Německý špión odhalil tajný pakt USA s Dutou zemí

23.02.2015 19:59

Německý špión odhalil tajný pakt USA s Dutou zemí

 
Vzpomeňte si, co říkala Little Grandmother o Antarktidě: nejvyšší utajení vládami (:-)))

Zdroj:
 
Německý špión odhalil tajný pakt Spojených států s Dutou zemí za účelem ovládnutí světa
 
Sorcha Faal, 8. srpna 2012
Překlad: OrgoNet
 
Opravdu bizarní zpráva ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) obíhající dnes v Kremlu ohledně „aktiva“ Zahraniční zpravodajské služby (SVR) zatčeného včera německou Státní zpravodajskou službou (BND) pro špionáž, tvrdí, že tento německý státní příslušník poskytl ruské vládě „pádné důkazy“, že USA vstoupily do „tajného paktu“ s „nejmenovanými silami“ obývajícími vnitřek naší Země za účelem ovládnutí světa.
 
Západní mediální zdroje informující o tomto incidentu praví, že síly německé BND zatkly muže označeného pouze jako Manfred K., 60 let, který prý zamýšlel předat informaci, kterou získal, „třetí straně“, což, jak praví nepotvrzené zdroje, byla ruská SVR. https://www.examiner.com/article/spy-caught-stealing-secrets-at-ramstein-air-force-base-germany
 
Podle těchto zpráv byl Manfred K. civilním pracovníkem na USA-NATO letecké základně Ramstein, v německém státě Porýní-Falc, která je velící a kontrolní ústřednou pro obranné protiraketové síly evropské Západní aliance a hlavním velitelstvím amerických leteckých sil v Evropě, a měl přístup k mnoha přísně tajným dokumentům.
 
Podle zprávy FSB dokumenty předané ruské SVR Manfredem K. zahrnovaly mapy vytvořené německým nacistickým režimem ve třicátých a čtyřicátých letech a obsahovaly podrobné údaje o jejich podzemních základnách umístěných na kontinentu Antarktida. Nejvíce šokující je mapa, která poskytuje detaily o dutém vnitřku Země ve velké hloubce a země, které tam existují.  https://www.youtube.com/watch?v=BpfxNC4X6xk&lr=1&feature=chclk
 
Je důležité si povšimnout, že Německo bylo dlouho fascinováno Antarktidou, poté, co významný německý vědec Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855) https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss, který se řadí k nejvlivnějším světovým matematikům v historii, tvrdil, že veškerá historie, fyzika a geografie  může být vysvětlena jedině tak, že naše planeta má dutý a osídlený vnitřek, se vstupy, které jsou umístěny jak na severním, tak na jižním pólu.
 
V letech 1901 – 1903 provedlo Německo svůj první průzkum Antarktidy takzvanou Gaussovou expedicíhttps://en.wikipedia.org/wiki/Gauss_expedition, kde si přisvojilo rozsáhlé oblasti nejjižnějšího kontinentu naší planety.
 
Fascinován objevy učiněnými německými vědci během Gaussovy expedice se vydal v roce 1909 na podobnou misi i velký americký výzkukmník admirál Robert Edwin Peary Sr. (1856-1920) https://www.answers.com/topic/robert-e-peary a stal se prvním člověkem, který dosáhl severního pólu, za což byl vyznamenán Německou geografickou společností Nachtigall zlatou medailí, a dalšími mezinárodními cenami a poctami.
 
 
Na základě objevů učiněných jak Gaussovou expedicí do Antarktidy, tak expedicí admirála Pearyho do Arktidy, vydal slavný americký vědec Marshall B. Gardner v roce 1920 knihu nazvanou Cesta do vnitřku Země – neboli Byly skutečně objeveny póly? https://www.sacred-texts.com/earth/jei/jei01.htm , kterou pak předložil jak americké tak německé vládě a žádal, aby mu vysvětlili mnoho věcí, jako například tyto:
 
„Jak vysvětlují vědci fakt, že když jdeme na sever, do určitého bodu je stále chladněji, a od něj začíná být teplo? Jak vysvětlují další fakt, že zdrojem onoho tepla není žádný vliv od jihu, ale série proudů teplé vody a teplých větrů ze severu – kde podle předpokladů má být oblast pevného ledu? Odkud přicházejí tyto proudy? Jak mohou přicházet z něčeho jiného než z otevřeného moře? A proč by mělo být teplé otevřené moře v místě, kde vědci předpokládají věčný led? Odkud by mohla pocházet tato teplá voda?“
 
„Proč badatelé by badatelé měli najít na nehostinných ledových útesech dálného severu rozsáhlé oblasti pokryté červeným pylem neznámé rostliny?“ A proč by měla v těchto vodách plavat v moři semena tropických rostlin – když se v jižnějších vodách nenacházejí? Proč by se měly v těchto vodách nacházet klády a větve stromů, někdy s poupaty, a všechny jsou neseny teplými proudy od severu?“
 
„Proč by severní oblast Grónska měla být největším světovým výskytem komárů, hmyzu, který se nalézá jen v teplých zemích? Jak by se mohli dostat do Grónska, jestliže přišli z jihu? Kam jdou všechny lišky a zajíci, které vidíme v Grónsku cestovat na sever? Kam jdou medvědi? Je možné, že tak velcí živočichové najdou obživu v pláních věčného ledu?“
 
„Jak vědci vysvětlí fakt, že prakticky každý schopný badatel od raných dob až po Nansena připouští, že když se dostal na daleký sever, jeho teorie o tom, co by tam měl najít, přestaly fungovat, a rovněž zklamaly jeho metody, jak zjistit svou pozici? Jak vědci vysvětlí pasáže z Nansena, které jsme citovali, ukazující, že byl absolutně ztracen v oblasti Arktidy?“
 
„Jak vědci vysvětlí migraci ptáků, kteří se objevují v Anglii v jedné části roku, v severních zemích v jiné části roku, v tropech v další části roku, ale v zimě zcela zmizí?“
 
Do roku 1938, kdy Německo bylo ovládáno nacisty, nebyla zodpovězena žádná z otázek kladených Gardnerem, načež Adolf Hitler nařídil další expedici do Antarktidy, která trvala do roku 1939.https://en.wikipedia.org/wiki/New_Swabia#German_Antarctic_Expedition_.281938.E2.80.931939.29
 
Co bylo v Antarktidě objeveno nacisty během expedice v letech 1938-39, zůstává až dodnes vysoce utajeno ve všech světových vládách, a mnozí spekulují, že pro ukončení války v Evropě (Druhá světová válka) byla učiněna mezi Německem a USA smlouva, která umožňovala Američanům získat německou technologii (atomové bomby, technologii raket, bojových stíhaček, atd.) výměnou za to, že dovolí nejvyšším německým vůdcům (včetně Hitlera) „uchýlit se“ do jejich masívních základen, které postavili na jižním kontinentě a pod ním.
 
V roce 1946 se západní spojenci vedení Spojenými státy zřejmě pokusili převzít Antarktidu od nacistů v operaci zvané „Operace Výskok“ https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Highjump . I když tato mise byla označována za misi z vědeckých důvodů, četné zprávy tvrdí, že tyto Američany vedené síly byly nuceny ustoupithttps://ovni.do.sapo.pt/principal/antartica/antarct_ingl/VRIL9ingl.htm poté, co ztratily více než 1 500 mužů a utrpěly obrovské vojenské materiální ztráty.
 
Význam admirála Richard Byrd, který vedl Operaci Výskok, byl zaznamenán americkým vědcem dr. R. W. Bernardem v knize z r. 1964, nazvané „Dutá země – Největší geografický objev v historii“https://www.ourhollowearth.com/Bernard/Index.htm, kde se praví, že Byrd nalezl jak severní, tak jižní otvor, kterými se dá vejít do vnitřku naší planety, a ve dedikaci říká:
 
„Budoucím badatelům Nového světa, který existuje za severním a jižním pólem v dutém vnitřku Země. Tomu, kdo zopakuje historický let admirála byrda, dlouhý 1 700 mil za Severní pól a jeho expedici 2 300 mil za Jižní pól, vstoupí do nového neznámého teritoria, nezaznamenaného na žádné mapě, což je rozsáhlé území, větší než Severní Amerika, a sestává se z lesů, hor, jezer, vegetace a živočišné říše.“
 
„Letec, který jako první dosáhne tohoto Nového teritoria, neznámého, dokud ho neobjevil admirál Byrd, vejde do historie jako nový Kolumbus a větší nežli Kolumbus, protože Kolumbus objevil nový kontinent, ale on objeví Nový svět.“
 
K tomu, jestli je zpráva FSB pravdivá a Spojené státy právě vstoupily do paktu s těmi, kteří obývají vnitřek naší Země https://www.viewzone.com/hollowearth.html , si povšimněme, že starý symbol spojovaný s lidmi z vnitřní Země je nejstarší na Zemi, z velmi dávné doby civilizace údolí řeky Induhttps://en.wikipedia.org/wiki/Indus_Valley_Civilization, ale známější je jeho poslední inkarnace, nenáviděný a obávaný symbol užívaný německými nacisty, zvaný svastika https://en.wikipedia.org/wiki/Swastika
 
August 8, 2012 © EU and US all rights reserved. Permission to use this report in its entirety is granted under the condition it is linked back to its original source at WhatDoesItMean.Com. Freebase content licensed under CC-BY and GFDL.

P. S. Orgonet: Podrobnější vědecké důkazy o Duté zemi česky: 
https://dutazeme.sweb.cz/
https://objevto.blog.cz/rubrika/duta-zeme

 

zdroj : Orgonet

—————

Zpět