Mimořádná meditace na podporu změn na Zemi a v Nás 21. 12. 2012 - Petr Chobot

21.12.2012 17:00

 

21. 12. 2012

 

Kongresové centrum Praha v 17 hodin

vchod č.5   společenský sál   2.patro

Dne 21. 12. 2012 bude síla našeho vědomí zmohonásobena.
Během společné meditace tento den můžeme změnit svůj život.
Tento den můžeme nastartovat i změnu podoby našeho světa.

Cíle meditace na individuální úrovni:
1. odstranit ze života každého účastníka bolest, nemoc a omezení
2. spustit proces aktivace jeho skrytých lidských schopností -léčitelských a jasnovidných-tak, aby mohl být silný a šťast


Cíle meditace na společenské úrovni:
1. ukončit věk ekonomické a jiné manipulace a zneužívání lidských bytostí
2. ukončit věk informačního embarga a podpořit ÚPLNÉ ODHALENÍ MIMOZEMSKÉ PŘÍTOMNOSTI a ODTAJNĚNÍ SKRÝVANÝCH ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIEnejpozději do 6ti let
3. anulovat veškeré snahy o narušení nebo zpomalení vývoje lidstva v nadcházejících letech
4. posílit u každé lidské bytosti v Čechách a na Zemi touhu po skutečném sebepoznání a osvobození se z nevědomosti
5. podpořit nástup éry, umožňující prožívat všem obyvatelům Země důstojné životy naplněné vzájemnou úctou, laskavostí a kosmickou hravostí
6. vyslat poselství planetě Zemi o tom, že jsme na ni nezapomněli a nenecháme ji dále ničit, znečišťovat její moře a drancovat její povrch včetně pralesů
7. vyslat poselství do vesmíru, že všichni, co to s námi myslí dobře jsou na Zemi vítáni a my jsme připraveni na přímý kontakt s nimi
8. požádat společně vnitřně ABSOLUTNO - SKUTEČNÉHO BOHA - o požehnání tohoto našeho spravedlivého úsilí a o maximální ochranu každého z nás, České republiky a celého lidstva v následujících zlomových letech

Vstupné je 300 Kč a vstupenku je možné si zakoupit na konaných letních akcích dle seznamu na stránce kalendář akcí, vstup vchodem č.5, společenský sál ve druhém patře

nebo zaslat poštou za 300 Kč + 50 Kč poštovné na kontaktu vstupenky.meditace@gmail.com,  tel.777 214 799

—————

Zpět