O OBŘADu POTNÍ CHÝŠE

17.10.2012 22:27

 

 O OBŘADu  POTNÍ CHÝŠE

Zdroj : praminky.cz/kalendar/68/39-Obrad-potni-chyse-27-rijna/

 Obřad potní chýše je propojen se ŽIVLY. Kameny (ZEMĚ) jsou vloženy do OHNĚ.  Rozžhavené kameny pak přeneseny do chýše. Chýše (lodž) představuje dělohu pramatky Země. Naším záměrem v chýši je očištění a inspirace. Oheň očišťuje, dává vizi, oheň představuje Ducha. V děloze Matky Země se uvolňuje energie z kamenů. Používáme VODU. Voda dává. Voda uvolní energii Ohně z kamenů. Kameny vydají oheň přes vodu. Tu energii přijmeme vdechováním. Vdechujeme páru-vodu se vzduchem. VZDUCH umožňuje přijímání.

Do potní chýše vstupujeme malým otvorem po kolenou a postupujeme po směru hodinových ručiček- lezeme podél levé stěny. Symbolicky skloněni až k zemi a nazí - narodili jsme se nazí. Je to symbol odevzdání všeho majetku. Pustit vše do Země – Země hromadí a transformuje. V potní chýši s ostatními nemluvíme (koncentrace na Sebe), znít slovy budou jen MODLITBY NAŠICH SRDCÍ. Když přichází do chýše další člověk, pozdravíme ho, když přichází žhavý kámen, pozdravíme ho také („Vítej, bratře, vítej sestro“ – v indiánské tradici MITAKUYA OYASIN – „zdravím vás s láskou, všichni moji blízcí“). V potní chýši máme příležitost spřátelit se s tmou. Otevřít se tomu, co přichází. Pocítit strachy, které vytváří naše mysl. Příležitost projít horkem, nedostatkem a uvědoměním si hodnoty. Chýše utváří PROSTOR PRO VDĚČNOST.

Rituál potní chýše proběhne ve čtyřech kolech – zasvěcen čtyřem živlům. Bude věnován léčení. V prvním kole věnujeme modlitby pro přátele, rodinu, ostatní, v druhém kole pro naše fyzické tělo, ve třetím pro naše emoce. Poslední kolo bude věnované naší vizi, inspiraci do budoucna, podpoření energie do nových začátků. Modlitby ostatních lidí podporujeme souhlasem a podporou: HAWGH („Ámen“).  Pro proudění energie budeme ve všech kolech zpívat. Oproti „indiánské tradici“ budeme zpívat písně v českém jazyce. Pít budeme jen jednou – v kole zasvěcenému vodě, a to z mísy putující po kruhu.

Součástí potní chýše není skočit do vody (to už je skandinávská sauna). Obřad potní chýše je o kontaktu se Zemí – spočinutí v jejím náručí. Po skončení obřadu svěříme naše nahá těla Zemi - meditaci pod hvězdnou oblohou.

Do této potní chýše SMÍ i menstruující ženy. 

.

 

—————

Zpět