NLS DIAGNOSTIKA POMOCÍ MORFOVÝCH POLÍ

20.11.2012 00:15

 

NLS DIAGNOSTIKA POMOCÍ MORFOVÝCH POLÍ

 

Zdroj :www.oberonic.cz/morfovepole.html


Tvrzení, že v lidském těle existuje energetické pole, přešlo od esoterické spekulace k nezvratné, vědecké skutečnosti. Fenomén bio- energetických polí se dnes stal důležitým předmětem biomedicínckého výzkumu. Lidské tělo není jen chemie, ale také energie - informační pole. Proto příčinu nemocí nenacházíme pouze v materiální struktuře těla, ale především se projevují poruchy v energetickém systému. Člověk jako systém je tvořen více sub - systémy, které jsou mezi sebou propojeny sítí a komunikují mezi sebou a zevním světem pomocí informačních - morfických polí. Morfická pole jsou Sheldrakem postulována, aby objasnila celistvost samo organizovaných systémů .


Morfogenese znamená tvarování


Biologové Hans Spemann, Alexander Gurwitsch a Paul Weis vycházeli ve svých výzkumech z této teorie zcela nezávisle na sobě, že každý tvor je obklopen speciálním polem. Toto pole označovali jako " pole vývojové", jako pole "embryonální" nebo také pole "morfologické" a tomuto poli nepřipisovali pouze vlastnost, že organizuje normální vývoj organismu, ale že jsou nositeli určitých regulačních regeneračních funkcí.


Tato pole, také nazývána pole - vědomí, jsou nyní vědecky změřitelná!


Od 70. let jsou v USA ( Univerzita Princeton) prováděny výzkumy k tématům "interakce člověka a stoje". Od roku 1998 skenuje v rámci studie "Global Consciousness Project" cca 50 diod s bílým šumem, rozmístěných po celém světě, nejen vědomí individua, ale také globální vědomí všech lidí. Naměřené výsledky jsou veřejně přístupné, vykazují synchronní výboje - reakce všech diod při celosvětových děních jako je například válka v Iráku, pohřeb Lady Diany nebo teroristické útoky z 11. září 2001 ve světové centrum v New Yorku. Člověk jako otevřený systém nevlastni pouze interní tok informací, ale permanentně přijímá informace ze svého okolí. Nereaguje podle pevně stanovených vlastností, ale v rezonanci na momentální situaci, kde má velmi významný vliv podvědomí, jako univerzální paměť. Výměnou informací se zevním světem a pomocí endogenní samo - regulace je stále nucen, udržovat na minimu své entropické prostředí - jinak prostředí nepořádku (neladu).


Život znamená trvalý boj proti nepořádku.


Na dnešního člověka působí mnoho zátěží. Tyto zátěže způsobují u mnoha pacientů " přetečení sudu". Toto se projevuje formou nejasných poruch jako chronická únava, až po závažné tělesné poruchy. Ihned po odumření jedné buňky se entropie snaží o maximum. To znamená, čím vyšší je entropické prostředí, o to slabší je funkce regulačních mechanizmů v biosystému. K tomu si kladou ruští vědci otázku: Jak můžeme změřit obsah informací, tedy entropické prostředí v bioobjektu, a jak je vyhodnotit?

Na konci 80. let se podařilo Universitě v Princetonu prokázat v průběhu svých rozsáhlých studií, že diody s bílým šumem mohou být využity jako rozhraní mezi člověkem a strojem. Tím byl učiněn první krok ve směru NSL analýzy ( ne lineárního systému). Pak se tato metoda rozvinula díky dalšímu rychlému vývoji výzkumu. Důležitý aspekt TCM je meridianový systém, ve kterém probíhá energie podél definovaných drah na povrchu lidského těla, tento systém je velmi dlouho znám. Vědecké potvrzení existence meridiánového systému se podařilo po prve ve dvacátých letech ruským vědcům. Pak se podařil Th. Van Hovenou první pokus - objasnění kvantových mechanizmů – jeho kvantová - chaos - teorie v roce 1980. Tento vědecký pokus byl pak dále rozvinut prof. S.L. Nesterovem. Podle Nesterova jsou meridiany přítomny nejen na povrchu těla ale pokrývají i povrch jednotlivých orgánů. V 80. letech minulého století byly v Rusku (v kosmickém výzkumu) pod vedením prof. Zagriadského jednoznačně identifikovány meridiany jako určitý druh světelných drah. Jak bylo již shora uvedeno, vše má své vlastní vědomí a toto lze pomocí diod s bílým šumem scanovat a vyhodnotit. V tomto okamžiku nám chybí pouze přístroj, který by entropické prostředí v bioobjektu změřil.

Dalším krokem byl objev triger senzoru, který byl schopen" odečítat" tělu vlastní kmitání a to bez kontaktně na molekulární rovině - tedy další vynález odpovídající software z IPP / Ruska pod vedením prof. V. Nesterova. Díky vysoké frekvenci byl trigersenzor schopen zajistit podchycení informací mezi jednotlivými spektry záření. Díky tomuto objevu vznikl NLS - diagnostický systém. Terapeut si tak může pomocí Oberon systému velmi rychle, bez vedlejších účinků a bez kontaktu zajistit přístup k informačním polím, což mu umožňuje najít příčinu onemocnění a kausálně provádět léčbu, protože léčba probíhá na základě přívodu energie ve formě informací.

Život se dá popsat jako tekoucí energie. Byl to Vollův (EAV) ohromující výkon, nalézt normovou hodnotu fyziologické energie člověka. Tím se staly změřitelnými narušené funkce orgánů. Pomocí triger senzoru přijímá Oberon systém selektivně a cíleně tělu vlastní kmitání, porovnává ho s normovou hodnotou a určí tak entropické prostředí orgánu, tkáně, a buňky. Triger-senzor měří induktivně reakci těla na měřící signál a stává se frekvenčním – neboli rezonančním příjemcem . Zachycuje šumící charakteristiku orgánu, tkáně, buňky a přeměňuje ji do digitální formy a předává dále do PC. Údaje meridianů ( informačních drah) udávají obraz o všeobecném entropickém stavu těla.

V tradiční čínské medicíně označujeme energetický tok v meridiánech jako "Chi". Kvantoví fyzikové mluví o informacích, které živočichy in- formují, případně drží ve formě. Změnit interdisciplinární myšlení v síťových strukturách není vůbec jednoduché. K tomu mohou být dobrými pomocníky NLS - diagnostický systém Oberon. Oberon systém ukazuje pozitivní a negativní změny v procesech látkové výměny a nabízí způsoby řešení. Akupunktura podle Dr. Volla, která je v přístroji integrována a znalosti nauky 5 elementů umožňují terapeutovi zprostředkovat pacientovi jeho narušené orgány. TCM - lékaři znají 400 akupunkturních bodů a tyto mohou na lidském povrchu těla analyzovat a léčit. Díky Oberon systému může být analyzována a léčeno 90 bilionů měřicích bodů při 70 kg hmotnosti těla, od buněk, přes chromozomy, DNA až k molekulární rovině .

Z fyziky víme, že energie s různými frekvenčními charakteristikami mohou vedle sebe nerušeně existovat.. Celý kosmos je plný radiových vln. Tisíce televizních a radiových stanic vysílají a přijímají diverzní radiofony o velmi vysokých frekvencích. My lidé nemůžeme , kromě světelného spektra, tyto vlny vnímat, protože naše senzory mají spektra zcela jiná. Ale stačí nám, když v tomto případě zapneme rádio nebo televizní přijímač . Stejným způsobem přijímá OBERON systém tělní sekvence, analyzuje je a zobrazuje na obrazovce. OBERON přijímá tyto frekvenční charakteristiky podle jejich místa vzniku, rozluští je a ukáže na monitoru jako virtuální model objektu. Virtuální model objektu je pak zobrazen v různých barvách. Počítač zprostředkuje operatérovi možnost zhodnotit stav patologického procesu na modelu. Umožní porovnání barevného spektra a jeho přiřazení ke computrovému modelu orgánu, stejně jako určit dynamiku jeho změn. V průběhu času můžeme hodnotit, jak dalece proces pokročil a můžeme zhodnotit prognózy uzdravení. Jsou znázorněny komplexní souvislosti a příčiny poruch v oblastech zatížení orgánů, mikroorganizmů, virů, parazitů, těžkých kovů, elektrosmogu, geopatie, toxinů ze životního prostředí, alergií a potravin. Dále jsou provedeny testy a testována účinnost přecitlivělosti na léky, hojící přípravky, potravinové doplňky, potraviny, fyto preparáty a léčivé kameny. U návrhů terapií může být ihned zjištěn jejich účinek. Tyto inovativní procesy umožňují rychlou, bezbolestnou a efektní terapii, jak u akutních tak i chronicky - degenerativních onemocnění.

NLS - metoda byla vyzkoušena ve velmi rozsáhlých řadách pokusů, především v kosmickém výzkumu. U vysokého počtu individuálních pokusů s léčbou u lidí, vykazuje nová medicína závratné výsledky. Přesto vás upozorňuji na to, že metoda a systém, tak jako i jeho účinky nebyly doposud uznány klasickou medicínou ani vědeckými kruhy.

 

—————

Zpět