Milí přátelé, 24.5.2015

25.05.2015 15:08

 

 

Milí přátelé,

jak se stává dobrým zvykem, týdenní mail má i svou druhou část. Ani dnes tomu není jinak a navíc je tato druhá část velmi aktuální a pracovní.

V prvé řadě vám zasílám nová poselství Áriů, která byla přijata nedávno v úterý, 19.5. Tématem sdělení bylo to, co je nyní velmi aktuální, jak prakticky všichni zažíváme, totiž aktivace činnosti temných energií, entit. Prostřednictvím jednotlivých přijatých sdělení nám tyto nádherné bytosti 2. dimenze přicházejí říct, jak můžeme této "temné vlně" aktivity temných entit čelit. Co je však nejzásadnější, je třeba si uvědomit, že nám nejvíce nepomůže nějaký nástroj či dar od významné a silné bytosti světla a lásky, ale náš osobní postoj k tomu všemu, vycházející z hlubokého a pevného poznání sebe sama coby vyspěle světelné, vesmírné bytosti.

Nedávno, vlastně ani ne před týdnem, konal se seminář DŠ Harmonie. V rámci jeho nedělního programu jsem přijímali a aktivovali si 1. dva duhové paprsky. V meditacích účastníci přijali sdělení duchovních bytostí k těmto paprskům. První vám zasílám k nahlédnutí a seznámení se s  nimi.

S radostí přicházím v tomto týdnu s dalším Kryonovým skvělým, úžasným poselstvím, které přijal Lee Carroll. Je z roku 2005 a Kryon v něm hovoří o "tom, co nevidíme". Již i proto má název "Neviditelné věci". Je to o takových součástech života, které našimi smysly, i mnohé v důsledku přijatých kolektivních názorů, v naší "realitě, v našem životním prostou 4D, který ale označujeme jako 3D, prostě nevidíme ani vidět nemůžeme. Někdy bychom mohli, ale vzhledem k předpojatostem, vzhledem k blokům, které si sama věda staví, se k těm věcem, zatím, nemůžeme dostat. Naše senzitivita je tak uzavřená. V poselství se dozvíme o interdimenzionálních energiích, vztazích, skutečnostech. Tam, kde vidíme prázdnotu, je život, je aktivita, jak říká Kryon  je "proces". A oproti názorům současné fyziky, žádná prázdnota neexistuje. Je to nádherné. Také se v tomto poselství dozvídáme o "původu" či "zdrojích" tzv. volné energie, jakožto také věci neviditelné.
A v rámci poselství se seznámíte s dalším významným Lemuřanem, který je nyní inkarnován, podobně jako Yawee, Dr. Ovokaitys, lemurijským léčitelem a dnes opět léčitelem a také  channelerem bytosti Kirael, Kahu Fred Sterling. Kiraelova poselství, jak si jistě vzpomenete, ti dlouhodobější odběratelé těchto informací, jsem před lety také zaslal.

Po semináři DŠ Harmonie,ve střed, 20.5. 2015, se uskutečnila v Mladé Boleslavi v centru Sirrah, meditace s Evou Puklovou. Nabízím vám velmi kvalitní záznam z tohoto setkání a meditace. Záznam, který trvá 103 minut, je v celku, byť  obsahuje 3 obvyklé části.

Meditace v Mladé Boleslavi, 20.5. 2015

1) povídání pře meditací do asi 22. minuty
2) meditace do asi 72. minuty
3) povídání po meditaci, kde zazní řada zajímavých informací, i když to chvílemi vypadá, že hovor končí. Zvl. pak upozorňuji na pasáž o významu dechu, která přišla vlastně channelingem Evě P. od nějaké bytosti, což jsem nepostřehl  a pak Karin od AA Gabriela.

V minulém mailu jsem vám zasílal také informaci o divadelním představení Zasvěcení. V letáčku byla jen informace o č. telefonu do divadla a adresy na rezervační portály, které moc nefungují. Proto, pokud jste s tím měli nějaký "problém", napište přímo Hance Benešové na její mail hana.benesova15@centrum.cz (pokud adresa nebude dost aktivní, zkopírujte a vložte do adresního řádku mailu ručně).

Dále pak zasílám všem dotaz - prosbu. Jistě všichni znáte, více či méně, chlapecký pěvecký soubor BRUNCVÍK, který vede Lenka Pištěcká. Nyní připravují své letní soustředění, které se má uskutečnit 21.8.-30.8.
v Hříběcí u Horní Cerekve,
A pro toto soustředění potřebují pochopitelně zdravotníka, aby byl připraven na místě okamžitě reagovat, pokud by bylo cokoliv potřeba. Může jít o zdravotní sestru, ale i medik se zkušeností, jistě by byl přivítán lékař v.v. (důchodce) apod.  Víte o někom?
Co nabízejí: veselou partu, zážitky v přírodě, celodenní pění a večerní kytarové hřmění u ohně, skvělou kuchyni naší paní Moniky, krásné lesy plné hub, symbolický honorář a moře lásky.
Své nabídky pište na mail: info@bruncvik.eu

Stává se aktuální otázka výchovy dětí, spíše bych ale nazval vztahu k dětem ze strany společnosti a určitých jejích složek, které se snaží protlačit do této velmi závažné a důležité součásti života lidské společnosti metody, které odosobňují výchovu, vztah k dětem a ve svém důsledku traumata, která děti zažívají, pak v takových budoucích dospělých vytvářejí negativní predispozice chování a vytváří se tak lidská společnost se sklonem k agresivitě, ale i poslušnosti, podřízenosti a s pocity bezvýchodnosti. Že to je záměr, si nemusíme vysvětlovat. Komu něco takového prospívá je také zřejmé. Podívejte se na článek ze serveru Žena.cz, který hovoří o praktikách v USA. Ty z Norska již známe.

A na závěr chci předat informaci o změně místa zahájení pražské části celoevropské demonstrace proti praktikám norského Bernevernu. Akce nezačíná na Loretánském náměstí, ale na Hradčanském náměstí, před sídlem konzulárního odboru MZV. Dále půjdeme kolem sochy TGM po rampě dolů do Nerudovy, horní částí Malostranského náměstí do Karmelitské a tudy do Hellichovy před norskou ambasádu, kde se bude konat mezi 13 - 14 hodinou hlavní část demonstrace a kde položíme za každí dítě růže před dveře norské ambasády. Viz nový plakátek
 A ještě doplňuji, aby nedošlo k nějakému omylu. Nejde jen o nějakou akci odpůrců Norska apod., je zajímavé dodat, že akce vznikla v Norsku, když samotní Norové již mají také tak akorát dost tohoto svého úřadu a jeho praktik, takže hlavní pochod se koná v hl. městě Norského království, v Oslo.


Přeji všem krásný sobotní večer a příjemnou neděli

Láďa

 

 

Áriové – 19.4. 2015
Efektivnější zpracování temných energií

Milovaní, jsme rádi, že přicházíte s touto otázkou, neboť víme, že vás temné energie atakují stále více. Rádi bychom vám řekli o sále úmluv a projektů. Je to místo, kde jsou energeticky uloženy veškeré smlouvy, úmluvy a projekty jednotlivých bytostí. A přišla už doba, kdy je možné se svolením duše tyto smlouvy vyhledat a zrušit. S duší a za pomoci archanděla Michaela vstupte do tohoto sálu a požádejte o vyhledání jednotlivých typů smluv.

Je 5 základních typů těchto smluv, které jste vytvářeli v průběhu vaší spolupráce s temnými entitami či jiných inkarnací. Jejich základ je uložen v 10. úrovni srdeční čakry ve tvaru pětiramenné hvězdy. Tím, že zpracujete energie této temné hvězdy, pak mnohem lehčeji uvolníte i další temné energie. Tímto způsobem je také možné zpracovat temné projekty vlastní či do kterých jste byli zapojeni. Projektů jsou 3 typy, jsou uloženy ve tvaru trojúhelníka ve 3 úrovni srdeční čakry.

Tzn. nechat se zavést duší do sálu a požádat ji, aby ukázala, kolik smluv je v jednotlivých ramenech hvězdy /trojúhelníka/ a transformovat zdrojovou energií, zlatou koulí arch. Michaela a energií duhových paprsků/ Při této práci si však stále uvědomujte, i při veškeré pomoci bytostí lásky a světla a vedení duše, že vy sami jste tvůrci, kteří se rozhodli s těmito energiemi vypořádat a jsou už schopni přijmout, že i tyto energie jsou součástí vaší zkušenosti a poznání.

Milujeme vás vaši Áriové

Vlastní temné energie jsou vaše, tzn., že je třeba je přijmout, abyste s nimi mohli pracovat. Podmínkou pročištění veškerých strachů, úzkostí, ale i vzteků a veškeré agrese je přijetí těchto energií. Pak teprve můžete pracovat se zdrojovou energií.

Představte si, že ve své srdeční čakře máte duhový mlýnek či mixer, do něhož vložíte příčiny té emoce, např. strachu, potom co se strachem souvisí a i závislosti na něm. Potom spustíte očistný proces prostřednictvím formulace: „Já jsem ta mocná přítomnost Boží, kterou toto vše očišťuji TEĎ.“ A nechejte v srdeční čakře probíhat. Pak duhovou energií ukotvit láskyplnou emoci. Jedná se o jednoduchý, ale účinný postup při očistě emocí, přesvědčení a schémat.

Nyní k práci s temnými entitami.

Ten duhový mlýnek či mixér můžete použít i při čištění závazků nelásky, temných dohod či specifických záležitostí s temnými entitami. Dobře vám k tomu poslouží. Můžete dokonce z něho, tj. z duhové energie, vyslat posly, aby ve vašem bytí našli temné entity, které dosud čekají na vaše objevení  a vše, co s nimi máte vložit do mixéru. Z tohoto vyhledávacího systému a následného duhového pročištění můžete vytvořit funkční program.

Může se vám stát, že vás budou blokovat některé temné entity, s nimiž už nemáte žádné závazky. Tu je však nutno, abyste se zachovali jako tvůrci a zřetelně jim dali najevo, že vaše cesta je cesta lásky a světla a žádáte je, aby vás ve vašem přesvědčení respektovaly. Stejně tak i vy respektujete jejich cestu.

Naši milí, toto je úsek cesty vašeho vývoje, který se vám může zdát nepěkný a dlouhý, ale věřte, že jej zvládnete a váš duch bude moci svobodně plout nekonečným bytím Veškerenstva.

S láskou Áriové

Vlastní temné energie si začínáte uvědomovat a prociťovat až nyní, kdy jste pročistili závazky k temným entitám a ostatní k nim se vážící energie. Vaše temné energie nyní vyplouvají z pod těchto již pročištěných energií a vy je odklízíte. Část z nich můžete pročistit a odevzdat s láskou a světlem , aniž byste řešili čeho se týkají. Jsou to již ty, co vám neslouží k dalšímu poznání a jen zůstali ve vašem bytí. Tyto pročistíte v meditaci „hromadně,“ způsobem čištění, který vám nejvíc vyhovuje, jak zdrojovou energií, „energetickými dary Archanděla Michaela“, či jiným způsobem. Přijmete je a a se všemi emocemi odevzdáte První Lásce. Uvědomte si ale, ve kterých částech jsou nejvíce uloženy a tyto pak pročistěte v samostatné meditaci. V té se zaměříte přímo na tu část těla, kde jste pociťovali největší pnutí. Tam jsou uloženy pro vás největší balíky těchto energií či depozita. Tyto pak odstraňte známými způsoby, či novými energiemi, dle toho se kterými v současné době nejvíce pracujete.

Krystal něhy je silný protipól těchto energií, tedy je rychle „zneutralizuje“ a vyčistí. Vaše bytí a fyzické tělo se budou cítit po pročištění mnohem lépe.

Temné entity vás udržují v pozornosti. Vnímají vaši energetickou rozvibrovanost a jakmile je to možné, už se přihlásí. I pro vás je to známkou, kdy klesáte ve vibracích a které události vám vibrace snižují. Pročistěte kromě vazeb s temnými entitami i situace, které vám snižují vibrace a budete se cítit lépe.

Vaši Áriové

Jste tvůrci naši milí, proto si ke zpracování vlastních temných energií můžete vytvořit jakékoli nástroje či prostředky, které jsou Vám blízké. Důležité je vložit do nich záměr přetrasformovat temné energie na energii univerzálního zdroje. Lze tedy užít např. způsob, který jsme ti ukázali: vytvořit si světelný šátek z energie univerzálního zdroje, do kterého můžete „vyšít“ ornamenty z paprsků (fialový, zelený….), velmi účinné budou zejména duhové paprsky, které byly přijímány na poslední misi v Jižní Americe. Do tohoto šátku pak vložit příslušný balíček temných energií, které ti pošle duše nebo prostě temné energie, které máš aktuálně aktivovány ve svém bytí. Zabalíš je do šátku jako balíček a vyšleš do něj záměr, aby světelný šátek všechny temné energie přetransformoval. Občas jen zkontroluješ, zda v šátku ještě něco je, případně posílíš myšlenkou záměr transformovat. Do šátku můžeš zabalit i své závislosti na transformovaných temných energiích. Nebo závislosti zrušíš zdrojovou energií následně. Pak této zkušenosti požehnáš a odevzdáš ji 1.lásce.

Pamatuj, že tvořivost nezná mezí. Záleží tedy na každém z vás, jaký „pomocný nástroj“ si vytvoří.

Podobně můžeš pracovat s temnými entitami, avšak s tím rozdílem, že temné entity nemůžeš transformovat (balit do šátku), zde transformuješ svůj vztah k nim, vzájemné energie a propojení.

Naši milí, tato doba je doslova nabitá potencionálem změny. Možnosti konkrétních postupů jsou nekonečné, záleží pouze na vás, jaké pomocníky si vytvoříte, s čím vám bude příjemné pracovat. Nezáleží na formě, rozhodující je záměr. Přistupujte k čištění tvořivě a hravě. S lehkostí vám půjde vše snáze.

Milujeme vás a máme z vás radost. Vaši Áriové  

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Karin L., Eva P., Lenka Z.,Lenka Ž.,   (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


 

„Neviditelné věci“

Tento živý channeling byl předán v Mt. Shasta, Kalifornii

na 8. Světelné konferenci 18. června 2005

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Představa přijímání zpráv z druhé strany závoje skrze lidskou bytost, tak jak jste to dnes mohli vidět doslova po celé hodiny, je pro některé na hranici hodnověrnosti. A přece vám znovu řeknu, že takhle to bylo vždycky. Všechna Písma svatá na vaší planetě – všechna – byla napsána lidskými bytostmi, které byly pod vlivem lásky a hovořily prostřednictvím spojení s Duchem. Ta nejhlubokomyslnější slova Boží v celé vaší historii byla slova lidí tlumočících Ducha. Vždy existuje způsob, jak navázat spojení, neboť je zabudováno ve vašem lidství. A tak jsme tedy opět ve spojení a tak jste tady.

Je zde tolik bytostí, které nevidíte. A opět je to něco neuvěřitelného pro ty ve čtyřech dimenzích, o kterých se domníváte, že je to vaše realita. Dejte mi chvilku, než se doprovod usadí. Je to tu líbezné místo. Je zde základní skupina a panuje tu vzrušení. Tolik jich muselo čekat tak dlouho a všichni dnes proudí na toto místo, aby se s vámi osobně setkali. Dříve jsme vás vybízeli, abyste tyto entity cítili. Řekli jsme vám, že pokud byste mohli udělat něco pro planetu a pro ně, pak byste měli přinejmenším uvěřit v jejich existenci. Vaše víra zůstává nadále váhavá, neboť věci, kterým máte porozumět, jsou stále neviditelné… stále neviditelné.

A navíc je tu něco skutečně neuvěřitelného: existovala zde dávná civilizace, kterou nikdo nedokáže zpětně vystopovat, a ta zasela semena lidské rasy. Měla jeden rozměr navíc, který vy nemáte, a žila na této planetě po velmi dlouhý čas. Měla vyspělou technologii, ačkoli ne tak, jak ji popisujete vy. A když věci dospěly do určité fáze, tato civilizace si uvědomila, že je těsně před zničením, tak připravila některé občany na dimenzionální přesun – vzala jich část a přemístila je na skryté místo na planetě. Tam čekali na čas, kdy by Země opět mohla potřebovat jejich pomoc – čas, který teď nastal.

A řeknu vám, drazí, že až tato zpráva dolehne k vašim 4D uším, bude to pro vás pohádka! Pro mnohé nesmysl. Možná bude dnešní nesmysl zítřejší realitou?

Za okamžik budeme opět mluvit o vědě. Ale než začneme, musíme vás s pomocí vjemů přivést k pochopení nepochopitelného konceptu. Co to Kryon právě řekl?“ myslí si někteří. Jak vám můžeme pomoci porozumět této debatě? Zkusíme si vzít na pomoc příběhy.

Pokud budeme hovořit o interdimenzionálních záležitostech, musíme opět použít metafory; proto dovolte, abych vám jich pár uvedl. Žijete ve čtyřech dimenzích, ale někteří to nazývají třemi dimenzemi. Toto omezení je vhodné, protože to je vaše volba; takto to bylo zaranžováno; protože toto je zkouška. Výzva tohoto testu spočívá v tom, zda jste schopni sáhnout do toho, čemu říkáte biologie, o které si myslíte, že je 4D, a nalézt tu interdimenzionální jiskru, která umožní, aby se uskutečnilo tolik věcí. Někteří to nazvali aktivování kousků a částí vaší DNA. Ach, to je tak lineární popis! Je to daleko složitější, ale vy to nemůžete pochopit. Ani vás to nemohu naučit, protože to naprosto přesahuje hranice vašeho chápání. Je to prostě nevysvětlitelné.

Uvedu vám metaforu pro to, jak nevysvětlitelné to je. Na chvíli si představte, že jste přistáli na planetě, kde mají všichni černobílé vidění. Je to jejich vývoj a slouží jim dobře. Vidí milióny odstínů šedi a milují to! Pro ně to je nádherné. Neumí si představit nic jiného a jsou s tím naprosto spokojeni. Vidí všechny odstíny šedi - od nejbělejší bílé až po nejčernější černou - a strašně rádi chodí do lesů a dívají se na tuto mimořádnou šedou a tamtu zvláštní šedou. Jak krásná se jim zdá. Ach, tolik si vychutnávají přírodu! Tohle jim dal vývoj a je to hluboké. Ale jejich oči se tolik liší od vašich.

Jakmile přistanete na jejich planetě, vaším úkolem je říci jim všechno o barvách! Řeknu vám, co se stane: nebude dlouho trvat a začnou se vás stranit. Uslyšíte, jak říkají: „Podívejte, támhle jde ten podivín, co vidí divné věci. Snaží se nám namluvit, že nevidíme všechno, že on toho vidí o tolik víc. Nemá všech pět pohromadě, jak se zdá. Chce, abychom viděli mimo realitu toho, o čem víme, že to skutečně je. Radši se od něj budeme držet dál.“ Zní vám to povědomě? Zkoušeli jste někdy vysvětlit příteli něco o duchovní energii Akáši? (Minulé životy.) Jak reagoval? Nejspíš to komentoval: „Máš nějaký důkaz? Jak můžeš něco takového vědět? Kdo jsi, že mi vykládáš takové věci?“ Jak může kdokoli vysvětlit barvu někomu, kdo vidí pouze černobíle?  Anebo ještě lepší příklad:

Jak můžete vysvětlit barvu nevidomému? Přemýšlejte o tom! Nemá ani představu o tvarech. Nevidí ani tu černou a bílou a vy mu chcete vyprávět o barvách? Asi řeknete, že to není možné. A máte pravdu! Je to stejně obtížné jako říkat člověku ve 4D o 12D, a přece se přesně o to pokoušíme.

Dovolte mi dát vám ještě jeden příklad něčeho, k čemu se ještě dnes vrátíme na této malé výpravě.

Zde je další příběh: přistáli jste na planetě, kde jsou všichni obyvatelé nevidomí. Pohybují se však celkem bez problémů, protože se během věků naučili měřit vzdálenosti v „krocích“. Mají počítačově přesné mozky, takže když jdou, znají zem pod svýma nohama a vědí, kde jsou boule a hrboly. Cestovali i na vzdálená místa a metodou pokusu a omylu zjistili, která místa jsou nebezpečná. Vědí, kde jsou hory, jezera a údolí. Ve své rozvinuté civilizaci na vlastní nebezpečí cestovali na velké vzdálenosti. V průběhu své historie ztratili mnohé při tomto hledání a nyní o tom zpívají. Mohou chodit z místa na místo, aniž by zakopli či klopýtali, protože přesně vědí, kde co je, a mají vyvinuté mozky, které se adaptovaly na počítání kroků a pamatování si všeho.

Náhle se na jejich planetě objevíte vy s lidským zrakem. Představte si ten rozhovor. Přistanete a rozhlédnete se kolem. Pozdraví vás a jsou rádi, že vás „vidí“! Kdokoli z jiné planety je v jejich světě vítán. Jste jejich hostem. Pohlédnete k hoře a ta má velmi zvláštní tvar a velmi krásnou barvu. Takže řeknete: „Na západě je krásná hora nezvyklého tvaru. Jak se jmenuje?“ Okamžitě poodstoupí o pár kroků.Jak o tom místě víte? Vždyť jste tam nebyli! Nám to trvalo léta ho najít – tři roky trvala cesta, během které jsme přišli o 18 lidí. Museli jsme zjistit, kde jsou skalní útesy, pukliny a srázy, kde jsou řeky. A vy víte, kde jsou, aniž byste tam šli?“ Vycouvají od vás. Velmi se odlišujete a oni mají strach. Někteří vás mají za podvodníka a myslí si, že se snažíte udělat dojem svými nadpozemskými schopnostmi. Jak byste asi tak mohli znát přesný tvar a umístění té hory? Jenom hádáte. Nikdy jste tam nebyli a nikdy jste si nedali tu práci. Není možné, abyste věděli takové věci!

Takto, drazí, jsem vám právě přiblížil rozdíl mezi vámi a Lemuřanem. Za chvíli se k tomu dostanu. Předmětem této vyučovací hodiny je předat vám opravdovou vědu, která je neviditelná. A koneckonců možná to není až taková fantasy – znamená to natáhnout vaši logiku až k věcem, které jsou mimo vaši realitu, ale které jsou ve skutečnosti v ní, jenže neviditelné.

Uvedu vám dvě témata k přemýšlení, drazí. Myslete na dva předměty na stole. Třeba jablka, jestli chcete. Co vidíte? „No, Kryone, vidím jeden předmět, pak je tam prostor mezi nimi a pak vidím druhý předmět. Pak taky vidím stůl.“  To je velmi 4D a je to přiměřené vaší realitě.

Ale tady je informace, kterou vám chceme dát, a která je vědecká: není nic takového jako „prostor mezi nimi“. Vše existuje v nepřetržitém a neustále se měnícím kontinuu energie. Kdybyste měli interdimenzionální brýle, neviděli byste dva předměty na stole. Místo toho byste viděli proces! A v rámci toho procesu by vám barvy napověděly, kde jsou rozdíly v energiích, které vytvářejí to, o čem si myslíte, že je to pevná látka nebo volný prostor. Nejsou to vůbec předměty! Je to proces energie, která je neustále v pohybu. Nedokážu to vysvětlit, ale tyto metaforické interdimenzionální brýle vám poví něco dramatického: ukážou vám, že není nic takového jako prostor mezi předměty.

Jste odděleni od někoho milovaného? Možná je na druhé straně planety? Není nic takového jako prostor mezi vámi! Neexistuje. Právě teď jste spojeni. Jste spojeni na kvantové úrovni. Ach, ukážu vám ještě něco většího… něco, co potřebujete znovu slyšet. Co myslíte, že vás dělí od někoho, koho jste milovali a nedávno ztratili? Poslouchejte mě, mluvím s vámi! (Kryon ví, kdo je tady a kdo to čte.) Co myslíte, že vás rozděluje? Ohromný prostor? Myslíte, že je to smrt? Povím vám pravdu: není žádný prostor mezi vámi – pouze interdimenzionální vnímání.

V rámci skutečné dimenzionality (ne 4D) není žádný lineární čas, žádná vzdálenost. Život je věčný. Vy vnímáte život pouze jako svůj lidský život, jakoby to bylo vše, co je. A to je k smíchu, Lemuřane, a ty to víš! Zase jsi tady, zpátky na planetě. Ale nevidíš to, že?  Pro tebe je toto ten jediný čas. Není žádný prostor mezi tebou a těmi, které jsi miloval a ztratil. Vůbec žádný. Ale ve 4D říkáš, že je, a oplakáváš ty, kteří byli z pohledu vašeho 4D odstraněni tím, co nazýváte lidskou smrtí. Ale když si nasadíte tyto interdimenzionální brýle, jsou tady!

Tak o tom přemýšlejte: přednáškový sál je naplněn lidskými bytostmi usazenými na svých místech, ale je tady také tisíc Lemuřanů z hory přímo za mnou. A je tady také svita andělů z druhé strany závoje, kteří přišli s Kryonem. A je zde také doprovod každého z vás (skupiny vašich průvodců). Někteří možná řeknete: „Ale kam se všichni posadí?“ (Smích.) Co takhle na koneček mého prstu? (Lee vztyčí prst.) To asi nechápete, že? Ale všichni se tam vejdou. To je vysoká fyzika – žádná vzdálenost, žádný časový rámec.

Je to možné, víte? V multidimenzionalitě tvar, forma, čas, vzdálenost – vůbec nejsou jako ty vaše.

Tak se pusťme do některých témat vědy, která jsou pro mnohé velmi zajímavá. Ve čtyřech dimenzích, když vaše věda začala zkoumat tvar atomu a jeho částice, jste objevili, že mezi jádrem a elektronovým obalem každého atomu je obrovský prostor. Bylo to ohromné množství prostoru ve srovnání s jednotkou samotnou (hmota atomu). Mezi částicemi je tolik místa, že se vědec podívá na hmotu a řekne: Věděli jste, že většina hmoty je tvořena ničím… jenom prostorem?“  Dává to vůbec smysl? Potvrzuje vaše 4D logika pojetí, kde hmotné předměty ve vaší realitě jsou v podstatě prázdnotou mezi atomovými částicemi? Ne, nepotvrzuje.

Teď si nasaďte ty legrační interdimenzionální brýle a já vám řeknu, že mezi jádrem a elektronovým obalem není žádný prostor. Místo toho je tam proces a je vyplněn něčím, pro co nemáte absolutně žádné jméno a my také ne. Budete na to muset přijít úplně sami, ale je to jméno partnerství dvou energií zvaných magnetismus a gravitace. A tyto dvě bratrské energie jsou naprosto neoddělitelné. Nikdy nenajdete jednu bez druhé.

Tady na Zemi vaši vědci označili dvě hlavní síly na planetě jako magnetismus a gravitace. To je chybné. Je to jedna síla se dvěma atributy, ale vy to tak ještě nevidíte, protože si tohoto procesu nejste úplně vědomi. „Pojďme prostudovat magnetismus,“ řeknou někteří. Nebo: „Prostudujme gravitaci.“ Nemůžete studovat jedno, aniž byste studovali druhé. Experimenty s jedním spustí druhé. Někdy to, co se odehrává během experimentu, není pochopeno a oni říkají: „To je divné. Prostě nerozumíme tomu, co se tady děje.“ Je to díky faktu, že se vědci snaží rozdělit proces. Chtějí strčit gravitaci a magnetismus do oddělených přihrádek, ale to nejde.

Magnetismus a gravitace jsou neoddělitelné, a když zpozorujete anomálie u jedné, je to ta druhá, která to způsobuje. Je to neviditelný proces, víte? Experimenty s magnetismem pozmění gravitaci a změní objem samotné hmoty! Parametry vzdáleností se mění, a stejně tak čas. Ale vaše lineární mysl vám brání vidět tento proces. Pro vás je neviditelný.

Dám vám příklad, který vás možná v souvislosti s tímto jevem nenapadl. Je to něco velmi běžného – neviditelné, a přece velmi silné. Vaše děti si často hrají s „tyčovými“ magnety. Dva dohromady tvoří báječnou dětskou hračku. Když vezmete ty dva magnety, každý dlouhý několik centimetrů, a spojíte je ve správné poloze, stěží je od sebe oddělíte! Táhnete vší silou. „Jsou přilepené k sobě!“ možná vykřiknete. A přece v jiné poloze zase tlačí – odpuzují se – takovou silou, že je nedokážete spojit, jakkoli silně tlačíte. S použitím těchto dvou sil si můžete užít spoustu legrace. Pro zábavu naleznete nejrůznější možnosti, co s touto silou dělat. Někteří máte na svých stolech hračky nekonečně dlouho zavěšené mezi kladným a záporným pólem velkého magnetu. Jakoby se vznášely v prostoru.

Zeptal se teď někdo: Co to způsobuje?“ Dnešní dítě by se podívalo na možnosti a řeklo by: „Kde jsou baterky? A jak často se musí měnit?“ Dospělý by pak mohl odpovědět: Žádné baterky tam nejsou a nikdy je nemusíš měnit, protože energie je tam vždycky.“ V tu chvíli dítě asi vzhlédne a zeptá se: „A odkud se ta energie bere?“ Dokonce i děti si to uvědomují! Přemýšlejte o tom. Co by mohlo způsobit takovou neměnnou sílupřitažlivost nebo odpor takové síly po celý váš život, a ještě dál? Uvažovali jste o tom někdy? Na nic to není napojené, nejsou tam žádné baterky, není to zastrčené do zdi, a přece je to fyzikálně výkonné a můžete to vidět na vlastní oči a cítit vlastním tělem, kdykoli chcete. Vidíte ten proces? Je neviditelný?

Kolik z vás kdy přemýšlelo o této zvláštní síle? Řeknu vám, co to je: je to proces magnetismu a gravitace. Překrývají se, aby spolupracovaly tam, kde jsou v obou polích vytvořeny odchylky, které narušují rovnováhu kosmické mřížky právě tolik, aby přitáhly zdánlivě z ničeho fyzikální sílu z vesmíru. Pokud je tato síla dost velká, může ve skutečnosti měnit vzdálenost, čas a vlastnosti hmoty (prostor mezi jádrem atomu a elektronovým obalem). Je to interdimenzionální síla a je věčná!  Chcete vidět stroj na volnou energii? Podívejte se na dva tyčové magnety! Nemůže to být lepší. A nelze to více zjednodušit než takto. Žádné funkční součásti. Volná energie navždy. Přemýšleli jste o tom někdy?

Ach, fyzici řeknou: „Nemůžete dostat něco za nic. Vždy je to přeci něco za něco.“ V tom mají pravdu. Mají vzorce, které to popisují a které rozebírají, ale nevědí, odkud ta energie pochází. Neznají to „něco za něco“. To není „něco za nic“. Je to část obřího motoru, který je vždy připraven k „čepování“? energie, a který má atributy „vzájemné výměny“ na místě, kde je tato energie okamžitě doplňována ze zdroje, který je konstantou v Univerzu. To znamená, že je někde, nějak, v rámci vesmíru dobíjena i síla obyčejného tyčového magnetu skrze tyto univerzální „zákony“ fyziky.

Dovolte, abych vám pověděl něco víc o tom magnetickém motoru, neboť mluvíme právě o tom.

Vezměte si vaši Zemi a severní a jižní pól, které jsou přesně jako magnety. Jaké jsou vlastnosti tohoto motoru? Někteří požádali o vědeckou informaci na toto téma. Ptají se: „Existuje nějaký druh spojení mezi energií severního a jižního pólu, který nevidíme?“ A odpověď je rozhodně ano! Je tam interdimenzionální opětovné spojení, které nevidíte, ale které je tak silné, jak si jen dokážete představit. Mnohé z vás to až tolik nezajímá, takže to vezmu velmi jednoduše a zkrátka. Mezi póly jakéhokoli magnetického pole je motor, který je interdimenzionální  a je vždy zapojený. Mezi póly je proces, ne prázdný prostor.

V případě vaší Země jste to vy, kdo sedí uvnitř tohoto procesu (mezi póly) a to, milí lidé, je to tajemství, proč magnetismus Země souvisí s vaší biologií a vaší DNA. Už jste viděli „sílu“ magnetů. Tak co kdybyste zkusili připustit, že tahle neviditelná síla s sebou nese něco i pro vás?

Přemýšlejte o tom: zdánlivá energie z ničeho. To je čistá věda, a dokonce i dětská hračka to ukazuje.

Dáme vám další věc k přemýšlení. Oddělujete světlo, zvuk a barvu. Říkáte: „Ach, to je krásné,“ a pak přidělíte barvy jistým věcem a světlo jiným věcem a zvuky zase jiným věcem – nikdy nepochopíte, že každičká věc na této planetě je má všechny tři! Jsou sjednoceny v jednom a nemůžete jmenovat nic na Zemi, co by nemělo všechny tři atributy. Ale vy je zkoumáte odděleně.

Ach, mohli byste je pozorovat nezávisle, kdybyste chtěli, ale bylo by to jako jít do symfonického orchestru a žádat, abyste mohli poslouchat jen jedny housle, zatímco zbytek orchestru bude hrát, aniž byste ho slyšeli. Proč byste to dělali, když sbor a orchestr jsou tak úžasní? Proč byste izolovali jeden rys a říkali byste: „Tak pojďme prostě prozkoumat tu jednu věc a ignorujme ostatní.“ To protože neslyšíte a nevidíte, a nevážíte si ostatních. Proč? Protože jsou pro vaše vnímání často neviditelní.

„Kryone, říkáš nám, že obyčejné věci mají v sobě světlo?“ Ano, přesně tohle vám říkám. Měli jste za to, že světlo je jeho vlastní energie? Napadlo vás, že by to mohl být skutečný stavební kámen hmoty, součást procesu? Musíte to ještě objevit. A až na to dojde, vyvolá to pozdvižení. A zprávy budou: „Vypadá to, jako bychom skutečně vůbec nerozuměli hmotě, neboť všude v ní nacházíme světlo.“

Proveďte experimenty, abyste viděli, jestli vám říkám pravdu. Objevíte světlo ve veškeré hmotě, dokonce i ve skále! Ano, možná je sotva patrné, ale je tam. Vyzýváme vaše vědce - umístěte běžné předměty do neprůsvitné komory. Pak je rozpitvejte a otevřete, pokud budete chtít. Nástroji velmi citlivými na světlo. Pak je tam nechte týden nebo měsíc… nebo déle. S vysoce citlivou fotografickou deskou shromážděte fotony, které mohly uniknout z této skály uvnitř absolutní tmy. Garantuji vám, že až je vytáhnete z komory ven a vyvoláte film, objevíte, že je ve skále světlo! A pokud to světlo chcete začít analyzovat, naleznete vibraci, která nedává žádný smysl. Příliš to přesahuje to, co byste mohli očekávat.

Ta nová vibrace je ve skutečnosti barva! Když mluvíte o velmi vysokých vibracích, nezahrnujete do toho barvy, protože to je za hranicí lidského zraku. Ach, ale náš zrak nám to umožňuje a je to nádherné. Jak to vím? Protože se na to dívám! Dívám se na vás a jste nádherní. Všechno má v sobě světlo. Jsou vlastnosti světla, které musíte ještě změřit nebo pochopit, ale veškeré vibrace jsou barva a zvuk. Jaký to orchestr! Jaký to zvuk dokáže vytvořit světlo! Víte, i světlo je vždycky zvukem, ale vy ho neslyšíte, že ne? Já ano, a vy také, když zrovna nemáte podobu člověka.

Kdo z vás v poslední době slyšel světlo? Mnozí o mých slovech pochybují. Jen počkejte: jednoho dne vaše věda objeví, že DNA vlastně zpívá! Nástroje dokáží, že DNA zpívá (má vibrace zvuku) a vy pak řeknete: Podívejme, to zní jako něco, co nám říkal Kryon.“ (Smích.) Proč si neušetřit energii a prostě tomu neuvěřit teď - místo čekání na to, až vám to řeknou vaši vědci? To protože je to neviditelné? Ale to je i magnetismus a gravitace! Věřte, že některé z těchto věcí, které tady právě probírám, jsou hodně blízko svému objevení.

To nás přivádí k Lemuřanům. Jak s vámi o tom nejlépe mluvit? (Kryon uvažuje.) Je tady tohle neobvyklé pojetí… neuvěřitelné. Někteří by to dokonce nazvali „extremistickou skupinou“. Na jedné hoře nedaleko odtud je vortál (pozn. překl.: portál a vortex, tedy energetický vír v jednom), který nazýváte Shasta. Uvnitř je interdimenzionální město. Možná by se vešlo na koneček mého prstu? Možná. Jenže vy to nechcete slyšet, protože to nezapadá do rámce vašeho porozumění a vnímání reality. Ale Lemuřané jsou tady tak či tak, i bez vaší víry. A jsou tací, kteří řeknou: To je přece směšné. K něčemu takovému by bylo zapotřebí vyspělé vědy – umístit částečně lidskou bytost do interdimenzionálního stavu. A pokud je nám známo, Lemuřané, pokud kdy existovali, neměli počítače, teleskopy, ba ani elektřinu. Neexistuje nejmenší důkaz, že by měli něco takového. Dokonce nemůžeme najít ani důkazy o jejich civilizaci. Ale kdyby měli cokoli z těchto věcí, rozvinuli by se, a to bychom věděli, a našli bychom je.“

Teď vás vezmu na chvíli zpátky na tu planetu nevidomých lidí. Chci, abyste se tam vrátili o tisíc let později. Nyní už pokročili ve vývoji. Vládne tam technologie a každý obyvatel má na hlavě přístroj.

Je to takový malý radar, který jim vlastně umožní vidět to, co je před nimi tím, že to oskenuje. Stále nemají zrak, ani barevné, dokonce ani černobílé vnímání, ale už poznají, když je něco před nimi a radují se ze své technologie – je to vysoká věda. Nyní mají počítače, mají elektřinu, a mají způsob, jak umožnit tomu zařízení na jejich hlavách, aby přenášelo signály do jejich mozků. Díky použití této technologie nyní svým způsobem „vidí“.

Se svou technologií jsou velmi spokojeni a vy přistanete a pozdravíte je. A opět řeknete: „Támhle je taková zvláštní hora. Ta má ale zajímavý tvar; a jakou má krásnou barvu!“ A oni zase řeknou: Jak to můžete vědět? Nemáte žádné zařízení! Nemáte na hlavě žádný přístroj!“ A vy odpovíte: Ano, ale máme zrak.“ A oni řeknou: Nevěříme vám.“  Brzy na to se vám opět začnou vyhýbat. Jste prostě příliš odlišní! A to se velmi podobá tomu, jak vnímáte ty v té hoře. Strčíte je do lidského 4D myšlenkového šuplíku, použijete svou vlastní historii a své schopnosti a řeknete: Protože neměli přístroje – počítač, teleskop, elektřinu – proto nemohli dělat toto nebo tamto.“

Seděli jsme na tomto pódiu před rokem a říkali jsme vám o rozvinutých Sumerech, kteří vyšli přímo z Lemurijské kultury. Sumerové měli nejen „šestkový“ číselný systém, ale také kreslili obrázky planet vaší sluneční soustavy (Berlínská pečeť). A vy byste řekli: „Jak je to možné? Vždyť neměli počítače ani teleskopy.“ A já vám to povím. Je to proto, že to byli schopni vidět! Jako ten návštěvník v příběhu, kterým jste byli vy. Měli typ vidění tak odlišný od vašeho, že nejste schopni vidět tu souvislost. Byli propojeni. Mezi nimi a Jupiterem nebyl žádný prostor. Jasně to viděli i bez teleskopu, bez počítače a bez přístrojů. Taková je pravda.

Dobře, Kryone, i kdyby v sobě měli Lemuřané interdimenzionální vrstvu, tak jak dlouho už jsou v té hoře? Tisíc let? Nebyli by už staří? Nebyli by už touto dobou všichni mrtví? Jak to funguje?“ A znovu vám řekneme, že to je vaše 4D pojetí. Ve vaší staré energii, s vaší současnou realitou zestárnete a zemřete.  Drazí, tolik DNA ve vaší biologii ještě není aktivní! Je tam Lemurijská vrstva, o které jsme vám řekli loni. (Sedmá vrstva DNA.) Ještě jste se jí nedotkli, víte? Někteří z vás právě objevují vrstvu šest – vrstvu komunikace. Ale Lemuřané měli aktivovaných několik vrstev DNA, o kterých ještě nevíte. Co na to říká evoluce?

Jak by mohli žít tak dlouho? Dám vám 4D příklad věčného života, který je v mezích biologického systému na vaší planetě. Uvedu to jako příklad vašeho postoje k realitě. Pod metanovým podložím v oceánech, stovky stop hluboko pod mořským dnem, se nacházejí mikrobi, kteří byli objeveni nedávno, ale ještě nebyli důkladně prozkoumáni a pochopeni. Když byli vyneseni na povrch a analyzováni, vědci zjistili, že někteří z nich jsou tady od dob dinosaurů! A přece jsou stále živí.

Nemluvím o potomstvu mikrobů. Mluvím o skutečných jednotlivých mikrobech. Pak si vědci uvědomili, že tam, kde byli mikrobi nalezeni, nebylo žádné světlo a žádná potrava, ale ohromný tlak! Ve skutečnosti tyto „žijící“ pozemské mikroorganismy nemají žádný rozpoznatelný metabolismus! A ani žádné odpadní produkty. A přece jsou živé a tak staré, že jsou tu od dob dinosaurů! To by znamenalo, že jsou starší než život v hoře jménem Shasta, ne?

Jak je něco takového možné? To musí být chyba, řeknete si možná. Věci nejsou vždy takové, jak se zdají být, drazí. Na vaší planetě je život, který je starší než Lemuřané v hoře. A přece byste raději zaujali vystrašený postoj k tomu, co vám říkáme. Věříte v anděly? Téměř celá Země věří v anděly. A přesto, když mluvíte o stvořeních, která se stala interdimenzionálními a čekají, až vyvinete na planetě energii, která je nyní blízko svému uskutečnění, je mnoho takových, kteří se zaseknou a řeknou: „To nemůže být pravda; to prostě není možné.“ Co kdybychom vám řekli, že to jsou andělé? „To je něco jiného, Kryone, protože andělé jsou božští.“ Ale to vy také! Vy jste také božští! To je Kryonovo poselství. To je poselství těch Lemuřanů, kteří zde sedí v neviditelném stavu – přesně jako andělé a vaši průvodci. Proč tyto věci oddělujete?

Vzkaz Lemuřanů je následující:Nejen že jsme to (my Lemuřané) udělali, ale čekáme na energii vašeho božství, aby se sladila s tím, co víme, že je možné. A co je možné mezi námi všemi, je mír na Zemi! Na Zemi dochází k probouzení. No sláva! Nikdy jsme nevěděli, co se stane, ale ten potenciál tu stále byl. Je tu vibrace dovolující nám skutečně se ukázat ve světle těm, kteří vyjdou na tu horu a budou se dívat a vnímat. Nikdy jsme si nemysleli, že se to stane.“ Takže jejich vzkaz všem je: „Už se to děje!“

Tančí na ulicích svého města. Věděli jste to? Uvažujte o tomto: jak dlouho čekali na skupinu osvícených lidských bytostí, až přijdou do této místnosti a pozvou je do svého vědomí? Mají pro vás zprávy. Slyšíme je jásat. Co slyšíte, že dělají?

„No, Kryone, já opravdu nic neslyším.“ Proč neposloucháš lépe, člověče? Možná bys mohl aktivovat kousky a části své DNA, abys konečně uslyšel světlo. Neviditelné, říkáš? Ach, je toho tolik neviditelného, čemu věříš. Ale Lemuřané v nějaké hoře?  No, možná je na čase začít myslet jinak.

Řeknu vám, co udělám. Dovolte, abych vám představil někoho starého, který je náhodou lidskou bytostí v této místnosti. Mnozí si myslíte, že je to Yawee, o kterém jsem vám vyprávěl loni (Dr. Todd Ovokaitys, výzkumník DNA, který je v hledišti). Ne. Mám pro vás někoho jiného. Yawee je zde, a je to on, kdo obstarával vědu pro Chrám Omlazení. Jeho věda se stala pro Lemuřany svatou, neboť je udržovala naživu fyzicky, způsobem daleko předčícím to, jak by jednali lidé na současném stupni vývoje; díky plnému porozumění písním, které zpívá DNA.

Ale Yawee málokdy prováděl samotné léčení v chrámu. Ve své laboratoři byl příliš zaměstnán používáním svého interdimenzionálního vidění ke zkoumání záhybů ve spirále DNA. On měl ten dar, víte? Dal to dohromady. Vyvinul mechanismy. Rozuměl magnetismu a gravitaci a jak fungují v lidském těle. Ale v chrámu byl ještě někdo další slavný, kdo prováděl léčení. Byl to Yawee, kdo se staral o vědu, ale ten druhý, kdo se staral o léčení, je dnes tady mezi vámi. Kdo by to tak mohl být?

Povím vám jeho Lemurijské jméno a pak už si to dáte dohromady. Protože to jméno pochází z vrcholku hory, jedné z nejvyšších hor na Zemi, který dal název dnešnímu velkému ostrovu na Havaji. Byl to jeden z nejvyšších ostrovů, který se nikdy neponořil a kde byly aktivní chrámy. Jeho Lemurijské jméno bylo Ka-oo (vyslovuj kaw-oow).

Dnes je ve vašem středu lidská bytost, která se před rokem intuitivně rozhodla jmenovat se Kahu.  (Kahu Fred Sterling*.) Jaká náhoda! A je to skutečně ten, který sedí mezi vámi a který má léčivé schopnosti z Lemurie a je částí té hory, neboť tam má také své bratry a sestry. A oni poznávají Ka-ooa stejně jako poznávají Yaweeho a nenechají si ujít jediný okamžik, aby je v noci udrželi vzhůru, když se zdržují ve stínu té hory. (Kryon se usmívá.) Neříkal bych vám takové věci, kdyby to tak nebylo. Je zřejmé, že se tady schází rodina.

Mám ještě dvě věci, které vám chci odhalit, a obě se týkají DNA. Té následující nebudete ani věřit!

Předáme vám jeden atribut DNA, o kterém jsme se už krátce zmínili, ale teď nastal čas ho probrat - a také to, jaký má dosah. Systém lidského vědomí má atribut božství, který je zabudován do DNA. Nejúžasnější a nejneuvěřitelnější atribut je tento: kamkoli jdete, necháváte za sebou zbytkové množství DNA - takové, které tam zůstává v závislosti na množství energie, která se vyvinula kolem něj. Proto se stává součástí procesu a zahrnuje v sobě světlo.

Už jsme to řekli dříve: kamkoli jdete, Gaia o vás ví. Už dříve jsme řekli, že kamkoli jdete, necháváte za sebou něco ze sebe. To není jen metafora vašeho času na planetě. Je to skutečná biologie! Kdekoli se ocitnete, necháváte tam otisk své energie. A ještě dlouho poté, co odejdete, vaše energie zůstává. Jen to, že jste lidskou bytostí a kráčíte z místa na místo, otiskuje energii do všeho, co byste nazvali interdimenzionální věci a ovlivňuje to i 4D záležitosti. Všichni lidé mají tu schopnost. Ale nejsilnější je u těch, kteří se dotýkají svého vlastního božství a začínají se probouzet, neboť DNA na to reaguje a energie roste, jakmile povoláte božství.

Takže se vám snažíme říct, že vy lidé máte vědomí podporované vaší DNA, která otiskuje vaši energii všude, kam jdete a tam zůstává. To je hluboké. Vysvětluje to mnoho věcí. Vysvětluje to sílu modlitby. Vysvětluje to duchy. Přemýšlejte o tom – energie, kterou zanechává lidské vědomí (systém DNA) a která přetrvává dlouho poté, co je člověk dávno pryč.  „No, Kryone, něco z toho mi zní jako temná energie.“ Nazývejte to, jak chcete, ale je to prostě energetický otisk. Nemá smysl posuzovat jeho vibrace. Je to způsob, jak s vámi pracuje tento pozemský systém.

Ale vlastně, pokud chcete přikládat význam tmě a světlu, pak tma pokaždé ubývá, protože božské světlo, které nesete, je daleko silnější. A toto světlo se vtiskuje do Země a zůstane tady nejdéle. To je proces, o kterém ani nevíte, že existuje, ale který tvoří vibraci Gaii. Když se lidstvo rozhodne vibrovat výše a změní myšlení, vše se změní – včetně Země samotné. Gaia reaguje na vás.

Dal jsem svému partnerovi instrukce, aby pro vás zkusil najít důkaz. Před třemi týdny pátral a našel to, co vám chce představit zítra (na semináři v neděli) – důkaz otisku DNA do hmoty (nazvaný fantomová DNA). Teď je za tím vědecký objev. Vědci tomu ještě nerozumí, ale už to viděli, změřili a vědí, že to je skutečné. Tyto věci se dostávají do popředí. DNA není to, co si myslíte. Lidské vědomí není to, co si myslíte. A všechny ty věci jsou neviditelné… právě tak jako Lemuřané v této místnosti.

 

Desátá vrstva DNA

Ve shrnutí vám povím o vrstvě DNA, kterou Lemuřané používali nejvíc. Ani poté, co vám to vyložím, tomu nebudete rozumět. Ale uděláme to, protože můžeme, a protože pro některé z vás je to ezoterické mnohem zajímavější než to, co můžete skutečně vidět. Představíme vám vrstvu deset.

Takže DNA vrstvy deset, jedenáct a dvanáct jsou velmi odlišné od ostatních vrstev. Opět se omlouváme interdimenzionální rodině, která je zde, že musíme vzít tyto věci a pro lidi je zdánlivě umístit do označených šuplíků, neboť celá DNA ve skutečnosti funguje společně. Ti interdimenzionální se teď smějí. Říkají: „To je jako nakreslit vanu a prohlížet si koupel a říkat: ´Tak si definujme jednotlivé části. Podívejte, toto je horká část a tohle studená. Pak jsou tu molekuly a atomy.“ Kdo by to dělal? Chcete prostě jen vlézt dovnitř a užít si to, ne? Je to koupel, ne soubor koupelových částeček!

Vskutku, chcete jen vlézt dovnitř a užít si celistvost DNA; ale my ji rozložíme, protože vy to tak máte rádi. Takže rozebereme těch dvanáct na části a máme na to více než rok, protože vás baví dívat se na to tímto způsobem, protože jste lineární. A protože my to chápeme, tak si teď probereme lineární vrstvu deset. DNA vrstvy deset, jedenáct a dvanáct nemají nálepky jako ty zbývající. Protože deset, jedenáct a dvanáct jsou klíčové vrstvy pro proces. Jsou to akční vrstvy, dokonce ještě víc než vrstva tři, o které jsme vám říkali dříve. DNA je propojená se všemi vrstvami zdánlivě v kruhu. Nejobtížnější věc, kterou můj partner musel kdy udělat, je vysvětlit vám tyto vrstvy DNA. A k jeho naprostému zděšení, teď když to poslouchá s vámi, se mu chystám dát úkol: má o tom napsat knihu! (Lee sebou cukne.) – (Pozn. překl.: Jedná se o Kryonovu Knihu Dvanáct – Dvanáct vrstev DNA aneb Ezoterická studie vnitřního mistrovství. Více se o ní dozvíte zde. Včetně informací, kde ji můžete zakoupit, pokud ji ještě nemáte doma… J.)

Vrstva deset se nazývá Va´yik´ra. Va´yik´ra. To je „volání božství“. Je to akční vrstva. Měla ještě jedno jméno u Lemuřanů, kteří se nenamáhali s rozčleňováním dvanácti vrstev. Oni spatřovali DNA na oltáři jako božský zdroj jejich existence, jejich božství, jejich druhého zraku. Neviděli v ní biologii, která by měla být předmětem studia v lidském těle. Viděli v ní životní proces! Milovali Yaweeho, neboť on byl schopen ji vzít a pochopit ji do té míry, že jim to umožnilo žít o tolik déle. Milovali Ka-ooa, protože on byl schopen položit na ně ruce a skrze pomocný magnetický proces skutečně aktivovat volání božství. Takže Chrám Omlazení nebyl jen místem, kde se vám dostalo léčení. Bylo to místo, kde jste potkali sami sebe, jak přicházíte a odcházíte! Jaký to zážitek!

Lemuřané z hory, kteří jsou v této místnosti, jásají a říkají: „Přesně tak to bylo! Ach, konečně někdo odhalil, jak jsme se cítili, jaké to bylo a čím jsme museli procházet celý ten čas, než jsme se mohli probudit.“ A zde je slib těchto Lemuřanů. Ukáží se vám! V den, kdy bude slunce svítit, vyjděte ven na tu horu. Tito Lemuřané se vám ukáží, ale ne ve formě lidských těl. Bude to ve formě světla, zvuku, barvy a vibrace interdimenzionální reality. Naslouchejte tomu chóru! Ověřte si to, protože spatříte zářivá světla nebo přinejmenším ucítíte energii jejich barev. A někteří z vás už to cítili. Je to akční vrstva, volání božství, nejmocnější část léčení a aktivace spojení s Duchem.

Co si myslíte, že je léčení? Když je tělo v božské rovnováze, nedovolí nevhodným věcem existovat. Jak by se vám líbilo ovlivňovat rychlost stárnutí? Možná je načase promluvit si s Lemuřanem! Budou ve foyer, víte? (Smích.) Ach drazí, jste Majáky století! Vy budete tvořit mír na Zemi. Poslouchej, můj partnere (Lee), neboť chci, aby sis s tímto dal načas. Ještě nikdy nebyla taková příležitost, jako je dnes. Drazí posluchači a čtenáři, už 16 let necháváte přicházet můj hlas skrze tohoto muže, a nyní jsme připraveni na zázraky v publiku. Takto se to nikdy předtím nestalo. Nikdy jsme neměli Yaweeho a Ka-ooa společně na jednom místě. Nikdy jsme neměli energie Lemuřanů tímto způsobem v tomto roce změny.

Myslíte to vážně se změnami ve svém těle? No, pokud tu budete jen anonymně sedět, nebude kolem vás moc energie. My všichni tady, včetně Kryona a jeho doprovodu, si přejeme věnovat chvíli tomu, abychom vám poslali neuvěřitelnou léčivou energii. Nechci nikoho uvést do rozpaků, ale řeknu vám úplně poprvé, pokud to myslíte vážně a chcete změnit svůj život právě teď a obdržet léčení v této místnosti, pak povstaňte. Postavte se! Nevstávejte, pokud to nemyslíte vážně. (Celé publikum, 500 lidí, vstává.)

Teď dovolte, abychom vám podali lék. Doprovod, který je tady, ví, co má dělat, jelikož kvůli tomu sem přišli. Lemuřané v hoře jásají, vstávají a říkají: „Konečně! Je tu příslib a je tu víra.“  A tak pociťte stisk a sílu Ducha, jak se vás tito bratři a sestry dotýkají. Nechte své nohy a své tělo od hlavy až k patě zaplavit energií. Nechť se to stane iniciací pro léčení, které nastane tento víkend a po něm. Právě teď probíhají změny u šesti z vás… u osmi… u čtrnácti. Drž to pohromadě, můj partnere, protože tohle jsi nikdy předtím neviděl. Slyšíš, jak se radujeme? Slyšíš ten zvuk chóru? To se tvá DNA začíná vyrovnávat svým božským způsobem. (Publikum je vyzváno, aby se posadilo.)

Je čas zanechat toho trápení, drazí. Někteří z vás odloží to, co si nesli po tak dlouhý čas - tu zátěž, protože právě teď vás zaplavujeme a vy se vyrovnáváte. Vnímejte ten vánek. Vnímejte ty doteky. Někteří ucítí vůni květin tam, kde žádné nejsou, a pocítí doteky tam, kde nikdo není. Nikdy předtím jste to nedovolili. Ani můj partner to skoro nemůže ustát.

Požehnaná je lidská bytost, která porozumí tomu, co se právě událo, neboť jde o předěl – ne pro tuto místnost, ne pro město, dokonce ani ne pro Zemi, ale pro životy, které jsou tady a pro ty, kdo toho byli svědky. Tuto událost spatří mnozí a budou si pamatovat tento den a oslavovat váš život i poté, co opustíte Zemi. Budou mluvit o tomto dni, kdy se Lemuřané setkali s vámi.

A tak je čas jít. Opustit toto místo je velmi těžké. Poprvé bylo navázáno spojení a přesahuje hranice všeho, co můj partner dosud viděl. Řeknu ti, o co tady jde, drahý partnere: lidské bytosti se právě na buněčné úrovni zamilovaly do sebe navzájem. Nastává rovnováha. A léčení bylo dokončeno… bylo dokončeno.

A tak to je.

 

Kryon

 

* Kahu Fred Sterling je léčitel, šaman a channeler bytosti jménem Kirael. Bližší se můžete dozvědět na jeho webu ZDE

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/  - Invisible Things

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Šokující video: Sadistické týrání jako výchovná metoda

 

 

 

Pálivá omáčka, ledová sprcha, vyhladovění, zalehnutí plnou vahou dospělého... To je jen část výchovných metod, doporučovaných v USA jako terapie pro nepřizpůsobivé děti adoptované z Ruska.

Tzv. terapie oddanosti má potlačit nevhodné chování, zlomit vlastní vůli dětí v pěstounské péči a donutit je, aby milovali své náhradní rodiče. Metody, jimiž toho dosahuje, ovšem nelze nazvat jinak než sadistické týrání.

Maminko, nemuč mě!

Najevo vyšly v roce 2011, když se Jessica Bigley z aljašského města Anchorage pochlubila drastickým domácím videem, na kterém nutí adoptovaného syna Daniila držet v ústech pálivou feferonkovou omáčku, kterou nesmí vyplivnout. Následně týrá dítě ledovou sprchou. Chlapec na záznamu pláče, křičí a prosí ženu, aby ho přestala týrat.

Čtěte také: Miminko Brianna: Příběh, který otřásl světem

Matka hrdá na své výchovné metody poslala záznam do televizní show Dr. Phil. Podívejte, jak syna "vychovává" - ale jen pokud máte silné nervy. Některé divačky pořadu se při sledování tohoto videa rozplakaly.

Zde je vzpomínané video

Jessica Bigley má čtyři vlastní děti a je učitelkou na základní škole (!). Její manžel Harry pracuje jako policejní důstojník a specializuje se na týrání dětí. Tedy aby bylo jasno, měl by mu z titulu své profese bránit, nikoli ho provozovat!

Daniila a jeho bratra Olega adoptovali manželé Bigleyovi z ruského sirotčince v Madaganu, aby "s nimi mohli sdílet vše, co mají". Proto byla krutá macecha velmi překvapená, když místo ocenění svých pochybných pedagogických snah vyfasovala půl roku podmíněně a pokutu 2500 dolarů.

Stejně tak byli ale překvapeni zástupci americké organizace pro lidská práva Advocates for Children in Therapy - pro změnu nepřiměřenou mírností trestu. Soud totiž vzal v úvahu, že rodiče jednali na základě rad specialistů.

Kdo jsou ti specialisté?

Jde o psychology, praktikující už zmíněnou terapii oddanosti (AT, attachment therapy). Tato pseudověda se rozmáhá nejen v USA, ale poslední dobou také v Rusku. O mnohém vypovídá fakt, že její propagátorka Nancy Thomas se původně věnovala chovu psů.

Doporučujeme: Dítě zvané TO: Chlapec, ze kterého máma udělala otroka

AT vychází z teorie, že adoptované děti trpí syndromem nedostatečné oddanosti, takže s nimi rodiče nemohou navázat kontakt. Vina je v dětech a AT stanovuje drastické metody, jak je "léčit".

Jednu z nich, nazvanou terapie tlakem, ukazuje následující video. Asi osmiletá dívka leží na podlaze zarolovaná v koberci. Lape po dechu a křičí bolestí. Drtí ji totiž vahou stokilová macecha, která na ní sedí. "Kdy už se přestaneš takhle chovat?" řve na dítě...

"Vychován" k smrti

Jessica Bigley není ojedinělý případ. Metodou AT se řídili i manželé Leszczynsští. Jejich dcery adoptované z Ruska musely běhat desítky kilometrů a zvedat těžké desky, takže měly zdeformované ruce. Také je trápili ledovou sprchou a posílali spát do psí boudy. Adoptivní rodiče vyvázli s podmínkou.

Sedmiletý Nathaniel Cravers (původním jménem Váňa Skorobogatov) na tom byl hůř. "Terapii" svých pěstounů nepřežil. Zemřel na poranění hlavy neslučitelná se životem. Rodiče byli dosouzeni k několika měsícům ve vězení.

Kolik mrtvých ještě bude?

Podle deníku The Moscow Times bylo v USA mezi lety 1996 - 2008 utýráno k smrti 15 dětí adoptovaných z Ruska. Jak se domnívají zástupci Advocates for Children in Therapy, většina těchto případů souvisí právě s používáním AT. Ve stejném duchu napsal ruskému ochránci dětských práv otevřený dopis také americký psycholog Jan Mercer. Doporučoval moratorium na adopci ruských sirotků občany USA.

Na děsivá fakta reagovaly i "zaostalé" země, které opuštěné děti na adopční trh dodávají. Zatímco v roce 2007 adoptovali Američané 4 726 dětí z Guatemaly, o čtyři roky později jich bylo 32. Počet čínských dětí adoptovaných v USA klesl za posledních pět let na polovinu. A Vietnam i Rusko zakázaly adopce do Států úplně. Přesto se osiřelé děti do USA vozí dál, jen jich je méně...

 

Zdroj: https://zena.centrum.cz/deti/zajimavosti/clanek.phtml?id=807669

 

 

 

—————

Zpět