí nulté čakry požádejte o vedení svou duši. Budete přivedeni k aktivaci energií pro tuto dobu přechodu.

Vaše vědomá účast a rozhodnutí vstoupit do těchto nových energií vám pomohou aktivovat potřebné kódy. Vše zde prociťte, s láskou přijměte a poděkujte za prožité zkušenosti a poznání.

Děkujeme vám za úžasné pokroky, které děláte a i nadále jsme s vámi.

Vaši Áriové

 

ARIOVÉ - MOUDROST ZEMĚ...

Jsme ti, jejichž energie je konstantní neměnná. Jsme jako krystaly, které uchovávají energii a informaci navěky. V první dimenzi (kde se projevuje naše existence) není žádný pohyb, je tu klid a jistota pořádku.

 

Představ si, že jsi krystalem. Energií, která je pevná ze své podstaty. Právě taková, jaká je, nepotřebuje být jinou. Vy lidé jste ve svých emocích zbrklí a neustále přebíháte do nejistot jiných možností.

 

Základ je přijetí. Jako křemen nechce být diamantem a pazourek záhnědou, i vy přijměte v první řadě sami sebe a své místo. Staňte se krystalem jistoty. Každý v sobě máte krystalickou strukturu obsaženou. Prociťte se do ní a zjistíte, že není třeba být někým jiným a hrát nepřirozené hry obsažené ve starých programech. Je to jako hra - když pochopíte její podstatu, není třeba ji dále hrát. Programy odpadnou, zmizí.

 

A teď něco o nulté dimenzi. Existuje mimo čas a prostor vašeho lineárního chápání, můžete ji vnímat jako všudypřítomnou a zároveň neexistující. Je to prostor nula - prázdnota, která je osvobozující už svou podstatou. Můžete se s ní propojit vědomím, můžete ji pocítit, i když ji myslí neuchopíte.

 

Můžete v ní odevzdat vše nepotřebné, protože ve chvíli, kdy něco v nulté dimenzi odevzdáváte, už to neexistuje.

 

A v tom tkví půvab veškerého kouzla - uvěřit v neexistenci něčeho, co nechcete. O tom je odevzdání a čištění. Těžko se vdáváte starých energií, protože nevěříte v jejich rozpuštění.

 

Nultá dimenze umí neexistovat ve vaší mysli, proto vše, co do ní pošlete, neexistuje už v přítomném okamžiku.

 

Vaši  Ariové

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přijaly Eva P., Lenka Z., Karin L., Lucka N.  (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2013

 

 

 

05.08.2013

 

JSTE VELMI MILOVÁNI

 

Mezi vámi a těmi kolem vás existují smlouvy, o kterých nemáte tušení. Sedíte vedle svých milovaných, kvůli nimž jste se tolik trápili, když zemřeli – a ani to netušíte. Nevidíte jejich jména a oni nevypadají tak, jako tenkrát, protože mnoho je skryto v nové inkarnaci. Ale vy všichni jste rodina. Věřte tomu! Znova používáme něžná a láskyplná slova, protože taková je tu dnes večer energie. Odlišná od jiných dob – mocná a přiměřená, protože toto je požehnané poselství. Umožňuje každému, kdo odsud odejde, aby si zapamatoval něco, co říkáme tak často, protože je to pravda: V dokonalé lásce známe vaše jména. Víme, čím jste prošli a proto… jste velmi milováni. 

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

Z Kryonovy Knihy Šest – „Partnerství s Bohem“

 

 

 

19.08.2013

 

REINKARNACE

 

Většina lidstva nevěří v život před životem. A proč to tak je? Protože hlavní náboženství planety vám říkají, že to tak není. Co to pro vás znamená? Mocní duchovní lídři v podivném oblečení, s ohromným bohatstvím, ve velkých budovách vám dávají takovou informaci… a proto to musí být pravda? Jaký mají důkaz? Proto, že se v této sféře pohybují už dlouho, tak musí mít pravdu? No, pak ji máte i vy! Jejich odpovědi nejsou lepší než vaše. Vážíme si jich za jejich hledání a jejich snahu, ale to vás také!

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Deset – „Nový systém“ –

 

 

 

26.08.2013

 

VOLBA

 

Jsme s vámi, ať jdete kamkoli. Známe vaše trápení a známe i vaše zlozvyky. A vůbec vás nesoudíme. Vy rozhodujete o směru své cesty… to vy řídíte svou vlastní energii. Vše, co vidíme, je nesoulad energie, z vaší vlastní volby. Tato vaše volba je absolutní – nezpochybnitelná.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Deset – „Nový systém“ –

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Energie  v září 2013

Jennifer Hoffman

 

Klíčové slovo pro září zní ,,láskyplně přijmout“, což zahrnuje uznání, přijetí a lásku ke všem aspektům nás samotných, abychom mohli shromáždit svou energii a byli schopni uskutečnit další skok na naší cestě vzestupu.

Tento měsíc  jsou činné dva druhy energie, odstraňující suť a trosky, k čemuž dochází v první části měsíce. Pak, počínaje podzimní rovnodenností 22. září,  můžeme ,,vystřelit“ do nových stratosfér. Nejde již o to, abychom byli ochotni zkoumat neznámé oblasti, nyní máme být tvůrčí hnací silou za rozvíjejícím se novým paradigmatem. Září má potenciál pro velký vývoj, pokud si uvědomíme, že to, kam jdeme, co děláme a co se děje, když tam dojdeme, je výsledkem toho, co tvoříme svým záměrem.

Někdy je naše stezka zablokována a my nechápeme, proč, takže se díváme na tu jednu oblast, kde je nejvíce problémů, a viníme z nich onu situaci nebo osobu.  Avšak nic ze současné transformace není soustředěno na jednu jedinou oblast, přestože nám může připadat, že  to jen v jedné oblasti zakoušíme. Cílem je, abychom se natolik zaměřili na své léčení, že se nenecháme ničím rušit, díky čemuž jsme schopni umožnit opravdové uzdravení. Provádíme-li mohutnou transformaci, pohybujeme též  obrovským množstvím energie (ve formě přesvědčení a emocí) – a přesně toho se nyní naše transformace týká: čištění, uvolňování, propouštění, obnovy. Nejde o to, začít znovu, jedná se o úplně nové začátky.

Cesta k novým začátkům může být zablokována či omezována starým ,,smetím“, což zahrnuje vzorce přesvědčení a chování, pocitů, myšlenek a emocí, neschopnost vidět budoucnost skrytou za současnou situací nebo předsudky, které vám nedovolují zahlédnout jiné možnosti.

Kdykoliv se blížíme konci energetického cyklu a jsme připraveni přejít k novým možnostem, dostáváme se do ,,oka jehly“, určitého zúžení naší stezky, které nás nutí ,,odlehčit“ náš náklad (obrazně řečeno) od všeho, co není v integritě nebo souladu s frekvencí a dimenzí, do níž si přejeme vstoupit. (O ,,oku jehly“ mluvím v nahrávce z 1.9., získat ji můžete /v Aj/ zde -  clicking here).  Toto se odehrává v první půli září a můžete mít pocit, že břemeno k odložení je větší než to, co propouštíte. A můžete toho mít k uvolnění velmi málo, vůbec nic nebo spoustu, v závislosti na tom, jaký si dáte záměr a jak moc jste s ním v souladu v přítomném okamžiku.

Znamená to radikální přeuspořádání v našich životech, počínaje našimi systémy přesvědčení, u nichž celá naše realita začíná.  Co vidíte jako svůj potenciál za zraněními, bolestí a léčením? Kde již vaše staré ,,věci“ splnily svůj účel a jaké nové stezky jste schopni - bez nich - pro sebe stvořit?

Cokoliv již pro vás není zdrojem radosti, to dosloužilo, a pokoušet se to znovu oživit, rozdmýchat nebo znovu začít, povede pouze k frustraci. Energetický partnerský vztah, který jste kdysi sdíleli, je završen. Je čas se od toho odpojit a vytvořit si nové spojení k něčemu jinému. A pamatujte, že máte s láskou sevřít v náručí všechno, co propouštíte, protože je to všechno součástí vás a vaší cesty, kterou jste stvořili pro svůj život. Jestliže propouštíte  v duchu láskyplné vděčnosti, vytváříte silný, rozšířený prostor, aby něco mohlo v proudu vděčnosti vstoupit do vašeho života.

Energie měsíce září nás staví do pozice, kdy jsme schopni pohlédnout za léčení, poznat svou vlastní moudrost a vidět sebe sama jako vyléčené, celistvé a zasluhující si klid, mír, radost, lásku a hojnost, které hledáme. Zbytek roku 2013 může být poněkud vrtkavý (jednoznačně bude bohatý na události) a může být lepší se o všechny tyto věci postarat nyní, kdy si můžeme dát na čas, než později.

Využijte první polovinu měsíce k provedení svého energetického a emocionálního úklidu, abyste po 22.9. byli volní a mohli vzlétnout k novým začátkům.

Přeji vám krásný měsíc.

 

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 4. 9. 2013

 

 

Září 2013 – Měsíc Kohouta
aktuální energie podle čínského kalendáře

 

22.8. přebírá od Opice vládu Kohout a jeho dobu můžeme charakterizovat především dvěma slovy: Detail a Pořádek.

Zkrátka prázdninové období skončilo a my opět musíme začít něco pořádně dělat.

Kohout vládne období, kdy jinové energie jsou stále silnější, aktivity se v přírodě snižují a měly by se snižovat i ty naše. Neznamená to nic nedělat, ale naopak dělat vše s rozvahou a uvědomit si, že veškerý aktivní pohyb nás již vyčerpává, protože již okolní energie nejsou expandující a podněcující, ale spíše zklidňující. Zkrátka zaměřit se z kvantity aktivit na jejich kvalitu.

Věci máme již dělat s pečlivostí, nikoliv zbrkle, máme se zabývat detaily, dodržovat pravidla a dbát na dokončování věcí, které jsme započali dříve.

Kohout je ve vztahu s ročním vládcem Hadem nadmíru spokojený. Kohout chce dokončovat to, co bylo započato a Had má také rád všechno dokonalé, uzavřené, hotové. Spolu jsou silná dvojka. Oba zajímají detaily a oba mají rádi kvalitu.

My se teď musíme postarat o to, aby to, co jsme přes rok dělali, o co jsme se snažili, nám přineslo výsledky, které nás budou živit v dalším období. Jinými slovy se dá říct, abychom si vše zpracovali tak, abychom výsledky mohli využívat v následujícím období. Abychom zkrátka stále nezačínali od začátku.

O co se zkrátka nyní nepostaráme, to nebudeme mít. Emoce léta jsou nahrazeny úsilím a snahou, které nám pomohou sklidit plody našeho ročního snažení. Dělejme tedy vše tak, jak máme a ne tak, aby se nám to líbilo.

Kohout potřebuje ocenění a chválu a Hadovi to také dělá dobře. Takže doporučuji při každé příležitosti chválit, chválit, chválit. Nejen naše partnery, ale i děti, zaměstnance, kolegy….v tomto měsíci to udělá dobře každému. Oceňujme výsledky druhých. Znáte to..“jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“

Kohout se také rád ukazuje, takže když se bude někdo chlubit ať už tím, že se mu něco povedlo nebo tím, kde byl na dovolené, pochvalte ho. Stejně tak ženy, které se rády po dovolené ukáží v nových šatech, si zaslouží naše ocenění jejich krásy.

Kohout je veliký pracant a opravdu miluje detaily. Může nám pomoci s detailní analýzou čehokoliv a také nám pomůže s podzimní inventurou, kterou bychom měli v tomto období vždy udělat.

Co jsme v tomto roce dělali? Co nám dělalo dobře? Co už dělat nechceme nebo když ano, tak kdy a za jakých podmínek? Odpovídá naše snažení dosaženým výsledkům? Jsou naše aktivity pro nás vhodné? Jsou lidé, se kterými se stýkáme pro nás ta správná společnost? Těch otázek, na které bychom si měli v tomto období odpovědět, je spousta.

Vzhledem k tomu, že nás stále ještě bude do 7.9. ovlivňovat letící hvězda z minulého měsíce, je více než jisté, že tato inventura bude opravdu mít velmi silný dosah. Samozřejmě pokud se do ní pustíme.

 

Z hlediska zdraví si stejně jako v minulém měsíci dávejme pozor na kašel, nachlazení a tlusté střevo.

Stále se snažme ze života eliminovat to, co už nám neslouží a co nám nedělá dobře. Pozor na prochládání, udržujte se v teple.

Nadále platí všechny informace, které jsme si řekli k energii kovu v minulém měsíci. Tato kovová energie bude naším průvodcem až do 7 října.

Pozor na hádky a boje. Mohli bychom mít tendence příliš prosazovat sebe a své ego a to může vést ke sporům.

Naopak využijme bojovnost kovových energií k tomu, abychom vyhráli válku nad našimi slabostmi, závislostmi a jinými věcmi, které chceme z našeho života odstranit.

Ke kovu patří i vůle, takže nám tato vlastnost může pomoc, i když jinak nepatří právě mezi naše ctnost. Jediné vítězství, které má cenu, je to nad sebou samým. Jen to má trvalou hodnotu.

 

LETÍCÍ HVĚZDA


Do 7. září stále platí hvězda z minulého období, kdy došlo ke kumulaci Letící hvězdy roku a měsíce.

 Takže jak již bylo řečeno, nebraňme se tomu, když nás stále přepadají myšlenky o našem sebeurčení, poslání a smyslu našeho konání. Je čas objevit, kdo skutečně jsme, jaké máme dary a co můžeme nabídnout světu.

 Pro toho, kdo zná svůj Astrotyp toto přemýšlení může být jednodušší, protože ví, co mu sudičky skutečně nadělili do vínku. Zná svá omezení, své přednosti a lépe může přijmout svojí přirozenost. Objevte tedy svého Génia a nabídněte ho světu!

7. září přiletí nová Letící hvězda. Tato hvězda přeje hojnosti, takže kdo na jaře zasel správná semínka svého tvoření a celý rok se staral tak, jak měl, by mohl mít bohatou sklizeň. Ať už se jedná o skutečné plody…výsledky ve firmě…zaměstnání…vztazích apod.

Partnerské vztahy nám v tomto období mohou pomoci k harmonii. Tato harmonizační hvězda nás také vybízí k přijímání, což znamená neodporovat a následně i k zodpovědnosti, kterou bychom měli převzít za všechno naše konání.

Přijmout to, co v životě máme. Ať se nám to líbí nebo ne, sami jsme si to vytvořili. Našimi myšlenkami, slovem, konáním.

Negativní hvězda tohoto období nás upozorňuje na možnosti bojů, hádek. Na to, že naši přátelé to s námi nemusí myslet vždycky nejlépe. Zkrátka v tomto období rozhodně platíDůvěřuj, ale prověřuj“

 

(c) Denisa Kubíčková

 Zdroj: www.harmonie-zivota.cz

 

 

 

 

"Šejk mi povedal, že som neviditeľný..."

 

Po pomerne dlhom hľadaní sa mi podarilo spojiť s niekým, kto nemusí čerpať informácie o dianí v Sýrii z alternatívnych zdrojov, lebo žije priamo na mieste a pozná, čo sa v krajine skutočne deje. Prinášam vám prvú časť rozhovoru so ženou, ktorá už niekoľkokrát unikla istej smrti a v napätí očakáva, či začnú jej krajinu bombardovať. Ako však ona sama pripomína, jej krajina je už vo vojne so zahraničím už dva roky.

 

Zsuzsa pochádza z Maďarska a tento rok mala 50 rokov. Na život vo vojnovej zóne si počas posledných dvoch rokov zvykla. Nič iné jej neostáva, so svojou rodinou žije v Damasku a každodenný život im spestrujú neutíchajúce výbuchy, zvuky streľby, stíhačiek, tlakových vĺn. Aj vznik tohto rozhovoru trval dlhší čas kvôli permanentným výpadkom elektrického prúdu v sýrskom hlavnom meste. Zsuzsa je ale schopná hovoriť na túto tému celé hodiny a dni, preto prinesiem rozhovor v dvoch dielach. Jej svedectvá sa nezhodujú s názormi ľudí v oblekoch hrajúcich sa na globálnych policajtov.

 

Odkedy žijete v Damasku a prečo ste sa sem presťahovali?

S manželom sme mali svadbu v septembri 1981 a o niekoľko mesiacov neskôr sme sa presťahovali do Damasku. Odvtedy žijem v hlavnom meste, presnejšie v jej prevažne kresťanskej štvrti Jaramana.


Mohli by ste opísať vaše prvé postrehy o Sýrii?

Všetci ma prijali s obrovskou láskou a aj napriek jazykovým komplikáciám som sa cítila skutočne perfektne. Sýrčania sú charakteristickí svojou súdržnosťou, láskou k hosťom a zvedavosťou voči cudzincom. Sú to veľmi otvorení ľudia a môžem povedať, že aj tu platí to arabské „Hosť do domu, Boh do domu!“. Musím ale povedať, že keď som sem prišla, bol tu skutočne režim. Teraz tu režim už nie je! Bola som mladá a nerozumela som, ako môžu ľudia takto žiť. Trvalo mi dva roky, kým som sa naučila po arabsky a našla si nových priateľov. Až vtedy mi došlo, že kontroly a opatrenia, ktoré vtedy robil režim, boli veľmi potrebné. Naplno sa to ukázalo v posledných dvoch rokoch...

 

Aká bola vtedajšia situácia v krajine?

V tom čase bojovalo Moslimské bratstvo proti sýrskej vláde, množili sa teroristické útoky, ktoré ale po tom, čo armáda spravila poriadok, skončili. Vtedajší prezident Hafez Assad si získal obrovský rešpekt napríklad aj u pána Kissingera. Kým v ďalších rokoch vypukla v Libanone občianska vojna, situácia v Sýrii sa začala stabilizovať. Medzitým však zomrel už dlhšie chorý Hafez Assad. Prezidentom sa mal stať jeho syn Basel, ktorý zomrel pri autonehode. Mimochodom, mnohí neveria, že išlo o autonehodu. Tá cesta na letisko, kde havaroval tento veľmi otvorený človek, bola úplne nová.

 

A potom nastúpil na trón Bašár, ktorý nechcel mať s politikou nič spoločné a dnes ho neznáša západný svet. Aký je v skutočnosti Bašár al-Assad v očiach Sýrčanky?

Bašára som v meste už niekoľkokrát stretla s rodinkou. Má nádhernú manželku a ešte krajšie deti. Veľmi často chodil s jeho deťmi do rôznych reštaurácií, na výlety  alebo len sa tak zamiešal do davu na trhoch. Nikto im nemal v úmysle ublížiť. Je to veľký a tolerantný človek, ktorý navštevoval aj rôzne kresťanské miesta v Sýrii. Dokonca on sám chodil na kresťanské gymnázium. O Bašárovi mi raz povedala kratučký príbeh jeho bývalá učiteľka na gymnáziu. Učiteľka povedala pred celou triedou, že kto príde do školy bez spravených domácich úloh, ostane po škole a vtedy si musí dorobiť úlohy. Bašár si úlohy nespravil, učiteľka výnimku nespravila a prezidentov syn ostal v škole aj poobede. Na druhý deň dostala učiteľka od Hafeza veľkú kyticu s ďakovným listom. Ide o inteligentného, sebavedomého a priateľského človeka. Svojím sympatickým vystupovaním a úsmevom si získal srdcia miliónov ľudí. Je to náš hrdina. A manželka je tiež zlatá.

 

Urobil Bašár správne kroky po nástupe na post prezidenta?

So svojou manželkou začali pracovať na mnohých reformách. Ich priebeh bol ale ťažký a pomalý. Za to ale mohlo zopár skorumpovaných jedincov vo vláde, ktorí tam ostali ešte z dávnejších čias. Neskôr sme sa tých ľudí našťastie zbavili, z krajiny ukradli čo mohli, finančne sa nabalili a odišili do zahraničia, odkiaľ hádzali špinu na súčasnú vládu. Krajina sa začala otvárať hospodársky a súčasne aj kultúrne pre turistov. Sociálna pomoc sa dostávala k čoraz väčšiemu kruhu obyvateľstva. Naša vláda však spravila jednu podstatnú chybu – začali sme sa sústrediť iba na rozvoj krajiny a žiaľbohu sa začal rozmáhať náboženský fanatizmus. A tiež je dôležité, že väčšina Sýrčanov sú sunitskí moslimovia, kým Assad je alawit, čo sa mnohým sunitom začalo nepozdávať.

 

Damask bol pred vojnou považovaný za jedno z najbezpečnejších miest na Zemi. Je to pravda? Ak áno, čo sa odvtedy zmenilo?

Samozrejme. V meste bolo absolútne, až neopísateľne bezpečne, vládla tu skutočná harmónia akú som nikdy nikde nezažila. Hocikedy som mohla ísť hocikde, aj sama, nič mi nehrozilo. Krádeže a prepadnutia boli neznáme pojmy. Nemali problém žiť v jednej štvrti židia so sunitmi a kresťanmi. Tu sa všetci mali radi a nikto neubližoval jeden druhému. Nikto sa ťa nikdy nepýtal, že kam vlastne patríš. Dnes to už tak celkom nie je... Začína sa to meniť. Ľudia v meste sú ale ešte stále neoblomní, ale cítiť akési napätie. Ľudia sa snažia žiť svoj každodenný život. Všetci majú ale strach sú si vedomí toho, že hocikedy môže hocikde vybuchnúť bomba alebo dopadnúť podomácky vyrobená raketa, ktorá väčšinou nevybuchne ale spôsobí škody a straty na životoch. Denne kvôli raketám zomierajú civilisti. Teroristi strieľajú rakety na obytné štvrte, rakety dopadajú rovno do izieb, na strechy a na ulice. Sme unavení a nechceme už žiadne boje. Chceme žiť normálny život, ako to žijú všade vo svete. Unavuje nás strach zo zverstiev, ktoré sa dejú na vidieku. Na Slovensku si to nedokážete predstaviť, čo sa tu deje. Mali by ste byť radi za svoj život, naša armáda bojuje aj pre vašu budúcnosť, aj keď si myslím, že mnohí z vás to neviete pochopiť, lebo nie ste informovaní o dianí. Raz vám to ale dôjde a začnete sa o to zaujímať, vtedy však môže byť už neskoro...

 

Ako je to so starým centrom Damasku? Funguje všetko ako má?

Dostať sa do starého centra Damasku dnes nie je najľahšou záležitosťou. Všade sú rozmiestnené kontrolné hliadky, ale to je len v záujme bezpečnosti a stability. Je jedno, či ste cyklista, chodec alebo vodič. Dôkladne si prezrú vaše doklady a až potom vás pustia. Ale obchody a trhy sú otvorené. Bolo by to hrozné, ak by sa teroristi dostali aj do starého centra a zničili by pamiatku Svetového dedičstva. Lebo ničia všetko, čo im príde do cesty. Horšie je to s elektrickým prúdom. Prakticky sme bez prúdu každý deň aspoň hodinku-dve. Stále je to však lepšie ako v Libanone. Tam majú prúd iba 6 hodín, potom ide všetko cez generátor!


Poznáte ešte ľudí, ktorí podporujú tzv. „povstanie“?

„Slobodná sýrska armáda“ vyslovene stráca svojich sympatizantov po celej Sýrii. Ľudia tu vidia, čo sa deje. Vidia, kto čo robí a aké vraždy sa tu dejú. Mnohí stratili člena zo svojej rodiny, priateľa... Práve preto sa mnohí ľudia, ktorí podporovali revolúciu a jej myšlienky, od ozbrojencov obrátili, aj keď nesúhlasia s názormi prezidenta a chcú zmenu. Sklamali sa a pochopili, že revolúcia sa nerobí samovražednými atentátmi, hromadnými popravami a brutálnymi činmi. Niet normálneho a zdravo zmýšľajúceho človeka, ktorý by podporoval zmenu, ktorú majú priniesť vrahovia. Takúto zmenu si tu nikto neprosí.

 

Aká bola vaša prvá reakcia po vypuknutí protestov?

Keď sa začali prvé protesty, všetci sme ich sledovali s úžasom. Jedna vrstva obyvateľstva sa začala tešiť a tí boli potom zmanipulovaní a dostali sa do začarovaného kruhu, z ktorej niet cesty späť. Počítali sme s tým, že protesty rýchlo skončia a všetci nato rýchlo zabudneme.

 

O akom začarovanom kruhu a manipulácii hovoríte?

Keď si odporcovia začali všímať, že svoje ciele nedosiahnu len tak ľahko, začali používať zbrane a nálože. Damaskom otriasli série smrteľných teroristických útokov, ja sama som bola neraz blízko smrti a mnohokrát ma od lietajúcich črepín zachránilo predo mnou stojace auto! Minulý týždeň mala moja dcéra svadbu. Sme radi, že žijeme, totiž strechu kostola zasiahla raketa a spôsobila menšie škody. Cez víkend mi zas zranili ruku lietajúce úlomky po dopade rakety na našu ulicu. Ľudom platili, aby každý piatok chodili do ulíc protestovať. Pripájali sa nevzdelaní ľudia.

 

Koho označujete pojmom „nevzdelaní ľudia“?

Neuvedomelú časť obyvaľstva, ktorú je veľmi ľahké zmanipulovať a využiť na rôzne ciele, napríklad na náboženské. Môžem vám uviesť príklad. V nižšej vrstve obyvateľstva, ktorá je neuvedomelá, bez vyššieho vzdelania, sa chlapci oženia už keď majú 16-18 rokov. Ostatní sa učia, oni zakladajú rodiny a každoročne sa im narodí dieťa. Toto je ten dôvod, pre ktorý je v Sýrii tak veľa mladých. Viete prečo sa to deje? Dôvod je jednoduchý –  šejk, duchovný vodca ich burcuje a podporuje! Štát chce toto obmedziť, preto navrhli, že rodiny, ktoré majú viac ako 3 deti, musia platiť dane. Aj tu však ľudia vybabrali s vládou, štvrté dieťa proste nebolo zahlásené, nechodilo vôbec do školy. A takto nám tu vznikajú nevzdelané a ľahko zmanipulované vrstvy. Darmo sa otvorili nové odborné školy zadarmo. Sociálne dávky mnohí využili na to, aby sa mohli ešte raz oženiť.

 

Poznáte niekoho, komu zaplatili za to, aby šiel do ulíc protestovať?

Do rodiny jednej mojej priateľky chodila už roky jedna upratovačka zo sociálne slabšieho kruhu. Bola ale pracovitá, za čo ju vždy dobre platili a počas sviatkov dostala aj darčeky. Jeden deň neprišla. Rodina sa zľakla, pretože sa to ešte nikdy predtým nestalo. Zavolali jej a bolo im povedané, že sa už k nim nikdy nevráti. Dôvod? Vraj jej lepšie zaplatia, ak pôjde so svojimi synmi v piatok protestovať na pár hodín... Takto sa manipuluje s ľuďmi u nás.  Zmanipulovaní sú tiež duchovní, ktorí financujú mladých.


Na začiatku vraj armáda strieľala do neozbrojených demonštrantov. Bolo to skutočne tak?
Ozbrojenci sa začali skrývať medzi ľudí a odtiaľ strieľali na bezpečnostné sily. Čo podľa vás mali robiť vojaci? Nechať sa zabíjať, alebo reagovať? Rozmýšľajte.  A takto vznikali prvé civilné obete. Je to smutné, ale doplatili na to aj nevinní ľudia. Nič iné sa nedalo v tej chvíli robiť. Naši vojaci nestrieľali do ľudí preto, lebo radi zabíjajú nevinných ľudí. Išlo o jasnú provokáciu. Neverte  tomu, čo sa hovorí u vás v správach. Ukážu vám len minimum a iba to, čo diktujú Američania. Krajina sa začala myšlienkovo búriť a rozdeľovať podľa názorov. Suniti chceli zmenu a sunitského vládcu. Keď to v zahraničí uvideli, potom začali dovážať džihádistov. V Homse povstali salafisti, v Daráá wahábisti a v okolí Hamá to boli členovia Muslimského bratstva.

 

Čo nasledovalo potom?

Začali ich vyzbrojovať zahraničnými zbraňami – krok, ktorý žiadny zdravo zmýšľajúci človek nedokáže dodnes pochopiť. Ako je predsa možné, že niekto začne vyzbrojovať a podporovať ľudí, proti ktorým viedol ešte pred rokmi smrteľné vojny? Začala sa ukazovať ich pravá, mentálne zaostalá tvár. Jeden človek dokonca začal kopať a udierať do tanku. Brat mojej priateľky sa ho spýtal, že čo robí. On prekvapene odpovedal: „A ty ma vidíš? Šejk mi povedal, že ak trikrát dupnem po zemi, budem neviditeľný!“, mnohým ľuďom rozdávali ženské spodné prádlo, aby mohli po smrti v raji ako obdariť panny. A takto zmanipulovaní ľudia začali páchať zverstvá na domácom obyvateľstve. Nezaslúžia si, aby sme ich nazvali ľuďmi. Vyhlásili džihád a naštartovali vražednú mašinériu, ktorú sa sýrska armáda snaži zastaviť.


Sformovali sa tie džihádistické skupiny priamo v Sýrii, alebo v nejakej susednej krajine?

Niektoré v Iraku, niektoré v Sýrii, ale odrazovým mostíkom bolo Turecko, kde dostávali dostatočný výcvik. Takže len aby ste vedeli, aká krajina sa vám hlási do EÚ. Už pred mnohými rokmi museli naplánovať celú túto vojnu. Rôzne podzemné bunkre a tunely sa nemôžu spraviť z jedného dňa na druhý. Sú tu kompletne vytvorené tunely, plné zbraní a iných vybavení. Aj v armáde muselo byť veľa zradcov a agentov. Obzrojencom sa nepodarilo vystrašiť Sýrčanov a poraziť armádu tým, že sa zamiešali medzi civilistov. Zvolili si preto ďalšiu alternatívu – cez iracké hranice sem začala prúdiť iracká al-Káida a sfromovala sa al-Nusra. To sú zombíci schopní vykonať hocičo,  niet na svete väčších psychopatov. Nie som schopná opísať slovami, čoho sú schopní, ale z Iraku a Sýrie spravili skutočné peklo na Zemi. Sú to Satanove deti plné nenávisti a zla. Páchajú také zločiny proti ľudskosti, aké neuvidíte ani v hororoch. Možno sa aj armáda skladá zo silných mužov, ale nie z bezcitných robotov ako oni. Tých nezaujíma nič okrem vraždenia. A ťažko povedať či ide o moslimov, pretože sa sútreďujú len na vraždenie a celkovo ich mozog je nastavený na vraždenie. To, že niekto vykrikuje „Boh je veľký“ ešte neznamená, že je moslim.

 

Z médií a rôznych filmov poznáme teroristov ako ľudí, ktorí chcú útočiť na Izrael a Izraelčanov. Namiesto toho sa na Izrael ani nepozrú, chodia k nim do nemocníc a Izrael ich plne podporuje. Uvedomujú si tí teroristi, že útočia na moslimskú krajinu a nie na tú, ktorú vraj tak veľmi neznášajú?


Mnohí si to neuvedomujú! Ako som už povedala, sú to vymyté mozgy. Armáda zatýka teroristov a či veríte, či nie, nie jeden z nich si myslí, že bojuje v Izraeli, proti Židom. Omamné látky, ktoré im podávajú, im nedovoľujú zaspať a necítia bolesť. Mali sme tu jedného vojaka, ktorý zázračnú pilulku vyskúšal. Týždeň nevedel zaspať, týždeň! Mnohých teroristov operujú bez znecitlivenia. Ak však pominú účinky piluliek, revú od bolestí. Predtým ale nemajú bolesti, tí by snáď nič necítili ani keby ste im odrezali všetky ruky a nohy. Takýmto ľuďom už veľa nezostáva, pri sústavnom braní spomenutých tabletiek vám zostane možno 1 rok...

 

Mohli by ste nám napísať niečo o zverstvách, ktoré spravili nadrogovaní teroristi?


Nie, nehnevajte sa, ale do tohto sa radšej podrobne ani nepustím. Viete, nie je tak jednoduché písať o tom, ako niekto rozkúskuje dieťa... A na druhej strane, knihy by sme o tom mohli písať, toľko vecí sa tu deje. Vidíte, čo sa deje v Bagdade? Desiatky bombových útokov denne, všade krv, streľba, výbuchy. Pred niekoľkými týždňami sa im podarilo v dedinke pri meste Lattakia niečo, na čo môžu byť skutočne hrdí. Masovo vyvraždili celé rodiny, tehotnej žene rozrezali brucho a ... Nejdem pokračovať. Viem to od alawitskej kamarátky zo susednej obce. Nie sú to výmysly, nie sú to rozprávky. Sú to skutočné udalosti. Podobne sa chovajú aj ku kresťanom. Na sviatok Panny Márie sedeli ľudia kľudne v kaviarňach. Zrazu na nich spustili strelbu. Vo vedľajšej reštaurácii bola svadba, mladý pár okamžite zavraždili. Povedzte mi, sú toto ľudia? A toto isté sa deje aj v Iraku.  Prečo nám to niekto robí? Ako môže byť niekto tak chorý? Prečo nám neprídu zahraničné vojská pomôcť bojovať proti týmto vrahom?


V Saudskej Arábii, ale aj inde, sú otvorené náborové strediská pre džihádistov. Nie jeden otec predal svojho syna na samovražednú misiu, za nemalé peniaze. Pre takých založili šejkovia aj vlastnú TV stanicu. Jeden zo šejkov je aj Arur, salafista pôvodne z Homsu, ktorého vyhodili zo sýrskej armády kvôli obťažovaniu mladých vojakov. Títo radikálni fanatickí teroristi sú schopní vykonať všetko. Nič im nie je sväté, nerobí im problém zničiť aj mešitu, darmo sa vyhlasujú za moslimov. Svoje činy vykonávajú stredovekými praktikami ako je odrezávanie hláv, trhanie ľudí na kúsky. Dokonca na také veci učia už svoje malé deti. Mladého, starého, ženu, decko, vojaka – je im to úplne jedno. Odstraňujú celé rodiny podporujúce vládu. Sýria trpí a plače! Rozmáha sa sexdžihád.

 

Slovo sexdžihád som už počul, ale čo to vlastne je?

Pod sexdžihádom sa rozumie prostitúcia, nábor žien na uspokojovanie teroristov. Jedna žena nemôže ísť do džihádu, ale do sexdžihádu áno. Prichádzajú ženy z rôznych krajín, dokonca bola medzi nimi aj biela Dánka. Zhromažďuje ich šejk, po modlitbách ich rozdelí a ide sa na vec. Takto sa ženy aj viackrát za deň zosobášia a rozídu.


Zdroj: https://bandur.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=336352&bk=96872#ixzz2dYpGj5oX

 

 

 

Rozhovor Bašára Asada pro Le Figaro

 

03.09. dal syrský prezident interview zástupcům francouzských novin Le Figaro. Je příznačné, že za možnost interview s ním stojí nyní zástupci západních médií frontu.

 

Le Figaro: Můžete nám dokázat, že vaše armáda nepoužila 21. srpna v Damašku chemické zbraně?
Bašár Asad: Důkazy má poskytnout žalobce. My jsme navrhli USA a Francii, aby poskytli byť jeden jediný důkaz. Obama ani Hollande nebyli schopni nic dokázat, dokonce ani svým vlastním národům.

Za druhé, zhodnoťme logiku toho obvinění. K čemu by nám mohlo být dobré použít chemické zbraně, když naše současná situace je lepší, než v minulém roce? Proč by armáda libovolného státu použila chemické zbraně, když úspěšně postupuje dopředu za pomocí konvenčních zbraní?

Nehovořím vůbec o tom, zda syrská armáda chemické zbraně má, či nikoliv.

Předpokládejme, že naše armáda chce použít zbraň hromadného ničení: copak to může udělat v zóně, kde se nachází její vlastní síly? Naši vojáci byli také zasaženi tou zbraní, o čemž se mohli osobně přesvdčit inspektoři OSN, kteří byli v nemocnici, kde jsou nyní na léčení. Kde je zde logika?

Kromě toho, copak je možné použít chemické zbraně v předměstí Damašku, a nezabít při tom desítky tisíc lidí? Jak je vám známo, ty látky se přenáší s větrem...

Všechna obvinění se opírají na tvrzení teroristů a videa v internetu nejasného původu a významu.

 

Le Figaro::Co můžete říct ohledně prohlášení USA o tom, že se jim povedlo zachytit telefonní rozhovor syrského vysoce postaveného úředníka, ve kterém se přiznává v použití chemických zbraní?
Bašár Asad:Pokud by Američané, Francouzi nebo Britové měli byť jeden jediný důkaz, už by ho dávno ukázali.


Le Figaro:Možná, že nějací velitelé ve vaší armádě přijali to rozhodnutí bez vašeho vědomí?
Bašár Asad: Nikdy jsme neříkali, že máme chemické zbraně. Vaše otázka předpokládá věci, o kterých jsem nehovořil, a které jsme jako stát nepotvrdili ani nevyvrátili. Ale pokud země disponuje podobnou zbraní, rozhodnutí obvykle přijímá centrální velení.

 

Le Figaro::Barack Obama odložil vojenské údery na Sýrii. Jak hodnotíte to rozhodnutí?
Bašár Asad:Někteří v něm uviděli silného vůdce supervelmoci, protože pohrozil začít válku proti Sýrii. My máme za to, že silný člověk je ten, kdo odvrací, a ne rozpoutává války.
Pokud by Obama byl silným, on by na celý svět vyhlásil: "Nemáme potvrzení použití chemických zbraní syrským státem." Řekl by: "Jediná cesta je vyšetřování OSN. Proto přenecháme vše na rozhodnutí Rady bezpečnosti."

Ale Obama je slabý, protože na sobě cítí tlaky zevnitř USA.

 Le Figaro::Co byste vzkázal členům amerického Kongresu, kteří budou hlasovat o povolení útoků?

Bašár Asad: Člověk, který přijímá takové rozhodnutí, by se měl v první řadě zamyslet nad tím, co přinesly nedávné války USA a Evropě?

Čeho svět dosáhl v Libyi?
Čeho dosáhl válkou v Iráku a dalších zemích?
Čeho dosáhne posílením terorizmu v Sýrii?
Úkol každého člena kongresu spočívá v tom, sloužit své zemi. Ale copak mají USA zájem na rozšíření nestability a extremizmu na Blízkém východě?
Copak jsou američtí zákonodárci zainteresováni v pokračování toho, co začal George Bush, to znamená nových válkách po celém světě?


Le Figaro:Jaká bude vaše odpověď?

Bašár Asad: Blízký východ je soudek s prachem, a dnes se jiskra stále přibližuje. Nejde jen o odpověď Sýrie, ale i o to, co se může stát po prvním úderu. A dnes nikdo nemůže říct, co se stane. Situace se dostane naprosto z pod kontroly, protože sud s prachem vybuchne. Čeká nás rozšíření chaosu a extrémizmu. Existuje nebezpečí vzniku regionální války.


Le Figaro: Budou vaše odvetné kroky namířeny proti Izraeli?

Bašár Asad: Nečekáte snad, že vám nyní řeknu, jaké budou naše odvetné kroky?


Le Figaro: Co byste chtěli vzkázat Jordánsku, kde povstalci podstupují výcvik?

Bašár Asad: Jordánsko už prohlásilo, že se nechystá stát se základnou pro jakýkokoliv vojenský útok proti Sýrii. Ale pokud se nám nepodaří zlikvidovat terorizmus zde u nás, může se lehce převalit do sousedních zemí.


Le Figaro:To je varování Jordánsku a Turecku?

Bašár Asad:My jsme jim o tom říkali už nejednou, vysílali signály různého druhu. Jordánsko to chápe, nehledě na všechen tlak k tomu, proměnit ho v tranzitní stát pro teroristy.

Co se týká Erdogana, celkově mám pocit, že nechápe, co dělá.

 

Le Figaro: Jak budou reagovat vaši spojenci, Hizballáh a Irán?

Bašár Asad: Nemůžu mluvit za ně. Jejich prohlášení jsou však naprosto jednoznačná, a zájmy Sýrie, Íránu a "Hizballáhu" jsou těsně propojeny. Dnes závisí stabilita celého regionu na situaci v Sýrii.

Le Figaro: Jak je podle vás možné zastavit krveprolití v Sýrii?

Bašár Asad:: Zpočátku bylo třeba hledat řešení v dialogu, který by dovolil přijmout politická opatření. Dnes už vznikla odlišná situace. My bojujeme s teroristy. 80 až 90% z nich patří k "Al-Kajdě". Je nezajímají ani reformy, ani politika. Jediný způsob řešení spočívá v jejich zničení. A jen tehdy pak můžeme hovořit o politických krocích. Dnes řešení spočívá v tom, aby do Sýrie přestali být přiváženi teroristé ze zahraničí, přestali být zásobováni zbraněmi a finančně podporováni, jak to děla v první řadě Saudská arábie, a také Turecko, Jordánsko, Francie, Anglie a USA.
 

Le Figaro: Jste připraven pozvat do Sýrie vůdce opozice a garantovat jim bezpečnost? Říct jim: "Pojďme si sednout za jednací stůl a najít řešení"?

Bašár Asad: V lednu tohoto roku jsme vystoupili s iniciativou, která v sobě zahrnovala vše, co jste vyjmenoval, dokonce více. Nicméně, ta stejná opozice, o které mluvíte, byla vytvořena ze zahraničí a nemá žádnou podporu na národní bázi v Sýrii.

Ona byla vytvořena ve Francii, v Kataru, ale nijak ne v Sýrii. Ona jen plní rozkazy svých tvůrců. Proto není vůdcům této opozice dovoleno přijímat naše návrhy na politické řešení ukončení krize.

 

Le Figaro:Na konci 2000-tých let byla Francie vaším spojencem, ale dnes je připravena přidat se k USA v vojenské operaci proti vašemu režimu. Co můžete o této změně kurzu říct?
Bašár Asad: Naše vztahy s Francií v minulosti nelze nazvat přátelskými. Francie se pokoušela změnit kurz syrské politiky na povel USA. Pro nás to bylo očividné. Kromě toho, od roku 2008 začal být pozorovatelný vliv Kataru. To jest, francouzská politika ve vztahu k Sýrii od toho momentu začala plně záviset na Kataru a USA.


Le Figaro:Ve středu budou francouzští zákonodárci posuzovat otázku účasti francie v operaci proti Sýrii. Co byste jim chtěl vzkázat?

Bašár Asad: Od doby invaze do Iráku v roce 2003 se Francie rozhodla vzdát své nezávislosti a stala se přídavkem americké politiky. To se týká jak Chiraca, tak Sarkozy a dnes Hollanda. Uvidíme, zda zasedání francouzského parlamentu o této otázce skutečně znamená, že si Francouzi vrátili nezávislost v přijímání rozhodnutí. Doufáme, že to bude skutečně tak. Že francouzští poslanci přijmou rozhodnutí v souladu se zájmy Francie.

Ptám se jich: "Copak můžete podpořit extrémizmus a terorizmus?" Mohou se postavit na stranu těch, kdo, jako Mohamed Mera, zabíjel nevinné lidi ve Francii?

Jak Francie může bojovat s teroristou v Mali a pomáhat mu v Sýrii?

Stane se Francie zase dalším příkladem v USA tak oblíbené politiky dvojných standardů?

Jak mohou francouzští poslanci přesvědčovat své spoluobčany o světském charakteru francouzského státu a zároveň podporovat konfesionalizmus v jiných zemích? Tato země vyzývá všechny k demokracii, ale mezi jeho hlavními spojenci jsou země, které dodnes žijí středověkým systémem, například Saudská arábie.


Le Figaro:Stala se Francie nepřítelem Sýrie?

Bašár Asad: Každý, kdo vykazuje finanční a vojenskou pomoc teroristům, je nepřítelem syrského národa. Každý, kdo se staví proti zájmům Sýrie a zájmům jejích občanů, je nepřítel.
Francouzský národ není naším nepřítelem, nicméně politika jeho státu je syrskému národu nepřátelská. A jakmile je politika francouzského státu nepřátelská ve vztahu k syrskému národu, tento stát se stává jeho nepřítelem.

Nepřátelství přijde konec, jakmile francouzský stát změní svůj kurz. V každém případě, vše se to negativně promítne na zájmech Francie.


Le Figaro:Jste skálopevně odhodlán k boji?

Bašár Asad:  Máme dvě varianty: bojovat a chránit naši zemi před terorizmem, nebo se vzdát. Když je řeč o vlasti, všichni jsou odhodláni bojovat, všichni jsou připraveni obětovat v tomto boji svůj život. Zde není žádného rozdílu mezi prezidentem a občany.


Le Figaro:Vy už nekontrolujete značná území. Jak byste je mohli vrátit pod svou kontrolu?
- Naším hlavním problémem není kontrola nad územím. Není místa, kam by se armáda nemohla dostat, pokud by v tom vznikla potřeba.

Skutečný problém spočívá v tom, že teroristé pokračují v pohybu přes hranice do země.

 

Le Figaro:V Sýrii bylo zajato několik francouzských žurnalistů. Je vám o nich něco známo? Nejsou drženi úřady Sýrie?

Bašár Asad: Pokud je zajali teroristé, pak se zeptejte jich. Pokud stát někoho zadržel za nezákonný přechod hranice, to věc postoupí k soudu.


Zdroj: https://leva-net.webnode.cz/products/rozhovor-basara-asada-pro-le-figaro/

 

 

 

 

 

Vysocí zpravodajští důstojníci:
Chemickými zbraněmi neudeřila syrská vláda

 

Četní zpravodajští důstojníci zpochybnili tvrzení administrativy.

Úvod: Mainstreamové zpravodajství je bezpochyby manipulováno k ospravedlnění války proti Sýrii.

Syrští rebelové mají bezpochyby přístup k chemickým zbraním… a zjevně jich už v nedávné minulosti použili. Minulý týden ohlásila Associated Press:

Zachycení syrští vojenští činitelé diskutující o útoku byli personálem nižší úrovně bez jakýchkoliv přímých vazeb spojujících tento útok k lidem kolem Asada nebo i k vyšším syrským velitelům, říkají tito činitelé.

A tak, ačkoliv v pondělí řekl ministr zahraničí John Kerry, že vazby mezi útokem a Asadovou vládou jsou „nepopiratelné“, tak američtí zpravodajští činitelé si nejsou jisti tím, že by podezřelý chemický útok byl veden z Asadových rozkazů, nebo ani zcela jisti, že ho provedly vládní síly, říkají tito činitelé.

***

Další možností, o níž tito činitelé doufají, že ji vyloučí: je to, že zásoby padly mimo vládní kontrolu a byly nasazeny rebely v nekalé snaze a během vypočítavého pokusu o zatažení Západu do války.

Reuters uvedla:

Zatímco Spojené státy hrozí útokem na Sýrii, USA a spojenecké zpravodajské služby se pořád ještě zkouší dopracovat k tomu, kdo nařídil útok jedovatým plynem na rebely držené sousedství u Damašku.

Žádné přímé vazby na prezidenta Bášara Asada nebo jeho vnitřní kruhy nebyly dosud veřejně předvedeny a určité americké zdroje říkají, že zpravodajští experti si nejsou jisti, zda syrský vůdce o útoku věděl, než byl proveden nebo zda o něm byl informován až posléze.

A četní zpravodajští důstojníci opravdu říkají, že to nejspíš rebelové provedli ten útok z 21. srpna.

Např. Daily Caller hlásí:

Obamova administrativa selektivně zneužila zpravodajství k ospravedlnění vojenských úderů na Sýrii, řekli bývalí vojenští důstojníci s přístupem k původním zpravodajským zprávám, a to způsobem, který ještě dalece předčil to, z čeho kritici obviňovali, že dělala Bushova administrativa během kampaně za Iráckou válku v roce 2003.

Podle těchto důstojníků, kteří sloužili na vrcholných pozicích ve Spojených státech, v Británii, ve Francii, v Izraeli a v Jordánsku ta syrská vojenská komunikace odchycená proslulou izraelskou Jednotkou 8200 byla po zaznamenání překroucena tak, aby čtenáře vedla k naprosto opačnému závěru, než k němuž dospěla původní zpráva.

***

Tu překroucenou zprávu vypustila 24. srpna izraelská Channel 2 TV, pak magazín Focus v Německu, Times of Israel a nakonec The Cable ve Washingtonu DC.

Podle té překroucené zprávy provedla chemický útok 155. brigáda 4. obrněné divize Syrské armády, tedy elitní jednotka pod velením Mahera Asada, prezidentova bratra.

Avšak původní komunikace zachycená Jednotkou 8200 mezi velícím majorem raketových vojsk přidělených ke 155. Brigádě 4. Obrněné divize a generálním štábem ukazuje pravý opak.

Důstojník generálního štábu se ptal majora, zda on odpovídá za ten útok chemickými zbraněmi. Z tónu konverzace bylo jasné, že „syrský generální štáb v panice šílel, že snad 155. Brigáda provedla neautorizovaný útok při zjevné neposlušnosti k jejich instrukcím,“ říká tento bývalý důstojník.

Podle přepisu původní zprávy Jednotky 8200 major „vehementně popíral, že by odpálil jakoukoliv ze svých raket,“ a zval generální štáb, aby přijeli a ověřili, že všechny jeho zbraně jsou na místě.

Zpráva obsahuje na konci poznámku, že toho majora pak tři dny vyslýchala syrská rozvědka, než se vrátil k velení své jednotky. „Všechny ty zbraně přepočítali,“ uvádí zpráva.

***

Zpráva egyptského zpravodajství popisuje schůzku v Turecku mezi činiteli vojenského zpravodajství z Turecka a Kataru se syrskými rebely. Jeden z účastníků uvedl: „21. srpna dojde k události, která změní hru,“ ta „zavede USA do bombardovací kampaně,“ proti syrskému režimu.

Ten útok chemickými zbraněmi na oblast Moudhamiya pod kontrolou rebelů se odehrál 21. srpna. „Egyptské vojenské zpravodajství trvá na tom, že šlo o kombinovanou operaci Turecka, Kataru a rebelů pod falešnou vlajkou,“ říká zdroj s touto zprávou obeznámený.

(„Falešná vlajka“ je spiknutí k zahájení války, kterého vlády po celém světě využívaly už tisíce let.)

Agenti provokatéři jsou tak staří jako válčení samotné. Co by mohlo být v Sýrii lepšího než falešná vlajka zinscenovaná al Kaiídou a její frontou al Nusra k zatažení Spojených států do války?

 

A 12 bývalých zpravodajských činitelů vysoké úrovně dnes napsalo Obamovi následující memorandum:

Je nám líto, že vás informujeme o tom, že někteří z našich bývalých spolupracovníků nám kategoricky říkají, že v rozporu s tvrzeními vaší administrativy ty nejspolehlivější zpravodajské výsledky ukazují, že Bášar Asad NEODPOVÍDÁ za chemický incident, který 21. srpna zabil a zranil syrské civilisty, a že to ví i činitelé britského zpravodajství. Při psaní této krátké zprávy jsme se rozhodli vycházet z předpokladu, že jste nebyl plně informován, protože vaši poradci se rozhodli vám poskytnout příležitost k tomu, co je obecně známo jako „možnost věrohodného popření“.

***

Existuje rostoucí soustava důkazů z četných zdrojů na Středním východě – převážně spojených se syrskou opozicí a jejími přívrženci – které poskytují silně indiciemi podložené odůvodnění pro to, že chemický incident z 21. srpna byl předem plánovanou provokací syrské opozice a jejich saúdských a tureckých sponzorů. Cílem mělo být údajně vytvořit takový druh incidentu, který by přivedl Spojené státy do války.

Podle určitých zpráv byly kanystry obsahující chemickou látku dopraveny na předměstí Damašku, kde je otevřeli. Někteří lidé v bezprostřední blízkosti zemřeli; jiní byli zraněni.

Nevíme o žádných spolehlivých dokladech, že by do této oblasti byla vypálena syrská vojenská raketa schopná nést chemickou látku. Ve skutečnosti víme, že neexistují žádné spolehlivé fyzické doklady podporující tvrzení, že to byl výsledek útoku syrské vojenské jednotky s kvalifikací pro chemické zbraně.

Navíc jsme se dověděli, že 13. – 14. srpna 2013 Západem sponzorované opoziční síly v Turecku začaly dopředu s přípravou na velký náhlý vojenský nápor. Úvodní schůzky mezi vysokými veliteli opozičních vojsk a zpravodajskými činiteli Kataru, Turecka a USA se odehrály v upravených tureckých vojenských kasárnách v Antakya, v provincii Hatay, které se nyní využívají jako velitelské středisko a ústředí Svobodné syrské armády (FSA) a jejích zahraničních sponzorů.

Vyšší opoziční velitelé, kteří přišli z Istanbulu, poučili regionální velitele o nadcházející eskalaci bojů kvůli „vývoji, co změní běh války“, a který následně zavede do války USA bombardující Sýrii.

Schůzek ke koordinaci operací v Antakya se zúčastnili vedoucí turečtí, katarští a američtí zpravodajští činitelé právě tak jako hlavní velitelé syrské opozice a Syřanům řekli, že bombardování začne do několika dnů. Opozičním vůdcům nařídili, aby rychle připravili své síly k využití amerického bombardování k pochodu do Damašku a k odstranění vlády Bášara Asada.

Katarští a turečtí zpravodajští činitelé ujistili syrské regionální velitele, že na nadcházející ofenzivu dostanou spoustu zbraní. A ty dostali. Operace k distribuci zbraní, bezprecedentní ve svém rozsahu, začala ve všech táborech opozice 21. – 23. srpna. Zbraně byly distribuovány ze skladů kontrolovaných katarským a tureckým zpravodajstvím pod bedlivým dohledem amerických zpravodajských důstojníků.

Překlad: Miroslav Pavlíček

 

Členové Kongresu, kteří viděli tajné důkazy o Sýrii, tvrdí, že nic nedokazují

Identifikace mrtvých dětí z Ghouty

 

 

 

—————

Zpět