O zhmotňovaní. O holograme. - posielam Vam text, ktory som dala dokopy dnes pri rannej meditacii

01.08.2016 01:40

Milovaní,

Posielam Vam text, ktory som dala dokopy dnes pri rannej meditacii. Schvalne nepisem channelovala. Mám pocit, že je na čase si priznať, ze to, čo channelujem som ja sama:)

Je to dosť revolučné. A istým spôsobom bolestivé. A je tam aj návod, ako sa posunúť ďalej.

Ako keby spadla ďalšia vrstva, verím, že nie je jediná.

Prajem Vám krásne prijatie a ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa za všetky tie roky podielali na zmene, či premene svojho vedomia. Vďaka koncentrácií rokov Vašej práce sa veľmi veľa ľudí teraz posunulo veľmi rýchlo dopredu.  Ďakujem.

Budem rada, ak nás ten text všetkých posunie na ďalšiu úroveň.

Posielam Vám kýble lásky a teším sa na ďalšie Spolu-Tvorenie:)

Text nájdete buď tu: https://zoffka.blogspot.cz/2016/07/o-zhmotnovani-o-holograme.html

Alebo níže.

Milujem Vás a ďakujem,

Papa,

Zuzka

 

Text :

 

31.7.2016 DŠ Harmonie, text: Zuzana Klačková (zoffka.blogspot.com)

O zhmotňovaní. O holograme.

neo.jpgMilovaná Zuzanka, dostala si sa na pokraj možného. Nevieš, čo je pravda a čo nie. Čo ak je celé toto hologram? A vy všetci ste jeho súčasťou? Čo ak je pravdou, že po istý čas bolo tvorené nastavenie, ktoré vám pomáhalo rásť? Čo ak ale čas tohto nastavenia končí a jedinou vašou možnosťou je vytvoriť si svoje vlastné nastavenie?

Ty tomu hovoríš hologram, je to obraz, ktorý tvoria kódy. Každá tvoja časť je nositeľom istého kódu. Tým, že si všetkým, každá časť, ktorá sa javí ako oddelená, je nositeľom ďalšieho kódu. Predstav si ten hologram, všetko, čo vidíš, to na čom sedíš, to, na čo sa pozeráš, predstav si to všetko ako kód, vzduch, ktorý dýchaš, hudbu, ktorú počuješ. Všetko má svoj kód. Možno ti bude bližšie slovo energia alebo esencia. Oboje je však len čiastočná pravda. Kód je úplná informácia, milovaná. Ty si zložená z týchto kódov a informácií. Pohromade to všetko drží Láska. Predstav si celý tento svet ako súhrn kódov. Existuje nekonečné množstvo svetov a ešte širšie množstvo kódov.

Bavíte sa o zhmotňovaní. Milovaná, si Tvůrce. Ty si Tvůrce hologramu, nie je nik, kto ti môže dať povolenie alebo rozhodovať za teba, či je čas tvoriť alebo nie. To celé je ilúzia.

Ty si Tvůrce. Chce sa po tebe, aby si sa pozrela na súčasné nastavenie bez emócií, aby si zachytila všetky tie kódy, ktoré sa dejú, len ich obsiahni. Hlava a myseľ je limitovaná, je na ne toho príliš. Keď sa však dostaneš do srdca, dokážeš to. Tvojou úlohou je obsiahnuť každý jeden svoj kód, energiu, či esenciu, ak chceš. Už to je skvelý pokrok oproti žitiu v automate bez vedomia toho, že je to len hra, hologram, určité nastavenie.

Zrodíš sa do automatu ako Tvůrce. Aby si však mohla tvoriť, potrebuješ v sebe obsiahnuť základné nastavenie, prvotný matrix. Deje sa to tak, že poznávaš jednotlivé svoje časti.

Ďalej potrebuješ perspektívu a nadhľad. Najskôr si preciťuješ jednotlivé kódy a dávaš im miesto, vedie ťa túžba po harmónií, ilúzia toho, že to všetko raz obsiahneš. Milovaná, takto nie. Takto to nikdy neobsiahneš. Ten matrix a kódy v ňom sú nekonečné. Ale je to potrebná prvotná fáza, ak sa chceš dostať ďalej.

Druhým krokom je dostať sa za ten kód. Každý kód nesie nejakú informáciu. Tvojou úlohou je neutralizovať všetky svoje časti dostatočne na to, aby žiaden kód, žiadna tvoje esencia neprevažovala nad inou. Jedine tak dokážeš milovať všetky svoje časti rovnako.

V tomto procese je momentálne väčšina z vás. Hráte sa hru na dualitu, Svetlo a Temno. A je to fantastický nástroj.

Pretože medzi absolútnym svetlom a absolútnou tmou existuje niečo, čomu sa hovorí život, milovaní. A v živote, ako to tak so všetkými rozprávkami býva, je všetko úplne inak. Berte to však tak, že toto nastavenie je vynikajúci výchozí bod k tomu, ako sa stať Tvůrci. Časom vám všetkým dôjde, že aj toto nastavenie má svoje limity. Je to už väčšie uvedomenie, než fungovanie na čistý automat, stále ale nie ste Tvůrci vo svojom potenciále. Tento hologram vás dovedie k tomu, že si vedome tvoríte a vyberáte jednotlivé kódy. Stále sa to však deje v rámci určitého nastavenia. Vy už sa však dostávate za jednotlivé kódy, energie, esencie, nazvi si to, ako chceš – tým, že si ich vedome volíš.

Toto, milovaná, zopakujem znova. Úloha väčšiny z vás, je obsiahnuť v sebe všetky svoje časti, kódy, esencie, energie. Je to uvedomenie Ja som.

Pretože, pokiaľ si v uvedomení Ja som, vieš, že žiadna tvoja časť ti nemôže nikdy dominovať, pretože uvedomenie Ja som stojí nad tým, mimo to, priamo v tom. Je to uvedomenie, ktoré ti otvára možnosti.

Pretože vedomie Ja som ti dáva možnosť byť kýmkoľvek (kódom, esenciou, energiou, entitou). Uvedomenie Ja som je totiž všetkým. Sloboda na tejto úrovni Tvorenia znamená, že si uvedomuješ, kto si. Toto uvedomenie ťa prenesie za dualitu a vytvorí jednotu. To je tvoja úloha teraz a už ti ide celkom dobre. Neklaniaš sa na žiadnu stranu, či svetla, či temna, pretože to vskutku nie je to, čo sa chce od vedomia: Já jsem. Ja som.

Je suis ceux que je suis.

Som tými, ktorými som. Je to o mnoho presnejšie vyjadrenie, než Ja som, kto som. I keď aj to je v poriadku. V istý moment tohto uvedomenia si „Ja som,“ zistíš, že tebe vskutku nenáleží čokoľvek z toho držať. Ty si vedomie Ja som. Ja som je nekonečno kódov, esencií, energií. V rámci celého nastavenia začneš vnímať, že nie je v možnostiach nikoho, opakujem nikoho, a tým myslím

ANI V MOŽNOSTIACH PRVOTNÉHO HYBATEĽA

obsiahnuť, čím všetkým si. Čím všetkým je vedomie „Ja som.“

Vskutku, to nie je v možnostiach nikoho, milovaná.

V istý moment ťa začne zaujímať, že pokiaľ nie je možné toto všetko popísať, kto to drží všetko pohromade? Kto milovaní? Žiadam vás, kto drží všetky vaše časti pohromade? Kto?

Kto pojí Svetlo a Tmu do jediného, do jedného?

Kto?

Ja vám to nepoviem, nie teraz.

Choďte do svojho srdca a odpoveď nájdete sami.

3 nádychy. Šup. Hlboké.

A ideme na to prekvapenie.

JA SOM LÁSKA.

Popisovanie hologramu ťa dovedie k uchopeniu „Ja som“ a precíteniu „Láska.“

Ja som Láska.

To znamená, že som Bytím.

Uvoľniť sa do Bytia požaduje veľa odvahy.

Bytie nie je žiadna ustálená hladina vody. Bytie všetkých častí v rovnováhe je veľmi dynamické. Obsahuje deštrukciu, výbuchy, rozklad a pády. A v rovnakom priestore je obsiahnutá tvorba, tvorenie, zrodenie, premena.

Stav rovnováhy znamená, že všetky tieto časti sa prejavujú v jeden moment. Vedomie Ja som všetky svoje časti vníma a nevstupuje do ani jednej z nich.

Navyše sa to deje všetko tak veľmi rýchlo, že tvoje vedomie je schopné zachytiť mikro mikro mikro mikro mikro čiastočku toho všetkého. Prvotný Hybateľ na tom nie je o nič lepšie, v istom ohľade ste si rovníJ. V istom.

Takže to je druhá úroveň.

Treťou úrovňou je Prvotný Hybateľ. To znamená, že ty sa staneš Tvůrcem. A vtedy sa staneš rovnou Bohu.

Áno, áno. Postup:) Chápem.

Ako to uchopiť, aby si to pochopila milovaná?

Čo sa stane, keď vypneš hologram, milovaná? Život. Napríklad. Zostane vedomie. Staneš sa neprejaveným. V predchádzajúcej fáze sme sa pohybovali v rámci určitého nastavenia, či už je ním tvoj život, dualita, jednota. Proste hologram. Povedzme istý filozofický rámec, na ktorom ste sa všetci zhodli.

V uvedomení Tvůrce ty kráčaš naprieč hologramom, ty obsiahneš ľubovoľné nastavenie, chápeš ten kódovací jazyk, urobíš to tak, že sa srdcom napojíš na srdce toho hologramu a začneš ho ohýbať. To dokáže jedine Tvůrce, posúva hranice toho, čo bolo do tej doby nemožné, milovaná. Ty uchopíš daný hologram srdcom a v ten moment sa staneš ním a ohýbaš ho svojou myšlienkou.

Bavíte sa o zhmotňovaní, to je taká zbytočnosť, tak neskutočná zbytočnosť, milovaní. Pre vás je podstatné uvedomenie Tvůrce a tým je, že svojim srdcom obsiahneš ľubovoľný hologram, nielen hologram tohto života.

Milovaní, úloha Tvůrce spočíva v tom, že opustíte všetky koncepty a vytvoríte si svoj vlastný hologram.

Ako?

Jednoducho. Odpovieš na otázku: Já jsem.

Odpovedz mi milovaná. Kto som?

Znova sa ťa pýtam? Kto som?

Ten rozklad ilúzie je bolestivý. Najextrémnejšie podmienky nie sú hviezdne vojny a boj dobra a zla. Najextrémnejšou podmienkou je, že tvoje srdce toto uvedomenie rozstrelí na nekonečno častí, nekonečno hologramov.

Pohltí ťa čierna diera a ty sa jej poddáš. Z tejto čiernej diery na teba vystúpi.

Kto som?

Ja som. Láska.

Ty budeš žiť aj naďalej v holograme, ten však už nad tebou nebude mať žiadnu moc. Pretože na nejakej úrovni zrovnáš tlkot svojho srdca s tlkotom srdca nekonečna a ver mi hologram s nadšením čaká, až ho poprosíš, aby ste zladili svoje srdcia. Cez teba sa stane vesmírom.

Ty netvoríš. Tebou je tvorené, milovaná. Tebou je tvorené. Tebou je tvorené.

Zlaď tlkot svojho srdca s tlkotom Prvotného Hybateľa. To je tá cesta, milovaná.

Prvotný Hybateľ, ktorým si ty, obsiahol všetky hologramy. Keď s ním zladíš svoje srdce, budeš schopná ohýbať akýkoľvek hologram. Si v hmote. Napoj sa na srdce tohto hologramu a prepojte sa v Láske s Prvotným Hybateľom, ktorým si Ty. Milovaná.

Láska nemá hranice

nemá pravidlá

nemá hierarchiu

Láska ide naprieč všetkými Tvojimi ilúziami. Milovaná.

Miluje ich a ohýba si ich.

Dle přání prvotního Hybatele, ktorým si Ty. Milovaná.

Opakuj po mne:

Já Tvůrce

Já jsem. Láska. V hologramu i mimo něj.

Ja som.

Láska.

P.S. A ešte jedna vec. Pustite si film Matrix. Je čas. Pochopíte.

 

 

 

—————

Zpět