Orgonitový zapper léčí

02.07.2012 19:39

 

Orgonitový zapper léčí

14. února 2010 v 1:16 | Orgonet |  Orgonity a GIFTING

K přeložení tohoto textu mě vedly vlastní vynikající zkušenosti s léčivými účinky nedávno zakoupeného zapperu. Text je převzat z webu orgoniseafrica.com , kde si můžete zapper (i jiné pomůcky s orgonitem) objednat. Vřele doporučuji, společnost sídlící v Jižní Africe je spolehlivá, dodání rychlé, ceny oproti americkým výrobcům nižší.
 
Co je zapper?
 
 
Orgonzapper
 
Zapper je jednoduchý, avšak velmi účinný elektromedicinální přístoj. Je založen zejména na celoživotním výzkum doktorky Huldy Clarkové, která publikovala svá zjištění v knize "Léčení všech nemocí" a dalších knihách. Dr. Clarková, jakož i mnozí další badatelé, zjistila, že slabý pulsovaný stejnosměrný proud zabíjí parazity v těle.
To zahrnuje všechny typy červů, bakterii, virů a hub, jakožto i rakovinové buňky a další patogenické tkáně. Je zde zajímavá spojitost s výzkumem dr. Reicha, který ho přivedl k poznání, že rakovinné buňky jako nové parazitické organismy se tvoří z rozkládající se biomasy a tkání zbavených energie.
Dr. Clarková, molekulární bioložka a lékařka praktikující přírodní léčbu, studovala parazity celý život a zapper je pouze posledním krokem v její vyvíjející se filosofii léčby. Dospěla k závěru, že prakticky všechny nemoci jsou zapříčiněny buď parazity nebo toxiny.
Americké centrum pro kontrolu nemocí (CDC) zjistilo, že průměrný Američan nosí v sobě 500 g žijících parazitů. Toxiny v naší stravě, a chemikálie užívané doma i venku oslabují bariéru tlustého střeva proti pronikání střevních červů a dalších parazitů.
 
Fotografie červů zabitých v prvních několika minutách užíváni zapperu během ošetřování tlustého střeva irigací.

Velkým zdrojem toxicity jsou zubní amalgámy, které by měly být neprodleně odstraněny a nahrazeny buď zlatými výplněmi nebo moderními "bílými" kompozity.

Historie bioelektrické léčby

Vedle Huldy Clarkové došli k podobným závěrům i další vědci.

Na podzim 1990 učinili Dr. William Lyman a Dr. Steven Kaali z Albert Einstein College of Medecine v New Yorku důležitý objev. Zjistili, že je možno inaktivovat virus HIV působením nízkonapěťovéhé stejnosměrného potenciálu s velmi slabým proudem na krev infikovanou AIDS ve zkumavce. Nejprve toto zjistili v laboratoři tím, že zavedli dvě platinové elektrody do skleněné zkumavky naplněné krví infikované HIV-1 (typ 1). Do elektrod aplikovali stejnosměrný proud a zjistili, že nejlepší výsledky poskytuje proud v rozpětí 50 - 100 mikroampéru. Prakticky veškeré virální částečky HIV byly nepříznivě ovlivněny, kdežto normální krevní buňky zůstaly nepoškozeny. Virální částice nebyly přímo zničeny elektrickým proudem, ale spíše došlo k poškození proteinového obalu viru takovým způsobem, že zabránily virům produkovat reverzní transcriptázu, enzym nezbytný pro pronikání viru do lidských buně. Reverzní transkriptáza umožňuje viru vstoupit do lidské linie T buněk (zvané CEM-SS) a ovládnout mechanismus reprodukce DNA. Jakmile virus využije hostitelskou buňku k vlastní reprodukci na tisíce nových virů, zduřelá hostitelská buňka (nyní zvana syncytia či obří buňka) exploduje a vychrlí svůj obsah do krevního řečiště a lymfatického systému. Takto se virus šíří, ale pokud postrádá reverzní transkriptázu, nemůže napadnout hostitelskou buňku a stává se zranitelným tělesným imunitním systémem.

Podobné účinky byly zjištěny dr. Robertem Beckem, jehož mírně odlišné zappery se též těší široké oblibě.

Jak to funguje?

Následující text je z pojednání Dona Crofta o jeho zapperu zvaném Terminátor, které naleznete na stráncehttps://www.worldwithoutparasites.com/.

Všichni parazité a nemocné tkáně jsou pozitivně nabité. Zapper přivádí záporné ionty skrze kůži do živých tkání lidského těla, zabíjí parazity tím, že obrátí jejich polaritu, a pomáhá také léčit napadenou tkáň. Zdravá tkáň je nabita negativně. V elektrickém obvodu zapperu je integrovaný obvod 555, který vydává příjemné, pozitivní, vyvážené kvadratické vlnění ze stejnosměrného proudu devítivoltové baterie, (snížené na 4,5V a 3,5mA) o frekvenci 20 000 Hz za sekundu. "Pozitivní vyrovnání" je vlnová forma, která má charakteristiky střídavého proudu. To může být důležité v dlouhodobém měřítku, protože nezmění přirozenou elektromagnetickou polaritu těla.

Mnozí vědci objevili různými cestami, že slabý elektrický proud eliminuje parazity. Obvod dr. Clakové, který používám ve svém zapperu, je, jak jsem přesvědčen, nejlepším možným designem. Ona a Geoff Clark, její syn, který je inženýrem elektroniky, měli výhodu možnosti výzkumu na vlastní klinice. Vážím si rovněž pragmatického přístupu dr. Clarkové a její odvahy prezentovat tyto informace.

Jsem přesvědčen, že parazité si užívají a dobře se jim daří při užívání všech vitamínů, bylin a minerálů, které berete na odstranění svých problémů způsobených právě těmi parazity. Vy dostanete jenom zbytky.

Když začnete užívat zapper, a přitom jíte ty své drahé byliny, vitamíny a minerály, myslím, že se dočkáte prospěchu namísto vašich neplatících pasažérů.

Nejsou schopni udržet si svou pozitivní polaritu (nedostatek elektronů) při zavedení prostého stejnosměrného proudu a v jeho přítomnosti rychle umírají (červi na obrázku výše byli zabiti v tlustém střevě po pár minutách zappování během klystýru střeva). Negativní ionty zabíjejí parazity, ať pocházejí z elektrického proudu, ozonu či magnetů. Nejúčinnější metodou, jak se jich zbavit, je pro mne v současné době zapper.

Parazité vystavení elektrickému proudu nejen zemřou, ale rozloží se a jsou snadno vyloučení nebo asimilováni jako neškodné živné látky. Ve skutečnosti, protože oni získali největší prospěch z drahých potravních doplňků, které jíte po celá léta, mohla by to být vaše velká nutriční odměna.

Viry a houby uvnitř buněk, parazité v cystách, parazité s vnější kostrou (jako měchovci v periferálních tkáních), atd., se zabíjejí pomaleji, ale pročištění krve a lymfy, hlavních orgánových kanálů, střevní a žaludeční výstelky, mozku a centrální nervové soustavy od parazitů dá brzy vašemu imunitnímu systému okamžité obrovské povzbuzení, a až skrytí parazité vyjdou z cyst a chráněných oblastí, najdou tam nepříjemné překvapení.

K tomu dojde pouze tím, že slabý elektrický proud účinně prochází kůží, která je tělesným kondenzátorem a chrání nás zevnitře proti náhodnému elektrickému výboji, jako statická elektřina, která by nás jinak mohla poškodit. Dr. Clarková tvrdí, že můžete dosáhnout adekvátních výsledků pouhým jedné držením elektrody na baterii a ťukáním na elektrodu jiné baterie po dobu 10 minut, ale frekvence zapperu je účinnějším způsobem, jak dostat proud do těla.

Pokud chcete vědět více o frekvencích, přečtěte si knihu Léčení nemocí od dr. Clarkové (dostupná v češtině).

Je třeba poznamenat, že ani Don ani my (Georg Reitschl) neužíváme frekvence celé řady až do 20 000 Hz. Naše zappery oscilují kolem 15 Hz, shledáváme totiž, že nižší frekvence jsou účinnější v tom, že pronikají hlouběji do těla.

Zappery nezabíjejí parazity kvůli určitým frekvencím. To se často plete, když vidíte ostatní výrobce zapperů, jak dělají reklamu variabilitě jejich frekvencí. Zapper zabíjí parazity a rozkládá patogenní tkáně proto, že vytváří elektrické napětí, nikoliv, kvůli frekvenční rezonanci. Toto říká i Hulda Clarková, když hovoří o ťukáni prstem na druhý pól baterie.

Které nemoci umí zapper vyléčit?

Slovo vyléčit je třeba užívat opatrně, ne proto, že bychom o tom nebyli přesvědčení, ale spíše kvůli známým snahám lékařských ústavů diskreditovat každý vynález či uzdravující metodu, která vytváří skutečnou hrozbu jejich lékařským postupům (a licenci na tisk peněz). Odkazuji vás v tomto na naše všeobecné dementi.

Pozitivní a často dramatické výsledky jsou známy pro následující nemoci:

Rakovina
HIV/AIDS
Herpes
Odmítání transplantovaných orgánů
Virová hepatitida
Zánět dutin
Bradavice
Psoriáza
Pravá chřipka
Celková slabost imunitního systému
Premenstruační syndrom

a mnoho dalších stavů zapříčiněných parazity, bakteriemi a viry.


Všechny zappery, které prodáváme, jsou založeny na původním schématu Huldy Clarkové s modifikacemi, které empiricky provedl Don Croft, zejména snížení frekvence na 15 Hz.

Prodáváme dva typy orgonových zapperů (s měděnými, stříbrnými a zlatými elektrodami), založené na Terminátoru Dona Crofta s doplňky, které činí nošení příjemnějším a zvyšují jemný energetický aspekt orgonové energie. Blok orgonitu je vybuzen elektromagnetickou vibrací a vysílá ochranné a léčivé pole orgonu. Toto je podpořena dvěma krystaly drahokamů, které jsou obtočeny mědí vedenou k elektrodám, ametyst a garnet. Oba tyto kameny mají známe vibrační léčivé vlastnosti a jsou navíc vybuzeny proudem v závitech kolem nich. Dosti silný zemský magnet pomáhá energetickému poli proniknout hlouběji.Zappery mají elastický proužek, který usnadňuje nošení.

Zapper by měl mít doma každý jako první linii obrany proti jakékoli blížíci se nemoci.


Poznámky k použití zapperu (Orgonet):
 
  1. Pro první použiti doporučuji postup dle Huldy Clarkové: 7 minut zapping, 20 minut odpočinek, zopakovat 3x. Poté odpočívat. Tím se tělu usnadní vyloučení zahubených bakterí, virů a parazitů - nedojde k zahlcení vylučovacího systému. (Pokud ho zahltíte, můžete mít pocity jako při chřipce.) Další užití pak již dle pocitů a potřeby.
  2. Někdo může mít při prvním použití za pár minut nepříjemné pocity (je to náhlý přísun energie, který může být zpočátku pro tělo příliš silný). V tom případě zappování přerušit a postupně na ně tělo zvykat.
  3. Mnohým je použití zapperu tak příjemné a tak je energizuje, že si ho připevňují na celou noc (zlepšuje spánek!) nebo ho nosí i nepřetržitě.
  4. Pokud jde o střevní flóru: někteří citlivější lidé mohou mít na začátku problémy (mírný průjem nebo mírná zácpa), ale pokud vím, vše se záhy upraví a vylučování funguje líp než předtím. Jakoby se odstraní "špatné" bakterie, a tím pádem ty "dobré" mohou lépe pracovat. (Kdyby něco, jezte živý jogurt na doplnění flóry, nebo dostatek vlákniny na zlepšení peristaltiky, ale určitě se to spraví.)
  5. Je dobré doprovodit užívání zapperu nějakou bylinnou pročišťovací kúrou, např. kúrou z pupenů od firmy Naděje.
Více také o českém přístroji Ravo zapper na www.zapper.cz

 

—————

Zpět