NLS METODA Z POHLEDU MODERNÍ KVANTOVÉ FYZIKY

20.11.2012 00:13

 

NLS METODA Z POHLEDU MODERNÍ KVANTOVÉ FYZIKY

 

zdroj : www.oberonic.cz/nls.html


Aktuální přehled o nelineární systémové analýze


Dr. Med. Siegfried Riling NLS – metoda

Spočívá na principech, které jsou dnes zahrnuty do všeobecně informační medicíny. Víme, že nemoc je narušený kvantový proces. K odstranění této poruchy, musí být přítomné informace transformovány. Jednou přítomné informace nemůžeme zrušit, ale musíme je transformovat. To znamená vlastní tělové kompenzační reakce musí být přeorientovány. NLS - systém jako Oberon umožňují terapeutovi rychle, a neinvazivně postupovat bez vedlejších účinků. Taková metoda momentálně budí nevšední zájem vědců různých oborů, jako je kvantová fyzika, biochemie, psychofyzika. Také lékaři všeobecné medicíny, přírodního léčitelství a odborníci na výživu nezůstávají stranou. Vedoucím v této oblasti je Rusko. Na vývoji NLS - technologie se podíleli významní vědci teoreticky i experimentálně stejně jako na výzkumu tisíciletých věd východní medicíny.


Věda ( Planck a Einstein) pomocí kvantové fyziky prokázala:

"Existuje pouze jedna energie, která vše uvádí do kmitání"


Proto je všechno propojeno se vším přes duchovní pole, nazývané též vakuem, nulovým bodem, kvantovým prostorem, globálním informačním polem. Z tohoto duchovního pole se odvíjí jeho emoce, myšlenky, osobní realita. Jakmile člověka napadají určité myšlenky, okamžitě se aktivují mozkové buňky. Buňky kmitají a vysílají elektromagnetické vlny. Každý s nás je tedy původcem těchto elektrických vln. Naše celá bytost je vystavena určitému kmitáni. Kmitáme v rezonanci s celkovou energií, kterou potřebujeme k tomu, abychom realizovali naše touhy a denní realitu.


Co nám řlká historie?

Max Planck zjistil kolem roku 1900, že elektromagnetické záření vyzařuje pouze v "balíčcích" určité velikosti a pouze pak může být absorbováno. Tyto nazval kvanty ( tedy světlo jako elektromagnetické vlny a současně jako částice hmota). Albert Einstein se pokoušel tuto myšlenku přenést na světelný elektrický efekt. Tak vznikla idea světelného kvantu, který později americký chemik Gilbert N.Lewis označil jako foton. V roce 1975 pracovala skupina německých vědců pod vedením prof. Fritéze Alberta Poppa na hypotéze, že se u informačních nosičů v meridiánovém systému jedná o fotony. Současně, nezávisle na tom , vyvinuli ruští vědci NLS - testovací systém ( Miranda), který mohl testovat stav libovolných orgánových systémů . Jeden z prvních kvantových objasňovacích pokusů provedl Th. Van Hoven, se svou kvant- chaos - teorií v roce 1980. Tato byla pak dále rozvinuta prof. Svatoslavem Nesterovem. Podle S.P. Nesterova neprobíhají meridiány pouze po povrchu těla , ale rozprostírají se uvnitř na povrchu každého jednotlivého orgánu . Na základě tohoto objevu pracovali ruští vědci V. Nesterov a J.But v Omsku uprostřed 80 let s jemnými elektrodami na meridiánech a akupunkturních bodech a získali přitom velmi dobrých léčebných výsledků. Krátce na to, objevil americký vědec B. Kim, že zakončení meridianů dosahuje do buněčného jádra. Nyní vyvstala otázka:

Jak můžeme oslovit akupunturní body v buněčném jádru?

A stalo se to možným po objevu triger - senzoru profesorem , S. P. Nesterovem. Bylo možno podchytit bez kontaktu vlastní kmitání těla, digitalizovat je a převést dále do PC. Z tohoto výzkumu vznikla později myšlenka, vyvinout diagnostický a terapeutický přístroj. Mnoho diagnostických a terapeutických přístrojů ( Metatron, Oberon, Aurum) vzniklo díky tomuto a mnoha jiným vynálezům.

Otec kvantové fyziky a nositel Nobelovy ceny Nils Bohr a Erwin Schrondiger byli přesvědčeni o tom, že kvantové procesy představují rozhraní mezi vědomím a hmotou. Spektrum protonových rezonancí obsahuje komponenty, které vznikají synchronně také po velkých vyprázdněních. K tomuto výsledku přišli také vědci z Lomonosovovy univerzity v Moskvě a Puškina Scientofic Center Ruské akademie věd , pod vedením fyzika Simona E. Shnolla. Fyzikální "vakuum", jako globální přenosné medium, není ve skutečnosti zcela bez hmoty. Nejlépe si je představíme jako volný prvek naplněný nejmenšími částicemi, tak zvanou volnou elementární hmotou. Tyto odpovídají "odpočívajícím" fotonům a jsou též nazývány gravitony. Volné gravitony vytváří tzv., gravitační éter. Chovají se jako částice ideálního plynu. Všechny přírodní systémy se v průběhu evoluce přizpůsobily gravitační - vlně. "Kmitají" s ní.

 

Toto potvrdili vývojáři NLS - diagnostického systému svými průzkumy.

Pomoci triger. senzoru můžeme pracovat s akupunkturní body v buněčném jádru. Triger senzor měří induktivně reakci těla na měřící signál a stává se příjemcem frekvence či rezonance. Jednoduše v jednom procesu, efektivně, bez rizika, bezbolestně , ne invazivně . Pomoci systému Oberon může terapeut na jednom místě sagitálního průřezu cíleně působit na orgán, dále na libovolný bod v hloubce jako u mikroskopu.


Dr. Med. Siegrfried Rilling

V roce 1945 přestoupil k homeopatii a od roku 1950 byl odborným lékařem pro radiologii a záření. Tato kombinace se mu pak osvědčila při pozdějších léčbách nádorů . Zasloužil se o měření v medicíně ( Biotonometr ) a o této práci toho mnoho zveřejnil.


(zdroj textu: regenerační centrum Harmonie)    mozek.jpg

 

 

—————

Zpět