Nibiru – Desátá planeta

29.05.2015 01:02

Domů » Záhady » Nibiru – Desátá planeta

ZECHARIA_SITCHIN

Nibiru – Desátá planeta

 

Kvě 21, 2015

 

Publikoval: Skrupule

 

Záhady

 

0 komentářů

 

1319 přečtení

Podle spisovatelů Zecharii Sitchina a Buraka Eldema odkazovalo Nibiru v sumerských textech na zatím neobjevenou planetu Sluneční soustavy. Sumerové věděli (a my s pomocí nových vědeckých objevů postupně znovu objevujeme či teprve objevíme?), že existuje desátá (v některých pramenech označována též jako dvanáctá), nám dosud neznámá oběžniceSlunce, kterou Sumerové nazývali Nibiru

Vetřelec nebo též Křižující planetou, Babyloňané „Mardukem“, má protisměrnou, protáhlou eliptickou dráhu, skloněnou proti ekliptice, hmotnost rovnou asi pětinásobku hmotnosti Země a dobu oběhu kolem Slunce asi 3 600 let.

Planeta Nibiru a inteligentní život na ní se vyvinul o statisíce až milióny let dřív než na Zemi. Civilizace Nibiřanů však byla ohrožena ekologickou katastrofou vyvolanou defektem ve složení atmosféry jejich planety. Součástí řešení bylo založení nové kolonie na Zemi. Cílem mise byla těžba zlata, jehož prach rozptýlený v nibirské atmosféře měl patrně poskytovat ochranu před kosmickým zářením.

Ze stejného důvodu jsou potahována tenkou vrstvou zlata tělesa a okna našich kosmických raket a i skafandry kosmonautů. První loď s posádkou přistála asi před 445 000 lety a bylo zde založeno první sídliště na Eridu (Zemi) E- RI- DU znamená v sumerštině “ dům daleko od domova“. Zachovalo se u většiny národů, jako pojmenování naší planety (staroněmecky Erda, anglicky Earth atd.) Postupně zde bylo asi 600 Nibiřanů.

Sumerové jim říkali Anunnak, což v překladu znamená „ti, jež přišli z Nebes na Zemi“. I Bible se o těchto bozích zmiňuje a nazývá je Nefilim (králický překlad používá slovo „obři“).

Právě oni byli záhadnými biblickými “ božími syny, kteří sestoupili z nebes na Zem“. Na planetě Nibiru se jinak počítá biologický čas. Po letech těžby na Zemi, si vytvořili pomocí genetického kódu lidi. Bytost, kterou potřebovali, už existuje, všechno, co musí udělat je vložit jí jejich peče – (DNA).

Stalo se to před cca 300 000 lety: Již existující hominid s chápavými palci na rukách, vyvinutý evolucí na zemi, byl geneticky zdokonalen přidáním některých genů vysoce vyvinutých Annunaků. Ano, o tom je možno se dočíst i v Bibli v knize Genesis: „Učiňme člověka k obrazunašemu, podlé podobenství našeho.“Tak byl stvořen Adapa – ADAM! (V sumerštině toto slovo znamená otrok, dělník). Adam byl prvním dítětem ze zkumavky….

Anunnaki

Starověký pečetní váleček s vyobrazením Anunnaků

Použitím spermatu a krevní plazmy mladého Anunnaky a vajíčka odňatého samici primitivního pozemského lidoopa, byl stvořen in vitro (ve zkumavce) první hybrid, který později sám sebe pojmenoval člověkem. Nebyl to žádný božský zázrak, tento způsob dokážeme kdykoli zopakovat. Jedinou překážkou, která nám brání spojit člověka se šimpanzem, je etika.Uvedený způsob byl úspěšný proto, že všichni tvorové na obou planetách vděčí za shodný genetický kód společné panspermii.

První člověk ale nebyl schopný rozmnožování, proto se způsob reprodukce musel upravovat. Nový pozemšťané byli později převezeni na území Afriky a Mezopotámie. Lidé nechtěně získali inteligenci svých tvůrců aby původní lidé „nepřerostli“ svým tvůrcům přes hlavu, byly jim uměle nastaveny biologické hodiny určující délku života, počtem cyklů dělení buněk.

Toto počínání se však Annunakům časem začalo vymykat z rukou až se posléze na Zemi počaly objevovat zrůdy a podivné bytosti: literární a umělecké nálezy ze starého Egypta, Babylonu i sumeru to dokládají (pečetní válečky, stěny chrámů). Na obrázku chycená lidská zvířata na babylonském obelisku (Britského muzeum). Nakonec docházelo ke křížení lidí se samotnými Bohy-Annunaki. Však čtěme Bibli, knihu Genesis, kapitolu 6: „… vidouce synové Boží, dcery lidské any krásné jsou, brali sobě ženy ze v&scaron ;ech, kteréž oblibovali …. Obrové pak byli na Zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží ke dcerám lidským, ony rodili jim. To jsou ti mocní, ktříž z dávna byli, muži na slovo vzatí.“ Kdo byli „synové Boží, obři“, atd.? Proč pak ale najednou „litoval Hospodin, že učinil člověka“ a rozhodl se jej vyhladit? Tak vlastně začíná příběh o Noe a potopě světa.

Vetřelec nebo též Křižující planetou, Babyloňané „Mardukem“, má protisměrnou, protáhlou eliptickou dráhu, skloněnou proti ekliptice, hmotnost rovnou asi pětinásobku hmotnosti Země a dobu oběhu kolem Slunce asi 3 600 let.

Planeta Nibiru a inteligentní život na ní se vyvinul o statisíce až milióny let dřív než na Zemi. Civilizace Nibiřanů však byla ohrožena ekologickou katastrofou vyvolanou defektem ve složení atmosféry jejich planety. Součástí řešení bylo založení nové kolonie na Zemi. Cílem mise byla těžba zlata, jehož prach rozptýlený v nibirské atmosféře měl patrně poskytovat ochranu před kosmickým zářením.

Ze stejného důvodu jsou potahována tenkou vrstvou zlata tělesa a okna našich kosmických raket a i skafandry kosmonautů. První loď s posádkou přistála asi před 445 000 lety a bylo zde založeno první sídliště na Eridu (Zemi) E- RI- DU znamená v sumerštině “ dům daleko od domova“. Zachovalo se u většiny národů, jako pojmenování naší planety (staroněmecky Erda, anglicky Earth atd.) Postupně zde bylo asi 600 Nibiřanů.

Sumerové jim říkali Anunnak, což v překladu znamená „ti, jež přišli z Nebes na Zemi“. I Bible se o těchto bozích zmiňuje a nazývá je Nefilim (králický překlad používá slovo „obři“).

Právě oni byli záhadnými biblickými “ božími syny, kteří sestoupili z nebes na Zem“. Na planetě Nibiru se jinak počítá biologický čas. Po letech těžby na Zemi, si vytvořili pomocí genetického kódu lidi. Bytost, kterou potřebovali, už existuje, všechno, co musí udělat je vložit jí jejich peče – (DNA).

Stalo se to před cca 300 000 lety: Již existující hominid s chápavými palci na rukách, vyvinutý evolucí na zemi, byl geneticky zdokonalen přidáním některých genů vysoce vyvinutých Annunaků. Ano, o tom je možno se dočíst i v Bibli v knize Genesis: „Učiňme člověka k obrazunašemu, podlé podobenství našeho.“Tak byl stvořen Adapa – ADAM! (V sumerštině toto slovo znamená otrok, dělník). Adam byl prvním dítětem ze zkumavky….

Použitím spermatu a krevní plazmy mladého Anunnaky a vajíčka odňatého samici primitivního pozemského lidoopa, byl stvořen in vitro (ve zkumavce) první hybrid, který později sám sebe pojmenoval člověkem. Nebyl to žádný božský zázrak, tento způsob dokážeme kdykoli zopakovat. Jedinou překážkou, která nám brání spojit člověka se šimpanzem, je etika.Uvedený způsob byl úspěšný proto, že všichni tvorové na obou planetách vděčí za shodný genetický kód společné panspermii.

První člověk ale nebyl schopný rozmnožování, proto se způsob reprodukce musel upravovat. Nový pozemšťané byli později převezeni na území Afriky a Mezopotámie. Lidé nechtěně získali inteligenci svých tvůrců aby původní lidé „nepřerostli“ svým tvůrcům přes hlavu, byly jim uměle nastaveny biologické hodiny určující délku života, počtem cyklů dělení buněk.

Toto počínání se však Annunakům časem začalo vymykat z rukou až se posléze na Zemi počaly objevovat zrůdy a podivné bytosti: literární a umělecké nálezy ze starého Egypta, Babylonu i sumeru to dokládají (pečetní válečky, stěny chrámů). Na obrázku chycená lidská zvířata na babylonském obelisku (Britského muzeum). Nakonec docházelo ke křížení lidí se samotnými Bohy-Annunaki. Však čtěme Bibli, knihu Genesis, kapitolu 6: „… vidouce synové Boží, dcery lidské any krásné jsou, brali sobě ženy ze v&scaron ;ech, kteréž oblibovali …. Obrové pak byli na Zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží ke dcerám lidským, ony rodili jim. To jsou ti mocní, ktříž z dávna byli, muži na slovo vzatí.“ Kdo byli „synové Boží, obři“, atd.? Proč pak ale najednou „litoval Hospodin, že učinil člověka“ a rozhodl se jej vyhladit? Tak vlastně začíná příběh o Noe a potopě světa.

—————

Zpět