Mrtví lékaři nelžou

18.04.2013 01:11

Mrtví lékaři nelžou

 
Vážení přátelé,
právě jste obdrželi zkrácený přepis přednášky Dr. Joe Wallacha MVDr., kterou
přednesl v roce 1994 v Kansas City. Dr. Wallach byl v roce 1991 navržen na Nobelovu
cenu.
Při četbě tohoto textu se dozvíte o příčinách řady nemocí, předčasném stárnutí a způsobech
jak obojímu předcházet.
---------------------------------------------------------------------------------------
Dovolte mi začít otázkou. Kolik z Vás vyrostlo na farmě, žije na farmě a má co dělat
s chovem dobytka ? Já osobně jsem vyrostl na farmě v Missouri v padesátých letech. Chovali
jsme hovězí dobytek na porážku. Pokud se chcete uživit chovem dobytka, musíte si také
pěstovat patřičné krmivo. U nás jsme pěstovali kukuřici, sojové boby, sušili jsme seno a další.
Po sklizni jsme vše poslali do mlýna na semletí. K semletému krmivu jsme přidávali směs
vitamínů, různé minerály a stopové prvky. Vše jsme smíchali dohromady a z této směsi jsme
udělali tablety, jimiž jsme krmili dobytek. Po šesti měsících jsme vykrmené kusy poslali na
porážku. Takto se to neustále opakovalo. Tenkrát, jako 13-ti letého kluka mě fascinovala
pečlivá příprava hodnotného krmiva pro krávy.
My lidé se chceme dožít vysokého věku a přitom nejíme žádné vitamíny a minerály. To mě
trápilo. Proto jsem se jednoho dne zeptal svého otce, proč nepřidáváme do naší stravy
potřebné živiny, tak jako je dáváme našemu dobytku. Můj otec na to jen zabručel něco jako :
“ Buď zticha hochu a važ si čerstvé stravy, kterou tu máme.”
Po střední škole jsem se rozhodl studovat zemědělství na universitě v Missouri. Po nějakém
čase jsem přešel na studium veterinářství. Tam jsem také obdržel odpovědi na většinu mých
otázek z klukovských let. Je zajímavé, že veterináři vědí jak předejít a někdy i vyléčit řadu
nemocí u zvířat jednoduše a levně pomocí správné výživy. Chcete-li se uživit jako farmář,
musíte umět o zvířata správně pečovat a tím předejdete řadě problémů a výdajů a to jen za
pomoci výživy. Pro zvířata totiž nemáme žádné pojišťovny ani Červený kříž a tak je musíme
udržovat v plném zdraví.
Po ukončení studia se mi naskytla příležitost splnit si jeden z mých chlapeckých snů. Odjel
jsem do Afriky pomáhat při záchraně divokých zvířat jako veterinář. Po dvou letech práce se
slony a nosorožci jsem dostal telegram ze ZOO v St. Luis. Vzhledem k mým zkušenostem
s divokými zvířaty mi nabídli místo veterináře.Nabídku jsem přijal a mým úkolem bylo
provádět pitvy zvířat, která uhynula přirozenou smrtí. ZOO v St. Luis obdrželo dotaci 75
milionů dolarů na výzkum příčin smrti u zvířat a na vyhledávání druhů zvířat, jež jsou
obzvláště citlivá na znečistění ( daleko citlivější než lidé ). Tato zvířata by se pak používala ke
sledování vlivu znečistění prostředí na živé organismy. Proto, aby bylo možno zjednat
nápravu stavu dříve, než se negativní vlivy projeví na člověku. Tak jsem strávil 12 let
pitváním zvířat a celkově jsem provedl 17 000 pitev. Také jsem se zúčastnil okolo 3 000 pitev
na lidech. Závěr byl takový, že každý případ přirozené smrti, ať již u zvířete nebo u člověka,
je projevem nedostatku živin. Tyto výsledky mě fascinovaly. Opět jsem si vzpomněl na své
dětství, náš dobytek a hlavně na to, čím jsme jej krmili.
AntiBakterin.cz
Chtěl jsem ukázat ostatním jak je výživa důležitá. Začal jsem psát články do novin a časopisů.
Napsal jsem také několik učebnic, mluvil jsem v rozhlase, televizi.
Mé poznatky však nechávaly lidi vlažné. Nikdo se mnou nesdílel mé nadšení a lékaři byli
k mým výsledkům ti nejpesimičtější. Rozhodl jsem se tedy jít studovat medicínu jen proto,
abych si mohl otevřít svou vlastní lékařskou praxi a zde využít výsledky svých výzkumů pro
lidi. Po ukončení studia jsem 15 let v Portlandu, ve státě Oregon, vykonával praxi jako
praktický lékař. Musím říci, že výsledky veterinářské praxe se potvrdily při aplikaci na lidi a
pokud si z toho, o čem dnes budu hovořit, odnesete jen 10 %, ušetříte si spoustu zbytečného
trápení a přidáte si mnoho let života za plného zdraví. Chci Vám ukázat, že stojí za to
podstoupit určité úsilí a něco pro sebe udělat. Protože jen ti z Vás, kteří se pevně rozhodnou,
mohou očekávat nějaké výsledky.
Ve světě je nejméně 5 oblastí, kde se lidé dožívají věku 120 až 140 let. Vědecké poznatky
ukazují, že genetický potenciál lidského těla je rovněž 120 až 140 let. Chci se zde zmínit o
těchto národnostech podrobněji.
Pokud jde o údaje dlouhověkosti, lze předpokládat, že některé budou přehnané. Omezím se
proto jen na údaje, které jsou písemně dokumentované. Z oblasti Tibetu je to případ čínského
doktora Li, který obdržel od čínského císaře uznání za dlouhověkost při příležitosti oslavy
svých 150ti let. Doktor Li se údajně narodil v roce 1777 a zemřel v roce 1933 ve věku 156 let.
Tento případ vzbudil mimořádně velkou pozornost a byl též popsán v London Times z roku
1933. Na základě toho napsal James Hilton v roce 1934 svoji knihu nazvanou “ Ztracený
horizont ” .
Další oblasti, kde se lidé běžně dožívají věku 120 až 140 let je východní Pakistán, dále jsou
to jižní části bývalého Sovětského svazu. Jsou to oblasti, kde žijí Arméni, Azerbajdžánci a
Jerevanci. Například lednové číslo časopisu National Geographic z roku 1973 pojednává o
lidech, kteří se dožili sta a více let. V paměti mi utkvěly tři fotografie. Na první je paní ve
věku 136 let se sklenkou vody v jedné ruce a doutníkem ve druhé. Tedy žádná křehká
stařenka v nemocnici či domově důchodců, obávající se termínu placení za drahou léčbu, ale
někdo, kdo se stále ještě raduje ze života. Na dalším obrázku byla skupinka tří manželských
párů oslavujících své 100leté, 115tileté a 120tileté výročí svatby. Na posledním obrázku je
pán sbírající čajové listí na plantáži v Arménii. Dle jeho rodného listu a rodných listů jeho
dětí, bylo tomuto muži 167 let !
Na západní polokouli stojí za zmínku andský kmen Vilka Bambe z oblasti Ecuadoru. Z oblasti
jihovýchodního Peru je to kmen indiánů Tiki Kaka. Lidé v obou těchto oblastech se dožívají
věku 120 až 140 let.
Pokud jde o Američany, nejstarším občanem USA byla paní Margaret Steechová, o které je
zmínka v Guinessově knize rekordů a která zemřela na následky pádu ve věku 115 let. Paní
Steechová byla před pádem naprosto zdravá a podle úmrtního listu zamřela na nedostatek
vápníku tři týdny po pádu. Dcera paní Steechové uvedla, že její matka měla v posledních
týdnech svého života nezvyklou chuť na sladké věci. Toto je projev nedostatku chromu a
vanadu.
Další dokumentovaný případ je náčelník jednoho nigerijského kmene, který byl velice
vychvalovaný jednou z jeho žen. Zemřel ve věku 126 let a měl stále původní chrup. Dá se
tedy předpokládat, že i jeho ostatní schopnosti byly stejně zachovalé.
AntiBakterin.cz
Muž ze Sýrie, který zemřel ve věku 133 let, se počtvrté oženil v 80ti letech a stal se otcem
devíti dětí ( do svých 100 let ). Rovněž uvedeno v Guinessově knize rekordů. Takže pánové -
stále máte naději.
Všichni máme přinejmenším stejnou možnost dožít se 120 až 140 let. Průměrný věk ve
Spojených státech je dnes 75,5 let. Průměrný věk lékařů v USA je 58 let. Chcete-li alespoň
statisticky získat 17 let života, nestudujte medicínu. Pokud se ovšem chcete dožít 120 až 140
let, pak musíte udělat dvě věci.
První je vyhnout se hloupostem života, já tomu říkám “ životním minám ” ! Tyto vás mohou
stát život. Jsou to – každodenní kouření, denodenní kocovina anebo běhání v černém úboru
v noci podél silnice a podobně. Možná vám to připadá nesmyslné, ale je s podivem, kolik
Američanů přijde tímto způsobem každý rok o život. Další důležitou věcí je – vyhněte se
lékařům. Jsem si vědom, že toto je velice autoritativní tvrzení. Musím Vám vysvětlit proč.
Tříletá studie skupiny pro ochranu spotřebitele od společnosti Ralph Nather ze 13.1. 1993
uvádí, že v důsledku lékařské nedbalosti přijde ročně v amerických nemocnicích o život okolo
300 000 lidí. Lékařskou nedbalostí se rozumí : špatné stanovení diagnozy a způsobu léčby,
aplikace nevhodných léčiv, chyba v desetinném místě a následné předávkování léčiv atd. Pro
bližší představu si uvědomte, že v průběhu celé desetileté války ve Vietnamu Američané
ztratili 56 000 mužů, což je 5 600 mužů ročně. Tenkrát vyšly do ulic miliony lidí protestovat
proti válce. Dnes však nikdo neprotestuje – chraňte nás před lékaři ! Proto je velice nutné
předcházet nemocem a tím se vyhnout riziku při styku s lékaři !
Za druhé : musíte začít dělat něco pro své zdraví. K zajištění správné funkce vašeho těla
denně potřebujete okolo 90ti látek. Je to 60 minerálů, 16 vitamínů, 12 aminokyselin a 3
mastné kyseliny. Většina lidí si kupuje vitamín C a o dalších nutných prvcích nemá ani
ponětí. Myslíte-li to se svým zdravím vážně, potřebujete denně 90 látek.
V dnešní době jsou lékaři příliš zaměstnáni chemoterapií, operacemi a transplantacemi, než
aby jim zbyl čas nám říci jak tomu všemu předejít. Novináři sice vědí, že lidé mají zájem o
zdraví a občas se někde objeví článek o tom či onom. Není to však z lidumilství, ale proto, že
to pomáhá prodávat tisk. Objevíte i článek jako je ten ze 6.4. 1992 otištěný v časopise TIME
pod názvem “Skutečný význam vitamínů” . V tomto článku byl podle nejnovějších výzkumů
popsán vliv vitamínů na zdraví lidí. Jde o šest velmi pozitivních stránek. Na závěr je názor
odborníka Dr. Victora Herberta, profesora lékařství na uiversitě Mount Sinai v New Yorku po
té, co byl novinářem požádán o komentář. Dr. Herbert zde poznamenává, že krmení se
vitamíny je k ničemu. Výsledkem přijímání minerálů a vitamínů je pouze drahá moč. Jinými
slovy řekl, že lidé povídající o výživě jsou podvodníci, kteří z vás jenom tahají peníze.Zřejmě
to tak musí být, jsou to přece slova profesora lékařství a vyšlo to tiskem. Nebo ne ?
Něco vám povím. S mojí zkušeností ze 17 000 pitev je denní moč za 50 centů to nejlevnější
pojištění jaké znám a pokud neinvestujete do svého zdraví, investujte do příjmu nějakého
lékaře. Ani cent z výdělku lékaře nejde na výzkum jak předcházet nemocem, jež lidstvo
sužují. Kdyby tomu bylo jinak, lékaři by za chvíli neměli koho léčit a tato lukrativní profese
by se stala minulostí. A pak tu přece máme různé politiky, kteří nám nabízejí lékařskou péči
zdarma, pokud budeme volit právě toho kterého z nich, nebo to je alespoň to co chtějí
abychom si myslili a my se pak divíme proč máme tak vysoké daně. Jak je toto vše možné ?
Je to tím, že jsme odevzdali zodpovědnost za své zdraví lékařům a vládě !
AntiBakterin.cz
Podařilo se jim nás totiž přesvědčit na úrovni podvědomí, že sami na to nestačíme a že bez
nich je každý z nás ztracený. Jen se někdy pozorujte jak jednáte s lékařem. Velice zřídka je to
jako rovný s rovným. Lékaři znají tisíce faktů o nejrůznějších nemocech, ale jen někteří vědí
jak léčit. Myslím si, že lékaři nám něco dluží a že by měli uvést řadu věcí na správnou míru.
Chci se zde proto zmínit o několika falešných mýtech.
Každý z vás pravděpodobně slyšel, že žaludeční vředy jsou způsobeny stresem. Již před třiceti
lety se ve veterinářství vědělo, že vředy ( alespoň u vepřů ) způsobuje bakterie “Helical
Bacter Polari” . Léčba je vlastně velmi jednoduchá a spočívá v podávání minerálu vizmutu
spolu s antibiotikem tetracyklin. Lékaři již na to také přišli, neboť Národní institut Zdraví
v jedné své zprávě z roku 1994 uvádí : “Žaludeční vředy jsou způsobeny bakterií Helical
Bacter Polari a mohou být vyléčeny podáváním tetracyklinu a vizmutu” .
Dalším mýtem je rakovina. Rakovina je ve Spojených Státech na druhém místě jako příčina
smrti. V září roku 1993 zveřejnila Harvardská universita spolu s národním Institutem Zdraví
výsledky pětileté studie prevence rakoviny prováděné v Číně. Čína byla zvolena proto, že
v jedné tamní provincii je nejvyšší výskyt rakoviny na světě vůbec. Experimentu se zúčastnilo
29 000 lidí a spočíval v tom, že tito lidé byli rozděleni do několika menších skupin a každé
skupině byly podávány určité živiny, minerály či vitamíny, nebo kombinace několika živin,
ve dvojnásobné než doporučené dávce. Toto jsou výsledky studie : u skupin jimž byl podáván
pouze jeden vitamín či minerál nedošlo statisticky k žádnému zlepšení. Ve skupině kde byl
podáván vitamín E, beta karoten a prvek selenu došlo k poklesu úmrtí na rakovinu žaludku o
21 %, pokles úmrtí na ostatní druhy rakoviny o 13 % a pokles na jiné druhy úmrtí o 9 %.
Uvědomte si, že k tomuto zlepšení došlo v důsledku podávání pouhých tří živin z celkového
počtu devadesáti.
Další oblastí kde nám lékaři dluží informace, je operativní léčení kloubů. V roce 1993
zveřejnila Harvardská universita ve spolupráci s tamní vojenskou nemocnicí výsledky
experimentu týkajícího se léčení zánětu kloubů Při tomto experimentu byla vybrána skupina
lidí, kteří nevykazovali žádný pokrok při tradiční léčbě. Tato tradiční léčba se sestávala
z injekcí, podávání kortizonu, pregnizonu, podávání léčiv a fyzikální terapie s jediným
výsledkem : nutná operativní výměna kloubů. Lékař pověřený vedením experimentu
shromáždil pacienty a oznámil jim, že vojenská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by byli
ochotni snášet bolesti po dalších maximálně devadesát dnů a byli by ochotni podrobit se
novému druhu léčby. K tomuto pokusu se přihlásilo 29 dobrovolníků a léčba spočívala
v podávání lžíce sušených kuřecích chrupavek každé ráno spolu se snídaní. Podle této zprávy
zánět a bolesti ustoupily po deseti dnech a po třech měsících došlo k úplnému obnovení
funkce kloubů.
Další mýt se týká Alzheimerovy nemoci. Přestože před padesáti lety byla Alzheimerova
nemoc u lidí neznámá, trpí dnes touto nemocí každý druhý Američan ve věku nad 70 let. Za
doby mých studií veterinářství jsem se učil, že je možno tuto nemoc u vepřů vyléčit
zvýšenými dávkami vitamínu E spolu s rostlinným olejem. V červenci roku 1992 publikovala
kalifornská universita v San Diegu zprávu, kde se mimo jiné uvádí, že vliv Alzheimerovy
nemoci u lidí je možno zmírnit zvýšenými dávkami vitamínu E.
Pokud trpíte ledvinovými kameny, první co vám lékař poradí patrně bude abyste omezili
mléčné výrobky a příjem vápníku. Lékaři mají zafixovanou představu, že vápník ve vašich
ledvinových kamenech pochází z vápníku, který se dostává do vašeho těla s potravou. Tento
vápník však pochází z vašich kostí, když si ho vaše tělo nedokáže v kostech udržet. Tato
AntiBakterin.cz
neschopnost je způsobena nedostatkem prvku bóru a v důsledku toho trpíte vážným
nedostatkem vápníku. Jako student veterinářství jsem se učil, že pokud chci předejít
ledvinovým kamenům u dobytka, musím podávat vápník, hořčík a bór. V dokumentu z roku
1993 zveřejněném opět Harvardskou universitou se mimo jiné uvádí : “Ve studii, jež staví na
hlavu veškerou dosavadní lékařskou praxi výzkumníci zjistili, že zvýšený příjem vápníku
snižuje riziko utváření ledvinových kamenů. Z pěti skupin po 9 000 dobrovolnících měla
skupina s největším příjmem vápníku nejmenší výskyt ledvinových kamenů”.
Když jsem před léty začal s touto osvětovou činností pro Američany a začal jezdit od města
k městu po celých Státech, bylo mi jasné, že si musím najít nějaké hobby na ukrácení volného
času. A protože jsem chtěl najít něco co by mě bavilo a zároveň bylo prospěšné lidem,
rozhodl jsem se sbírat úmrtní listy lékařů a právníků. Již dříve jsem uvedl, že průměrný věk
lékařů ve Spojených Státech je 58 let, zatím co průměrný věk Američanů je 75,5 let. Je
zajímavé, že ti, kteří nám říkají co máme a nemáme jíst se dožívají 58 let a ti co se dožívají
120 let si dávají do čaje hroudu másla. Budete se tedy muset rozhodnout komu z nich chcete
věřit. Zdali mrtvým lékařům nebo těm, kteří se dožívají jednou takového věku. Chci se s vámi
nyní podělit o některé informace ze své sbírky úmrtních listů.
Tak například Dr. Stuart Cartwright se doma zhroutil ve věku 38 let s prasklou srdeční tepnou
v důsledku jejího zeslabení a ztráty elasticity. Někdy okolo roku 1957 jsem se jako veterinář
dozvěděl, že ztráta elasticity a to nejen u tepen je způsobena nedostatkem mědi. Tehdy byly
zveřejněny výsledky experimentu s 25 000 krocany, který jednoznačně prokázal spojitost
mezi nedostatkem mědi a úmrtí v důsledku prasklé srdeční tepny. Tento pokus byl opakován i
s jinými druhy zvířat ( myši, vepři atd. ) a tato spojitost se vždy potvrdila. Nedostatek mědi
způsobuje též řadu jiných problémů. Prvním příznakem nedostatku mědi jsou šedivé vlasy.
Vrásky jsou způsobeny ztrátou elasticity kůže stejně tak jako křečové žíly ztrátou elasticity
stěn tepen.
Stejný osud si přivodil i Dr. Martin Carter, jež zemřel ve věku 57 let. Rovněž v důsledku
prasklé srdeční tepny. Dr. Carter vystudoval lékařství na prestižním Harvardu a postgraduální
kurzy na universitě v Yalle.
Dále je to např. Dr. Stuart Burder. Dr. Burder napsal pět knih o správné výživě a zemřel ve
věku 40 let na srdeční meopatidu, což je nedostatek selenu. Jeho knihy zahrnují tituly jako :
· Věčně mlád
· Průvodce redukční dietou
· 20 let mladší během 20 týdnů
· Jak určit správnou stravu
Máte zájem následovat rady tohoto lékaře ? Prosím.
Přitom stačí užívat přípravek selenu za 10 centů denně, který vyléčí jakýkoliv druh
meopatidy. Pokud toto neuděláte, pak se jedná o něco, co já nazývám “zhoubnou hloupostí” a
hazardujete se svým životem. Klasický způsob léčení této nemoci je transplantace srdce
s patřičným účtem na 750 000 dolarů. Zamyslete se nad tím. Srdce je zdarma od dárce, nitě na
šití přijdou na 10 dolarů a za výkon zaplatíte 749 990 dolarů.
Na začátku jsem se zmiňoval o přehnané chuti na sladkosti, což je projevem nedostatku
některých minerálů. Jiným projevem nedostatku minerálů je, když těhotná žena jde v noci do
AntiBakterin.cz
ledničky a zajídá kyselé okurky zmrzlinou. Podobně je tomu v živočišné výrobě, kdy farmáři
vědí, že když dobytek začne okusovat stodolu, nebo když vidí krávu s kostí v tlamě, jedná se
o jasnou známku nedostatku minerálů.
Tak například prvotní známky nedostatku selenu se projeví jako tzv. stařecké skvrny. Pokud
v tomto stavu začnete užívat koloidní minerály obsahující selen, skvrny během 4 až 6 měsíců
zmizí. Uvědomte si, že nedostatek selenu poškozuje vnitřní orgány, ovšem pro oko je toto
poškození samozřejmě neviditelné. Chci tím říci, že pokud zmizí skvrny na kůži, zmizí i
vnitřní poškození a vaše srdce, ledviny, mozek a játra začnou pracovat jako dříve.
Pokud máte nedostatek chrómu a vanadu, projeví se to jako neuhasitelná chuť na sladké,
neboť máte nízký obsah cukru v krvi. Trvá-li tento stav dlouho, může se změnit na cukrovku.
Problémy s cukrem jsou vždy ve spojení s nedostatkem chrómu a vanadu.
Prvopočátky nedostatku cínu se projeví u mužů jako částečná holohlavost. Když se tak
rozhlížím po tomto sále, vidím, že značné procento mužského osazenstva v tomto sále trpí
nedostatkem cínu. Necháte-li tento stav setrvat, začne se zhoršovat váš sluch až přestanete
slyšet úplně.
Při nedostatku bóru vaše tělo ztratí schopnost udržet vápník v kostech a vaše kosti se začnou
odvápňovat. Bór také pomáhá udržovat správnou hladinu estrogenu u žen a testrogenu u
mužů. Pokud tedy trpíte nedostatkem bóru jako žena, budete procházet peklem v období
menopausy, zatímco pokud jste muž, nebudete si jistý, zdali máte na tanečním parketu
partnerku vést či následovat.
První známka nedostatku zinku je ztráta chuti a čichu. Jídla vám prostě nebudou chutnat tak
jako dříve.
Při pokusech na laboratorních zvířatech se prokázalo, že prvky vzácných zemin jako je
lanthan, praseodym, neodym, samarium, europium, yttrium a thulium, prodlužují dobu jejich
života na dvojnásobek. Já osobně nečekám na to, až lékaři tento poznatek vědecky odsouhlasí,
protože ti se stále ještě nemohou shodnout na vitamínu C a užívám všechny tyto prvky
vzácných zemin.
Nyní jde však o to jak dostat všech těchto 90 potřebných živin do těla. Většina lidí se přiklání
k názoru, že optimální je dodávat živiny tělu ze zeleniny a ovoce. Já souhlasím, jsou zde však
dva podstatné problémy.
· Za prvé, naše ornice je využívána, nebo ještě lépe řečeno zneužívána tak intenzivně,
že bez přihnojování umělými hnojivy už není schopna poskytovat úrodu. Umělá
hnojiva dodávají rostlinám pouze pár základních minerálů jako je dusík, fosfor,
draslík, případně další dva, tři minerály. Tímto přihnojováním dodáváme rostlinám
pouze hmotu, to znamená, že jsme schopni zvýšit pouze hektarový výnos. Pokud však
jde o výživnou hodnotu, ta je hluboko pod úrovní, než jakou měly plodiny řekněme
před 200 lety. Nezapomeňme také na to, že hnojením se ničí půdní bakterie. Znamená
to tedy, že většina, právě těch pro tělo důležitých minerálů, je z ornice již dávno
vyčerpána. Rostliny spolu s půdními bakteriemi tedy nemají odkud zabudovat do
svých buněk tyto cenné minerály, aby je pak dále mohly předat člověku.
AntiBakterin.cz
· Za druhé, i pokud bychom měli zeleninu s patřičným obsahem potřebných minerálů,
museli bychom ji denně konzumovat několik kilogramů a to v 15ti až 20ti druzích, což
jistě není příliš praktické.
K ilustraci celé situace se chci zmínit o dokumentu amerického senátu číslo 264 z druhého
zasedání 74 kongresu. V tomto dokumentu se uvádí : “Zemědělská půda je ochuzena o
minerály a v důsledku toho úroda z této půdy obsahuje nedostatek minerálů. U lidí, kteří jedí
takovouto stravu, dojde k výskytu nemocí spojených s nedostatkem minerálů. Jediným
způsobem jak těmto nemocem předejít je užívat potravinové doplňky obsahující minerály” .
Tento dokument pochází z roku 1936 !
Jako další příklad uvedu starý Egypt. Staroegypťané se modlili ke každému bohu, kterého jen
znali, aby přišla povodeň a přinesla úrodný kal na jejich pole. Naši američtí farmáři se naopak
modlí, aby žádné povodně nebyly. Tento jemný kal, který s sebou přinesly povodně,
obsahoval minerály z celého toku Nilu. Tím se stalo, že úroda rostla vždy na “nové” půdě.
Není se proto co divit, že Egypt byl strategicky tak důležitým místem. Ten kdo ovládal Egypt,
měl přístup k plnohodnotnému obilí. Kdyby tehdejší vojevůdci dávali svým vojákům obilí
z ochuzených půd v Řecku a v Římě, jen těžko by jejich vojsko bylo schopno pochodovat 20
hodin denně a ještě vyhrát bitvu.
Pokud ještě stále pochybujete o tom jak jsou minerály důležité, uvedu co se stane, pokud tělu
schází.
Tak například nedostatek vápníku se projevuje zhruba 147 druhy onemocnění. Z těch
nejběžnějších se zde zmíním o odvápnění kostí, obnažení dásní, odvápnění kloubů, vysoký
krevní tlak, nespavost, ledvinové kameny, ostruhy, křeče, PMS u žen a bolesti zad. Trpíte-li
ustupováním dásní, dentista vám patrně doporučí flosovat dvakrát denně. Z mých zkušeností
se zvířaty vím, že zvířata netrpí ustupováním dásní, přestože si zuby ani nečistí, ani neflosují.
Tím nechci říci, že jim není cítit z tlamy. Nicméně zvířata netrpí ustupováním dásní, neboť
jim farmáři dávají do potravy minerály. Ustupování dásní je způsobeno odvápněním čelistí a
máte-li tento problém, pak máte ostereperózu v pokročilém stádiu.
Při vysokém krevním tlaku vám lékař zakáže sůl a mléčné výrobky, protože mléko obsahuje
vápník. Před nedávnem se uskutečnil experiment s 10 000 dobrovolníky v ceně 35 milionů
vašich daňových dolarů. Tato skupina byla rozdělena na dvě podskupiny po 5 000 lidech.
Lidé v první podskupině se vzdali veškerých léčiv a přešli na dietu s nízkým obsahem soli. Ve
druhé podskupině zvýšili lidem denní doporučenou dávku vápníku na dvojnásobek. Toto jsou
výsledky pokusu : V první podskupině došlo k poklesu tlaku u 0,3 % lidí. Tento výsledek
nebyl považován za statisticky významný a závěr byl, že příjem soli patrně nehraje roli ve
vztahu k vysokému krevnímu tlaku. Ve druhé podskupině byl pokus po třech týdnech
přerušen jednoduše proto, že u 95 % lidí došlo k návratu tlaku na normální hodnotu.
Nespavost se ve Spojených Státech řeší prášky na spaní. V důsledku předávkování však
přijde ročně o život okolo 10 000 lidí. Nikdo se však proti tomu nebouří, neboť se jedná o
schválený lék.
Při ledvinových kamenech nebo ostruhách vám lékař přikáže omezit příjem vápníku.
Lékaři jsou přesvědčeni, že tento vápník pochází z vaší stravy. Ve skutečnosti se však jedná o
vápník, který si vaše tělo v kostech nedokáže udržet.
AntiBakterin.cz
Podle výzkumu university v San Diegu, zveřejněném před pěti lety, se při zdvojnásobení
doporučené denní dávky sníží emociální a tělesný dopad PMS u žen 85 %.
Bolesti v kříži nejsou nic jiného než odvápnění obratlů, protože když destičky nemají na čem
držet, hádejte jak se vám bude shýbat . Pokud k tomu navíc trpíte nedostatkem mědi a chybí
vám tím elastická vlákna, jsou i vaše destičky ty tam.
Je velmi zajímavé si všimnout, kolik lékařských oborů se zabývá nemocemi způsobenými
nedostatkem vápníku a v důsledku lékařské tendence se snaží léčit následky na místo
odstranění jejich příčin !
ortoped bolesti v kříži
gynekolog PMS
internista – neurolog křeče
reumatolog – ortoped – chirurg Ostruhy
urolog – internista - chirurg ledvinové kameny
internista nespavost
kardiolog, internista vysoký tlak
reumatolog - ortoped artritida
zubní lékař - paradentolog ustupující dásně
Cukrovka je ve Spojených Státech na třetím místě jako příčina úmrtí. S cukrovkou je spojena
řada komplikací, jako různé druhy zhoršení zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární
onemocnění, amputace apod. Ve veterinářství je známa od roku 1957 možnost, jak cukrovce u
zvířat předejít a vyléčit ji pomocí dvou stopových prvků. Zpráva byla publikována v časopise
amerických vědců “Federation Proccedings” . Těmito prvky jsou chróm a vanad. Podle
nedávných výzkumů Vancouverské university v Britské Kolumbii je vanad sám o sobě
schopen nahradit postupně během 4 až 6 měsíců potřebu užívání insulinu.
Pokud tedy začínáte poznávat, že minerály jsou důležité, musím vám také něco říci o
minerálech samotných a o tom jak je nejlépe užívat. Na trhu jsou k dostání tři druhy minerálů.
Jsou to :
· Anorganické minerály nejsou v podstatě nic jiného, než rozdrcená skála.
Vstřebatelnost pro tělo je 5% až 10% a po 35 roce klesá na 3% až 5% . Vezmeme-li
například sloučeninu vápníku a laktózy, pak v 1 000 mg této látky je 250 mg vápníku
a 750 mg laktózy. To znamená, že z jedné takovéto tablety dostaneme do těla při 5%
vstřebatelnosti 12,5 mg vápníku. Chceme-li tedy vstřebat denní dávku 1000 mg
vápníku, musíme zkonzumovat 80 tablet.
· Chelatované minerály byly vyvinuty v šedesátých letech v konkurenci při
zásobování farmářů minerály pro dobytek. Tyto minerály znamenaly významné
AntiBakterin.cz
zlepšení vstřebatelnosti a tím i zlepšení zdravotního stavu dobytka s následným
zlevněním chovu. Chelatovaný minerál je prvek, na který je navázána aminokyselina,
enzym nebo protein. Tím, že minerály jsou navázány na látku, jež je tělu vlastní,
vzrostla vstřebatelnost až na 40%.
· Koloidní minerály jsou jednotlivé molekuly určité látky rozptýlené ve vodě. Nejedná
se tedy o tablety, ale o tekutinu. Rozptýlené částice mají záporný elektrický náboj,
zatímco střevní stěna má kladný náboj. To vše má za následek, že tyto minerály jsou
vstřebatelné až z 98% .
Vraťme se nyní zpět k oněm místům, kde se lidé běžně dožívají vysokého věku. Když začnete
hledat, co mají tyto oblasti společného, zjistíte, že jsou v nadmořské výšce 2 800 metrů a
výše, s méně než 50 milimetry srážek ročně. Jedná se tedy o velmi suché a chladné oblasti.
Způsob, jakým tam lidé získávají vodu je, že odstraní vrstvu patnácti až dvaceti centimetrů
kamení přikrývající ledovec a zachytávají vodu z tajícího ledovce do připravených nádob.
Tato voda není čirá, ale je kalná, se zabarvením od bílé až po hnědou, podle toho jaký minerál
převládá. Takto získaná voda obsahuje koloidní minerály a lidé ji používají jak k pití, tak i na
závlahu svých políček. Díky tomu je jejich jinak hornatá půda velmi bohatá na živiny, které
my v civilizovaném světě postrádáme.
Neexistuje tam cukrovka, rakovina, odvápnění kostí, vysoký krevní tlak, srdeční nemoci, šedý
zákal, nerodí se tam postižené děti a nemají tam ani lékaře. Přesto se dožívají 120 až 140 let.
Většina lidí se ovšem nerozhodne žít v těchto místech, protože tam nemají vytápěné domy
s televizí, ani auta a nákupní střediska. Zato tam však mají dostatek minerálů v koloidní
formě, a pokud vy neužíváte koloidní minerály, zkracujete si každý den svůj život o několik
hodin.
 

—————

Zpět