Mrtví lékaři nelžou

01.04.2013 16:17

 

Mrtví lékaři nelžou

Vážení přátelé,

právě jste obdrželi zkrácený přepis přednášky Dr. Joe Wallacha MVDr., kterou

přednesl v roce 1994 v Kansas City. Dr. Wallach byl v roce 1991 navržen na Nobelovu

cenu.

Při četbě tohoto textu se dozvíte o příčinách řady nemocí, předčasném stárnutí a způsobech

jak obojímu předcházet.

---------------------------------------------------------------------------------------

Dovolte mi začít otázkou. Kolik z Vás vyrostlo na farmě, žije na farmě a má co dělat

s chovem dobytka ? Já osobně jsem vyrostl na farmě v Missouri v padesátých letech. Chovali

jsme hovězí dobytek na porážku. Pokud se chcete uživit chovem dobytka, musíte si také

pěstovat patřičné krmivo. U nás jsme pěstovali kukuřici, sojové boby, sušili jsme seno a další.

Po sklizni jsme vše poslali do mlýna na semletí. K semletému krmivu jsme přidávali směs

vitamínů, různé minerály a stopové prvky. Vše jsme smíchali dohromady a z této směsi jsme

udělali tablety, jimiž jsme krmili dobytek. Po šesti měsících jsme vykrmené kusy poslali na

porážku. Takto se to neustále opakovalo. Tenkrát, jako 13-ti letého kluka mě fascinovala

pečlivá příprava hodnotného krmiva pro krávy.

My lidé se chceme dožít vysokého věku a přitom nejíme žádné vitamíny a minerály. To mě

trápilo. Proto jsem se jednoho dne zeptal svého otce, proč nepřidáváme do naší stravy

potřebné živiny, tak jako je dáváme našemu dobytku. Můj otec na to jen zabručel něco jako :

“ Buď zticha hochu a važ si čerstvé stravy, kterou tu máme.”

Po střední škole jsem se rozhodl studovat zemědělství na universitě v Missouri. Po nějakém

čase jsem přešel na studium veterinářství. Tam jsem také obdržel odpovědi na většinu mých

otázek z klukovských let. Je zajímavé, že veterináři vědí jak předejít a někdy i vyléčit řadu

nemocí u zvířat jednoduše a levně pomocí správné výživy. Chcete-li se uživit jako farmář,

musíte umět o zvířata správně pečovat a tím předejdete řadě problémů a výdajů a to jen za

pomoci výživy. Pro zvířata totiž nemáme žádné pojišťovny ani Červený kříž a tak je musíme

udržovat v plném zdraví.

Po ukončení studia se mi naskytla příležitost splnit si jeden z mých chlapeckých snů. Odjel

jsem do Afriky pomáhat při záchraně divokých zvířat jako veterinář. Po dvou letech práce se

slony a nosorožci jsem dostal telegram ze ZOO v St. Luis. Vzhledem k mým zkušenostem

s divokými zvířaty mi nabídli místo veterináře.Nabídku jsem přijal a mým úkolem bylo

provádět pitvy zvířat, která uhynula přirozenou smrtí. ZOO v St. Luis obdrželo dotaci 75

milionů dolarů na výzkum příčin smrti u zvířat a na vyhledávání druhů zvířat, jež jsou

obzvláště citlivá na znečistění ( daleko citlivější než lidé ). Tato zvířata by se pak používala ke

sledování vlivu znečistění prostředí na živé organismy. Proto, aby bylo možno zjednat

nápravu stavu dříve, než se negativní vlivy projeví na člověku. Tak jsem strávil 12 let

pitváním zvířat a celkově jsem provedl 17 000 pitev. Také jsem se zúčastnil okolo 3 000 pitev

na lidech. Závěr byl takový, že každý případ přirozené smrti, ať již u zvířete nebo u člověka,

je projevem nedostatku živin. Tyto výsledky mě fascinovaly. Opět jsem si vzpomněl na své

dětství, náš dobytek a hlavně na to, čím jsme jej krmili.

Chtěl jsem ukázat ostatním jak je výživa důležitá. Začal jsem psát články do novin a časopisů.

Napsal jsem také několik učebnic, mluvil jsem v rozhlase, televizi.

Mé poznatky však nechávaly lidi vlažné. Nikdo se mnou nesdílel mé nadšení a lékaři byli

k mým výsledkům ti nejpesimičtější. Rozhodl jsem se tedy jít studovat medicínu jen proto,

abych si mohl otevřít svou vlastní lékařskou praxi a zde využít výsledky svých výzkumů pro

lidi. Po ukončení studia jsem 15 let v Portlandu, ve státě Oregon, vykonával praxi jako

praktický lékař. Musím říci, že výsledky veterinářské praxe se potvrdily při aplikaci na lidi a

pokud si z toho, o čem dnes budu hovořit, odnesete jen 10 %, ušetříte si spoustu zbytečného

trápení a přidáte si mnoho let života za plného zdraví. Chci Vám ukázat, že stojí za to

podstoupit určité úsilí a něco pro sebe udělat. Protože jen ti z Vás, kteří se pevně rozhodnou,

mohou očekávat nějaké výsledky.

Ve světě je nejméně 5 oblastí, kde se lidé dožívají věku 120 až 140 let. Vědecké poznatky

ukazují, že genetický potenciál lidského těla je rovněž 120 až 140 let. Chci se zde zmínit o

těchto národnostech podrobněji.

Pokud jde o údaje dlouhověkosti, lze předpokládat, že některé budou přehnané. Omezím se

proto jen na údaje, které jsou písemně dokumentované. Z oblasti Tibetu je to případ čínského

doktora Li, který obdržel od čínského císaře uznání za dlouhověkost při příležitosti oslavy

svých 150ti let. Doktor Li se údajně narodil v roce 1777 a zemřel v roce 1933 ve věku 156 let.

Tento případ vzbudil mimořádně velkou pozornost a byl též popsán v London Times z roku

1933. Na základě toho napsal James Hilton v roce 1934 svoji knihu nazvanou “ Ztracený

horizont ” .

Další oblasti, kde se lidé běžně dožívají věku 120 až 140 let je východní Pakistán, dále jsou

to jižní části bývalého Sovětského svazu. Jsou to oblasti, kde žijí Arméni, Azerbajdžánci a

Jerevanci. Například lednové číslo časopisu National Geographic z roku 1973 pojednává o

lidech, kteří se dožili sta a více let. V paměti mi utkvěly tři fotografie. Na první je paní ve

věku 136 let se sklenkou vody v jedné ruce a doutníkem ve druhé. Tedy žádná křehká

stařenka v nemocnici či domově důchodců, obávající se termínu placení za drahou léčbu, ale

někdo, kdo se stále ještě raduje ze života. Na dalším obrázku byla skupinka tří manželských

párů oslavujících své 100leté, 115tileté a 120tileté výročí svatby. Na posledním obrázku je

pán sbírající čajové listí na plantáži v Arménii. Dle jeho rodného listu a rodných listů jeho

dětí, bylo tomuto muži 167 let !

Na západní polokouli stojí za zmínku andský kmen Vilka Bambe z oblasti Ecuadoru. Z oblasti

jihovýchodního Peru je to kmen indiánů Tiki Kaka. Lidé v obou těchto oblastech se dožívají

věku 120 až 140 let.

Pokud jde o Američany, nejstarším občanem USA byla paní Margaret Steechová, o které je

zmínka v Guinessově knize rekordů a která zemřela na následky pádu ve věku 115 let. Paní

Steechová byla před pádem naprosto zdravá a podle úmrtního listu zamřela na nedostatek

vápníku tři týdny po pádu. Dcera paní Steechové uvedla, že její matka měla v posledních

týdnech svého života nezvyklou chuť na sladké věci. Toto je projev nedostatku chromu a

vanadu.

Další dokumentovaný případ je náčelník jednoho nigerijského kmene, který byl velice

vychvalovaný jednou z jeho žen. Zemřel ve věku 126 let a měl stále původní chrup. Dá se

tedy předpokládat, že i jeho ostatní schopnosti byly stejně zachovalé.

Muž ze Sýrie, který zemřel ve věku 133 let, se počtvrté oženil v 80ti letech a stal se otcem

devíti dětí ( do svých 100 let ). Rovněž uvedeno v Guinessově knize rekordů. Takže pánové -

stále máte naději.

Všichni máme přinejmenším stejnou možnost dožít se 120 až 140 let. Průměrný věk ve

Spojených státech je dnes 75,5 let. Průměrný věk lékařů v USA je 58 let. Chcete-li alespoň

statisticky získat 17 let života, nestudujte medicínu. Pokud se ovšem chcete dožít 120 až 140

let, pak musíte udělat dvě věci.

První je vyhnout se hloupostem života, já tomu říkám “ životním minám ” ! Tyto vás mohou

stát život. Jsou to – každodenní kouření, denodenní kocovina anebo běhání v černém úboru

v noci podél silnice a podobně. Možná vám to připadá nesmyslné, ale je s podivem, kolik

Američanů přijde tímto způsobem každý rok o život. Další důležitou věcí je – vyhněte se

lékařům. Jsem si vědom, že toto je velice autoritativní tvrzení. Musím Vám vysvětlit proč.

Tříletá studie skupiny pro ochranu spotřebitele od společnosti Ralph Nather ze 13.1. 1993

uvádí, že v důsledku lékařské nedbalosti přijde ročně v amerických nemocnicích o život okolo

300 000 lidí. Lékařskou nedbalostí se rozumí : špatné stanovení diagnozy a způsobu léčby,

aplikace nevhodných léčiv, chyba v desetinném místě a následné předávkování léčiv atd. Pro

bližší představu si uvědomte, že v průběhu celé desetileté války ve Vietnamu Američané

ztratili 56 000 mužů, což je 5 600 mužů ročně. Tenkrát vyšly do ulic miliony lidí protestovat

proti válce. Dnes však nikdo neprotestuje – chraňte nás před lékaři ! Proto je velice nutné

předcházet nemocem a tím se vyhnout riziku při styku s lékaři !

Za druhé : musíte začít dělat něco pro své zdraví. K zajištění správné funkce vašeho těla

denně potřebujete okolo 90ti látek. Je to 60 minerálů, 16 vitamínů, 12 aminokyselin a 3

mastné kyseliny. Většina lidí si kupuje vitamín C a o dalších nutných prvcích nemá ani

ponětí. Myslíte-li to se svým zdravím vážně, potřebujete denně 90 látek.

V dnešní době jsou lékaři příliš zaměstnáni chemoterapií, operacemi a transplantacemi, než

aby jim zbyl čas nám říci jak tomu všemu předejít. Novináři sice vědí, že lidé mají zájem o

zdraví a občas se někde objeví článek o tom či onom. Není to však z lidumilství, ale proto, že

to pomáhá prodávat tisk. Objevíte i článek jako je ten ze 6.4. 1992 otištěný v časopise TIME

pod názvem “Skutečný význam vitamínů” . V tomto článku byl podle nejnovějších výzkumů

popsán vliv vitamínů na zdraví lidí. Jde o šest velmi pozitivních stránek. Na závěr je názor

odborníka Dr. Victora Herberta, profesora lékařství na uiversitě Mount Sinai v New Yorku po

té, co byl novinářem požádán o komentář. Dr. Herbert zde poznamenává, že krmení se

vitamíny je k ničemu. Výsledkem přijímání minerálů a vitamínů je pouze drahá moč. Jinými

slovy řekl, že lidé povídající o výživě jsou podvodníci, kteří z vás jenom tahají peníze.Zřejmě

to tak musí být, jsou to přece slova profesora lékařství a vyšlo to tiskem. Nebo ne ?

Něco vám povím. S mojí zkušeností ze 17 000 pitev je denní moč za 50 centů to nejlevnější

pojištění jaké znám a pokud neinvestujete do svého zdraví, investujte do příjmu nějakého

lékaře. Ani cent z výdělku lékaře nejde na výzkum jak předcházet nemocem, jež lidstvo

sužují. Kdyby tomu bylo jinak, lékaři by za chvíli neměli koho léčit a tato lukrativní profese

by se stala minulostí. A pak tu přece máme různé politiky, kteří nám nabízejí lékařskou péči

zdarma, pokud budeme volit právě toho kterého z nich, nebo to je alespoň to co chtějí

abychom si myslili a my se pak divíme proč máme tak vysoké daně. Jak je toto vše možné ?

Je to tím, že jsme odevzdali zodpovědnost za své zdraví lékařům a vládě !

Podařilo se jim nás totiž přesvědčit na úrovni podvědomí, že sami na to nestačíme a že bez

nich je každý z nás ztracený. Jen se někdy pozorujte jak jednáte s lékařem. Velice zřídka je to

jako rovný s rovným. Lékaři znají tisíce faktů o nejrůznějších nemocech, ale jen někteří vědí

jak léčit. Myslím si, že lékaři nám něco dluží a že by měli uvést řadu věcí na správnou míru.

Chci se zde proto zmínit o několika falešných mýtech.

Každý z vás pravděpodobně slyšel, že žaludeční vředy jsou způsobeny stresem. Již před třiceti

lety se ve veterinářství vědělo, že vředy ( alespoň u vepřů ) způsobuje bakterie “Helical

Bacter Polari” . Léčba je vlastně velmi jednoduchá a spočívá v podávání minerálu vizmutu

spolu s antibiotikem tetracyklin. Lékaři již na to také přišli, neboť Národní institut Zdraví

v jedné své zprávě z roku 1994 uvádí : “Žaludeční vředy jsou způsobeny bakterií Helical

Bacter Polari a mohou být vyléčeny podáváním tetracyklinu a vizmutu” .

Dalším mýtem je rakovina. Rakovina je ve Spojených Státech na druhém místě jako příčina

smrti. V září roku 1993 zveřejnila Harvardská universita spolu s národním Institutem Zdraví

výsledky pětileté studie prevence rakoviny prováděné v Číně. Čína byla zvolena proto, že

v jedné tamní provincii je nejvyšší výskyt rakoviny na světě vůbec. Experimentu se zúčastnilo

29 000 lidí a spočíval v tom, že tito lidé byli rozděleni do několika menších skupin a každé

skupině byly podávány určité živiny, minerály či vitamíny, nebo kombinace několika živin,

ve dvojnásobné než doporučené dávce. Toto jsou výsledky studie : u skupin jimž byl podáván

pouze jeden vitamín či minerál nedošlo statisticky k žádnému zlepšení. Ve skupině kde byl

podáván vitamín E, beta karoten a prvek selenu došlo k poklesu úmrtí na rakovinu žaludku o

21 %, pokles úmrtí na ostatní druhy rakoviny o 13 % a pokles na jiné druhy úmrtí o 9 %.

Uvědomte si, že k tomuto zlepšení došlo v důsledku podávání pouhých tří živin z celkového

počtu devadesáti.

Další oblastí kde nám lékaři dluží informace, je operativní léčení kloubů. V roce 1993

zveřejnila Harvardská universita ve spolupráci s tamní vojenskou nemocnicí výsledky

experimentu týkajícího se léčení zánětu kloubů Při tomto experimentu byla vybrána skupina

lidí, kteří nevykazovali žádný pokrok při tradiční léčbě. Tato tradiční léčba se sestávala

z injekcí, podávání kortizonu, pregnizonu, podávání léčiv a fyzikální terapie s jediným

výsledkem : nutná operativní výměna kloubů. Lékař pověřený vedením experimentu

shromáždil pacienty a oznámil jim, že vojenská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by byli

ochotni snášet bolesti po dalších maximálně devadesát dnů a byli by ochotni podrobit se

novému druhu léčby. K tomuto pokusu se přihlásilo 29 dobrovolníků a léčba spočívala

v podávání lžíce sušených kuřecích chrupavek každé ráno spolu se snídaní. Podle této zprávy

zánět a bolesti ustoupily po deseti dnech a po třech měsících došlo k úplnému obnovení

funkce kloubů.

Další mýt se týká Alzheimerovy nemoci. Přestože před padesáti lety byla Alzheimerova

nemoc u lidí neznámá, trpí dnes touto nemocí každý druhý Američan ve věku nad 70 let. Za

doby mých studií veterinářství jsem se učil, že je možno tuto nemoc u vepřů vyléčit

zvýšenými dávkami vitamínu E spolu s rostlinným olejem. V červenci roku 1992 publikovala

kalifornská universita v San Diegu zprávu, kde se mimo jiné uvádí, že vliv Alzheimerovy

nemoci u lidí je možno zmírnit zvýšenými dávkami vitamínu E.

Pokud trpíte ledvinovými kameny, první co vám lékař poradí patrně bude abyste omezili

mléčné výrobky a příjem vápníku. Lékaři mají zafixovanou představu, že vápník ve vašich

ledvinových kamenech pochází z vápníku, který se dostává do vašeho těla s potravou. Tento

vápník však pochází z vašich kostí, když si ho vaše tělo nedokáže v kostech udržet. Tato

neschopnost je způsobena nedostatkem prvku bóru a v důsledku toho trpíte vážným

nedostatkem vápníku. Jako student veterinářství jsem se učil, že pokud chci předejít

ledvinovým kamenům u dobytka, musím podávat vápník, hořčík a bór. V dokumentu z roku

1993 zveřejněném opět Harvardskou universitou se mimo jiné uvádí : “Ve studii, jež staví na

hlavu veškerou dosavadní lékařskou praxi výzkumníci zjistili, že zvýšený příjem vápníku

snižuje riziko utváření ledvinových kamenů. Z pěti skupin po 9 000 dobrovolnících měla

skupina s největším příjmem vápníku nejmenší výskyt ledvinových kamenů”.

Když jsem před léty začal s touto osvětovou činností pro Američany a začal jezdit od města

k městu po celých Státech, bylo mi jasné, že si musím najít nějaké hobby na ukrácení volného

času. A protože jsem chtěl najít něco co by mě bavilo a zároveň bylo prospěšné lidem,

rozhodl jsem se sbírat úmrtní listy lékařů a právníků. Již dříve jsem uvedl, že průměrný věk

lékařů ve Spojených Státech je 58 let, zatím co průměrný věk Američanů je 75,5 let. Je

zajímavé, že ti, kteří nám říkají co máme a nemáme jíst se dožívají 58 let a ti co se dožívají

120 let si dávají do čaje hroudu másla. Budete se tedy muset rozhodnout komu z nich chcete

věřit. Zdali mrtvým lékařům nebo těm, kteří se dožívají jednou takového věku. Chci se s vámi

nyní podělit o některé informace ze své sbírky úmrtních listů.

Tak například Dr. Stuart Cartwright se doma zhroutil ve věku 38 let s prasklou srdeční tepnou

v důsledku jejího zeslabení a ztráty elasticity. Někdy okolo roku 1957 jsem se jako veterinář

dozvěděl, že ztráta elasticity a to nejen u tepen je způsobena nedostatkem mědi. Tehdy byly

zveřejněny výsledky experimentu s 25 000 krocany, který jednoznačně prokázal spojitost

mezi nedostatkem mědi a úmrtí v důsledku prasklé srdeční tepny. Tento pokus byl opakován i

s jinými druhy zvířat ( myši, vepři atd. ) a tato spojitost se vždy potvrdila. Nedostatek mědi

způsobuje též řadu jiných problémů. Prvním příznakem nedostatku mědi jsou šedivé vlasy.

Vrásky jsou způsobeny ztrátou elasticity kůže stejně tak jako křečové žíly ztrátou elasticity

stěn tepen.

Stejný osud si přivodil i Dr. Martin Carter, jež zemřel ve věku 57 let. Rovněž v důsledku

prasklé srdeční tepny. Dr. Carter vystudoval lékařství na prestižním Harvardu a postgraduální

kurzy na universitě v Yalle.

Dále je to např. Dr. Stuart Burder. Dr. Burder napsal pět knih o správné výživě a zemřel ve

věku 40 let na srdeční meopatidu, což je nedostatek selenu. Jeho knihy zahrnují tituly jako :

· Věčně mlád

· Průvodce redukční dietou

· 20 let mladší během 20 týdnů

· Jak určit správnou stravu

Máte zájem následovat rady tohoto lékaře ? Prosím.

Přitom stačí užívat přípravek selenu za 10 centů denně, který vyléčí jakýkoliv druh

meopatidy. Pokud toto neuděláte, pak se jedná o něco, co já nazývám “zhoubnou hloupostí” a

hazardujete se svým životem. Klasický způsob léčení této nemoci je transplantace srdce

s patřičným účtem na 750 000 dolarů. Zamyslete se nad tím. Srdce je zdarma od dárce, nitě na

šití přijdou na 10 dolarů a za výkon zaplatíte 749 990 dolarů.

Na začátku jsem se zmiňoval o přehnané chuti na sladkosti, což je projevem nedostatku

některých minerálů. Jiným projevem nedostatku minerálů je, když těhotná žena jde v noci do

ledničky a zajídá kyselé okurky zmrzlinou. Podobně je tomu v živočišné výrobě, kdy farmáři

vědí, že když dobytek začne okusovat stodolu, nebo když vidí krávu s kostí v tlamě, jedná se

o jasnou známku nedostatku minerálů.

Tak například prvotní známky nedostatku selenu se projeví jako tzv. stařecké skvrny. Pokud

v tomto stavu začnete užívat koloidní minerály obsahující selen, skvrny během 4 až 6 měsíců

zmizí. Uvědomte si, že nedostatek selenu poškozuje vnitřní orgány, ovšem pro oko je toto

poškození samozřejmě neviditelné. Chci tím říci, že pokud zmizí skvrny na kůži, zmizí i

vnitřní poškození a vaše srdce, ledviny, mozek a játra začnou pracovat jako dříve.

Pokud máte nedostatek chrómu a vanadu, projeví se to jako neuhasitelná chuť na sladké,

neboť máte nízký obsah cukru v krvi. Trvá-li tento stav dlouho, může se změnit na cukrovku.

Problémy s cukrem jsou vždy ve spojení s nedostatkem chrómu a vanadu.

Prvopočátky nedostatku cínu se projeví u mužů jako částečná holohlavost. Když se tak

rozhlížím po tomto sále, vidím, že značné procento mužského osazenstva v tomto sále trpí

nedostatkem cínu. Necháte-li tento stav setrvat, začne se zhoršovat váš sluch až přestanete

slyšet úplně.

Při nedostatku bóru vaše tělo ztratí schopnost udržet vápník v kostech a vaše kosti se začnou

odvápňovat. Bór také pomáhá udržovat správnou hladinu estrogenu u žen a testrogenu u

mužů. Pokud tedy trpíte nedostatkem bóru jako žena, budete procházet peklem v období

menopausy, zatímco pokud jste muž, nebudete si jistý, zdali máte na tanečním parketu

partnerku vést či následovat.

První známka nedostatku zinku je ztráta chuti a čichu. Jídla vám prostě nebudou chutnat tak

jako dříve.

Při pokusech na laboratorních zvířatech se prokázalo, že prvky vzácných zemin jako je

lanthan, praseodym, neodym, samarium, europium, yttrium a thulium, prodlužují dobu jejich

života na dvojnásobek. Já osobně nečekám na to, až lékaři tento poznatek vědecky odsouhlasí,

protože ti se stále ještě nemohou shodnout na vitamínu C a užívám všechny tyto prvky

vzácných zemin.

Nyní jde však o to jak dostat všech těchto 90 potřebných živin do těla. Většina lidí se přiklání

k názoru, že optimální je dodávat živiny tělu ze zeleniny a ovoce. Já souhlasím, jsou zde však

dva podstatné problémy.

· Za prvé, naše ornice je využívána, nebo ještě lépe řečeno zneužívána tak intenzivně,

že bez přihnojování umělými hnojivy už není schopna poskytovat úrodu. Umělá

hnojiva dodávají rostlinám pouze pár základních minerálů jako je dusík, fosfor,

draslík, případně další dva, tři minerály. Tímto přihnojováním dodáváme rostlinám

pouze hmotu, to znamená, že jsme schopni zvýšit pouze hektarový výnos. Pokud však

jde o výživnou hodnotu, ta je hluboko pod úrovní, než jakou měly plodiny řekněme

před 200 lety. Nezapomeňme také na to, že hnojením se ničí půdní bakterie. Znamená

to tedy, že většina, právě těch pro tělo důležitých minerálů, je z ornice již dávno

vyčerpána. Rostliny spolu s půdními bakteriemi tedy nemají odkud zabudovat do

svých buněk tyto cenné minerály, aby je pak dále mohly předat člověku.

· Za druhé, i pokud bychom měli zeleninu s patřičným obsahem potřebných minerálů,

museli bychom ji denně konzumovat několik kilogramů a to v 15ti až 20ti druzích, což

jistě není příliš praktické.

K ilustraci celé situace se chci zmínit o dokumentu amerického senátu číslo 264 z druhého

zasedání 74 kongresu. V tomto dokumentu se uvádí : “Zemědělská půda je ochuzena o

minerály a v důsledku toho úroda z této půdy obsahuje nedostatek minerálů. U lidí, kteří jedí

takovouto stravu, dojde k výskytu nemocí spojených s nedostatkem minerálů. Jediným

způsobem jak těmto nemocem předejít je užívat potravinové doplňky obsahující minerály” .

Tento dokument pochází z roku 1936 !

Jako další příklad uvedu starý Egypt. Staroegypťané se modlili ke každému bohu, kterého jen

znali, aby přišla povodeň a přinesla úrodný kal na jejich pole. Naši američtí farmáři se naopak

modlí, aby žádné povodně nebyly. Tento jemný kal, který s sebou přinesly povodně,

obsahoval minerály z celého toku Nilu. Tím se stalo, že úroda rostla vždy na “nové” půdě.

Není se proto co divit, že Egypt byl strategicky tak důležitým místem. Ten kdo ovládal Egypt,

měl přístup k plnohodnotnému obilí. Kdyby tehdejší vojevůdci dávali svým vojákům obilí

z ochuzených půd v Řecku a v Římě, jen těžko by jejich vojsko bylo schopno pochodovat 20

hodin denně a ještě vyhrát bitvu.

Pokud ještě stále pochybujete o tom jak jsou minerály důležité, uvedu co se stane, pokud tělu

schází.

Tak například nedostatek vápníku se projevuje zhruba 147 druhy onemocnění. Z těch

nejběžnějších se zde zmíním o odvápnění kostí, obnažení dásní, odvápnění kloubů, vysoký

krevní tlak, nespavost, ledvinové kameny, ostruhy, křeče, PMS u žen a bolesti zad. Trpíte-li

ustupováním dásní, dentista vám patrně doporučí flosovat dvakrát denně. Z mých zkušeností

se zvířaty vím, že zvířata netrpí ustupováním dásní, přestože si zuby ani nečistí, ani neflosují.

Tím nechci říci, že jim není cítit z tlamy. Nicméně zvířata netrpí ustupováním dásní, neboť

jim farmáři dávají do potravy minerály. Ustupování dásní je způsobeno odvápněním čelistí a

máte-li tento problém, pak máte ostereperózu v pokročilém stádiu.

Při vysokém krevním tlaku vám lékař zakáže sůl a mléčné výrobky, protože mléko obsahuje

vápník. Před nedávnem se uskutečnil experiment s 10 000 dobrovolníky v ceně 35 milionů

vašich daňových dolarů. Tato skupina byla rozdělena na dvě podskupiny po 5 000 lidech.

Lidé v první podskupině se vzdali veškerých léčiv a přešli na dietu s nízkým obsahem soli. Ve

druhé podskupině zvýšili lidem denní doporučenou dávku vápníku na dvojnásobek. Toto jsou

výsledky pokusu : V první podskupině došlo k poklesu tlaku u 0,3 % lidí. Tento výsledek

nebyl považován za statisticky významný a závěr byl, že příjem soli patrně nehraje roli ve

vztahu k vysokému krevnímu tlaku. Ve druhé podskupině byl pokus po třech týdnech

přerušen jednoduše proto, že u 95 % lidí došlo k návratu tlaku na normální hodnotu.

Nespavost se ve Spojených Státech řeší prášky na spaní. V důsledku předávkování však

přijde ročně o život okolo 10 000 lidí. Nikdo se však proti tomu nebouří, neboť se jedná o

schválený lék.

Při ledvinových kamenech nebo ostruhách vám lékař přikáže omezit příjem vápníku.

Lékaři jsou přesvědčeni, že tento vápník pochází z vaší stravy. Ve skutečnosti se však jedná o

vápník, který si vaše tělo v kostech nedokáže udržet.

Podle výzkumu university v San Diegu, zveřejněném před pěti lety, se při zdvojnásobení

doporučené denní dávky sníží emociální a tělesný dopad PMS u žen 85 %.

Bolesti v kříži nejsou nic jiného než odvápnění obratlů, protože když destičky nemají na čem

držet, hádejte jak se vám bude shýbat . Pokud k tomu navíc trpíte nedostatkem mědi a chybí

vám tím elastická vlákna, jsou i vaše destičky ty tam.

Je velmi zajímavé si všimnout, kolik lékařských oborů se zabývá nemocemi způsobenými

nedostatkem vápníku a v důsledku lékařské tendence se snaží léčit následky na místo

odstranění jejich příčin !

ortoped bolesti v kříži

gynekolog PMS

internista – neurolog křeče

reumatolog – ortoped – chirurg Ostruhy

urolog – internista - chirurg ledvinové kameny

internista nespavost

kardiolog, internista vysoký tlak

reumatolog - ortoped artritida

zubní lékař - paradentolog ustupující dásně

Cukrovka je ve Spojených Státech na třetím místě jako příčina úmrtí. S cukrovkou je spojena

řada komplikací, jako různé druhy zhoršení zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární

onemocnění, amputace apod. Ve veterinářství je známa od roku 1957 možnost, jak cukrovce u

zvířat předejít a vyléčit ji pomocí dvou stopových prvků. Zpráva byla publikována v časopise

amerických vědců “Federation Proccedings” . Těmito prvky jsou chróm a vanad. Podle

nedávných výzkumů Vancouverské university v Britské Kolumbii je vanad sám o sobě

schopen nahradit postupně během 4 až 6 měsíců potřebu užívání insulinu.

Pokud tedy začínáte poznávat, že minerály jsou důležité, musím vám také něco říci o

minerálech samotných a o tom jak je nejlépe užívat. Na trhu jsou k dostání tři druhy minerálů.

Jsou to :

· Anorganické minerály nejsou v podstatě nic jiného, než rozdrcená skála.

Vstřebatelnost pro tělo je 5% až 10% a po 35 roce klesá na 3% až 5% . Vezmeme-li

například sloučeninu vápníku a laktózy, pak v 1 000 mg této látky je 250 mg vápníku

a 750 mg laktózy. To znamená, že z jedné takovéto tablety dostaneme do těla při 5%

vstřebatelnosti 12,5 mg vápníku. Chceme-li tedy vstřebat denní dávku 1000 mg

vápníku, musíme zkonzumovat 80 tablet.

· Chelatované minerály byly vyvinuty v šedesátých letech v konkurenci při

zásobování farmářů minerály pro dobytek. Tyto minerály znamenaly významné

zlepšení vstřebatelnosti a tím i zlepšení zdravotního stavu dobytka s následným

zlevněním chovu. Chelatovaný minerál je prvek, na který je navázána aminokyselina,

enzym nebo protein. Tím, že minerály jsou navázány na látku, jež je tělu vlastní,

vzrostla vstřebatelnost až na 40%.

· Koloidní minerály jsou jednotlivé molekuly určité látky rozptýlené ve vodě. Nejedná

se tedy o tablety, ale o tekutinu. Rozptýlené částice mají záporný elektrický náboj,

zatímco střevní stěna má kladný náboj. To vše má za následek, že tyto minerály jsou

vstřebatelné až z 98% .

Vraťme se nyní zpět k oněm místům, kde se lidé běžně dožívají vysokého věku. Když začnete

hledat, co mají tyto oblasti společného, zjistíte, že jsou v nadmořské výšce 2 800 metrů a

výše, s méně než 50 milimetry srážek ročně. Jedná se tedy o velmi suché a chladné oblasti.

Způsob, jakým tam lidé získávají vodu je, že odstraní vrstvu patnácti až dvaceti centimetrů

kamení přikrývající ledovec a zachytávají vodu z tajícího ledovce do připravených nádob.

Tato voda není čirá, ale je kalná, se zabarvením od bílé až po hnědou, podle toho jaký minerál

převládá. Takto získaná voda obsahuje koloidní minerály a lidé ji používají jak k pití, tak i na

závlahu svých políček. Díky tomu je jejich jinak hornatá půda velmi bohatá na živiny, které

my v civilizovaném světě postrádáme.

Neexistuje tam cukrovka, rakovina, odvápnění kostí, vysoký krevní tlak, srdeční nemoci, šedý

zákal, nerodí se tam postižené děti a nemají tam ani lékaře. Přesto se dožívají 120 až 140 let.

Většina lidí se ovšem nerozhodne žít v těchto místech, protože tam nemají vytápěné domy

s televizí, ani auta a nákupní střediska. Zato tam však mají dostatek minerálů v koloidní

formě, a pokud vy neužíváte koloidní minerály, zkracujete si každý den svůj život o několik

hodin.

 

zdroj : www.antibakterin.cz/o-nas/

—————

Zpět