Otázky a odpovědi k problematice elektrosmogu - Ing. Jaroslav Novák

08.01.2013 22:47

 

Úvod

Zdroj : elektromagnetickepole.cz/

Zabývám se od roku 2000 elektromagnetickým polem a zdravotními riziky z hlediska technického, zdravotního a i legislativního. Chtěl jsem tuto činnost (s ohledem na věk) ukončit , napsáním posledního článku „Elektromagnetické pole a zdravotní rizika, páté pokračování. Stále se na mě obracejí známí, ale i řada občanů, kteří mají zdravotní problémy (ať subjektivní, či objektivní) v příčinné souvislosti s neionizujícím zářením (celosvětově se vžil název elektrosmog) a hledají východiska jak se jich zbavit. Abych nemusel odpovídat na četné dotazy, vytváříme postupně webové stránky www.elektromagnetickpole.cz, kde budou uvedeny všechny články, včetně mého archivu, korespondence s úřady, interpelace, přednášky (prezentace), diskuze, kalkulátor výpočtu EMP, protokoly o měření neionizujícího záření a různé poznámky.

Smyslem webových stránek je usnadnit orientaci každému, kdo se bude zajímat o elektrosmog, aby nemusel studovat rozporuplné, často protichůdné, informace na internetu ( odhaduje se, že existuje asi deset tisíc studií). Přesvědčil jsem se, že nejen operátoři (tam to vyplývá z pracovní náplně), ale i novináři a různé agentury prezentují výsledky výzkumu účelově, a to podle toho koho zastupují a kým jsou placeni. Mám výhodu v tom, že v profesním životě jsem se nechtěně dostal do role dodavatele bezdrátových technologií (jako dnešní operátoři) a taky jsem získal zkušenosti jak se provádí klinické ověřování (VF elektromagnetoterapie) ve zdravotnictví. Myslím si proto, že dovedu věci posuzovat nezaujatě.

Málokdo si zatím uvědomuje jaké si vytváříme elektromagnetické prostředí v druhé dekádě 21.století (odborně elektromagnetické pozadí). Vím, že „přesycení“ prostoru elektrosmogem, kde se dnes pohybujeme, narůstá exponenciálně v důsledku toho, že IT (informační technologie) se orientují hlavně na bezdrátové ICT. Nejsem žádným odpůrcem ICT, spíše naopak. Zneklidňuje mě, že stávající zdravotní limity pro neionizující záření byly zbytečně uvolněny a podřídily se ekonomickým zájmům a nezohledňují dostatečně zdravotní rizika. Podrobnosti viz můj článek, páté pokračování Elektromagnetické pole a zdravotní rizika.

Ing. Jaroslav Novák,
Brno

 

—————

Zpět