Mobily opravdu způsobují rakovinu, varoval nejrozsáhlejší výzkum

08.01.2013 22:20

 

 

 

Mobily opravdu způsobují rakovinu, varoval

 

nejrozsáhlejší výzkum

 

Zdroj : www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=257:mobily-opravdu-zpsobuji-rakovinu&catid=61:zdravi&Itemid=85

 

22. října 2007

 

Dosud největší studie věnovaná škodlivosti mobilů prokázala, že jejich dlouhodobé používání skutečně způsobuje rakovinu. Odborníci očekávají, že během následujících desetiletí se bude zvyšovat výskyt zhoubných mozkových nádorů u lidí, kteří mobilní telefon používají více než deset let. 


O nežádoucích vlivech mobilních telefonů na lidské zdraví se hovoří už od uvedení prvních modelů na světový trh. Spolu s rozmachem mobilní komunikace v polovině devadesátých let se o tomto nebezpečí začalo polemizovat nejen mezi technickými fajnšmekry, ale i mezi běžnými uživateli.

 

Na veřejnost postupně pronikaly nejrůznější odborné výzkumy o dosud nedokázaném riziku vzniku zhoubných nádorů, které způsobuje vyzařování z antén mobilů – některé z nich škodlivost vyvracely, jiné potvrzovaly.

V aktuálním vydání časopisu Occupational Environmental Medicine byly nyní publikovány výsledky podrobného a dosud největšího odborného výzkumu na toto téma. Závěry jsou alarmující – dlouhodobé používání mobilních telefonů opravdu zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou.

 

Riziko zhoubného nádoru vzrůstá po 10 letech

Tým expertů, který vedou švédští profesoři Lennart Hardell a Kjell Hansson Mild, shromáždil výsledky osmnácti světových studií o výskytu zhoubných mozkových nádorů u lidí, kteří mobil používají déle než deset let. Do unikátního projektu se zapojilo Švédsko, Finsko, Dánsko, Německo, Velká Británie, USA a Japonsko. Po důkladné analýze severští vědci zjistili, že téměř u všech zkoumaných uživatelů bylo skutečně prokázáno zvýšené riziko vzniku zhoubného nádoru (konkrétně rakoviny gliových buněk, které chrání a vyživují nervové buňky) na té straně hlavy, kam při telefonování přikládají svůj mobilní telefon.

Podle dostupných informací prý ke vzniku nádoru stačí, aby člověk volal z mobilu u svého ucha pouhou hodinu denně. Celkově ze statistik vyplývá, že riziko onemocnění sluchovým neuromem je u lidí používajících mobil přes deset let vyšší o dvacet procent, vznik maligního gliomu je pravděpodobnější dokonce o třicet procent.

Prezentované závěry nejnovější studie jsou v rozporu s nejnovějším a zhruba měsíc starým oficiálním stanoviskem, které tvrdí, že mobilní telefony s největší pravděpodobností nezpůsobují žádné „nežádoucí biologické nebo zdravotní změny“.

I sám předseda týmu vědců, Lawrie Challis, který měl oficiální analýzu na starosti, však přiznává, že jeho průzkumu se účastnil minimální počet lidí, kteří ze svého mobilu pravidelně telefonují více jak deset let.

Osobně obavy z rizika škodlivosti vyzařování mobilů potvrdil a nevyloučil, že se nádor u zkoumaných lidí může teprve objevit. Vznik rakoviny totiž trvá nejméně zmíněných deset let. To je doba, po kterou mobilní telefony používá zatím jen malé procento uživatelů.

Na základě tohoto faktu profesor Challis následovně požádal o další posudek. Toho se ujali právě zmínění švédští experti.

 

Čeští vědci pochybují

Luděk Pekárek z Národní referenční laboratoře pro neionizující záření výzkumu nevěří.

"Pomalu každý měsíc vyběhne nějaký podobný výzkum, ale zatím se všechny jejich závěry ukázaly jako mylné. Jsem fyzik a něco o tom vím, takže jsem si jistý, že záření z mobilních telefonů není takového druhu, aby způsobilo rakovinu. Tyto vlny naprosto nemají schopnost něco s buňkou udělat. Jediné, co dokáží je, že tím, jak kvanta energií naráží do molekul, je roztočí a tím, jak naráží vzájemně do sebe, se ohřejí. Zvýšení teploty je však nepatrné," říká Pekárek. Podle něj v okamžiku, kdy se objeví taková studie, Světová zdravotnická organizace obvykle zajistí, aby se zopakovala na podobně velkém vzorku lidí. To proto, aby se vyloučila možnost, že údaje jsou chybné.


Také předseda onkologické společnosti Jiří Vorlíček míní, že výzkum je ještě třeba zopakovat. "Rozhodně není důvod k panice, protože i pokud jsou závěry studie správné, tento druh nádoru, jehož pravděpodobnost by měly mobilní telefony zvyšovat, je tak vzácný, že i dvacetiprocentní navýšení možnosti, že se nádor u člověka rozvine, je velmi malé," říká Vorlíček.

lep, MF DNES

 

 

Jak se bránit?

Nejintenzivnější signály vysílají severští vědci především k rodičům – důrazně doporučují nedávat mobilní telefon do ruky dětem. Jejich lebka je totiž tenčí a díky teprve se vyvíjejícímu nervovému systému jsou vůči nebezpečným vlivům mobilů mnohem více náchylnější.

Všem potencionálním zájemcům o koupi telefonu se také doporučuje nevybírat konkrétní model pouze podle funkčních vlastností nebo vzhledu, ale také podle intenzity vyzařování – to je určeno takzvanou specifickou absorpční hodnotou (známou také pod zkratkou SAR – Specific Absorption Rate – maximální hodnota energie absorbovaná látkou vztaženo na jednotku hmotnosti).

V Evropě je v současnosti limit SAR nastaven na hodnotu 2 W/kg v deseti gramech tkáně. Konkrétní hodnoty SAR ke každému mobilnímu telefonu by měly být přiloženy v základním balení spolu s telefonem; naleznete je ale také samozřejmě na internetunebo se o nich můžete informovat v prodejnách s mobily.

 


Víte, jak moc vám mobil září do hlavy?

 

 

 

K nejnovějšímu průzkumu se již vyjádřil britský vládní úřad. Jeho zástupci sice přiznávají možné riziko, ale nesouhlasí s tím, že by švédská analýza měla být konečná. Zapotřebí prý budou ještě další výzkumy. „Handrkování“ o tom, zda mobil škodí lidskému organismu, tak pravděpodobně bude pokračovat i nadále. Vy se zatím můžete bránit svépomocí – například pořízením lehké handsfree sady, se kterou není třeba držet mobil při volání přímo u ucha.

 

Mobily jsou škodlivé, preventivně varuje šéf amerických onkologů

 

 

26. července 2008

Ředitel amerického onkologického ústavu varoval před možnou škodlivostí mobilních telefonů. Lidé by prý neměli čekat na výsledky studií, ale chránit se již nyní.

 

"Domnívám se, že máme pádné důkazy a můžeme vydat předběžné varování před škodlivostí mobilních telefonů," informoval v hromadném dopise tisíce svých zaměstnanců i známých Ronald Herberman z Onkologického ústavu při univerzitě v americkém Pittsburghu. "Neměli bychom čekat na definitivní studie, ale chránit se již nyní," dodává.

Znění interní zprávy ale uniklo do médií, což mezi veřejností způsobilo velký rozruch. Novináři expertovi připomněli, že riziko škodlivosti mobilů dosud není oficiálně potvrzené. "Jsem si toho vědom. Lepší je ale chybovat a být opatrný než být vystaven možnému riziku," reagoval Herberman.

Odborník z předního onkologického ústavu ve Spojených státech amerických apeloval zejména na rodiče malých dětí. Mobil by se podle jeho slov měl dostat ke hlavám těch nejmenších zcela minimálně. Zároveň doporučuje, aby mobilní uživatele pravidelně střídali strany hlavy, kam telefon při hovoru přikládají.

 

Škodlivost nebyla dosud prokázána

O nebezpečnosti mobilních telefonů se spekuluje již dlouhá léta. Některé studie škodlivost přístroje, který má již polovina lidstva, potvrzují, jiné vyvracejí. Dosud však žádná z nich neprokázala zvyšující se riziko vzniku nádorů a rakoviny zcela jednoznačně.

Co naopak jednoznačné je, že tato problematika bude vyžadovat ještě roky zkoumání. Odborníci se však obávají, aby už v budoucnu nebylo pozdě.

Používání mobilu zvyšuje riziko vzniku rakoviny úst, varovali vědci

 

 

26. prosince 2007

Vědecký tým onkologů z celého světa přišel s dalším alarmujícím tvrzením. Nadměrné používání mobilního telefonu zvyšuje riziko vzniku zhoubného nádoru v ústech až o padesát procent.

 

 

 

foto: Profimedia.cz

Frekventované volání z mobilu může způsobit rakovinu ústní dutiny, tvrdí vědci z celého světa

 

Po pěti letech pravidelného používání mobilního telefonu se u člověka zvyšuje riziko vzniku maligního tumoru ústní dutiny až o padesát procent oproti těm lidem, kteří mobil nepoužívají vůbec. Alespoň to tvrdí skupina vědců, která zkoumala zdravotní záznamy necelých dvou tisícovek pacientů z Izraele.

Nejčastějším onemocněním uživatelů, kteří mobilní telefon používají velmi frekventovaně, je rakovina příušních žláz. Tvrzení o škodlivosti mobilů podporuje navíc fakt, že nádor se objevuje ve většině případů na té straně hlavy, kam uživatel přikládá mobilpři telefonování.

 

V ohrožení jsou více venkované

Dalším zajímavým závěrem vědeckého výzkumu, který byl zveřejněn v časopise American Journal of Epidemiology, je větší nebezpečí číhající na obyvatele venkovských oblastí. Vzhledem k nízkému zalidnění jsou totiž BTS vysílače (základnové stanice) od sebe rozmístěny ve větší vzdálenosti, a mobil proto musí vyvíjet větší výkon k zachycení signálu. Ve městě, kde díky většímu počtu obyvatel nalezneme mobilní vysílače v mnohem hustším rozložení, pracuje telefon na nižším výkonu.

Během výzkumu si vědci pročetli celkem 1724 zdravotních záznamů, 402 lidí mělo nádor benigní, tedy nezhoubný, 56 nádor maligní - zhoubný. U zbylých 1266 rakovina diagnostikována nebyla.

 

Nekonečné výzkumy

O nežádoucích vlivech mobilních telefonů na lidské zdraví se hovoří už několik let. Na veřejnost čas od času pronikají nejrůznější odborné výzkumy o dosud nedokázaném riziku vzniku zhoubných nádorů, které způsobuje vyzařování z antén mobilů. Některé z výzkumů škodlivost mobilů vyvracejí, jiné potvrzují.

Ke konci října na zvýšené riziko vzniku rakoviny mozku používáním mobilu upozornila jedna z doposud nejrozsáhlejších vědeckých prací pocházející od švédských expertů. Podle dostupných informací prý ke vzniku nádoru stačí, aby člověk volal z mobilu u svého ucha pouhou hodinu denně a po deseti letech u něj může být riziko onemocnění rakovinou až o několik desítek procent vyšší.

 

 

Mobil je tím nejhorším, co vás v životě potká

 

 

 

9. ledna 2009

Mobil může za nádory či bolesti hlavy, zabíjí včelstva, způsobuje globální oteplování, a dokonce mívá na svědomí i nejedno rozpadlé manželství. Kvůli mobilu lenivíme a necháváme náš mozek zahálet, případně se z něj nakazíme bacily, které na něm ulpívají.

 

 

Možná vám výčet všech škodlivých vlivů mobilu na nás a vlastně na celou Zemi připadá přitažený za vlasy. Jenže právě všechna tato rizika spojená s mobilními telefony uvádějí vědecké studie, kterým se úspěšně daří pronikat do médií. Stojí za nimi tu více, jindy méně renomovaná vědecká pracoviště. Na některých negativních vlivech se shodne více odborných ústavů, jiné uvádějí osamělé zdroje.

Jen máločemu je dnes připisováno tolik negativních vlivů jako právě mobilům. Je dost pravděpodobné, že mobily se prostě staly obětí vlastního úspěchu. Před dvaceti lety je nikdo neznal a dnes dobývají i ty nejzapadlejší kouty planety. A tak není divu, že když je potřeba na někoho něco svést, jsou mobily vhodným obětním beránkem. Podívejte se, co všechno mají na svědomí.  

 

Nejdříve vás z mobilu začne bolet hlava

Vyzařování z mobilního telefonu může dle švédských a amerických vědců poškodit důležité fáze spánku, které lidskému organismu pomáhají k regeneraci po celodenním namáhání. Přišli na to po propracovaném pokusu. Za působení rádiových vln zkoumali několik desítek žen i mužů krátce před tím, než usnuli.


Ti samí experti také tvrdí, že pokud lidé pravidelně spí v blízkosti mobilu, mohou mít v tomto důsledku častější bolesti hlavy. Ačkoliv se proti výzkumům ohradila spousta odborníků, loňské zjištění vyvolalo ve světových médiích mnoho povyku.

 

Poté začnete zapomínat

Vědci tvrdí, že zhoršující se paměť u dospělých je důsledkem používání mobilního telefonu a jeho paměťových funkcí. Ať už data narozenin našich přátel nebo telefonní čísla na nejbližší, vše ukládáme do našich mobilů. Sami si kvůli tomu nepamatujeme nic, náš mozek leniví a je pro něj čím dál více náročnější vybavovat si informace.


 

Následně vám zničí i manželství

Mobilní telefon je na jednu stranu revolučním nástrojem v lidské komunikaci, na druhou stranu je ale v mnohých případech doslova obrovským nalezištěm soukromých informací. Nemálo manželství se právě kvůli tomuto přístroji rozpadlo.

Pokud měla dřív žena (muž) vztah s jiným ženatým mužem (vdanou ženou), zatelefonovat mu domů na pevnou linku bylo velice riskantní a prakticky to nepřipadalo v úvahu. Situace se ale s vývojem techniky mění. U rodinné večeře tak může člověk v tichosti a bez tušení svého protějšku rozesílat či přijímat milostné textovky. Problémy ale vznikají, i když partnerka nebo partner žádný jiný vztah nemá. Často se pak stává, že z obyčejného podezírání z nevěry se postupem času vyklube vážný partnerský problém.


Kvůli mobilu také onemocníte, jsou v něm bacily

Klávesnice mobilního telefonu je ideálním domovištěm pro bakterie nejrůznějších druhů. Když se v trinidadské nemocnici v roce 2006 nakazilo několik lidí zlatým stafylokokem, lékaři to dávali za vinu právě mobilním telefonům.

"Telefony by se měly užívat jako věci, které se nepůjčují. Podobně jako zubní kartáček nebo rtěnka. Neměly by se půjčovat, protože se špatně čistí a mohou přenášet bakterie," řekl tehdy médiím doktor Maharajh z trinidadské univerzity. Vědci z celého světa posléze začali zjišťovat, zda je klávesnice mobilního telefonu opravdu tak nebezpečná.

"Mobily mají velký potenciál k přenosu infekce. Bakterie se koncentrují především na klávesnici. Když píšete textovou zprávu, odíráte kožní buňky o klávesnici. Infekční potenciál pak v mobilech již zůstává," tvrdili arizonští lékaři ve své analýze.

Rakovina úst a mozku? Může za ni mobil

Jedním z nejdiskutovanějších negativních důsledků používání mobilního telefonu je vznik nádorů. O nežádoucích vlivech mobilních telefonů na lidské zdraví se hovoří už od uvedení prvních modelů na světový trh. Spolu s rozmachem mobilní komunikace v polovině devadesátých let se o tomto nebezpečí začalo polemizovat nejen mezi technickými fajnšmekry, ale i mezi běžnými uživateli.

Na veřejnost postupně pronikaly nejrůznější odborné výzkumy o dosud nedokázaném riziku vzniku zhoubných nádorů, které způsobuje vyzařování z antén mobilů – některé z nich škodlivost vyvracely, jiné potvrzovaly.

Dosud největší studie věnovaná škodlivosti mobilů na konci roku 2007 prokázala, že jejich dlouhodobé používání skutečně způsobuje rakovinu. Odborníci očekávají, že během následujících dekád se bude zvyšovat výskyt zhoubných mozkových nádorů u lidí, kteří mobilní telefon používají více než deset let.

Podle dostupných informací prý ke vzniku nádoru stačí, aby člověk volal z mobilu u svého ucha pouhou hodinu denně. Celkově ze statistik vyplývá, že riziko onemocnění sluchovým neuromem je u lidí používajících mobil přes deset let vyšší o dvacet procent, vznik maligního gliomu je pravděpodobnější dokonce o třicet procent.

Předseda onkologické společnosti Jiří Vorlíček míní, že výzkum je ještě třeba zopakovat. "Rozhodně není důvod k panice, protože i pokud jsou závěry studie správné, tento druh nádoru, jehož pravděpodobnost by měly mobilní telefony zvyšovat, je tak vzácný, že i dvacetiprocentní navýšení možnosti, že se nádor u člověka rozvine, je velmi malé," řekl MF DNES Vorlíček.

Nejintenzivnější signály vysílají vědci především k rodičům – důrazně doporučují nedávat mobilní telefon do ruky dětem. Jejich lebka je totiž tenčí a kvůli teprve se vyvíjejícímu nervovému systému jsou vůči nebezpečným vlivům mobilů mnohem náchylnější.

 

Mobil zničí i vaše ledviny a srdce

Dosud nejnovější analýza spojená se škodlivostí mobilních telefonů upozorňuje na riziko poškození srdce a ledvin. Podle studie Evropského výzkumného institutu pro elektronické komponenty mobily zapříčiňují uvolňování barviva hemoglobinu v těle. To následně škodí právě zmíněným orgánům.

Důvěryhodnost této zprávy však není na příliš vysoké úrovni. Ve velmi podobném znění se totiž na internetu objevila už v roce 1999. Je tedy pravděpodobné, že její autoři se opět snaží uměle vyvolat paniku. Daří se jim to dobře - média zprávu tlumočí po celém světě.

 

Mobil tak jako tak vyhubí lidstvo

Mobilním telefonům už se za vinu přikládají i globální problémy. Za prvé kvůli nim hrozí potravinová krize. Radiace z mobilních telefonů totiž podle vědců způsobuje vymírání včelstva, které nemohou kvůli vyzařování najít cestu zpět do svých úlů. Lidstvo je přitom na včelách doslova závislé. Už Albert Einstein kdysi řekl, že "když vymřou včely, lidstvu budou zbývat čtyři roky života". Většinu plodin, které člověk konzumuje, totiž opylují včely.


Pokud by se do budoucna přímá spojitost mezi vymíráním včel a mobilními telefony neprokázala, vědci mají "v záloze" ještě jiný negativní důsledek vyzařování. Je jím globální oteplování. Vědci po fóru, které v roce 2007 uspořádala Manizaleská univerzita, vyzvali obyvatele k menšímu používání mobilů.

"Mobilní telefony fungují díky radiofrekvencím, které vytvářejí energii," uvedl jeden z účastníků setkání Caracol Jorgé Reynolds a dodal: "Jeden hovor má na klima sice jen minimální vliv, avšak vezme-li se v potaz, že denně jsou uskutečněny miliardy hovorů, situace se mění." Mobilní telefony tedy podle jeho názoru mají přímý vliv na oteplující se světové klima.

 

Je mobil nepřítelem lidstva?

Znovu opakujeme, že uvedená varování jsou v převážné většině nepodložená dlouhodobými a potvrzenými výzkumy. Nelze sice s jistotou říci, že je mobil zcela neškodný, nesmyslem je ovšem i jeho zatracování. V dnešním uspěchaném světě na vás čeká nebezpečí prakticky všude - bát se můžete nepozorného řidiče na přechodu pro chodce, havárie při jízdě automobilem či třeba teroristů v metru. Přestože jste si těchto nebezpečí vědomi, budete je podstupovat zítra, pozítří a stále znovu. Podobné je to i s mobilním telefonem.

 

 

Startuje rozsáhlý výzkum o škodlivosti mobilů u dětí

 

 

 

13. března 2009

 

Jeden z dosud největších výzkumů o negativních vlivech mobilních telefonů na zdraví dětí se právě rozběhl v Austrálii. Výsledky budou světu známy až za pět let.


Pětiletá studie bude zkoumat mladé lidi ve věku od deseti do čtyřiadvaceti let v jedenácti zemích po celém světě. Dobrovolníci budou jak z řad těch, kteří se svým zdravím neměli nikdy větší problémy, tak těch, kteří byli postiženi vážnou nemocí - například rakovinou mozku.

"Jde o první rozsáhlou studii zkoumající souvislosti mezi vznikem mozkových nádorů a používáním mobilních telefonů v této věkové skupině," říká profesor Malcolm Sim, vedoucí výzkumu z australské univerzity Monash.

Projekt bude financován z fondů Evropské unie a australské Zdravotní výzkumné rady. Profesor Sim a jeho spolupracovníci už obdrželi grant o celkové výši přibližně 700 tisíc amerických dolarů, tedy v přepočtu asi patnácti a půl milionu korun.

 

Škodí mobily lidskému zdraví? Každý tvrdí něco jiného

Na veřejnost každou chvíli pronikají nejrůznější odborné výzkumy o dosud nedokázaném riziku vzniku zhoubných nádorů. Některé z nich škodlivost mobilů vyvracejí, jiné potvrzují.

Zatímco předloňská a dosud nejrozsáhlejší studie věnovaná tomuto tématu větší riziko vzniku mozkového nádoru potvrdila, vědecký výbor Evropské unie škodlivost mobilů popřel. - Čtěte Mobily „asi“ nezvyšují riziko rakoviny, říká EU

Používání mobilu v těhotenství prý může ohrozit dítě

 

 

21. května 2008

Podle studie americké a dánské univerzity ohrožuje používání mobilního telefonu v těhotenství budoucí chování dítěte. To pak může mít problémy s hyperaktivitou či navazováním známostí.


Pokud těhotné ženy budou často telefonovat, je možné, že jejich děti budou mít později problémy s chováním. Tvrdí to autoři studie, která vznikla pod záštitou Kalifornské univerzity v Los Angeles a univerzity v dánském Aarhusu a jež bude publikována v červencovém čísle časopisu Epidemiology.

Podle vědců ke zvýšení rizika vzniku vztahových nebo emočních problémů či hyperaktivity u dětí předškolního věku stačí, když jejich matky v těhotenství používají mobilní telefon dvakrát či třikrát denně. Autoři rozsáhlého průzkumu navíc tvrdí, že pokudmobil poté používají i samotné děti, riziko se ještě znásobuje.

 

Průzkumu se podrobily matky 13 tisíc dětí

Autoři studie podrobili průzkumu matky více než třinácti tisíc dětí, které se narodily v Dánsku ke konci devadesátých let. Některé z nich nepoužívaly v době těhotenství mobilní telefon vůbec, jiné občas.

Z dotazníků vzešly zajímavé poznatky. 54 procentům matek, které mobilní telefon v těhotenství používaly, se narodily děti mající v předškolním věku problémy s chováním. Ze všech dětí, které navíc do svých sedmi let používaly mobilní telefon samy, mělo stejné problémy až 80 procent z nich.

Čtvrtina z těchto dětí se potýkala s emočními problémy, 34 procent dětí špatně navazovalo vztahy se svými vrstevníky, 35 procent bylo hyperaktivních a téměř polovina měla problémy obecně s chováním.

 

Vědci jsou překvapení a zatím nemají vysvětlení

Samotní autoři studie i vědci jsou z výsledků překvapeni a nedokáží poukázat na biologický mechanismus, který by popsané problémy u dětí způsoboval. Nelze tedy s přesností říci, zda komplikace v chování způsobují skutečně mobilní telefony.

Nespěte s mobilem, způsobuje bolesti hlavy

 

 

22. ledna 2008

Američtí a švédští vědci zjistili, že každodenní používání mobilního telefonu může způsobit jeho uživatelům spánkové problémy či bolesti hlavy. Experti se nyní dožadují podrobnějších analýz.


Poruchy spánku vlivem elektromagnetického záření zkoumali vědci ze švédského Karolinského institutu a Státní univerzity v americkém Michiganu. Ti za působení rádiových vln zkoumali několik desítek žen i mužů krátce před tím, než usnuli.

 

Mobily a zdraví

Používání mobilu zvyšuje riziko vzniku rakoviny úst, varovali vědci

Mobily přenáší nebezpečné choroby, tvrdí lékaři

Konec nejistoty! Mobily už zase neškodí zdraví!

Škodí mobilní telefony?

Mobily prý opravdu škodí zdraví

Nízkofrekvenční elektromagnetické pole ničí mozkové buňky

Ministr zdravotnictví varuje: Mobily způsobují kdovíco!

Zkusili jsme uvařit vajíčko vysíláním mobilu

Mobily mohou za všechno zlo světa – způsobují i globální oteplování (fejeton)

 

Vyzařování z mobilního telefonu může dle nich poškodit důležité fáze spánku, které lidskému organismu pomáhají k regeneraci po celodenním namáhání. Dále tvrdí, že pokud lidé pravidelně spí v blízkosti mobilu, mohou mít v tomto důsledku častější bolesti hlavy.

Dobrovolníci byli v laboratorních podmínkách vystaveni záření o frekvenci 884 MHz, což přibližně odpovídá evropskému (900 MHz) i americkému GSM pásmu (850 MHz). Testování se zúčastnilo celkem 71 mužů a žen ve věkovém rozmezí 18 až 45 let.

Na problémy se spánkem si během výzkumu stěžovalo 38 účastníků. Vědci ale upozorňují na fakt, že i u dobrovolníků, kteří nenahlásili žádné subjektivní potíže, se po dobu záření objevovaly bolesti hlavy častěji.

 

Výrobci se závěry vědců nesouhlasí

Studie vznikla na objednávku sdružení výrobců mobilních telefonů (Mobile Manufacturers Forum - MMF), které sdružuje hlavní světové výrobce včetně Nokie a Motoroly. Závěry pak vědci publikovali na sympósiu konaném na Massachusettském technologickém institutu.

Výrobci ale výsledky vědců zpochybňují. „Výsledky výzkumu jsou neprůkazné,“ řekl mluvčí MMF britskému listu The Independent. „Vědci neprohlásili, že vyzařování mobilů způsobuje poruchy spánku."

Naopak vedoucí týmu výzkumníků profesor Bengt Arnetz uvedl, že podle jejich výsledků vyzařování mobilů snížilo schopnost účastníků testu usnout. „Zjistili jsme, že souvislost mezi elektromagnetickým zářením mobilů a schopností usnout je reálná,“ řekl stejnému listu.

 

Důkazů o škodlivosti mobilů je stále více

V současné době již existuje velké množství důkazů, které prokazují neblahý, či v tomto případě dokonce škodlivý vliv mobilních telefonů na člověka. Upozorňuje na to britská společnost Exradia, která nyní po tamní vládě požaduje více výzkumů.

"Studie amerických vědců je jen dalším z mnohých výzkumů, které prokazují škodlivé důsledky mobilních telefonů na lidské zdraví. Je znepokojující, že britská vláda podceňuje celé riziko a nesnaží se informovat veřejnost o problému," říká David Schick, výkonný ředitel společnosti Exradia.

Nejvíce rizikovou skupinou jsou v takových případech děti. Některé státy se proto rozhodly upozorňovat veřejnost na škodlivé účinky přílišného používání mobilních telefonů. Postupuje tak například vláda ve Francii, Švédsku či Izraeli.

 

 

Mobily přenáší nebezpečné choroby, tvrdí lékaři

 

 

 

9. srpna 2006

 

Britská média opět varují před mobilními telefony v nemocnicích. Tentokrát to není kvůli fotomobilům, které ruší soukromí pacientů, ale kvůli infekci odolného zlatého stafylokoka. Ten může zaútočit i z klávesnice vašeho telefonu.

V trinidadské nemocnici už byli infekcí zasaženi tři pacienti. Jeden z nich již zemřel. Infekce antibiotikům odolným stafylokokem je problémová v tom, že se nedá úplně vyléčit. Lékaři se obávají, že choroba se může přenášet i přes mobilní telefony.

"Telefony by se měly užívat jako věci, které se nepůjčují. Podobně jako zubní kartáček nebo rtěnka. Neměly by se půjčovat, protože se špatně čistí a v nemocnicích mohou přenášet bakterie," říká doktor Maharajh z místní univerzity.

Podle lékaře jsou ohroženy hlavně ženy.  Tím, že nosí telefon převážně v kabelkách s dalšími věcmi, leckdy i hygienickými potřebami, z něj dělají virologicky nebezpečné zařízení.

"Telefonujeme i na veřejných místech, kde mnoho lidí kašle a kýchá. Bakterie se tak mohou samozřejmě usazovat i na mobilních telefonech," dodává Maharajh. O používání telefonů na záchodech ani nemluvě.

V čem je problém?

Staphylococcus aureus je bakterie, která se normálně přenáší na kůži či v nose zdravých lidí. Stafylokokové bakterie však také mohou způsobovat vážné infekce, například infekce chirurgických ran a zápal plic.

Během posledních padesáti let je léčba těchto infekcí obtížnější, protože stafylokokové bakterie získaly odolnost vůči různým antibiotikům. Tyto odolné bakterie se nazývají methicilinu odolné (methicilling resistant) Staphylococcus aureus, neboli MRSA.

Lékař své varování zakládá na studii z arizonské nemocnice, kde na čtvrtině testovaných telefonů objevili MRSA infekci.

"Mobily mají velký potenciál k přenosu infekce. Bakterie se koncentrují především na klávesnici. Když píšete textovou zprávu, odíráte kožní buňky o klávesnici. Infekční potenciál pak v mobilech již zůstává," tvrdí arizonští lékaři ve své analýze.

Doktor Maharajh také nevyloučil spojitost mezi šířením nebezpečných meningokoků pomocí mobilních telefonů. Podle vlastních slov  se chce zasadit o větší informovanost o infekčním nebezpečí, které číhá v mobilních telefonech.

Čeští lékaři o odolném stafylokokovi vědí. V nemocnicích jsou pro pacienty s touto diagnózou speciální pokoje.

"Možnost přenosu přes mobilní telefon samozřejmě existuje, protože stafylokoky žijí na kožních buňkách. Osobně jsem se však s takovýmto případem nesetkal," říká pražský lékař Igor Janeček.

 

Řešení problému už existuje

Výrobci mobilních telefonů už s povrchy a technologiemi, které hubí bakterie operují. Zatím je ale využívají spíš v jiných odvětvích své produkce. Samsung i LG do svých domácích spotřebičů jako pračky nebo vysavače používá technologii Silver Nano.  Zkusili je už i na některých mobilech.

LG jej představilo u svého modelu F 2400. Na tu dobu levného véčka s Bluetooth a průměrnou výbavou. - více zde

  
Samsung SGH-720 a LG F2400

Samsung aplikoval Nano Silver do véčka SGH-730. To se na český trh nedostalo. U nás můžete pořídit podobný model SGH-720. Tomu ale chybí antibakteriální povrch a rádio. - více zde

Technologie Silver Nano využívá vlastností stříbra, hlavně tedy jeho antibakteriálních účinků. Stříbrný povrch v pračce dokáže vyhubit totiž až 650 druhů bakterií. V dávné minulosti se proto například do nádob s vodou dávaly stříbrné mince nebo příbory, aby se ve vodě nevyskytovaly choroboplodné bakterie.

Nízkofrekvenční elektromagnetické pole ničí mozkové buňky

 

 

24. února 2004

Mnoho uživatelů se obává záření mobilních telefonů. Z negativních vlivů na lidské zdraví však bylo usvědčeno záření na velmi nízkých frekvencích, které vydávají holicí strojky, vysoušeče vlasů nebo elektrické pokrývky.

Vědci z Washingtonské univerzity v Seattlu vystavovali laboratorní krysy elektromagnetickému poli kmitajícím na frekvenci 60 Hz, což odpovídá frekvenci americké elektrické sítě (evropská využívá frekvenci 50 Hz). DNA mozkových buněk krys vystavených tomuto elektromagnetickému poli po dobu 24 hodin byla značně poškozena, působení po dobu 48 hodin poškození prohloubilo, píše BBC.

Během podobné studie provedené dříve byly krysy vystaveny desetinásobně vyšší intenzitě záření během pouhých dvou hodin, škody na mozkových buňkách byly podobné. Vědci u ozařovaných krys také pozorovali takzvanou buněčnou sebevraždu, kdy příliš poškozené buňky nemohou samy sebe opravit a volí autodestrukci. Zdá se, že se pod vlivem nízkofrekvenčního elektromagnetického pole může z buněk uvolňovat železo a vytvářet sloučeniny označované jako volné radikály, které pak škodí buňkám. Negativní efekty ozařování krys byly skutečně zmírněny podáním látek působících proti volným radikálům.

Záření o frekvenci 50 nebo 60 Hz vyzařují běžné elektrické spotřebiče jako třeba kávovary nebo elektrické vyhřívané pokrývky. Obavy vědců vyvolávají holicí strojky, vysoušeče vlasů a další spotřebiče, které se používají těsně u hlavy. Již dříve vědecké studie spojovaly blízkost vedení vysokého napětí a výskyt rakoviny.

Vědci z Washingtonské univerzity prozatím doporučují opatrnost a omezení kontaktu těla s elektrickými spotřebiči vyzařujícími nízkofrekvenční pole.

 

Převzato:  https://mobil.idnes.cz/

 

—————

Zpět