Motor ze starých Mayských spisů

07.02.2012 11:01

 

Motor ze starých Mayských spisů

Reinhard Habeck  |  25. 03. 2009  |  Nemožné objevy
Tato zvláštní aparatura funguje na principu průniku dvou k sobě skloněných rotačních plošin. Tímto starým  motorem lze uvést do chodu spalovací motor.

Bohům buď za to dík – mnohé historické spisy starého i nového světa se přece jen podařilo zachránit. Z některých záznamů lze vyčíst informace o dávno zapomenuté technologii. V takzvaném Dražďanském kodexu Mayů jsou obsaženy znaky a nákresy, u nichž opakovaně nacházíme značku představující dvoustěnný trojúhelník se dvěma křížícími se diagonálami. Odborníci na Mayskou kulturu se snažili tento znak interpretovat. Toto vyobrazení je totiž neustále spojováno s činnostmi, které připomínají technicky ověřitelný postup. Proto je tento znak interpretován moderními pojmy jako „zdroj energie“, „pohonná síla“ nebo „motor“.

Dvěma   mužům z tyrolska se v roce 1973 možná podařili přiblížit k řešení hádanky. Atomový fyzik Dr. Friedrich Egger a novinář Klaus Keplinger vytvořili na rýsovacím prkně rekonstrukci tohoto mayského znaku. Vzešel z toho ne právě běžný model. Oba "vynálezci" svůj objev nazvali "mayský motor". 
 
Tato zvláštní aparatura funguje na principu průniku dvou k sobě skloněných rotačních plošin. Jednotlivé díly se bez výjimky otáčejí kolem společného středu - a silostroje (označení upřednostňované Eggerem a Keplingerem) lze uvést do chodu jako spalovací motor, ale také stlačeným vzduchem nebo parou.

Klikni na obrázek pro větší velikost

"Mayský motor" běží téměř bez vibrací a osvědčil se i při kritickém zkoumání lidmi z průmyslu, například z tyrolské firmy Swarovski Optik KG. Výpočty odborníků ukázaly, že Eggerem a Keplingerem vyvinutý silo stroj o velikosti 40 cm3 a provozním tlaku 10 atmosfér (což zhruba odpovídá zkušebnímu tlaku tlakových hrnců) již při 500 otáčkách za minutu dává výkon více než 480 koňských sil. Současný motor podobné velikosti nedá ani při 5000 (!) otáčkách za minutu více než 200 koňských sil. 
 
Egger a Keplinger jsou si jisti, že staří Mayové v Trojanském rukopise zcela jistě nakreslili tepelný stroj a nezapomněli ani na regulační ventil. V mezičase byl "vynález" resp. rekonstrukce obou mužů patentována ve více než 20 zemích. Bohužel museli Egger a Keplinger vzít na vědomí i rub mince. O sériové výrobě "mayského motoru", v níž doufali, nemohla být řeč. Prsty v tom patrně měly určité koncerny a lobby. Revoluční vynález byl zavřen do "trezoru" a na lepší časy čeká nejeden průlomový vynález.

"Mayský motor" obou badatelů byl skutečně schopen vyvolat bouři. Enormně výkonný prehistorický silostroj by byl pozitivní alternativou pohonu našich automobilu zamořujících vzduch. Při spalování mimo válec by vznikalo podstatně méně škodlivých látek a přesto by bylo zajištěno dobré využití dodané energie. A kromě toho. "Mayský motor" by místo benzínu a nafty zvládl i jiné pohonné hmoty. Uplatnily by se tu zdroje energie, jež se dnes používají v kosmickém průmyslu. 
 
Naskýtá se tu samozřejmě otázka, zda Mayové k těmto technickým poznatkům došli sami nebo je zdědili. Dr. Friedrich Egger a dr. Klaus Keplinger, rekonstruktéři  mayského motoru, jsou v každém případě přesvědčeni, že základem technického obsahu vyobrazení v Trojanském rukopise jsou předané informace starších civilizací.

Pro zájemce o konstrukci motoru: kompletní patent ke stažení

zdroj : www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=motor-ze-starych-mayskych-spisu&cisloclanku=2009030143

 

—————

Zpět