Milí příznivci divukrásného a velice funkčního čištění Agnihotrou Zveme vás na společné sdílení 21. 6. v 4:30 na Staroměstském náměstí

21.06.2018 04:30

Milí příznivci divukrásného a velice funkčního čištění Agnihotrou

Zveme vás na společné sdílení 21. 6. v 4:30 na Staroměstském náměstí na křížích popravy Českých pánů, nejlépe každého s měděnými pyramidami ( https://agnihotra-czech.webnode.cz/shop/ ) více podstatného o tom jak čištění funguje se dozvíte na tomto webu, je zde možné pyramidu i objednat u Jana Běhůnka.

Toto sdílení je u příležitosti výročí popravy 27. českých pánů z roku 1621, které tenkrát proběhlo v 5 hodin ráno. Tomuto aktu předcházela Bílá Hora a navazovala 30 ti letá válka.....

Více viz. níže - kde jsou uváděny různé verze a pohledy na věci, což jsme z His-Tory- e již zvyklí.  Termín byl a je vybrán záměrně na přesný východ Slunce v den Slunovratu. Jednalo se o černou magii a zastření "Slunce" pro další pokolení. Tento akt roznítil třicetiletou válku.: https://www.stream.cz/slavnedny/10010977-den-popravy-27-ceskych-panu-21-cerven, https://www.horydoly.cz/slovnik/proc-bylo-popraveno-27-ceskych-panu-roku-1621-na-staromestskem-namesti.html

Je naštěstí mnoho lidí v naší krásné České zemi, kteří očišťují geomantií a jinými způsoby tyto a jiné "černé skvrny" na tváři Země .

Zveme vás tedy na 4:30 ideálně s pyramidkou, nebo červenou růží na Staroměstské náměstí, pietní akt a očista prostoru je v tichém sdílení, bez mluvení. Kdo má pyramidu, položí ji v centrálním kruhu nás na kříže, růžičku podle citu na místo které sám vybere a v 4:50-4:53 pyramidky zažehneme, protože přesně v 4:59:14 je východ Sluníčka, kdy budeme vhazovat rýži a ghí . Mantry není potřeba zpívat, postačí přesný čas a postup, pyramida a vděčnost za to, že můžeme...že mohu. Vše je jak má být...V 10:08 je pak astronomický čas našeho Slunovratu teď a tady. Tak klidně vezměte snídani a polštářky a můžeme tento časový klín východu Slunce krvavého - tehdejšího, dnešního očistného a nového pro tento rok. Popel z Agnihotry zozptýlíme, můžeme jej vzít do Vltavy pod Staroměstskou mosteckou věž ( kde byly po dobu 10ti let hlavy vystaveny ), vysypat na trávník na Staroměstkém, nebo kam je libo do přírody.

Prosím připravte se sami přečtením webu, ať je celé setkání tiché, srdné a ve vzájemném prožitku. Společným vědomím a propojením s posvátnou geometrií pyramidy a bodu nula přesného východu Slunce je možné vstoupit do časoprostorů a projít očistou " atmosféry místa ". Opět mluvit můžeme začít až po dohoření poslední pyramidy.

Je potřeba připomenout a uvědomit si, že do tohoto problému se České země dostaly mimo jiné svou nesourodostí a hašteřením, byla tedy poškozená komunikace, zobrazená vyříznutím jazyka před popravou Jana Jeseniuse...(https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jesensk%C3%BD).

Pomůžeme li očistit minulost, můžeme očistit i přítomnost a poslat paprsky do budoucích časů.

Těšíme se na vás,  Bára a Kamila ***( přepošlete stejně naladěným :-)...

 

—————

Zpět