možné je všechno.......J

03.11.2014 23:38

možné je všechno.......J

 
VELEDŮLEŽITÁ INFORMACE -VĚNUJTE JÍ POZORNOST! 
 
Vláda připravuje novelu zákona o branné povinnosti, která se tají před občany a má být tajně schválena! Nejen, že by měly brannou povinnost i ženy, ale týkala by se mužů do 60 let a v případě vojenské krize, není věk nijak limitován! Nešlo by však  jen o obranu  zájmů  naší země,ale i zájmů USA, EU a NATO v cizích zemích, kde by byli naši občané, jako vojáci  nasazeni. Politici říkají, že jsme smluvně zavázáni k této pomoci.NEJSME, -  je to jen fígl a lež našich politiků. Záležitost branné povinnosti by měla být řešena veřejně, nikoli tajně na půdě PS a měla by ji předcházet  i veřejná diskuze a v neposlední  řadě i všeobecné občanské referendum!LIDÉ  BDĚTE, JDE O VAŠE ŽIVOTY A ŽIVOTY VAŠICH DĚTÍ, BLÍZKÝCH!! Je správné vědět: vytrvale nás ohlupují opakovanou propagandou, které jsme všichni dříve podlehli a podléháme i dnes !!!

—————

Zpět