Nositel Nobelové ceny Dr Alexis Carrel nazývá modlitbu nejsilnější formou energie

27.01.2014 15:14
O modlitbě.

Myslím, že bychom všichni mohli použit tento zázrak.... 
Alexis CarrelNositel Nobelové ceny Dr Alexis Carrel nazývá modlitbu nejsilnější formou energie. Podle něj je táto síla stejně veliká, jako gravitace.

Další známý americký vědec a výzkumník Dr N. J. Stowell při jednom neuvěřitelném objevu změřil silu MODLITBY. Pak sdělil: „Byl jsem cynicky atheista a přesvědčený, že Bůh není nic jiného, než pochybný výplod lidského mozku. Nemohl jsem uvěřit v nějakou živou božskou bytost, která by nás všechny milovala a měla nad námi moc".

Jednoho dne pracoval ve velké patologické laboratoři na klinice. Úkolem bylo změřit vlnovou délku a sílu záření lidského mozku. Zjistit, co se tam děje v kritickém stadiu, kdy končí život a přichází smrt.

„Vybrali jsme ženu, která umírala na rakovinu mozku. Byla o tom našem úkolu dopodrobna informována předem. Duševně a psychicky byla překvapivě v pořádku, přestože její fyzicky stav byl velice špatný. Byla věřící. Krátce před její úmrtím jsme u ní na pokoji instalovali vysoce citlivý přístroj, který nám měl ukázat činnost v mozku během její posledních minut života. Na její lůžko jsme umístili malý mikrofon, abychom mohli uslyšet její poslední slova, dokud ještě bude projevovat nějaké známky života. My všichni zúčastnění na tomto výzkumu, pět střízlivých vědců jsme se sešli ve vedlejší místnosti. Všichni plní očekávání a vnitřního napětí jsme stáli před svými aparáty. Ručička byla na nule a mohla se vychýlit do 500o hodnoty pozitivní doprava, anebo 500o hodnoty negativní doleva.

Před touhle popisovanou události jsme tímto přístrojem měřili vysílání jedné radiostanice, jejíž pořad do éteru měl silu 50 kW. Šlo o vzkaz, který musel oběhnout kolem celé zeměkoule. Měřením jsme zjistili 9o pozitivním směrem stupnice. Všechno nám signalizovalo, že u pacientky nastaly poslední chvíle života. Najednou jsem uslyšeli, jak se pacientka začala hlasitě modlit a velebit Boha. Prosila ho, aby odpustil všem lidem, kteří jí v životě ublížili. Děkovala mu za silu, provázející ji celým životem, jakož i za jistotu, že bude patřit Kristu. Vyjadřovala všechnu svou lásku k Ježíšovi, lásku, která se nezmenšila ani její utrpením. V okamžiku, kdy hovořila o odpuštění svých hříchů, podle vykupitele Ježíše Krista, z její slov sálalo nezměrné štěstí.

Otřesení jsme stáli všichni před svými aparáty, že jsme téměř zapomněli na to, co vůbec jsme chtěli prozkoumat. Hleděli jsme všichni na sebe bez pocitu hanby za slzy, které nám všem kanuly z očí. To, co jsem uslyšel, zapůsobilo na mne tak, že jsem plakal jako dítě. Pak najednou, když umírající se ještě modlila, jsme uslyšeli z aparátu jakési klepání. Když jsem se na aparát podívali, uviděli jsme, že ručička ukazovala 500o pozitivně a neustále narážela na nejvyšší hranici měření. Tak se nám podařilo objevit a změřit neuvěřitelnou skutečnost.

Mozek umírající ženy obracející se k Bohu vyvinul 55krát větší silu, než jsme naměřili během vysílání světové radiostanice.

Později jsme se domluvili, že uděláme další pokus na jiné téma: Po přípravě aparátu jsem přemluvili sestřičku, aby nějakým způsobem vyprovokovala jiného kontroverzního pacienta. Ten ihned reagoval vulgárně hrubými slovy a nadávkami také na Boha. A i tohle všechno opět začalo v aparátu klepat, až jsem se zhrozili, co jsme zjistili. Ručička aparátu se nacházela také na 500o ale negativních.

Od této chvíle se zhroutil můj atheistický názor na svět. Ocitnul jsem se před tváří Všemohoucího a Vševědoucího. Když jsem se chtěl stát poctivým, nemohl jsem před PRAVDOU zavírat očí. Postupně jsem se naučil věřit v Ježíše Krista jako ve svého Spasitele a Vykupitele. Při zkoumání délky mozkových vln zjistil Dr Stowell obrovské rozdíly. Ty jsou tak individuelní, jako otisky prstů. Z uvedeného je možno dedukovat, že všechno o každém z nás se někde ve vesmíru zaznamenává:

Jak dobro, které na tomto světě činíme, tak i zlo, které pácháme. 
Proto je na každém z nás, abychom si tohle všechno včas uvědomili. 
Rozhodujícím klíčem pro její účinnou působnost je láska, nikoliv náboženství.

Modlení je možno považovat za specifický druh magie, protože to je zhmotňování vlastních myšlének. Pokud má někdo štěstí, že umí ovlivňovat lidí a provádí tento akt ve správnou dobu na správném místě, jeho přání se může splnit na tolik procent, na kolik jsou splněny uvedené podmínky. Při modlení většina lidí se dostává do nižší hladiny vědomí aniž si to vůbec uvědomuje a takovým způsobem „programuje" buď sebe, nebo objekty svého modlení.

Každý den se stávají po celém světě zázraky protože modlitba je mohutná sila.

Modlit se může každý člověk, i když není náboženský založený. Modlitba ve své nejpodstatnější formě nepotřebuje žádné chrámy ani kněze. Ona vyjadřuje stav ducha a otevřenost srdce, byla a je výrazem lidské potřeby dorozumění se s Vesmírem, Nekonečnem. Prosím řekni tuhle modlitbu - prosbu a uvidíš, jak Bůh působí: "Bože, já Tě milují, já Tě potřebuji, příď do mého srdce, srdce a požehnej mne a mou nejvýznamnější lásku, mou rodinu, můj dům, všechny moje přátelé ve jménu Ježíše Krista. Amen." Miliony lidí na celém světě každodenně posílá své modlitby k nebesům. Každý prosí o něco pána Boha Alláha, Buddhu, Šivu či Nekonečno.

Vyléčení vírou.

Lidé, kteří se modlí, méně navštěvují lékaře, rychleji se vyléčí, snadněji se jim zacelují rány či bolesti všeho druhu a déle žijí. Joseph Murphy tvrdí, že díky modlitbě vyléčil rakovinu. Některé nemocnice na světě používají modlitby jako doplňující léčbu. Lékaři se shodují v tom, že modlitba vyvolává konkrétní reakcí v organizmu: srdce bije klidněji, vyrovnává se dýchání a svaly se uvolňují. Dále elektrická aktivita mozku se mění, čelní oblast mozkové kůry se stává aktivnější. Proto modlitba posiluje i tvůrčí schopnosti člověka.

Nejvhodnějšími prostory bývají považovány pozitivní zóny a takové jsou vždy známá potní místa, např. Lourdy ve Francii, Fatima v Portugalsku, Turzovka na Slovensku, Medžugorie teď snad v Charvátsku, ale i kostely či jiné svatyně. V těchto prostorech se lidé cítí dobře, protože v pozitivních zónách se člověku snadněji daří dostat se do nižší hladiny vědomí, než v jiném prostředí. Další výhodou pozitivních zón je též to, že lidé se tam cítí dobře a rádi se tam vracejí.

Aby nám vůbec modlitba pomohla, musíme mít víru. Víra a důvěra působí SUGESTÍVNĚ, jako PLACEBO efekt. Lidé, kteří hledají a potřebují pomoc, ale nemají víru, jejich stav se zpravidla dostává do slepé uličky. Žádné léky u nich pak nezabírají, že lékaři konstatují o našim stavu, jako resistenci.

Všichni lidé na celém světě ve všech kulturách v každé etapě věřili na tajemnou a zázračnou boží moc. Jak se modlit? Jeden známý teolog na takovou otázku rád odpovídal „ptejte se Boha". Je to opravdu velmi proste, když si uvědomíme, že modlitba nespočívá v bezduchém odříkání nějakých známých formulek, ale v hlubokém ponoření se do sebe. Vždyť v každém z nás je jiskra boží a každý se může modlit jinak, svým způsobem. Nejdůležitější je, aby modlitba byla pro nás tak potřebná, jako jídlo, spánek, odpočinek a chůze. Aby se stala spontánní, ale vycházela ze srdce a obracela se k Bohu.

Když nahlédneme do dějin lidstva, poznáváme, že spánek a noční modlitby sloužily veleknězům staroegyptským zasvěcencům, šamanům a vizionářům všech kultur.

Bůh je ticho.

Křesťanský mystik 13. století mistr Eckhart řekl:
„V celém stvoření není nic podobnějšího Bohu, než ticho".

Mistr EckhartModlitba přináší úlevu, protože když rozmlouváme s vyšší silou vesmíru o záležitostech pro nás důležitých. Při tom si je současně uspořádáváme, a to je již poloviční cesta k jejich realizování. Když v modlitbě o něco prosíme, otevíráme se k přijetí svých různých možností, které vedou k uskutečnění cílů, o které žádáme. Člověk když se modlí, objevuje v sobě hluboké zásoby plné energie, které se nikdy nemůžou vyprázdnit. Sami nikdy nemůžeme vyčerpat silu a energii, která existuje v nás ve stavu do té doby jakoby latentním (dřímajícím).

Modlí se i mnozí mocní a moudří lidé, kteří se k tomu rádi přiznávají. Známy je výrok Einsteina: „chci poznat úmysly boží, zbytek jsou už jen obyčejné věci". Matka Tereza říkala že celý její život je stála modlitba. Maháthma Ghandi zas rád vzpomínal, že se mu podařilo provést nekrvavou revoluci ve své zemi, protože se modlil. „Bez modlitby bych se již dávno zbláznil". Modlí se lidé všech kategorii celé lidské společnosti, umělci, obchodnicí, lékaři, pedagogové a ostatní. Henry Ford též opakoval, že není třeba se nad ničím trápit, všechno vede Bůh.

Když nahlédneme do dějin lidstva, poznáváme, že spánek a noční modlitby sloužily veleknězům staroegyptským zasvěcencům, šamanům a vizionářům všech kultur.

V Bibli se dovídáme, že sny byly považovány za kanál, kterým k nám proudí moudrost vesmíru.
Zde ovšem vzniká jeden vážný filozofický problém: Je nám dovoleno pokoušet se modlitbou vměšovat do záležitosti jiných lidí? Možná ano, ale v takovém případě při modlení za jiného je vhodné vždy dodat ten známý úryvek z Otčenáše: „Nech se všechno stane podle vůle Tvé pane", anebo „ať se stane, jak je to vůbec nejlepší".

Existují konkrétní důkazy, kdy žena velmi toužící po vlastním dítěti nevěřila lékařům, kteří ji tvrdili, že je neplodná. Když ani dlouhá léčba ji nepřinášela žádné výsledky, začala se horlivě modlit a s manželem se domluvili, že si adoptují cizí děťátko. Pak se stal zázrak: Otěhotněla. Nejvíce byli překvapení lékaři. Jeden z nich na to přišel, když ji řekl: „Vy jste si to určitě vymodlila! Zde naše medicína byla bezradná".

Pak porodila hezké a zdravé děvčátko, zatímco doma již měli adoptovaného malého Petříčka, který ale koktal. „Nyní se budu modlit, aby se i Petřík naučil pěkně mluvit". I to jim po nějakém čase vyšlo.

Již v mnohých případech se ukázalo, že celý náš život se může změnit, když se někdo za nás bude vytrvale modlit.

Zpěv sv. Františka z Asisi.

Pochválen buď můj pane, mnou a všemi stvořeními, 
A především panem bratrem Sluncem,
Jenž přináší den a jimž nás osvěcuješ,
Krásný je a září velikou se skvěje, Nejvyšší, a Tvoje světlo vyjadřuje.

Pochválen buď můj Pane, skrze setru lunu, skrze hvězdy.
Na nebi stvořils je jasné, jako drahokamy krásné.

Pochválen buď můj pane, skrze vítr,
Skrze vzduch a mraky, jasno a všecka počasí,
Kterými všem stvořeními žíti dáváš.

Pochválen buď můj pane, skrze sestru vodu,
Která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá.

Pochválen buď můj pane, skrze naši sestru zemi,
Která dává život a jež vládne nade všemi 
A rodí plody, trávu a barevné květy.

Pochválen buď můj pane, skrze ty, kdo z Tvé lásky odpouštějí,
A snášejí nemoci a protivenství…
 

Modlitba Františka z Assisi.

Pane učiň mne nástrojem svého pokoje.
František z AssisiKde je nenávist, ať přináším lásku,
Kde je křivda, ať přináším odpuštění,
Kde je svár, ať přináším jednotu,
Kde je pochybnost, ať přináším víru,
Kde je blud, ať přináším pravdu,
Kde je zoufalství, tam ať přinášim radost,
Kde jsou temnoty, ať přináším světlo.
Pane dej, ať nechci být tolik utěšován, jako spíše utěšovat,
Být chápán, jako spíše chápat,
Být milován, jako spíše milovat.
Neboť tak jest:
Kdo odpouští, tomu bude odpouštěno,
Kdo umírá, ten povstává k životu věčnému. Amen.

Dobré víno dělá dobrou krev
Dobrá krev dělá dobrou náladu
Dobrá nálada přináší dobré myšlenky
Dobré myšlenky jsou předpokladem dobrých činů
A dobré činy dělají člověka člověkem

Každodenní modlitba při probouzení (modlitba ranní).

Vstupují do nového dne ve jménu Boha Otce, který mne stvořil, jeho Syna, který mne vykoupil a Ducha Svatého, který mne posvětil. Ó pane, právě jsem se narodil z lůna spánku. Vstávám vzhůru, ochraňuj mne trojjediný Bože od všech nebezpečenství těla a duše. Zanechávám postel, abych celý dnešní nový den strávil ve službě Tvé a všechno podnikal pouze Tobě milým způsobem. Nebeský Otče, děkují Ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. Vše co je mou povinnosti, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával Tvůj jednorozený Syn. Všude, kam přišel, zanechal po sebe jen dobro.

Při oblékání: Obleč mne Pane do roucha nevinnosti a spravedlnosti a uděl mi milosti, abych již nikdy neupadal do starých hříchů a nepravosti.

Při umývání: Očisti mne pane od všech hříchů a nepravosti mých a stvoř ve mne čisté a nevinné srdce a pomáhej mi, abych již nikdy do starých ani jiných hříchů neupadl.

Každého s kým se setkám, mi Ty posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám a o čem promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus nás všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím více na ně než na sebe.

Prosím Tě, ať se vždy ovládnu a jednám s každým laskavě a srdečně. Též od Ducha Svatého si vyprošují milost, která by mi k tomu všemu pomáhala.

Pane, neprosím o zdraví ani o nemoc, o život ani o smrt. Prosím za to, abys použil mého zdraví i mé nemoci, mého života i mé smrti ke své cti a mé záchraně. Ty jediný víš, co je pro mne dobré. Já nemohu vědět, co je pro mne potřebnější, zdraví či nemoc, bohatství, či chudoba. To přesahuje lidskou schopnost a je skryto v tajemství Tvé prozřetelnosti. Tak celý život vkládám do Tvých rukou, buď vůle Tvá!

Jsem odhodlán konat dnes všechny své úkoly jako oběť Tobě a stále si Tě uchovávat před vnitřním zrakem své mysli. Posvěť a očisti má slova, mé myšlénky i skutky, nechť nikomu nepřivodím bolest a též nechť nikdo nepřivodí bolest mne. Usměrňuj a veď mne po celý tento den. Dávej mi vnuknutí před každou práci a svou pomoci mne u ni provázej, aby všechny naše myšlénky, slova a činy vycházely z Tebe a též směřovaly k Tobě, aby všechno co budu dnešního dne konat, posloužilo pouze k větší ctí a slávě boží. V tom mi Pan Bůh pomáhej. Vše pro Tebe s Tebou a v Tobě. Andělíčku boží, strážce můj, buď vždy ochránce můj

Modlitba každodenní.


 

Svatý FrantišekBůh je záštita má, 
Bůh je záštita má,
Bůh je záštita má,
S ním nemusím se bát:)

Strastí bez konce se zdají,
Nevím co mi zítřek tají,
Mraky cestu zakrývají,
Ale Bůh je spása má. 

Každý den od procitnutí,
k nové honbě štvát mne nutí, 
nikde místa k spočinutí,
jenom v Bohu najdu mír.

Kolem svět se rve a plení, 
lidské vztahy zlato mění,
Bože, dej ať v pokušení
Vím, že Ty se staráš sám. 
 

Vstup do brán spánku (modlitba večerní).

 

Ó Pane, úkoly dnešního dne, které jsem si dnes ráno uložil a kterými jsem Tě já obtěžoval, skončily. Byl jsi to Ty, kdo mne přiměl chodit, mluvit, myslet a jednat. Proto skládám u Tvých nohou všechny své myšlenky, slova a činy. Děkují Ti za všechno, čím jsi mne dnes obdaroval.

Děkují za pokrm a nápoj, kterými jsi mne dnešního dne nasytil, děkují za zdraví a silu těla i duše své, děkuji za všechna vnuknutí a osvícení Tvé, děkuji za ochranu a všechny Tvé milosti, kterých se mi během dnešního dne dostalo. Bože můj, který pozoruješ každou mou činnost, každý můj krok a před kterým nezůstává skrytá žádná myšlénka. Osviť mi můj rozum, abych včas rozpoznal, čeho jsem se dopustil a co dobrého jsem zanedbal. Možná tento dnešní den je posledním dnem mého života, že do rána se probudím již před Tvým soudním tribunálem. Jak obstojím? (Krátké zpytování svědomí). Jakými jsem se dnes zabýval myšlénkami (malomyslnost, beznaděj), slovy (kletby, rouhání, osočování, zlořečení), skutky (línost, netrpělivost, nepřátelství, vzpurnost, nespravedlivost, škodoradost, alkohol, drogy) ?

Bože můj, nyní ve chvíli, kdy se chystám odpočívat, odpusť mi všechny mé poklesky, hříchy a nedokonalostí a zanedbání dobrého, zůstaň s námi, jako náš milý host a bdí nad námi, nade mnou. Smiluj se nade mnou ubohým hříšníkem a až přijde skutečně ta moje poslední noc, dej abych se probudil ve společenství Tvých svatých ve Tvé boží slávě. Andělíčku boží, strážce můj, buď vždy ochránce můj

Dnes praví Kristus:

Člověče! Pamatuj na svůj drahocenný život, ten je Tvůj i Můj! 
Člověče! Připomínám Ti Tvou historickou skutečnost, vyslechni si ji: Již nastalo odpočítávání kroků Tvé pozemské poutí - konečné cesty k novému věku, na jehož prahu Tě čeká můj soud! 
Je pouze na Tebe, abys v jeho průběhu ode mne pak neuslyšel: 
Člověče!…Vracím Tě zpět do staré cesty, do starých řádů, viny a trestu! Pro opravdový nový život v novém věku, který povede láska boží, jsi ještě v duši nedorostl…Jsi nezralý, vlažný a trpký, jak plané jablko, či hořký jako žluč. Posaď se znova do staré školy, dokud své učivo úplně nezvládneš. Do té doby Tvému utrpení konce nebude.
 

Modlitba válečníka.

Jsem, co jsem. Když mám víru ve svou vnitřní krásu, rozvíjím si důvěru. Když jsem něžný, mám silu.

Když jsem zticha, kráčím s bohy. Když jsem v míru, rozumím sobě i světu. Když se ocitnu v konfliktu, odejdu. Když se oddělím, jsem volný. Když mám úctu ke všemu živému, mám úctu k sobě. Když se oddám, vzdávám úctu své odvaze. Na věčnosti mám slitování s každou přirozenosti. Když miluji, nepodmíněně přijímám vývoj ostatních. Ve svobodě je má moc. Když se stanu individualistou, vyjadřují Boží silu v sobě. Když sloužím, dávám z toho, čím jsem se stal. Jsem, co jsem: věčný, nesmrtelný, univerzální a nekonečný Amen. 
 

Za lásku k bližnímu.

Pomoz mi pane, abych byl laskavý a hodný za všech okolnosti, i když zažijí zklamání, když budou ku mne jiní bezohlední, když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mne opustí ti, na kterých jsem nejvíce spoléhal.
Nauč nás pravé velkomyslnosti a nauč nás Tobě sloužit, jak to sám zasluhuješ. Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme rán, ať pracujeme a nehledáme odpočinek, ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu, kromě vědomí, že jsme splnili Tvou boží vůli.
Nauč mne, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také i o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolesti a těžkosti svého srdce. Nauč mne využívat utrpení k vlastnímu sebezdokonalování. Ať nezatrpknu a nestane se ze mne sobec, ať nikoho nepohorším. Doprovázej mne svou milosti, abych vytrval za všech okolnosti v dobrém.


 

Hodnota úsměvu.

 

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho. 
František z Assisiobohacuje toho kdo přijímá, 
aniž by ochuzoval toho kdo dává. 
trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj 
je někdy věčná. 
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel 
a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.
Úsměv přináší štěstí do domu 
a ve starostech je oporou, 
je citlivým znakem přátelství. 
V únavě přináší odpočinek, 
ve znechucení a ve smutku je potěchou 
a pro každou bolest je přirozeným lékem. 
Je dobré, že si ho není možno koupit, 
ani půjčit, ani ukrást, protože má 
hodnotu chvíle kdy se dává.
A kdybys někoho potkal a on neměl 
pro Tebe úsměv i když na něj čekáš,
buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem Ty, 
protože nikdo tak nepotřebuje úsměv, jako ten, 
kdo ho nemá pro ty druhé.

Dnešní den

 

Dnešní den je pozoruhodný den, je Tvůj. 
Ten včerejší se Ti již vyklouzl z ruky 
Ten již nemůže mít jiný obsah,
Než jaký jsi mu dal. 
Zítřek ještě nemáš přislíbený!
Ale dnešní den, ten je jediný,
s kterým si můžeš být jist. 
Můžeš ho naplnit, čím jen chceš. 
Využij toho! Dnes můžeš někomu udělat radost. 
Dnes můžeš někomu pomoct.
Dnes můžeš žít tak, 
že Ti někdo večer poděkuje, 
že jsi, že existuješ, že Tě pocítil. 
Dnešní den je Tvůj význačný den! 
Je Tvůj!

Bioaktivace je jeden ze způsobů, jak očistit pokrmy od karmy.
iokomunikace je schopnost živých organizmu vzájemně komunikovat, přijímat a předávat informace i distančně nad hranice smyslových schopnosti. Jde o interakci mezi člověkem a hmotou. Kvalita přenášených informací odpovídá stupni organizovanosti živé hmoty.

Zpravidla jde o bioaktivaci, tj. schopnost živého organizmu vyvolat ve vnějším prostředí energetické změny. Ty se projevují strukturální proměnou soustav a systémů, ale může docházet i ke vzniku úplně nových soustav. Tyto změny můžou byt v některých případech smyslově vnímatelné a někdy i objektivně měřitelné. Vznikají interakcí mezi člověkem a hmotou, buď živou, anebo neživou, ale někdy i mezi člověkem a prostředím. Takovou informací lze překlenout vzdálenost nejen několik metrů, ale i tisíce kilometrů.

Nejčastěji lidé hodnotí pokrmy podle jejich kalorické hodnoty, obsahu bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů, stopových prvků minerálů a jiných biologických živin, zkoumají se hodnoty různých diet, ale vždy jde pouze o materielní obsah pokrmů. Nové objevy současné vědy odhalily i další skutečnosti. Pokrmy a nápoje jsou dalšími nositeli informaci, které byly do nich vědomě či nevědomě vloženy. Je známo, že byla objevená „paměť vody“. Aktivovaná voda dokonce pozitivně stimuluje i klíčivost rostlin. Z každodenní praxe víme, že jinak chutná domácí pokrm připravený s láskou a jinak jen pouze s profesionální rutinou. Jen nejlepší šéfkuchaři dokáží jídlo upravit tak, aby chutnalo jako od maminky nebo babičky. Tajemství mimořádné chuti pokrmů ale nespočívá pouze v dokonalé a perfektní receptuře.

Při přípravě jídel totiž spontánně vkládáme do výchozích surovin a tekutin při jejich zpracování energo-informační programy. Poznáme-li mechanizmus tohoto procesu, můžeme vkládat tyto informace – programy zdraví, programy lepšího osvojení a zpracování potravy našim organizmem vědomě, a tak výrazně ovlivníme celou kvalitu nápojů a pokrmů. Každý pokrm a nápoj má svou energo-informační hodnotu.

Tyto skutečnosti a jevy je možno ověřit jednoduchými testy, které vypovídají o biologických procesech a stavu našeho organizmu před a po požití pokrmu. Všechny bio-funkce se stabilizují a upravují. Dá se to dokázat fyzikálními a bio-chemickými rozbory, vyšetřením EKG, EEG, pulsu, krevního tlaku apod.

Využití této psycho-energetické metody při úpravě potravin je jedna z cest k zlepšení zdravotního stavu lidské společnosti. Existuje hodně způsobu programování pokrmů a nápojů před přípravou ve chvíli, kdy již hotové jídlo se objeví před námi na stole. Např.:
Vyžádání souhlasu Stvořitele. Formulujeme pak: Tento pokrm dá nám všem, kteří ho budeme konzumovat silu, zdraví, radost, lásku, otevře a pro-stimuluje všechny čakry, zejména čakru srdeční. Můj organizmus z tohoto pokrmu přijme všechny potřebné látky, správně je zpracuje a odpad lehce vyvede ven. Všechny moje orgány a systémy přijmou tento pokrm a budou pracovat lépe, lehce a harmonicky.

Pomocí mantry K..che a energie z čakry manipury přeneseme pracovní rukou k pokrmu náš program. Můžeme použit gest krouživých pohybu (mantra ch) anebo gesto kříže, požehnání. „požehnej Pane nás i tento pokrm, Tvůj dar, který ze Tvé boží milosti a laskavosti právě konzumovat budeme“.

Kuchař si může v myšlénkách představit stůl, na který je jídlo podáváno, může snímat frekvencí jídel v té chvíli na stole. V myšlénkách si může zformovat informaci „pokrm je chutný a prospěšný pro organizmus, organizmus ho dobře a rád přijme...“ 
Nakonec tento program lze odeslat nejkratší cestou k pokrmu a provede-li se to s láskou, tato informace se bude realizovat nezávisle na vaši vzdálenosti od stolu. Takže tento program lze odvysílat i na dálku. 

Člověk a zažívací trakt – trávení.

Člověk je v nejužším smyslu zažívací trubice, která je zároveň nejkritičtějším systémem našeho těla. Zažívací trakt obsahuje dutinu ústní, jazyk, slinné žlázy, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník a řitní otvor. Hlavním smyslem zmíněné soustavy je trávení, tj. vstřebávání potravy a tekutin, zničení škodlivých bakterii, vytváření střevních vitaminů a vylučování odpadních látek. 
Tyto orgány jsou nejvíce poznamenány životním stylem a celým jeho režimem, špatnými návyky, dietami a léky, převážně antibiotiky, které užíváme. 
Nemoci, související s tímto systémem zahrnují alergie, maloabsorpční syndromy, záněty tlustého střeva, zácpu, průjem, pálení žáhy, plynatost, koliky, divertikly, „Leaky gut syndrom“, český zvýšení propustnosti střevní stěny a mnohé další. Pokud bychom zkoumali tyto nemoci, zjistíme, že mnohé se nedají léčit klasickou medicínou. Při některých chorobách (zácpě, průjmu) konzumujeme velké množství léku, což v konečném důsledku celému tomuto traktu nejen neprospívá, ale někdy může i vážně poškodit celý náš organizmus.
 

První imunitní obrana.

S trávicí soustavou je to jako s motorem auta. Musíme ho stále zásobovat vhodným množstvím paliva. Uznávání odborníci tvrdí, že trávicí soustava každého z nás má již genetický určenou dobu pro zpracování potravy. V této souvislosti si musíme uvědomit, jak obrovský je tento náš zažívací trakt vytížen. Jestliže jíme pouze 3 krát denně po dobu 80ti let, tak musí táto naše soustava zpracovat mnoho přes 80.000 jídel za celý svůj život.

Tak nyní pozor: Pokusy na myších a králících dokázaly, že ty zvířátka, které byly krmeny méně, žily daleko déle než ty, které se dostaly potravy hodně, kolik kdy chtěly. Z toho lze usuzovat, že i člověk, jako lidská bytost bude jíst méně a zřídkavějí, může žít déle, protože jeho trávící soustava není přetěžována.

O naši trávící soustavě si myslíme, že má jen funkcí rozkládat potravu na základní částice. Zapomínáme ale, že množství výživy, které vstřebáváme do těla nesouvisí jen s tím, jaké jídlo jíme, ale také, jakým způsobem jídlo trávíme. Proces trávení začíná již v dutině ústní, kde enzymy rozkládají uhlovodany (sacharidy). V žaludku je pepsin a chlor k rozkladu bílkovin na menší jednotky. Kyselé prostředí žaludku je nezbytné pro zničení nebezpečných bakterii, které přijímáme s jídlem. Lidé s nedostatkem kyseliny solné v žaludku nemohou dobře strávit bílkoviny a jsou náchylnější k bakteriálním infekcím. Tak naše trávící soustava se tímto způsobem stává první imunitní obranou těla. To znamená, že pokud řádně nepracuje, často onemocníme aniž bychom si včas uvědomili, že tyto problémy souvisí s naši trávící soustavou.

Také stres často ovlivňuje žaludeční šťávy a trávení. Rozhodující je cesta potravin trávící soustavou. Lidé, kteří mají rychlý pohyb živin trávícím traktem, často nemohou vstřebat dostatek vitaminu a minerálů do krve, takže potřebují jíst čačtěji. Proč trpíme zácpou? Existují 3 hlavní důvody. Nepijeme dostatek tekutin, nemáme dostatek vláknin v jídle a necvičíme. Další faktory, které to mohou ovlivňovat je nevyvážené množství mikroflóry, nedostatečný krevní oběh a špatně fungující nervová soustava.

Prostředí mikroflóry uvnitř střev je prostor, jenž je velmi zevrubně probádán. Tak ve střevech existují stovky typů bakterii. Některé jsou zdraví prospěšné, jiné škodlivé.

Jsi to, co jíš a trávíš.

Nekontrolovatelné množství antibiotik ničí zdravé prostředí mikroflóry ve střevech. Kromě vytváří velké množství onemocnění, které klasická medicína nedokáže a neumí vyléčit. Bakterie se stávají stále odolnějšími proti antibiotikům, které užíváme. Následně zjišťujeme, že mnoho z těchto léků již není účinných. Ale antibiotika, která porušují naši trávící soustavu, vyrábějí se stále ve větší míře. Potřebujeme změnit myšlení. Namísto snahy o ničení virů a bakterii potřebujeme posílit imunitní systém, aby naše tělo mohlo přirozeně bojovat proti vzniku nemoci. Když není přítomná zdravá střevní mikroflóra, nezdravé bakterie mohou vytvořit škody ve střevních stěnách a toxiny se mohou snadno dostat do krve a produkovat volné radikály. Pak máme stále více problémů se záněty kloubů, štítnou žlázou, astmaty, alergiemi a migrény.

Pokud trávení nefunguje, celé tělo je ohroženo. Nemůže-li vstřebávat vitaminy minerály, bílkoviny, tuky a sacharidy do krve, nemůžeme očekávat, že vyléčíme jakoukoli nemoc v těle.

Tyto problémy a poruchy trávící soustavy je možno rozeznat na pohledu do oči, na první zónu kolem oční panenky. Ty nejvnitrnější kruhy panenky jsou žaludek tenké a tlusté střevo. Ony signalizují nedostatek i kyseliny solné v žaludku, divertikly ve střevech, přemnožení škodlivých bakterii ve střevě, nedostatečné vstřebávání živin a oslabení střevních stěn. Často slyšíme „jsi to, co jíš“ protože právě z toho všeho čerpá naše celé tělo informace. Ale rozhodující v tom, co pohlcuješ, je právě především to, v jakém stavu máš svůj trávící systém.

E-mail  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

—————

Zpět