Otrava mobilními telefony

08.01.2013 23:07

 

Otrava mobilními telefony 

 

Zdroj : www.ekozahrady.com/otrava_mobilnimi_telefony.pdf

 

 „Otrava Ameriky mobilními telefony“ 

(translation OSUD.cz 2010) 

Obsah  
 
Fakta o používání mobilních telefonů…………………………………………………………………………………………………………………2 
Rusové o tom věděli již dávno…………………………………………………………………………………………………………………………….2 
Jak mobilní telefony fungují?...................................................................................................................................3 
Kde se vzala „buňka“ v mobilním telefonu………………………………………………………………………………………………………….3 
Co přesně je radiace mobilního telefonu…………………………………………………………………………………………………………….4 
Užitečné výrazy pro pochopení…………………………………………………………………………………………………………………………..4 
Méně čárek u signálu znamená více nebezpečí…………………………………………………………………………………………………..5 
Proč jsou mobilní telefony nebezpečné?.................................................................................................................5 
K poškození dochází takto..…………………………………………………………………………………………………………………………………6 
Zdravotní důsledky spojené s elektromagnetickým zářením……………………………………………………………………………….8 
Záření mobilních telefonů brání funkci melatoninu…………………………………………………………………………………………….9 
Melatonin zabraňuje tvorbě estrogenu a rakoviny……………………………………………………………………………………………10 
Mobilní telefony ovlivňují mužskou plodnost……………………………………………………………………………………………………11 
Mobilní telefony zneprovozňují mozkokrevní bariéru během dvou minut!..........................................................11 
Radiace z mobilních telefonů je zdrojem stresu………………………………………………………………………………………………..12 
Potraty a vysoký krevní tlak souvisí s elektromagnetickým zářením………………………………………………………………….12 
Radiaci nemůžete uniknout………………………………………………………………………………………………………………………………13 
Mobilní telefony nebyly před započetím prodeje nikdy testovány na bezpečnost…………………………………………….13 
Telefonní společnosti vědí………………………………………………………………………………………………………………………………..14 
Smrtící fakta z vlastní studie odvětví mobilních telefonů………………………………………………………………………………….14 
Bývalý výzkumný vědec Motoroly uznává problém s radiací…………………………………………………………………………….15 
Co jsou SAR? Jsou průvodcem k bezpečnosti mobilních telefonů?.......................................................................16 
Pravda o náhlavních soupravách………………………………………………………………………………………………………………………16 
Bluetooth blues………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17 
Bezdrátové telefony jsou nebezpečnější, než mobilní telefony…………………………………………………………………………17 
Dětské monitory mohou ublížit vašemu dítěti………………………………………………………………………………………………….18 
A co vysílače mobilních telefonů?.........................................................................................................................18 
Studie ukazují na nepříznivé zdravotní následky vysílačů mobilních telefonů…………………………………………………..19 
Vysílače mobilních telefonů umístěné na školách, hasičských stanicích a kostelních věžích…………………………….20 
Děti mají vyšší míru výskytu leukémie……………………………………………………………………………………………………………..20 
Život blízko vysílačů mobilních telefonů zvyšuje neurologické nemoci…………………………………………………………….21 
Vysílače mobilních telefonů ovlivňují zvířata……………………………………………………………………………………………………21 
Vaše komunita nemůže výstavbu věží mobilních telefonů zastavit…………………………………………………………………..21 
Hasiči hlasují za zrušení výstavby věží mobilních telefonů na hasičských stanicích……………………………………………21 
Zjistěte si, kolik věží a antén je poblíž vašeho domova……………………………………………………………………………………..22 
Účinky radiace mobilních telefonů na děti jsou horší, než na dospělé………………………………………………………………22 
Radiace prostupuje hlavou dětí………………………………………………………………………………………………………………………..23 
Silná absorpce radiace mobilních telefonů hlavou……………………………………………………………………………………………23 
Mobilní telefony Disney a Sprint Market pro děti…………………………………………………………………………………………….24 
Naše děti budou nejvíce ohrožené……………………………………………………………………………………………………………………24 
Žaloby na mobilní operátory…………………………………………………………………………………………………………………………….24 
ConfidentialOdvětví mobilní telefonie nemá žádné pojištění……………………………………………………………………………………………….25 
Nové kontrakty Verizon……………………………………………………………………………………………………………………………………25 
Odvětví mobilní telefonie je v prekérní situaci………………………………………………………………………………………………….25 
Pozice vlády………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25 
Lekce z historie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 
Průvodce ochranou a prevencí…………………………………………………………………………………………………………………………27 
Posilte svůj imunitní systém, abyste si zvýšili odolnost vůči poškození EMR……………………………………………………..27 
Minimalizujte expozici, abyste snížili rizika……………………………………………………………………………………………………….28 
Odkazy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
 

„Otrava Ameriky mobilními telefony“ 

Confidential„Elektromagnetické znečištění může být nejvýznamnější formou znečištění, kterou kdy lidská 
aktivita v tomto století vytvořila, o to nebezpečnější, že je neviditelné a nevnímatelné.“ 
Tento silný a pozoruhodný výrok pronesl prominentní lékař Andrew Weil, MD, autor osmi 
bestsellerů, absolvent Harvard Medicine School a mezinárodně uznávaný odborník na léčivé 
byliny a integrační medicínu. Až si přečtete zbytek této zprávy, pochopíte, proč je jeho výrok jak 
přesný, tak platný. 

Fakta o používání mobilních telefonů

· Rozmlouvání mobilním telefonem pouhých 500 minut měsíčně může zvýšit 
pravděpodobnost rakoviny mozku o 140% až 300% (1) 
· Ukázalo se, že radiace mobilního telefonu poškozuje a ničí živou NDA (2) 
· Radiace mobilního telefonu způsobuje prostupnost mozkokrevní bariéry, což umožňuje, 
aby jedy poškozovaly citlivou mozkovou tkáň (3) 
· Mobilní telefony nošené muži na opaku mohou snížit počet spermií o 30% (4) (5) 
· Po používání mobilního telefonu šest let se zvyšuje riziko vzniku akustického neuromu 
(nádor na sluchovém nervu) o 50% (6) 
· Radiace mobilního telefonu zvyšuje úroveň estrogenu a adrenalinu v těle, čímž narušuje 
hormonální rovnováhu (7) 
· Dvouminutový hovor mobilním telefonem mění mozkové funkce dětí na hodinu (8) (9) 
· Bezdrátové telefony znamenají vyšší riziko rakoviny, než mobilní telefony (10) 

Rusové o tom věděli již dávno 

V letech 1953 až 1976 Rusové směrovali elektromagnetické záření přímo na americké 
velvyslanectví v Moskvě. Šlo o nepřetržité bombardování touto radiací, protože Rusové používali 
tuto technologii v pokusu vyslechnout konverzace na americké půdě. Personál amerického 
velvyslanectví brzy onemocněl. Americký velvyslanec v Rusku dostal leukémii a byl nucen se 
vrátit do Spojených států. Jeho náhradník také dostal leukémii a i on byl nahrazen. Zaměstnanci 
byli neustále nemocní a navíc si během svého pobytu na velvyslanectví stěžovali na ztrátu paměti, 
zamlžení mozku, ztrátu soustředění a nespavost. 
„Syndrom radiofrekvenční nemoci“ byla nemoc, kterou Rusové předtím identifikovali 
v experimentech. Takže nebyli překvapeni, když se o těchto zdravotních problémech dozvěděli. 
Nicméně stejná technologie je dnes propagována jako bezpečná a pohodlná. Pohodlná možná je, 
ale bezpečná ne. 

Jak mobilní telefony fungují? 

Mobilní telefony jsou opravdu pouze rádiové vysílače vysílající signály prostřednictvím 
rádiových vln. Tyto vlny jsou formou elektromagnetického záření, či EMR. Když je mobilní 
telefon zapnut, lokalizuje se tím, že vysílá řadu signálů na nejbližší věž mobilního operátora. 
Operátor pak přenese tyto informace do nejbližší ústředny. Při hovoru zasílá mobilní telefon údaje 
na nejbližší věž mobilního operátora, na ústřednu a pak na ústřednu v oblasti volačky, na jejíž 
číslo je voláno. Jakmile je spojení navázáno, mobilní telefon přenáší balíčky s vaším hlasem nebo 
textovými daty na druhou rádiovou vlnu, která je vytvořena za účelem přenosu informací. Tato 
druhá vlna se nazývá informace přenášející rádiová vlna, či ICRW. Když je hovor přijímán 
ústřednou volaného, vytvoří se spojení prostřednictvím nejbližší věže, která spojuje hovor s vaším 
Confidentialtelefonem. Prostřednictvím procesoru v mobilním telefonu je digitální informační signál 
přeměněn na analogový signál, aby bylo možné slyšet hlas. To vše se děje v průměrném čase čtyř
až osmi vteřin. 
Každý mobilní telefon obsahuje své dva vlastní vysílače. Účelem těchto vysílačů je kódování 
informací do rádiové vlny. Tato rádiová vlna vyzařuje z antény telefonu, rovnoměrně do prostoru. 
Kódovanými informacemi může být například zvuk vašeho hlasu, údaje vaší textové zprávy nebo 
fotografie. Vysílač pak odešle kódovanou vlnu, s vašimi informacemi nebo hlasem, na anténu, a 
anténa pak pošle signál. Funkcí antény je tyto rádiové vlny vrhnout do prostoru, aby je přijímač
v nejbližší věži mobilních telefonů zachytil. To činí z antény nejnebezpečnější část telefonu. 

Kde se vzala „buňka“ v mobilním telefonu 

Věže mobilních telefonů emitují signály ve vzoru „okvětních lístků“ kolem věže. Tento 360° 
rádius kolem věže se nazývá „buňka“, a to je to, co výraz „buňka“ v mobilním telefonu znamená 
(cell phone). Když je mobilní telefon v buňce, obvykle má dobrý příjem. Ale když mobilní telefon 
není v „buňce“, signál je špatný. Takže aby mobilní operátoři poskytli naprosté pokrytí, věže 
mobilních telefonů a anténní věže musí být umístěny po celé oblasti, aby se "buňky“ vzájemně
překrývaly. Člověk začíná vidět, jak obrovská infrastruktura musí být vytvořena, aby bylo 
zajištěno naprosté pokrytí. To je důvod, proč věže mobilních telefonů a anténní věže jsou tak 
všudypřítomné. A to je důvod, proč jsou tyto antény instalována na tak mnoha místech, jako 
hasičské stanice, školy, kostely a střechy, všude. 

Co přesně je radiace mobilního telefonu 

Elektromagnetické záření je forma energie, skládající se z magnetického pole a elektrického pole. 
Radiace mobilních telefonů je jedna z forem elektromagnetického záření. Celkové 
elektromagnetické záření spadá do spektra, které může sahat od radiace velmi nízké frekvence, či 
ELF, na spodním konci, po mikrovlny, rentgenové záření a gama záření na horním konci. 
Například elektrická rozvodná síť a vedení v našich domovech funguje na frekvenci 60 Hz, což se 
nachází na spodním konci spektra. Středovlnné rádio funguje na frekvencích megahertzů, zatímco 
většina mobilních telefonů funguje v rozsahu 800 až 2200 megahertz. Tyto frekvence jsou 
podstatně vyšší, než 60 Hz. Na horním konci energetického spektra najdeme rentgenové záření, 
které funguje na více než milionu megahertz. Tento druh radiační energie je znám také jako 
„ionizující“ záření, protože rádiové vlny jsou tak výkonné, že mohou rozkládat chemické vazby 
v těle a způsobovat genetické poškození. Radiace na spodním konci spektra je známá jako 
„neionizující“ záření, a záření tohoto druhu je vytvářeno takovými zařízeními, jako mobilní 
telefony, věže mobilních telefonů, bezdrátové routery, WiFi, atd. Tato forma záření je příliš slabá, 
aby rozložila chemické vazby, a to je jedním z důvodů, proč mnozí mylně věří, že radiace 
mobilních telefonů je neškodná. 
Když rádiová vlna z mobilního telefonu osciluje na 800 až 2200 megahertz (či dva tisíce dvě stě
milionů cyklů za vteřinu), pohybuje se příliš rychle, aby ji tělo detekovalo. Tělo prostě nedokáže 
rozpoznat rádiovou vlnu pohybující se touto rychlostí, a tím se tato vlna pohybuje neviditelně
tělem, bez detekce. Radiace pohybující se takto rychle by mohla být rozpoznána pouze tehdy, 
když by byla poháněna velmi silným zdrojem. Pokud je síla (výkon) pohánějící rádio dostatečně
silná, může vlna způsobit poškození prostřednictvím toho, že zahřeje biologickou tkáň. Protože 
mobilní telefony nejsou dostatečně silné/výkonné), aby zahřívaly biologickou tkáň, mechanismus, 
kterým mobilní telefony způsobují poškození, funguje jinak. Tento mechanismus bude vysvětlen 
v jiné části této zprávy. 

ConfidentialUžitečné výrazy pro pochopení 

Elektřina je jednoduše proud elektronů. K tomu může docházet ve vysokonapěťové přenosné síti 
nebo v rozvodech doma nebo kanceláři. Kdykoliv elektřina prochází drátem, vytváří se dvě silová 
pole. Jedno je elektrické pole, a druhé magnetické pole. Ve Spojených státech mění elektrický 
proud směr 60x za vteřinu, a proto se nazývá střídavý proud, či AC. Cykly proudu se měří 
v jednotkách zvaných Hertz (Hz), která byla pojmenována po německém fyzikovi Heinrichu 
Hertzovi. Hertz je jednoduše definována jako počet cyklů za vteřinu. Elektrický proud v USA 
funguje na 60 Hz, zatímco elektřina ve většině zbývající části světa funguje na 50 Hz. Většina 
elektřiny v USA má mimořádně nízkou frekvenci, tj. nižší než 3000 Hz. Jak se frekvence zvyšují, 
je v poli vytvářeno větší množství energie. Kratší vlnové délky znamenají větší energii. Elektrická 
pole lze odstínit celkem snadno, pomocí kovových bariér. Nicméně magnetická pole, jako ta 
v rozsahu 60 Hz, snadno prochází většinou bariér a stávají se velmi obtížnými, ne-li nemožnými 
na odstínění. Je důležité výraz Hertz (Hz) pochopit, protože se běžně používá pro vyjádření 
frekvencí přístrojů a zařízení, jako mobilní telefony a mikrovlnné trouby. Megahertz (MHz) je 
milion hertzů a gigahertz (GHz) je miliarda hertzů, či miliarda cyklů za vteřinu. Většina 
mobilních telefonů funguje ve frekvenčním rozsahu 800 až 2200 megahertz. Pro srovnání, lidský 
tep závisí na elektrické funkci, bije na frekvenci 2 Hz, či dva cykly za vteřinu. Většina elektrické 
aktivity lidského těla funguje v rozsahu hertzů. 
Další důležitý výraz je gauss, nebo miligauss (mG). Tato jednotka měří intenzitu magnetického 
pole. Byla pojmenována po německém astronomovi a matematiku Karl Gaussovi. Miligauss je 
jedna tisícina Gausse. Jako příklad, Země má přirozené magnetické pole, u kterého bylo naměřeno 
asi 0,5 gausse. Protože lidé byli vystaveni přirozenému zemskému magnetickému poli od počátku 
své existence, toto přirozené magnetické pole není pro lidské tělo škodlivé. Nicméně rozvodné 
sítě, elektrická zařízení, elektrických rozvodů, mobilních telefonů atd., to vše vytváří magnetická 
pole, která nejsou pro lidstvo přirozená. Intenzita těchto polí je vyjadřována v miligaussech. 
Abnormality u embryí lze vytvořit magnetickými poli, již o jednom miligauss. (11) Studie 
ukázaly 500% nárůst rizika dětské leukémie, lymfomů a mozkových nádorů u dětí vystavených 
rozvodným sítím vytvářejícím elektromagnetické pole pouhé čtyři miligauss. (12) Většina vědců
věří, že bychom neměli být vystavováni více než 1 mG. Malé ruční měřáky, zvané gaussmetry, 
lze koupit a lze si změřit elektromagnetické pole doma a v kanceláři. Nicméně gaussmetr měří 
pouze intenzitu magnetického pole. Neměří bezdrátový signál nebo informace přenášející rádiové 
vlny. 
Hertz měří frekvenci a miligauss měří intenzitu. Mějte tyto výrazy na paměti, až budete číst 
informace o zařízeních, jako mobilní telefony a běžné domácí spotřebiče. 

Méně čárek u signálu znamená více nebezpečí 

Věnujte pečlivou pozornost indikátorům signálu na displeji svého mobilního telefonu. Méně čárek 
značí slabší signál. Slabší signál znamená, že mobilní telefon bude vytvářet více výkonu, aby 
udržel spojení. V podstatě každá ztracená čárka v důsledku slabého signálu znamená, že mobil 
zvýší svůj výkon o 1000%, aby udržel spojení. Více výkonu znamená větší expozici radiaci pro 
volajícího. Ideálně se vždy pokoušejte mluvit venku v otevřeném prostoru. To umožní snazší 
spojení vašeho mobilního telefonu s věží mobilního telefonu v blízkosti. Čím snazší spojení, tím 
méně výkonu je potřeba pro udržení spojení. Vyhněte se také hovorům mobilními telefony z aut, 
autobusů, vlaků, metra nebo letadel. Tyto obálky činí spojení obtížnějším a mají také tendenci 
koncentrovat radiaci uvnitř této obálky. 

ConfidentialProč jsou mobilní telefony nebezpečné? 

Anténa mobilního telefonu vytváří bezdrátový signál, který se spojuje a komunikuje s nejbližší 
věží. Tento signál je forma radiace, často zvaná radiace mobilních telefonů. Radiace mobilních 
telefonů je typem elektromagnetického záření, či EMR. K dalším typům EMR patří rádiové 
frekvence (RF), mikrovlny (MW) a elektromagnetické frekvence či MEF. Existují další formy 
záření, ale tyto jsou nejběžnější. Tato forma radiace není stejná, jako jaderná radiace nebo 
rentgenové záření. Tyto formy radiace jsou označovány za ionizující záření, protože obsahují 
dostatek energie, aby rozbily chemické vazby v těle. Forma radiace, o které mluvíme, se nachází 
na velmi nízkých frekvencích elektromagnetického spektra a vychází z věcí jako televize, AM a 
FM rádia, radarů, mikrovlnných komunikačních zařízení, elektrických rozvodů, rozvodné sítě a 
samozřejmě z mobilních telefonů. Elektrická a elektronická zařízení vytváří různé množství 
elektromagnetického záření, tj. vytváří jak elektrické, tak magnetické pole. Existují drtivé důkazy 
o výrazných biologických následních plynoucích z expozice těmto formám záření, včetně radiace 
mobilních telefonů. Jedním z problémů je, že radiaci mobilních telefonů nelze vidět. Je 
neviditelná. A většina lidí ji nedokáže vnímat ani cítit. Nemůžeme vidět, cítit nebo slyšet tisíce a 
tisíce EMR frekvencí, které nepřetržitě bombardují každou buňku našeho těla 24 hodin denně. 
Tato exploze bezdrátové technologie nás utápí v moři elektrosmogu a radiace mobilních telefonů. 
Tento zákeřný a neviditelný toxin, zvaný elektromagnetické záření, způsobuje katastrofu v našem 
zdraví. Myslíme si, že když to nemůžeme vidět nebo cítit, neexistuje to. Ale upřímně, není během 
dne doba, kdy bychom nebyli vystaveni škodlivým účinkům elektromagnetického záření. 
V podstatě nikdy předtím v historii civilizace tento typ prostředí neexistoval. Spojení státy, 
Kanada, západní Evropa a Čína emitují tolik EMR, že je dokonce detekovatelné satelity ve 
vesmíru. 

K poškození dochází takto 

Poškození z mobilních telefonů přichází ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem poškození je oblak 
radiace poblíž pole, vytvářeného anténou mobilního telefonu. Tento oblak radiace sahá až do 
vzdálenosti patnácti nebo osmnácti centimetrů od antény všemi směry. Oblak poblíž pole byl 
studován nejvíce a obsahuje nejintenzivnější energii. Je schopné pronikat hluboko do biologické 
tkáně. Tato radiace je absorbována, když je mobilní telefon držen blízko těla. Tuto formu radiace 
emitují také bezdrátové notebooky a podobná zařízení. Později v této zprávě uvidíte obrázek ze 
studie, ukazující, jak hluboko tento oblak radiace poblíž pole prostupuje do hlavy. Varování zní 
takto: nedovolte, aby byly mobilní telefony, bezdrátové notebooky nebo jakákoliv podobná 
zařízení v blízkosti vašeho těla, kvůli tomuto oblaku poblíž pole. A nikdy si nedávejte anténu 
mobilního telefonu do úst. 
Druhá forma poškození přichází od rádiových vln zvaných informace přenášející rádiové vlny, či 
ICRW. Signál mobilního telefonu je tvořen dvěma částmi. První částí je signál vibrující na 800 až 
2200 megahertz. Tato vlna se pohybuje příliš rychle, aby ji tělo rozpoznalo, a pokud dokážeme 
říct, nijak neškodí. Nicméně když člověk mluví nebo posílá textovou zprávu, jsou informace 
„přivěšeny“ nebo přibaleny k první rádiové vlně. To vytváří druhou vlnu či signál, který se 
nazývá informace přenášející rádiová vlna, či IRCW. Vibruje na nízké frekvenci, v rozsahu 
hertzů. V tomto rozsahu ICRW tělo rozpozná, a je to tato vlna, která způsobuje poškození. 
Děje se toto. Receptory se nachází na buněčné membráně každé buňky našeho těla. Tyto 
receptory jsou jak chemické, tak vibrační. Vibrační receptory zachycují signály, které vibrují 
v rozsahu hertzů. Jak informace z ICRW kontaktují vibrační receptory na buněčné membráně, je 
ICRW rozpoznána jako cizí vetřelec a začíná narušovat komunikaci a funkci buňky. 
ConfidentialVšichni jsme vystaveni těmto ICRW nepřetržitě. Když tělo vnímá, že je přítomný cizí vetřelec, 
podnikne opatření, aby se chránilo. Činí tak tím, že vypne aktivní přenosové kanály v buněčných 
membránách, a v důsledku toho se mění propustnost buněčných membrán. Následně se živiny, 
které se nachází v prostoru mezi buňkami, nemohou dostat do buněk a vyživovat je. Protože se 
živiny nemohou dostat membránou dovnitř, buňka trpí nedostatkem výživy. A obráceně, toxiny a 
volné radikály, které se tvoří uvnitř buněk jako součást normálních metabolických procesů našeho 
těla, nemohou z buněk řádně odejít. Toto hromadění toxinů a volných radikálů uvnitř buněk 
poškozuje a ničí mitochondrie. Mitochondrie jsou organely uvnitř buněk, které vytváří energii pro 
tělo ve formě ATP. Když není energie vytvářena, buňka se nemůže detoxikovat, ani nemá energii, 
aby komunikovala s dalšími buňkami. V důsledku toho je životně důležitý proces komunikace 
mezi buňkami ztracen. Když je tato komunikace ztracena, jsou narušeny základní fyziologické 
procesy. Zprávy mezi buňkami nejsou posílány, potřebné hormony a neurotransmitery nejsou 
vylučovány a imunitní systém nemůže řádně reagovat. 
Odpadní materiál a volné radikály se hromadí uvnitř buněk, mitochondrie jsou poškozeny a 
následuje buněčná dysfunkce. Abychom si ilustrovali dopad tohoto narušení, zamyslete se nad 
důsledky pro skupinu buněk, jejichž funkcí je udržovat mozkokrevní bariéru uzavřenou. Tyto 
buňky již tento úkol nevykonávají a dochází k průsakům v mozkokrevní bariéře. Skutečně, 
průsaky mozkokrevní bariérou byly jedním z mnoha zjištění výzkumu. (13) 
Volné radikály, které se hromadí uvnitř buněk, také zasahují do oprav a replikace DNA. Mnoho 
studií ukázalo vytváření mikrojader po expozici informace přenášejícím rádiovým vlnám. (14) 
Mikrojádra jsou fragmenty DNA, která se rozpadne, ale stále má schopnost tvořit buněčnou 
membránu a replikovat se. Mikrojádra jsou prekurzory vzniku rakoviny a nepředstavují problém, 
dokud zůstávají uvnitř buněk. Ale když poškozené buňky projdou svoji normální 
naprogramovanou buněčnou smrtí, zvanou apoptóza, obsah buněk, včetně mikrojader, je 
vypuštěn. Normálně imunitní systém, prostřednictvím uvolnění makrofágů, tělo těchto nevhodně
vytvořených buněk zbaví. Ale protože byl komunikační systém narušen, zpráva k imunitnímu 
systému nedorazí. Nyní tato mikrojádra sedí v na živiny bohatém prostředí a mohou se volně
klonovat. A tehdy začíná nádor. 

Zdravotní důsledky spojené s elektromagnetickým zářením 

Je opravdu naivní si myslet, že všechno záření, které se pohybuje neviditelně naším tělem denně, 
není škodlivé. Celkem naopak. Pokud se neviditelné EMR vlny nemohou pohybovat snadno skrz 
betonové zdi budov, jak víme, že činí, budou snadno procházet měkkou tkání našeho těla. 
Zamyslete se nad tím. Můžete telefonovat mobilem z přízemí budovy v New Yorku a snadno se 
spojit s někým v budově v Los Angeles v Kalifornii. Tento signál prochází mnoha bariérami a 
překážkami, jak se spojuje od jedné věže k druhé. A jak se tento mikrovlnný signál pohybuje 
neviditelně skrze nás, ICRW, které já je k němu připojena, působí zmatek v naší biochemii. 
V důsledku toho se naše společnost stává nemocnější a nemocnější. V podstatě řada studií spojila 
dlouhodobou expozici EMR se zvýšeným rizikem mnoha, mnoha nemocí. Zde je jich pár: 
Alzheimerova nemoc (15) 
Autismus (16) 
Parkinsonova nemoc (17) 
Onemocnění srdce (18) 
Potraty (19) 
Mozkové nádory (20) 
Leukémie (21) 
Únava (22) 
ConfidentialDeprese (23) 
Porucha imunitního systému (24) 
Problémy s učením (25) 
Ztráta paměti (26) 
Poruchy spánku a nespavost (27) 
Bolesti hlavy a migrény (28) 
Ztráta soustředění (29) 
Snížený počet spermií (30) 
Zvýšený krevní tlak (31) 
Poškození DNA (32) 
Poškození mozkokrevní bariéry (33) 
Hormonální nerovnováha (34) 
Seznam nemocí, souvisejících s radiací mobilních telefonů a bezdrátovou technologií, je dlouhý, a 
tento krátký seznam uvádí jen několik nemocí, které jsou nyní spojovány s radiací mobilních 
telefonů a EMR. 

Záření mobilních telefonů ovlivňuje hormony 

Charles Graham, PhD, fyziolog na Midwest Research Institute v Kansas City MO, provedl studie, 
ukazující, že elektromagnetické záření mění úrovně hormonů (35). Když byly ženy vystaveny 
EMR v laboratoři přes noc, hladina estrogenu se zvýšila. Studie ukázaly, že zvýšená hladina 
estrogenu představuje riziko vzniku rakoviny. Rovněž hladina testosteronů u mužů byla po 
expozici EMR snížená. Snížená hladina testosteronu byla spojena s rakovinou prostaty a varlat. 
Dnes je toho mnoho napsáno o škodlivých účincích „napodobovačů estrogenu“ vytvářených 
řadou chemikálií a znečišťujícími látkami v prostředí. Skutečně, tyto produkty, které napodobují 
účinky estrogenu, mají škodlivý účinek na tělo, protože porušují řádnou hormonální rovnováhu. 
Dr. Graham věří, že elektromagnetické záření může odpovídat popisu endokrinního disruptoru 
lépe, než mnohé známé napodobovače v prostředí. Cítí, že k tomu dochází proto, že EMR zdá se 
působí tím, že fungují na a prostřednictvím hormonů tak protichůdně, jak činí hormony coby 
napodobovače. 
Po mnoho let byl pacientům s rakovinou prsu na celém světě předepisovaný lék zvaný taxomifen, 
aby se zabránilo novému výskytu rakoviny prsu. Ve studii zveřejněné v Electricity and 
Magnetism in Biology and Medicine v r. 1998 bylo ukázáno, že tamoxifen ztrácí svoji schopnost 
bránit šíření rakovinných buněk, je-li vystaven EMR (36). Množství elektromagnetického záření, 
posivěného pro tvorbu tohoto efektu, bylo pouhých 12 miligauss. Toto množství EMR je 
vytvářeno, když se doma používají běžné spotřebiče, jako fény, vysavače, otvíráky konzerv, 
počítače, mikrovlnné trouby, stolní lampy a elektrické hodiny. Představte si dopady tohoto 
zjištění. Ženy, které berou lék, aby jim pomohl zabránit návratu rakoviny prsu, mají svoji 
medikaci neúčinnou, poté, co byly vystaveny EMR z běžných domácích spotřebičů! 
Záření mobilních telefonů brání funkci melatoninu 
Studie rovněž prokázaly, že elektromagnetické záření brání vytváření hormonu zvaného 
melatonin (37). Melatonin reguluje spánkový cyklus a je vylučován šišinkou mozkovou v mozku. 
Je vytvářen asi 90 minut po usnutí. V důsledku toho hladina melatoninu v noci stoupá a během 
dne zůstává nízká. Melatonin má mnoho užitečných účinků, ale nejběžnějším je, že reguluje 
spánkový cyklus. Když radiace mobilních telefonů, nebo jiné EMR, brání vzniku tohoto 
důležitého hormonu, je spánkový cyklus narušen. Mohlo by to být jedním z důvodů, proč tolik lidí 
dnes trpí nespavostí? Mohla by být celá řada problémů se spánkem v dnešní Americe důsledkem 
Confidentialveškeré té radiace v našem prostředí? Měli bychom odstranit bezdrátový telefon nebo radiobudík 
z nočního stolku u naší postele? Selský rozum by tak radil. 
Proč je to důležité? Pokud tělo během noci nedosáhne hlubokých fází spánku, nemůže se 
opravovat. Buňky nebudou mít příležitost se zotavit a opravit. Spánek je potřebný proto, aby 
k těmto opravným procesům došlo. Přesto dnes 81% mladých lidí ve věku 15 až 20 let spí se 
svým mobilním telefonem zapnutým! (38) Vzhledem k významu melatoninu pro naše zdraví 
nelze důsledky této statistiky zdůraznit dostatečně. 
Studie zveřejněná v časopise Národního institutu pro rakovinu zjistila, že riziko rakoviny prsu u 
žen se zvýšilo o 60%, pokud pravidelně pracovaly v nočních směnách (39). Riziko rakoviny 
prostaty u mužů se také zvýšilo. Jak k tomu dochází? Světlo zvyšuje hladinu kortizolu. Kortizol je 
vytvářen nadledvinkami, které jsou aktivovány světlem. Světlo navíc brání tvorbě melatoninu 
šišinkou mozkovou v mozku. Takže kombinace zvýšené hladiny kortizolu, který potlačuje náš 
imunitní systém, a snížená hladina melatoninu, který potlačuje vývoj nádorů, vede k podmínkám 
příznivým pro potenciální vznik rakoviny. Melatonin je také známým regulátorem estrogenu. 
Takže když není melatonin vytvářen v odpovídajícím množství, je odstraněn jeden přirozených 
mechanismů těla potlačující estrogen, a důsledkem je převaha estrogenu. 
Další důležitou funkcí melatoninu je, že je silným antioxidantem a je velmi účinný při ničení 
volných radikálů. Ničení volných radikálů a řádná syntéza DNA umožňuje, aby naše buňky 
fungovaly řádně. Jedním ze známých účinků volných radikálů je předčasné stárnutí, a jedním ze 
způsobů, jakým jsou volné radikály vytvářeny, je z toxinů v prostředí, kam patří i EMR. 
Melatonin také posiluje imunitní systém. Činí tak prostřednictvím své schopnosti zvyšovat 
aktivitu zabijáckých lymfocytů imunitního systému. Navíc melatonin také posiluje schopnost 
vitaminu D zastavovat růst nádorů. V podstatě schopnost vitaminu D bojovat s nádory je 
posilována 20 až 100 násobně (40). 
Studie zveřejněná v Journal of Pineal Research v r. 2007 informovala o terapeutických účincích 
melatoninu v léčbě snížené kognitivní schopnosti, jak k tomu dochází u Alzheimerovy nemoci, 
demence atd. Výsledky ukázaly výrazně větší zlepšení u pacientů léčených melatoninem (41). Jak 
můžeme vidět, melatonin je důležitý z mnoha důvodů. Jakýkoliv rušivý vliv, jako 
elektromagnetické záření, který potlačuje nebo omezuje schopnost těla vytvářet melatonin, by 
mohl mít závažné zdravotní důsledky pro každého z nás. 

Melatonin zabraňuje tvorbě estrogenu a rakoviny 

Studie z r. 2001, provedená japonským Národním institutem pro studium životního prostředí, 
odhalila, že buňky rakoviny prsu ošetřené melatoninem začaly opět růst, když byly vystaveny 
elektromagnetickému záření! (42) Zjištění ukázala, že signální systém buněk byl narušen, omezen 
nebo bránil komunikaci mezi buňkami. Takže buňky nebyly schopny spolu účinně komunikovat, 
a to ovlivnilo jejich schopnost reagovat na výzvy z hrozby z životního prostředí. 
Možná jednou z nejdůležitějších funkcí melatoninu je, že brání uvolňování estrogenu a potlačuje 
vývoj rakoviny prsu (43). Sedmdesát procent rakovin prsu dnes je citlivých na estrogen. Když 
EMR brání uvolňování melatoninu, aktivita nejvíce chránícího hormonu těla je ztracena. Navíc 
další studie ukázaly, že snížená hladina melatoninu, po potlačení v důsledku elektromagnetického 
záření, způsobila řadu dalších zhoubných nádorů, včetně rakoviny prostaty, melanomu a rakoviny 
vaječníků. 
ConfidentialKauzální spojitost mezi rakovinou prsu a EMR je hlášena stále. Dr. Patricia Coogan z Bostonské 
univerzity veřejného zdraví oznámila zvýšení rizika rakoviny prsu o 43% u žen, které pracovaly 
v oblastech, kde docházelo k vystavování magnetickým polím (44). K takovým zaměstnáním patří 
elektrikář, pracovník rozvodných sítí, zavádění telefonů, elektroinženýr a lidé, kteří pracují blízko 
sálových počítačů. Toto zvýšené riziko bylo přímo spojeno s potlačením melatoninu EMR. 
Existují také obavy, že toto zvýšené riziko rakoviny prsu se neomezuje jen na ženy. Byl 
pozorován až šestinásobný výskyt rakoviny prsu u mužů, kteří pracují v technické správě, na 
rozvodnách a opravují telefonní sítě (45). 

Mobilní telefony ovlivňují mužskou plodnost 

Nedávná studie zveřejněná prestižní Clevelandskou klinikou ukázala spojitost mezi slabou 
tvorbou spermií a řadou hodin denně strávených používáním mobilního telefonu muži. Muži, kteří 
používají mobilní telefon více než čtyři hodiny denně, mají výrazně nižší počet spermií, a kvalita 
těchto spermií se výrazně zhoršila (46). Lékaři věří, že toto poškození mohlo být způsobeno 
radiací emitovanou mobilními telefony. Muži, kteří používali mobilní telefon více než čtyři 
hodiny denně, měli o 25% nižší počet spermií, než muži, kteří mobilní telefon nikdy nepoužívali 
(47). Navíc kvalita spermií byla ovlivněna nepříznivě. Schopnost spermií plavat byla snížena 
výrazně. Navíc byl zaznamenán 50% pokles v počtu řádně vytvořených spermií (48). Počet 
spermií, pohyblivost, životaschopnost a zjev, to vše bylo výrazně ovlivněno. 
Je moudré, aby muži (a ženy) nenosili mobilní telefon na opasku nebo v kapse blízko u těla. Ani 
by neměli pracovat na notebooku, který mají na klíně. 

Mobilní telefony zneprovozňují mozkokrevní bariéru během dvou minut 

Mozkokrevní bariéra je choulostivá membrána, která dělí mozek od zbytku těla a filtruje dodávku 
krve do mozku. Tato filtrovací membrána udržuje toxiny a škodlivé proteiny, které by se mohly 
vyskytnout v krvi, mimo, aby se nedostaly do kontaktu s citlivou mozkovou tkání. Výzkum 
prokázal, že hovor mobilním telefonem již pouhé dvě minuty mozkokrevní bariéru neprovozní 
(49). Ve studiích provedených neurologem dr. Leif Slafordem bylo zjištěno, že toxiny a škodlivé 
proteiny mohou projít z krve do mozku, když je mobilní telefon zapnutý. Je pozoruhodné, že 
nemoci, jako roztroušená skleróza a Alzheimerova nemoc, jsou spojovány s tím, že se v mozku 
nacházejí nežádoucí proteiny. 
Je to jako řídit opilý 
Americké ministerstvo energetiky zjistilo, že používání mobilního telefonu při řízení vážně naruší 
paměť a reakční dobu. V podstatě je toto narušení tak vážné, že je to podobné řízení v opilosti. 
Navíc výzkumníci univerzity v Torontu zjistili, že rušivé účinky hovoru mobilním telefonem při 
řízení trvají až 15 minut po ukončení hovoru (50). Tento efekt byl stejný, ať již řidič používal 
hand free nebo ne. Mnoho zemí se nyní chystá připojit se k Anglii, Španělsku, Izraeli, Švýcarsku 
a Brazílii, a chtějí omezit nebo zakázat řidičům telefonovat. 

Radiace z mobilních telefonů je zdrojem stresu 

Mimo stresu a nepřetržitého narušení duševních funkcí mohou mobilní telefony způsobit fyzickou 
stresovou reakci v těle. Když tělo zažívá stresovou událost, je spuštěna reakce „bojuj nebo uteč“. 
Z nadledvinek jsou uvolněny jisté stresové hormony, z nichž prvním je adrenalin. Většina z nás je 
Confidentials působením adrenalinu obeznámena: rychlý srdeční tep, zvýšená úroveň energie, zvýšený krevní 
tlak, stažení svalů, rychlé dýchání atd. Tyto efekty nejsou škodlivé, pokud k nim dochází pouze na 
krátkou dobu. Ale co stresová reakce, která adrenalin uvolňuje nepřetržitě, jak k tomu dochází 
v důsledku neustálé expozice radiaci mobilních telefonů? Očividně to po delší době zdravé 
nebude. Druhou chemikálií uvolňovanou při stresové reakci nadledvinkami je hormon zvaný 
kortizol. Kortizol je přirozenou tělesnou formou kortizonu. Je nezbytný pro mnoho údržbářských 
funkcí v každodenním životě. Když je naše tělo chronicky stresováno, uvolňuje se zvýšené 
množství kortizolu. 
Následně vysoké množství kortizolu otlačuje imunitní systém, roste hladina krevního cukru a 
může dojít k nespavosti. Nakonec, po dlouhodobém nepřetržitém stresu, se nadledvinky stávají 
unavenými. Následně je narušena schopnost reagovat řádně na stresové situace. Podrážděnost, 
únava, vztek, vztek za volantem, vysoký krevní tlak, ztráta kontroly nad hladinou cukru v krvi, 
snížená funkce štítné žlázy a přibývání na váze je několik z mnoha nemocí, které mohou být 
důsledkem tohoto stavu. 

Potraty a vysoký krevní tlak způsobený EMR 

Krevní tlak lze zvýšit jednoduše tím, že se vystavíme působení mobilního telefonu. Německá 
studie, zveřejněná v Lancet, uvedla, že krevní tlak se u skupiny dobrovolníků zvýšil, když byly 
náhodně zapínány a vypínány mobilní telefony, aniž by o tom účastníci věděli (51). Potraty byly 
s expozicí elektromagnetickému záření spojeny také. V jedné z mnoha studií, které byly 
provedeny v této oblasti, se ukázalo, že tisícovka těhotných žen zaznamenala zvýšení rizika 
potratu o 180%, když byly vystaveny periodickým magnetickým polím o síle pouhých 16 
miligauss (52). 

Radiaci nemůžeme uniknout 

Výzkumníci prokázali, že člověk nemusí vlastnit mobilní telefon, aby vyl vystaven 
elektromagnetickému záření. Každého z nás obklopuje tolik uživatelů mobilních telefonů, kteří 
svými mobily volají. Že jsme nepřetržitě vystaveni záření, protože tyto mobilní telefony se spojují 
s věžemi mobilních telefonů a dalšími volajícími. Navíc nyní existují všude bezdrátové sítě. A je 
to horší, než pasivní kouření, protože tyto rádiové vlny jsou neviditelné. Nemusíte vlastnit mobilní 
telefon, nebo ho používat nějak často. Ale vždy existuje někdo kolem vás, kdo mobilní telefon 
nebo bezdrátovou síť používá. A všechny tyto mobilní telefony a bezdrátové sítě emitují signály, 
nebo radiaci, aby si udržely spojení. Takže signály jsou všude a každičký z nás se nachází 
v křížové palbě. Prostě není úniku. 

Mobilní telefony nebyly před započetím prodeje nikdy testovány na 

bezpečnost 

Když se mobilní telefony v r. 1983 dostaly na trh, stalo se tak bez toho, aby předtím došlo 
k nějakému testování bezpečnosti. Jak to bylo umožněno? Normálně je vyžadováno, aby jakékoliv 
spotřebitelské zařízení, které emituje radiaci, prošlo specifickými bezpečnostními testy, aby se 
zjistilo, jestli představují nějaké riziko pro populaci. Ale na základě informací z odvětví mobilních 
telefonů dostaly mobilní telefony z jakéhokoliv testování výjimku. Informace poskytnuté 
odvětvím mobilních telefonů vládě v té době uváděly, že jediné poškození, které by mohlo 
vzniknout z tohoto typu radiace, souvisí s efektem zahřívání biologických tkání. Protože všechny 
mobilní telefony měly tak nízký výkon, nebylo možné, aby biologickou tkáň zahřívaly. Proto 
vláda udělila mobilním telefonům z testování na bezpečnost výjimku. Při tvrzeních odvětví 
mobilních telefonů byla jako příklad používána mikrovlnná trouba. Mikrovlnná trouba vytváří 
Confidentialmikrovlny, tj. radiaci, která osciluje na velmi vysoké frekvenci. Tyto mikrovlny jsou také 
poháněny velmi výkonným zdrojem. Když je do mikrovlnné trouby umístěno jídlo, ta způsobuje, 
že se molekuly vody v jídle pohybují velmi rychle. Tato zvýšená aktivita vytváří tření, které pak 
vytváří teplo. Když k tomu dochází dostatečně dlouho, jídlo se začne vařit. Je to celkem 
jednoduchý proces. Očividně, vystavování lidského těla těmto mikrovlnám by nebylo moudré, 
protože efekt zahřívání by nakonec lidskou tkáň zahřál a zničil. Takže aby učinili mikrovlnnou 
radiaci používanou mobilními telefony bezpečnou, výrobci prostě snížili výkon používaný pro 
napájen těchto frekvencí. Protože výkon používaný mobilními telefony byl o tolik nižší, než je 
tomu u mikrovlnné trouby, k efektu zahřívání nedocházelo. Proto byly mobilní telefony 
považovány za bezpečné. Důvodem bylo, že když je používán jen malý výkon a není dostatečně
silný, aby zahřál lidskou tkáň, pak nedojde k žádnému poškození. Žádné teplo, žádné poškození. 
A to byl předpoklad, který byl použit federální vládou, aby umožnila prodej a výrobu mobilních 
telefonů. Stávající normy pro bezpečnou expozici radiaci jsou založeny výhradně na tomto 
zahřívání, či termálním efektu. Nikdy nebylo provedeno žádné testování, jestli samotné frekvence 
mohou být škodlivé, či ne. To bylo ponecháno na náhodném objevu. Je to gigantický experiment, 
kterého se dnes účastní každý uživatel mobilního telefonu. Nyní víme, že mechanismus 
způsobující poškození, není termální či zahřívací efekt na tkáň, ale je to něco subtilnějšího, a 
dokonce ještě škodlivějšího. 

Telefonní společnosti vědí 

V r. 1993 měl Larry King ve své show hosta jménem David Reynard z Tampy na Floridě. Během 
show pan Reynard vypustil bombu, která spustila jednu z nejvíce šokujících kontroverzí v historii 
televize. Uvedl, že podává žalobu na mobilní operátory a viní je z toho, že jeho žena, Susan, 
zemřela na mozkový nádor, způsobený opakovaným používáním mobilního telefonu. Toto 
obvinění způsobilo, že akcie operátorů se rychle propadly. Vyvolalo to kongresová vyšetřování a 
odvětví mobilních telefonů se snažilo zachránit si tvář. Ve snaze ujistit veřejnost a vládu odvětví 
mobilních telefonů souhlasilo, že provede dlouhodobý výzkum, aby prokázalo, že mobilní 
telefony jsou bezpečné. Po veřejných slyšeních senát tuto problematiku předložil jak odvětví 
mobilních telefonů, tak Úřadu pro potraviny a léky. FDA byla agentura zodpovědná za schválení 
mobilních telefonů. Aby se s obviněními vypořádal a aby přinesl důkazy, odvětví mobilních 
telefonů dobrovolně nabídl provést dlouhodobý výzkum, aby dokázalo bezpečnost mobilních 
telefonů. Nicméně nabídli to pouze za podmínky, e FDA odsouhlasí, že je nebude regulovat, 
dokud nebude výzkum dokončen. A tak proces začal. 
Jako první krok si odvětví mobilních telefonů najalo vhodné lékařské a vědecké výzkumníky, aby 
provedli studii, která se měla stát největší svého druhu, která kdy byla ohledně bezpečnosti 
mobilních telefonů provedena. Odvětví mobilních telefonů tento výzkumný projekt financoval 
28,5 miliony dolarů ze svých vlastních peněz. Protokol si vyžadoval, aby byla každá provedené 
studie duplicitně provedena nejméně dvěma laboratořemi. Výzkumní protokoly byly před 
začátkem recenzovány. Navíc i předběžná data byla před interpretací recenzována, a konečné 
zprávy a data byly recenzovány v závěru procesu. Podniklo se vše, aby se zajistilo, že této studii 
nebude moct být nic vytknuto, a aby výsledky této studie byly důvěryhodné a nebyly podjaté, 
kvůli tomu, že to financovalo odvětví. 

Smrtící fakta z vlastní studie odvětví mobilních telefonů

V r. 1999 byly výsledky výzkumu zveřejněny. Následující souhrn je ocitován římo ze zprávy: 
Confidential1. Úmrtnost na rakovinu mozku u lidí používající ruční mobilní telefon bylo vyšší, než 
míra výskytu rakoviny u těch, kteří používali telefonu nedržené v ruce, které byly 
vzdáleny od jejich hlavy. 
2. Riziko akustického neuromu, benigního nádoru sluchového nervu, bylo o 50% vyšší 
u lidí, kteří oznámili, že mobilní telefon používají šest let a déle. 
3. Riziko vzácných neuro-epiteliálních nádorů na vnější straně mozku bylo u uživatelů
mobilních telefonů, v porovnání s neuživateli, více než dvojnásobné. 
4. Existuje jistá korelace mezi nádory vyskytujícími na pravé straně hlavy a 
používáním telefonu u pravé strany hlavy. 
5. Laboratorní studie hledající schopnost radiace z antény mobilního telefonu… 
způsobit funkční genetické poškození byly rozhodně pozitivní. 
Jinými slovy, výzkum zjistil genetické poškození, průniky mozkokrevní bariérou, buněčnou 
dysfunkci a ztrojnásobení rizika výskytu vzácných neuro-epitelálních nádorů a vzácných 
mozkových nádorů u lidí, kteří mobilní telefony používali, na rozdíl od lidí, kteří mobilní telefony 
nepoužívali. V podstatě nádory dokonce korelovaly se stranou hlavy, ke které si subjekty 
používající telefon přikládali telefon nejčastěji. Celkově bylo odvětvím mobilních telefonů
financováno 56 studií, a zúčastnilo se jich více než 200 vědců a lékařů z celého světa. 
Zjištění výzkumy byla oznámena šéfům odvětví mobilních telefonů, s doporučením, aby toto 
odvětví informovalo veřejnost a umožnilo uživatelům začít s bezpečnostními opatřeními, dokud 
nebude provedeno více výzkumů. Podrobný popis celého příběhu lze najít v knize, které 
chronologicky uvádí události, ke kterým došlo. Knihu, s názvem Mobilní telefony: Neviditelná 
rizika v bezdrátovém věku, lze nalézt ve většině knihkupectví. Šokující částí celého tohoto 
procesu je, že navzdory konkrétním recenzovaným nálezům, které tento výzkum přinesl, odvětví 
mobilních telefonů se rozhodlo s těmito informacemi na veřejnost nejít. 
A je toho více. 

Bývalý výzkumný vědec Motoroly uznává problém s radiací 

Robert Kane, PhD., bývalý hlavní výzkumný vědec Motoroly a člen technické sekce, řekl toto: 
„Nedávný výzkum demonstroval, že dokonce i krátkodobá expozice radiačním energetickým 
hustotám vycházejícím z blízkosti mobilního telefonu stačí, aby se pozměnily vzory mozkových 
vln, ovlivnila krátkodobá paměť a modifikovala schopnost jedince vykonávat fyzické úkony, jako 
třeba řízení auta.“ A pokračoval: „Dostupný výzkum naznačuje, že fungování přenosného 
mobilního telefonu poblíž vystaví neuživatele radiaci, z níž část se dostane do mozku neuživatele 
na úrovních vyšších, než je nezbytné pro vyvolání nežádoucích biologických následků, dokonce i 
když je telefon dále, než tři metry od neuživatele.“ 
Překlad: Radiace mobilních telefonů vás bombarduje, ať již telefonujete sami, nebo ne. Můžete jet 
ve svém autě, jíst v restauraci, sledovat hru nebo navštívit koncert, a budete ozářen hovory 
mobilního telefonu někoho jiného, ať to již víte, nebo ne. Není úniku. Není to jen mozek 
volajícího, který je ozařován; jsou to také všichni v okolí volajícího. Tyto informace pochází 
přímo od bývalých hlavních výzkumných vědců Motoroly. 

Co jsou SAR? Jsou průvodcem k bezpečnosti mobilních telefonů? 

SAR znamená „specifická míra absorpce“. Jde o komplexní měření, kolik radiace prochází tkání 
během specifikovaného časového úseku. Jinými slovy, měří se tím míra absorpce EMR tělem. 
ConfidentialKdyž biologická tkáň absorbuje EMR, může to vést k narušení buněčných funkcí. Až do r. 1993 
nikdo nikdy nepozoroval, že dochází k mnoha zahřívacím efektům u SAR nižší než 40 wattů na 
kilogram. Mobilní telefony fungují s výkonem asi 0,6 wattů a dosahují SAR méně než 2 watty na 
kilogram, což se jeví být bezpečnou úrovní. Opět, to bylo zdůvodnění použité, když vláda udělila 
výjimku, že mobilní telefony nemusí procházet jakýmkoliv testováním a nemusí podléhat žádné 
regulaci. Dokud byly SAR takto nízké a nedocházelo k žádnému zahřívacímu efektu, 
předpokládalo se, že biologická tkáň nemůže v souvislosti s mobilními telefony utrpět žádné 
poškození. Nyní víme, že to byl mylný předpoklad. 
Všechny mobilní telefony dnes uvádějí hodnotu SAR. Ta se mírně liší telefon od telefonu. 
Nicméně je dobré vědět, že hodnota SAR vašeho mobilního telefonu je minimální, protože 
všechny mobilní telefony vyráběné dnes musí splňovat normu stanovenou FCC – 1,6 wattu/kg či 
nižší. Řečeno toto, je stále dobré kupovat si mobilní telefon s hodnotou SAR co nejnižší, aby se 
minimalizovala absorbce radiace, když máte mobilní telefonu blízko své hlavy. Ale SAR měří 
pouze intenzitu elektromagnetického pole. Mějte na paměti, že SAR neměří pulzaci či oscilační 
působení vln. Například vlnová frekvence či pulz by mohl být dostatečně nízký, aby napodoboval 
elektrickou aktivitu samotného mozku, a tím působil poškození, ale mobilní telefon by přesto měl 
nízkou hodnotu SAR. Takže vězte, že v tomto případě má hodnota SAR jen malý význam. SAR 
mohou mít užitečné uplatnění u mikrovlnných trub, ale pro mobilní telefony prostě nejsou 
adekvátní, protože k zahřívacímu efektu nedochází, dokud SAR nedosáhne 20 až 25 wattů na 
kilogram. Je také důležité pochopit, že SAR se v žádném případě nezaobírá mechanismem 
poškozování, které je způsobováno informace přenášející rádiovou vlnou. Hodnotu SAR pro váš 
konkrétní telefon lze najít na internetové stránce FCC www.sarvalues.com.

Pravda o náhlavních soupravách 

Náhlavní soupravy byly propagovány jako účinná metoda snížení expozice EMR, které je 
vytvářeno mobilním telefonem. Protože oblak radiace poblíž pole mobilního telefonu vyzařuje do 
vzdálenosti dvanácti až patnácti centimetrů od antény mobilního telefonu, stává se nezbytným 
buď a) nějakým způsobem radiaci změnit, aby byla pro tělo neškodná, nebo b) dát telefon dál od 
hlavy, při hovoru nejméně 15 až dvacet centimetrů. Při vyhodnocování účinnost náhlavních 
souprav musíme mít na paměti dva mechanismy poškozování, které jsou mobilními telefony 
vytvářeny. Zaprvé, je tu informace přenášející rádiová vlna (ICRW), která je vytvářena, když 
mluvíme nebo posíláme textovou zprávu. Oba tyto mechanismy mohou tělu způsobit škody. 
Používán náhlavní soupravy zcela určitě expozici oblaku poblíž pole. Ale náhlavní souprava 
neudělá nic se snížením škod způsobovaných informace přenášející rádiovou vlnou. A ani funkce 
hlasitého odposlechu. Navíc ne všechny náhlavní soupravy jsou pro používání bezpečné. Mnoho 
drátových náhlavních souprav ve skutečnosti přitahuje radiaci k hlavě tak, že fungují jako anténa, 
tj. dráty soupravy mohou ve skutečnosti přitahovat okolní radiaci do bezprostřední oblasti hlavy. 
V podstatě bylo oznámeno, že drátové náhlavní soupravy mohou zvýšit expozici radiaci u hlavy 
300 krát! (53) Trubičkové náhlavní soupravy v tomto ohledu pomáhají, ale stále neudělají nic se 
škodami způsobovanými informace přenášející rádiovou vlnou. Pokud musíte používat náhlavní 
soupravu, používejte trubičkovou. Aspoň tímto způsobem se vypořádáte s jedním z poškozujících 
mechanismů, protože se vyhnete „efektu antény“, vytvářenému drátovými náhlavními 
soupravami. Jen si prostě pamatujte, že náhlavní souprava vás nechrání před informace přenášející 
rádiovou vlnou. Nelze se na ni spolehnout jako na dokonalou ochranu. 

Bluetooth blues 

Náhlavní soupravy Bluetooth jsou ještě horší, než konvenční soupravy. Zde je proč. Technologie 
Bluetooth je bezdrátová technologie, ve které bylo drátové spojení nahrazeno přijímačem a 
vysílačem, a toto spojení komunikuje na frekvenci 2,4 gigahertz. To je stejná frekvence používaná 
Confidentialmikrovlnnou troubou. Nicméně výkon používaný pro vysílání těchto frekvencí je velmi nízký. 
V podstatě je síla signálu pouze asi 1 miliwatt, přičemž mobilní telefon může fungovat při signálu 
až do tří wattů (54). Takže nižší výkon použitý u technologie Bluetooth omezuje dosah asi na 10 
metrů. Ale je zde problém. Když je na hlavě nošeno sluchátko, je zapnuto nepřetržitě. A ačkoliv je 
výkon menší, je expozice radiaci nepřetržitá, dokonce i když nedochází k žádné konverzaci. U 
mobilního telefonu ho aspoň odložíte, když hovor dokončíte. Ne tak sluchátko Bluetooth. 
Zadruhé, je to bezdrátové spojení. Z toho, co bylo řečeno o tom, jak nás radiace mobilního 
telefonu poškozuje, víme, že když mluvíme nebo posíláme informace přes spojení Bluetooth 
jakéhokoliv druhu, jsme vystaveni informace přenášející rádiové vlně. A je to tato vlna, která 
způsobuje poškození. Takže zařízení Bluetooth nejsou o nic bezpečnější, než bezdrátová zařízení, 
a, v podstatě, mohou být nebezpečnější, v důsledku nepřetržité expozice radiaci na hlavě. 
Zde je další otázka. Nedochází se sluchátkem Bluetooth nošeným v uchu a radiací emitovanou 
nepřetržitě k poškozování sluchového nervu, nebo možná dokonce k poškození vnitřního ucha? 
Poškodí tato nepřetržitá expozice nějakým způsobem sluch? To jsou otázky, které zůstávají 
nezodpovězené. 

Bezdrátové telefony jsou nebezpečnější, než mobilní telefony 

Bezdrátové telefony nejsou o nic bezpečnější, než mobilní telefony. V podstatě některý 
zveřejněný výzkum prokázal, že bezdrátové telefony jsou třikrát nebezpečnější, než mobilní 
telefony! (55) Zde je proč. Bezdrátový telefonu používá pro své fungování základní stanici. Tato 
základní stanice funguje jako malá věž mobilních telefonů posazená doma nebo v kanceláři. 
Základní stanice nepřetržitě emituje pulzující mikrovlny při plném výkonu, dokud je zapojena do 
zásuvky. Činí tak, aby mohla udržet signál a komunikovat se sluchátkem(ky). To znamená, že 
všichni v tomto domě nebo kanceláři jsou vystaveni nepřetržitému vysílání mikrovln, ať se již 
telefon používá, nebo ne. Novější bezdrátové telefony nyní používají novější technologii zvanou 
DECT, což znamená Digitálně zesílená bezdrátová telekomunikace. Signál z telefonu DECT 
vysílá na 2,4 nebo 5,8 gigahertzích nepřetržitě. Toto nepřetržité vysílání frekvencí telefonů DECT 
je to, čím se liší od starších modelů. A protože mnoho bezdrátových telefonů je často umístěno 
blízko postele na nočním stolku, jsou jedinci, kteří v jejich blízkosti spí, neustále vystaveni 
pulzující elektromagnetické vlně, která má sílu elektrického pole asi 6,5 voltů na metr (56). Jaký 
to má význam? Studie z Nového Zélandu uvedla, že u obyvatel žijících v blízkosti AM a FM 
rádiové věže došlo ke zvýšení výskytu jak chronické únavy, tak problémů se spánkem (57). 
Nejvyšší síla pole naměřená u věže byla 2,66voltů/metr, což bylo výrazně méně, než u 
bezdrátového telefonu DECT. Další studie ze Schwarzenburgu ve Švýcarsku uvedla, že 55% 
obyvatel žijících v blízkosti krátkovlnného rádiového vysílače uvedlo symptomy poruchy spánku 
a 35% uvedlo plnou nespavost (58). Výzkumníci byli schopni vysílač během různých nocí zapínat 
a vypínat. Symptomy se značně snížily, když byl vysílač vypnutý. Německá Federální agentura 
pro ochranu před radiací uvedla, že bezdrátový telefon DECT je často nejsilnějším jediným 
zdrojem radiace v domácnostech. Freiberská výzva z října 2002, dokument podepsaný více než 
130 lékařskými praktiky z německé lékařské organizace medicíny prostředí zvané IGUMED, 
vyzývala k zákazu bezdrátových telefonů DECT v předškolních zařízeních, školách, nemocnicích, 
pečovatelských domech a ve veřejných budovách. 
Podstatné je, že je mnohem bezpečnější, když se vrátíte k používání normálního telefonu. 

Dětské monitory mohou ublížit vašemu dítěti 

Vystavujeme novorozence riziku tím, že do jejich ložnic umísťujeme monitorovací zařízení? 
Někteří vědci říkají, že je to zbytečné vystavování radiaci. Radiace vytvářená některými dětskými 
Confidentialmonitory může dosáhnout až šesti voltů na metr, což je dvakrát více, než je radiace ve vzdálenosti 
do 100 metrů od věže mobilních telefonů (59). Britská spotřebitelská skupina Powerwatch 
vyzývala rodiče, aby přestali používat dětské monitory DECT. „Máme spoustu zpráv od rodičů, 
že jejich děti nespaly dobře a velmi brečely, když používali monitory DECT, ale byly v pořádku, 
když se nepoužíval žádný dětský monitor,“ uvedla agentura (60). 

A co vysílače mobilních telefonů? 

Podle odhadů existuje 1,3 milionu antén základních stanic instalovaných na věžích a střechách na 
celém světě. A je jich instalováno stále více, aby se zvýšilo pokrytí a mohly se používat nové 
aplikace, čímž oceán elektroznečištění, kterému jsme vystaveni, nadále zhoustne. Mobilní věže a 
antény vyrůstají všude. Ve Spojených státech je nyní zapojených více než 1,947,000 věží a antén. 
Věže jsou struktury, na kterých jsou umístěny antény, a na jednu věž může být umístěno mnoho 
antén. Anténa je oním emitentem rádiového signálu. Antény jsou umísťovány nejen na věžích, ale 
také na hasičských stanicích, kostelích, školách, hřbitovech a dokonce i v našich národních 
parcích. Věděli jste, že existuje mobilní věž poblíž Old Faithful v Yellowstonském parku? A aby 
vypadaly v prostředí esteticky, jsou tyto anténní věže často maskovány. Není nic neobvyklého 
uvidět na jihozápadě věže mobilních telefonů vypadající, například, jako palmy. Tyto věže a 
antény jsou také často skryté, na místech jako věže kostelů, nebo jsou umístěny na střechy, kde je 
nelze vidět. Nemohli jste v noci v hotelu dobře spát? Možná, že byla na střeše skrytá anténní věž. 
Jak bylo vysvětleno dříve, každá věž mobilních telefonů emituje svůj signál v kruhovém vzoru, 
který, byl-li by viditelný, by vypadal jako okvětí. Jinými slovy, tento vzor se šíří v 360° od věže, 
v kruhu. Tento „kruh“ kolem věže se nazývá „buňka“, a zde má původ výraz „buňka“ u mobilních 
telefonů (cell phone – buňkový telefon). Když jste pod deštníkem „buňky“, máte dobrý signál. 
Když jste mimo tuto oblast buňky, je příjem slabý. Věže mobilních telefonů jsou pak 
rozmísťovány po celé zemi tak, aby se tyto „buňky“ vzájemně překrývaly, aby, ideálně, nebylo 
nikde žádné nepokryté místo. 

Studie ukazují na nepříznivé zdravotní následky vysílačů mobilních 

telefonů

Níže je uvedeno šest studií, které prokázaly výrazné nepříznivé zdravotní dopady na lidi žijící 
v blízkosti věží mobilních telefonů. 
1. Santini a kol. našel závažné zdravotní problémy u lidí žijících do 300 metrů od základní 
stanice pro mobilní telefony, či věže. Na základě studie bylo doporučeno, aby základní 
stanice mobilních telefonů nebyly umísťovány blíže, než 300 metrů od zalidněných 
oblastí. Pathol  Biol (Paříž) 2002; 50:369-373 
2. Studie holandská organizace aplikovaného vědeckého výzkumu s názvem „Účinky 
radiofrekvenčních polí globálního komunikačního systému na zdraví a kognitivní funkce 
lidských subjektů s a bez subjektivních potíží“ našla výrazné dopady na lidské zdraví, 
včetně bolestí hlavy, svalové únavy, bolestí a závratí, způsobené emisemi věží, které byly 
značně pod „bezpečnou“ úrovní. 
3. Gerd, Enrique, Manuel, Ceferino a Claludio provedli španělskou studii s názvem 
„Mikrovlnný syndrom“ a zjistili závažné škodlivé zdravotní dopady na ty, kteří žijí 
v blízkosti základních stanic mobilních telefonů. Závažným následkům patřila únava, 
tendence k depresím, poruchy spánku, obtíže se soustředěním a kardiovaskulární 
problémy. 
4. V izraelské studii, zveřejněné v International Journal of Cancer Prevention, sv. 1, č. 2, 
duben 2004, Wolf a Wolf oznámili čtyřnásobné zvýšení výskytu rakoviny u lidí žijících 
Confidentialdo 350 metrů od věže mobilních telefonů, v porovnání s obecnou izraelskou populací. 
Rovněž oznámili desetinásobné zvýšení obzvláště u žen. 
5. Ve studii Naila z Německa, z listopadu 2004, spolupracovalo pět lékařů na vyhodnocení 
rizik pro lidi žijící v blízkosti věže mobilních telefonů.  Retrospektivní studie byla 
vytvořena z historie případů pacient z let 1994 až 2004, a z případů těch, kteří žili 
posledních deset let ve vzdálenosti do 400 metrů od místa věže. Výsledky ukázaly, že 
poměr nově vzniklých 
6. Australská studie zveřejněná v květnu 2005 ukázala, že radiace z věže mobilních telefonů
na vzdálenost 80 metrů způsobuje výrazné změny elektrických proudů v mozku 
zkušebních subjektů. Všechny zkušební subjekty uvedly, že se necítily dobře, když byly 
ozářeny, a některé uvedly, že jsou vážně nemocné. Podle vědců provádějících tuto studii 
je to první důkaz na světě o výrazných změnách elektrických proudů v mozku, měřeno 
EEG, způsobovaných základními stanicemi mobilních telefonů na vzdálenost 80 metrů. 
Subjekty uváděly symptomy jako hučení v hlavě, zvonění v uších (tinitus), bušení srdce, 
připitomělost, úzkost, krátkost dechu, nervozitu, neklid, bolesti hlavy, pocit tepla a 
deprese. 

Vysílače mobilních telefonů umístěné na školách, hasičských stanicích a 

kostelních věžích 

Proč by se věž mobilních telefonů umísťovala na kostel, školu nebo hasičskou stanici? Peníze. 
Mobilní operátoři platí organizacím velmi slušně, aby nainstalovaly vybavení mobilní věže na 
těchto místech. To odstraňuje potřebu, aby si mobilní operátoři najímali nebo kupovali pozemky 
nebo budovy, aby tam mohli postavit své vlastní věže. Mohou si prostě pronajmout stávající 
struktury od někoho jiného. Toto „nájemné“ se může pohybovat od pár set dolarů po několik 
desítek tisíc dolarů měsíčně. Proč by školní správa nebo církev nemohly použít tyto peníze na 
vylepšení svého těsného rozpočtu? Ale převyšuje tento příjem potenciální rizika? Studie říkají, že 
absolutně ne. 
Dvojnásobný laureát Nobelovy ceny dr. Gerald Hyland, fyzik, musel o věžích mobilních telefonů
říct toto. „Existující bezpečnostní normy pro věže mobilních telefonů jsou naprosto 
neodpovídající. Celkem oprávněně zůstává veřejnost ohledně pokusů vlády a tohoto odvětví ujistit 
ji, že vše je v pořádku, skeptická, obzvláště s ohledem na neetický způsob, jakým často 
symbioticky fungují, aby prosadili své vlastní zájmy.“ 

Děti mají vyšší míru výskytu leukémie 

Dr. Bruce Hocking provedl v australské Sydney studii u dětí žijících v blízkosti televizních a FM 
rádiových věží, které byly podobné věžím mobilních telefonů. Zjistil, že u těchto dětí se více než 
dvojnásobně vyskytuje leukémie, než u dětí žijících více než deset kilometrů od těchto věží (61). 
Takže pokud mobilní operátoři instalují antény na střechách našich škol, opravdu chceme, aby 
naše děti seděly v lavicích přímo pod zdrojem této radiace? Známe plně potenciální důsledky pro 
vyvíjející se mozek našich dětí? Kolik dětí ve škole již dnes trpí neschopností se soustředit, 
poruchou učení a problémy s pozorností? Může zde být spojitost? Mnoho studií ukazuje jasnou 
korelaci. 

Život blízko vysílačů mobilních telefonů zvyšuje neurologické nemoci 

Další studie provedená na obyvatelích žijících v blízkosti nebo pod anténou základní stanice 
mobilních telefonů vyprodukovala následující převládající stížnosti: bolesti hlavy (23,5%), změny 
Confidentialu paměti (28,2%), závratě (18,8%), třes (9,4%), příznaky deprese (21,7%) a poruchy spánku 
(23,5%). (62) 

Vysílače mobilních telefonů ovlivňují zvířata 

Věže mobilních telefonů ovlivňují také zvířata. Veterinární škola v Hannoveru v Německu 
oznámila, že u krav chovaných v blízkosti věže mobilních telefonů po dva roky došlo 
k výraznému snížení dojivosti, mimo dalších zdravotních problémů, včetně abnormálního chování 
(63). 
Naše komunity nemohou výstavbu věží mobilních telefonů zastavit 
Co mohou komunity udělat ohledně instalací věží mobilních telefonů? Bohužel velmi málo. 
Federální zákon o komunikacích z r. 1996 byl mezním zákonem, který nařídil rychlý rozvoj 
bezdrátové infrastruktury v celé zemi. Sekce 704 tohoto zákona učinila v postatě nemožným, aby 
komunity mohly zabránit výstavbě věží mobilních telefonů ve svých oblastech, i přes hrozby pro 
veřejné zdraví a prostředí. Tento zákon zakazuje místním vládám, aby zasahovaly a zastavovaly 
výstavbu věží mobilních telefonů na základě zdravotních obav nebo obav o životní prostředí. 
Bohužel naši vůdci byli tlačeni lobbisty tohoto odvětví, aby schválili legislativu, kde již komunity 
a samosprávy nemají kontrolu nad tím, co je nejlepší pro jejich společenství. V této záležitosti 
jsme delegovali všechny pravomoci na mobilní operátory. Vláda dokonce dovolila odvětví 
mobilních telefonů psát zákony. Zde je citát z Federálního zákona o komunikacích z r. 1996, který 
zakazuje státům samosprávám a komunitám zasahovat do instalování věží mobilních telefonů: 
„Žádný stát nebo místní samospráva nebo jejich zástupci, nesmí regulovat umísťování, výstavbu a 
úpravy zařízení osobních bezdrátových služeb na základě dopadů radiofrekvenčních emisí na 
prostředí do té míry, aby tato zařízení odpovídala regulačním požadavkům Komise u takovýchto 
emisí.“ 

Hasiči hlasují za zrušení výstavby věží mobilních telefonů na hasičských 

stanicích 

V srpnu 2004 Mezinárodní asociace hasičů vyjádřila svůj názor na věže mobilních telefonů a 
antény, když odsouhlasila na svém výročním shromáždění rezoluci stavící se proti instalaci antén 
mobilních telefonů na nebo poblíž hasičských stanic, dokud nebude provedena důvěryhodná 
studie ohledně zjištění bezpečnosti. Oddělení zdraví a bezpečnosti odborů dokončilo recenzi 
dostupných vědeckých informací v dubnu 2005. Došli k závěru, že existuje dostatek vědeckých 
důkazů, aby se bylo možné postavit proti jakékoliv instalaci antén mobilních telefonů na 
hasičských stanicích. Tento závěr byl podpořen dokumentem uvádějícím 49 odkazů a 40 citací. 
Mezi některé následky zažívané hasiči v důsledku jejich expozice patřily závratě, ztráta 
soustředění, silné bolesti hlavy, spánková deprivace, deprese, zpomalené reakční doby a třes (64). 

Zjistěte si, kolik věží a antén je poblíž vašeho domova 

Průměrný člověk žije od věže mobilních telefonů do vzdálenosti půl míle. 
Zajímá vás, jestli jsou v blízkosti vašeho domova nebo kanceláře nějaké věže mobilních telefonů
nebo antény? Znepokojovalo by vás, pokud byste věděli, že žijete v blízkosti věže mobilního 
telefonu nebo anténní věže? Kolik jich je kolem vašeho domova nebo kanceláře? Zjistěte si to 
návštěvou internetové stránky www.antennasearch.com. Napište svoji adresu a dostanete seznam 
a mapu všech věží a antén v malém poloměru od vaší adresy. Budete překvapeni, až zjistíte, jak 
Confidentialčasté tyto věže a antény jsou a kolik jich sedí přímo za rohem. Například na jednu čtvereční míli 
v centru Manhattanu je asi 2500 antén. 
A nezapomínejte, že ve vesmíru nad vámi obíhá více než 2000 komunikačních satelitů. Ty 
sprchují planetu nepřetržitým zářením. Máte nové GPS? Jak si myslíte, že funguje? Dostává své 
informace ze satelitu, který ví, kde jste a kam chce jít. Pak vysílá instrukce dolů a neuběhne 
vteřina, abychom nebyli ozařováni rádiovým signálem této vymoženosti. Pamatujete na informace 
přenášející rádiovou vlnu, kterou jsme probírali dříve? I zde je vytvářena. A nezapomínejte na 
všechny vojenské projekty. Myslím, že již jste v obraze. Množství elektroznečištění, kterému jsme 
vystaveni denně, je obrovské, a každým dnem stále roste. Kdy se nebudou naše biologické 
systémy již s touto zátěží schopny vypořádat? Co se stane pak? Je rostoucí výskyt rakoviny a 
nemocí indikátorem, že jsme pomalu dosáhli bodu, kdy to již nemůžeme tolerovat? 
Účinky radiace mobilních telefonů na děti jsou horší, než na dospělé 
Ovlivňuje radiace mobilních telefonů jinak, než dospělé? Rozhodně. Zde je proč. Dětská hlava je 
menší, přesto obsahuje více tekutin, než u dospělého. Toto zvýšené množství vody funguje jako 
vodič radiace. Navíc lebeční kosti v hlavě dítěte jsou měkčí a tenčí. Měkčí kosti znamenají větší 
pronikání radiace do hlavy. Větší pronikání znamená větší škody. A pamatujte, jak děti rostou, 
dochází k akumulaci této radiace. 
Radiace prostupuje hlavou dětí 
V r. 1997 dr. Om Ghandi z univerzity v Utahu provedl studie, ukazující, jak radiace prostupuje do 
hlavy dítěte mnohem hlouběji, než u dospělého. Její obrázky jsou děsivé. 
      

Penetrace radiace Penetrace radiace Penetrace radiace 

do hlavy dospělého do hlavy 10letého dítěte do hlavy 5letého dítěte 
Obrázek 1 
Děti mají zjevně menší hmotnost. Když jsou vystaveny stejnému množství radiace, jako dospělí, 
jsou škodlivé účinky této radiace větší. Děti mají menší váhu, měkčí lebku a více tekutin v hlavě. 
To vše umožňuje, aby docházelo k více škodám. Studie na Karolinska Institut ve švédském 
Stockholmu zjistila, že děti, které byly vystaveny radiaci již tak slabé, jako jeden miligauss 
(1mG), po delší časové období, měly dvakrát větší riziko vzniku leukémie, než je normál (65). 
Národní výbor pro radiologickou ochranu (NRPB) vydal v květnu 2000 zprávu, kde se uvádělo, 
že „děti mohou být náchylnější na jakékoliv důsledky plynoucí z používání mobilních telefonů, 
kvůli tomu, že se jejich nervový systém vyvíjí, jejich tkáň v hlavě absorbuje více energie a jsou za 
svého života vystaveny dlouhodobější expozici“.  
Silná absorpce radiace mobilních telefonů hlavou 
ConfidentialPodle vědců z University of Washington 70 až 80% radiace emitované anténou mobilního 
telefonu je absorbováno hlavou (66). To je obzvláště znepokojivé, když vidíme, že děti a 
pubescenti používají své mobilní telefony neustále. Dnešní děti budou vystaveny tomuto typu 
radiace za svého života mnohem delší dobu, než jejich rodiče. Tudíž expoziční riziko je mnohem 
větší. 

Mobilní telefony Disney a Sprint Market pro děti 

Je opravdu znepokojující, že ve světle mnoha zveřejněných studií, které jsou nyní dostupné a 
varují před používáním mobilních telefonů dětmi, hlavní korporace odvětví mobilních telefonů se 
zaměřují a cílují svůj marketing na děti stejně. Pohlíží na děti jako na příští velký „trh“ pro 
mobilní telefony. Například Disney a Sprint se nedávno spojily v rámci smlouvy za 2 miliardy 
dolarů, aby propagovaly a prodávaly mobilní telefony dětem ve věku 8 až 12 let. Další společnosti 
drží krok a prosazují podobné programy. Teddyfone Ltd. ve Velké Británii přišla s mobilním 
telefonem, který vypadá jako plyšový medvídek. Jejím cílovým trhem jsou děti ve věku šesti až 
osmi let. Americký protějšek tohoto mobilního telefonu je nazýván Firefly (světluška). 
Samozřejmě, že je nyní k dostání i telefon Barbie
TM

Naše děti budou ovlivněny nejvíce 

„Pokud existují rizika, a my si myslíme, že mohou, pak jsou těmi, kdo bude pravděpodobně
nejvíce ovlivněn, děti, a čím mladší děti, tím větší nebezpečí.“ Sir William Stewart, předseda 
britské Agentury pro ochranu zdraví, vydal toto prohlášení na tiskové konferenci v r. 2005. Řekl, 
že žádné dítě mladší devíti let by nemělo používat mobilní telefon, a všichni mladší šestnácti let 
by ho měli používat jen pro nouzové hovory. 
Nevíme, jaké jsou dlouhodobé následky radiace mobilních telefonů u dětí. Nádorům může trvat 
15 až 20 let, než se projeví, a v té době je často na léčbu již pozdě. Musíme se sami sebe zeptat, 
jestli chceme, aby se naše děti tohoto obřího experimentu účastnily. Jistě, ochrana, prevence a 
omezování expozice jsou nutné, dokud věda nebude moct potvrdit rizika nebo bezpečnost těchto 
produktů. 
Důkazy v medicíně, že radiace ze zařízení jako mobilní telefony, bezdrátové telefony, a WiFi 
vytváří nebezpečné a zdraví škodlivé efekty, se nadále vrší. Čas pro opatření je nyní. Mohou na 
tom záviset životy našich dětí. 
Žaloby na mobilní operátory 
V současné době existuje sedm hromadných žalob, které byly podány na výrobce mobilních 
telefonů a které jsou aktivní. Na podzim 2005 bylo pět těchto případů přezkoumáno Nejvyšším 
soudem, protože odvětví mobilních telefonů zažádalo, aby byly odmítnuty. Nejvyšší soud 
nicméně rozhodl, že existuje dostatek důkazů, aby tyto případy pokračovaly. Tyto případy jsou 
v současné době v aktivním procesu a prokousávají se právním systémem. Navíc existuje řada 
aktivních individuálních případů, kde údajně došlo ke vzniku rakoviny mozku v důsledku 
používání mobilních telefonů. 
Jeden případ náhrady pracovníkovi v Kalifornii již byl rozhodnut ve prospěch žalujícího. Soud 
rozhodl, že existují přímé důkazy, že mozkový nádor žalobce byl způsoben nadměrným 
Confidentialpoužíváním mobilního telefonu při své práci. Tato žena svůj spor vyhrála. Není pochyb, že to 
ustaví důležitý precedent pro následující případy.
   

Odvětví mobilní telefonie nemá žádné pojištění 

Je zajímavé, že pojišťovnictví nyní vyřadilo kompenzace za zdravotní rizika z pojištění 
zodpovědnosti za výrobek u produktů odvětví mobilních telefonů. To donutilo odvětví mobilních 
telefonů pojišťovat se samo. Důsledkem je, že odvětví mobilních telefonů nemá žádnou pojistku 
na krytí ztrát plynoucích z jakéhokoliv soudního sporu o náhradu. Jakmile jejich peníze dojdou, 
nezbudou již žádné na zaplacení soudu. Když je Lloyds of London odmítá pojistit, nevzdává se 
tučných prémií jen tak bezdůvodně. Očividně cítí, že riziko je příliš velké. 
Nové kontrakty Verizon 
Pohřbena v drobném textu nových kontraktů Verizon je klauzule, kterou zákazník podepisuje, 
která uvádí, že zákazník souhlasí, že nebude žalovat výrobce mobilního telefonu za jakékoliv 
tělesné poškození nebo újmu. Zákazník také souhlasí, že se nezúčastní žádné hromadné žaloby. 
Doporučení: dopřejte si času a přečtěte si svůj kontrakt. Dvakrát si rozmyslete, než ho podepíšete. 

Odvětví mobilní telefonie je v prekérní situaci 

Odvětví mobilních telefonů se nachází v obtížné pozici. Vehementně odmítalo, že existují 
zdravotní problémy způsobené radiací mobilních telefonů. Neustále jsou zveřejňovány vědecké 
studie, které říkají něco jiného. Takže proč si odvětví mobilních telefonů prostě nenakoupí 
dostupnou bezpečnou technologii, která by učinila používání mobilních telefonů bezpečným? 
Pokud by se tak stalo, bylo by to připuštěním viny, nebo připuštěním že mohou existovat 
zdravotní problémy způsobené používáním mobilních telefonů. Doplnění této technologie by 
jejich vinu podtrhlo a okamžitě by prohráli všechny žaloby, minulé i současné. Takže společnosti 
nemají na výběr a nezbývá jim než popírat existenci jakýchkoliv problémů. 

Pozice vlády 

Můžete navštívit internetovou stránku FDA a přečíst si tam pozici vlády k celé této problematice. 
Nicméně nejlépe je to shrnuto v tomto citátu vzatého přímo z internetové stránky FDA: 
„Dostupné vědecké důkazy neukazují, že jakékoliv zdravotní problémy jsou spojeny s používáním 
bezdrátových telefonů. Nicméně neexistují žádné důkazy, že bezdrátové telefony jsou naprosto 
bezpečné.“ Jak je to z důvěryhodností? Cítíte se po tomto výroku ohledně mobilních telefonů
zcela v bezpečí? Neměla by FDA žádat o průkazné studie, že jsou mobilní telefony bezpečné? 
Zde je důvod, proč toho vláda veřejně ohledně bezpečnosti mobilních telefonů příliš neřekne. 
Mobilní telefony jsou velký byznys. Akcie telekomunikačních společností tvoří velkou část 
našeho finančního trhu. Jakákoliv zmínka o problému s bezpečností by způsobila katastrofický 
propad akciového trhu. Zadruhé, volání mobilními telefony je druhým největším příjmem 
federální vlády od spotřebitelů. Pouze benzín vytváří více příjmů. Představte si, co by se stalo, 
kdyby FDA nebo FCC vydala prohlášení, že by u mobilních telefonů mohl existovat bezpečnostní 
problém. Výprodej těchto akcií by byl obrovský. Akciový trh by se propadl. Vláda by ztratila 
důležitý zdroj příjmů a naše ekonomika by byla ochromena. Takové oznámení by bylo 
katastrofické. Takže vláda se bude velmi zdráhat vydat k této problematice jakékoliv prohlášení, 
varování nebo doporučení, že mobilní telefony mohou představovat riziko. 

ConfidentialLekce z historie 

Pamatujte, že trvalo desítky let, než vláda zareagovala na dřívější varování ohledně tabáku, 
azbestu a rentgenového záření. Mobilní telefony tu nejsou příliš dlouho a tato technologie je 
relativně nová. Nicméně může nám prospět, když se v rychlosti podíváme na historii a poučíme se 
z ní. 

Historie u tabáku: 

n Zdravotní následky byly poprvé probírány v r. 1856 v lékařském časopisu Lancet 
n Dr. Isaac Adler tvrdil, že rakovina plic souvisí s kouřením, v r. 1912 
n Britský lékařský časopis zveřejnil v r. 1950 studii, která zjistila, že kuřáci dostanou 
rakovinu plic 50 krát pravděpodobněji 
Teprve v r. 1997 tabákové společnosti souhlasily hradit zdravotní náklady související s 
kouřením 
Historie rentgenového záření: 
n Thomas Edison si povšiml škod způsobených rentgenovým zářením v r. 1896 
n Edisonův asistent zemřel na expozici rentgenovému záření v r. 1904 
n V obchodech s v r. 1930 obuví byly používány fluoroskopy, aby se vidělo, že boty dobře 
padnou 
n V r. 1934 byla zveřejněna smrt více než 200 radiologů na rakovinu způsobenou 
radioaktivitou 
n V r. 1949 byla probírána radiační úroveň fluoroskopů
n V r. 1990 bylo zjištěno, že riziko rakoviny v důsledku radiace je pětkrát vyšší, než se dříve 
myslelo 
Historie azbestu: 
n Inspektor britské továrny varoval před škodlivostí azbestu v r. 1898 
n Studie na krysách vyvolala otázky ohledně škodlivých důsledků azbestového prachu, v r. 
1911 
n V r. 1918 odmítly americké pojišťovny vypořádávat nároky pracovníků v odvětví azbestu 
n Od r. 1935 a r. 1949 byla u pracovníků v odvětví azbestu hlášena rakovina plic 
n V r. 1989 byl azbest v USA konečně zakázán 
Není pochyb, že EMR a radiace mobilních telefonů jsou potenciální karcinogeny. Důkazy na 
podporu toxicity a karcinogenity radiace mobilních telefonů jsou zdrcující. Současné 
bezpečnostní normy jsou archaické a neupravují problematiky, které vytvořila současná 
technologie. Jak je vidět z těchto historií, trvalo mnoho, mnoho desetiletí a vyžádalo si to 
bezpočet obětí, než jsme se začali těmito karcinogeny řádně zabývat. Radiace mobilních telefonů
je mnohem větší toxin, než tabák, rentgenové záření nebo azbest, díky počtu lidí, kteří používají 
mobilní telefony a bezdrátovou technologii. V důsledku toho je počet lidí, kteří jsou tím zasaženi, 
enormní. Nemáme příliš času čekat, než naše vláda nebo průmysl dojdou pochopení, že existuje 
problém. Víme, že se budou zdráhat něco takového připustit. Rozumná opatření je třeba 
podniknout okamžitě. Důkazy máme před očima. Výzkumné studie nám říkají, že je tu problém. 
Nemůžeme čekat, až průmysl a vláda budou nuceni to připustit. To jsme udělali u tabáku, 
rentgenového záření a azbestu. 
Otázka zní takto. Jste ochotni vidět tento problém takový, jaký opravdu je? Pokud ano, jste 
ochotni podniknout potřebná opatření a učinit vše možné, abyste ochránili sebe a svoji rodinu 
před tímto toxinem, který je všude? 
Průvodce ochranou a prevencí 
ConfidentialCo můžeme udělat, abychom se ochránili? Jaké kroky je třeba podniknout, abychom 
minimalizovali svoji expozici a riziko? Protože bezdrátová technologie tu zůstane, je třeba 
k problému ochrany přistupovat dvěma způsoby. Zaprvé, je třeba podniknout opatření, abychom 
maximalizovali odolnost těla vůči poškození ze strany EMR. To lze udělat posílením našeho 
biopole a imunitního systému, aby lépe odolávaly negativním dopadům elektromagnetického 
záření. Zadruhé, expozice EMR musí být minimalizována, aby se snížilo riziko. 
Zde je pár věcí, které lze udělat okamžitě. 

Zvyšte odolnost vůči poškození EMR: 

1. Dobrá výživa je klíčová pro tvorbu silného imunitního systému, který dokáže odolávat 
následkům elektroznečištění. Jezte zdravé jídlo. Sem patří pojídání čerstvého organického 
ovoce a zeleniny každý den. Doporučuje se pět až devět porcí čerstvého organického 
ovoce a zeleniny denně. 
2. Pokud jíte maso, jezte maso bez hormonů, kdykoliv je to možné. Vyhněte se rybám 
z farem. 
3. Zavodňujte se řádně. Pijte kvalitní lahvovou nebo filtrovanou vodu. Používejte skleněné a 
keramické obaly, kdekoliv je to možné. Kvalitní voda je klíčová kvůli energii a kvůli 
řádné detoxikaci. Jako jednoduché pravidlo vydělte tělesnou váhu dvěma. To je počet uncí 
vody denně, které by normální zdravý jedince měl konzumovat. 
4. Berte denně vysoce kvalitní multivitaminy/multiminerály. 
5. Berte denně větší dávky antioxidantů, abyste neutralizovali volné radikály vytvářené 
EMR. 
6. Berte denně oleje s omega-3, jako rybí olej. Minimální dávka je 3000 mg denně. 
7. Berte před spaním melatonin, 2-4 mg, ve formě pod jazyk. 
8. Cvičte 5 dní týdně nejméně po 20 minut. 
9. Minimalizujte svoji expozici syntetickým chemikáliím, rozpouštědlům, čistidlům a 
kosmetice. Tyto produkty jsou plné škodlivých chemikálií, které poškozují vaše tělo. 
Vyhněte se používání pesticidů a insekticidů kdekoliv je to možné. 
Zdravým jídlem a cvičením se posílí biopole a imunitní systém. To bude minimalizovat škodlivé 
účinky EMR a expozice radiaci mobilních telefonů. Zdravé jídlo a řádné zavodňování také 
umožní rychlejší opravy již způsobených škod. 

Minimalizujte expozici, abyste snížili rizika 

1. Kdekoliv je to možné, vyhněte se jakémukoliv typu zařízení bezdrátové komunikace, jako 
mobilním telefonům, bezdrátovým telefonů a WiFi spojení. 
2. Když kupujete mobilní telefon, kupte si takový, který má funkci „hlasitého odposlechu“. 
Používejte tuto funkci kdykoliv mluvíte a držte telefon od hlavy a těla, kdykoliv je telefon 
zapnutý nebo je v pohotovostním režimu. 
3. Používejte „trubičkovou“ náhlavní soupravu, pokud váš mobilní telefon nemá funkci 
hlasitého odposlechu. Ne každá náhlavní souprava bude fungovat. Musí to být 
„trubičková“ náhlavní souprava. 
4. Vypínejte mobilní telefon, když ho nebudete používat, a nespěte s mobilem na nebo blízko 
postele. Mobilní telefon emituje v pohotovostním režimu signál, i když nemluvíte. 
5. Držte mobilní telefon nejméně 12-15 centimetrů od hlavy, vždy. Nenoste mobilní telefon 
blízko těla, jako v kapse nebo na opasku. 
Confidential6. Nemluvte mobilním telefonem nebo bezdrátovým telefonem, pokud jste těhotní, nebo u 
sebe máte nemluvně nebo malé dítě. 
7. Vyhněte se technologii vyspělejší bezdrátové komunikace, či DECT. Ta je často 
nejsilnějším zdrojem radiace v domácnosti. Telefony DECT emitují záření nepřetržitě, 
nejen když je telefon používán. 
8. Nemluvte mobilním telefonem v autě, vlaku, autobusu, v letadle nebo v metru. Tyto 
uzavřené oblasti hromadí radiaci a následně se expozice stává v tomto uzavřeném 
kovovém prostředí vyšší. Také brání signálu, takže váš mobilní telefon musí používat 
vyšší výkon, aby udržel spojení. 
9. Používejte klasické telefony s dráty. Odstraňte bezdrátové telefony a WiFi vybavení ze 
svého domova a pracovního prostředí. 
10. Používejte drátové připojení k internetu, namísto bezdrátových routek. Pokud musíte 
používat bezdrátový router, na noc, nebo pokud se nepoužívá, ho vypněte. 
11. Věnujte pozornost čárkám síly signálu na displeji mobilního telefonu. Mobilní telefon 
nepoužívejte, když je signál slabý. Čím slabší signál, tím vyšší výkon je potřeba pro 
udržení spojení. Pokud možno používejte mobilní telefon v otevřeném prostoru. 
12. Držte notebooky od těla a neprovozujte notebook, když ho máte na klíně. Seďte dále od 
počítačových monitorů a obrazovek, jak je to jen možné. 
13. Držte během spánku elektronická zařízení, jako budíky, rádia a bezdrátové telefony, 
nejméně dva metry od své hlavy. 
14. Vyhněte se vodním postelím, elektrickým dečkám a kovovým rámům postele. 
15. Používejte gaussmetr pro měření elektrického pole uvnitř elektromobilů. Velké elektrické 
kabely často probíhají přímo pod sedadlem řidiče. 
16. Preferujte ve svých komunitách používání optických kabelů, místo bezdrátových sítí. 
17. Noste osobní ochranné zařízení na posílení biopole svého těla a zvyšte svoji odolnost vůči 
radiaci kolem vás. 
18. Nainstalujte si intervenční technologie a prevenční technologie, které „zamaskují“ nebo 
napodobí informace přenášející rádiovou vlnu, aby ji nedetekoval tělo. Ty by měly být 
nainstalovány na všech elektrických a elektronických zařízeních, elektrických obvodech, 
spotřebičích, mobilních telefonech a bezdrátových telefonech ve vašem domově, kanceláři 
a podniku. 
Pokud si nejste jisti, jaký typ zařízení použít, nebo jaký typ technologie funguje, rád se o 
své informace a názory z výzkumu a textů, které mám o dostupné technologii, s vámi 
podělím. 
Bezdrátová technologie je možná největším pohodlím naší doby. Přesto je také největším 
toxinem, který jsme kdy vytvořili. Děkuji vám za váš zájem a ochotu dozvědět se o tomto 
rostoucím problému naší společnosti něco víc. Vzdělávejte se a chraňte své blízké. A prosím 
přidejte se ke mně a informujte lidi z vašeho okruhu vlivu. Vaše otázky a komentáře jsou vítány a 

můžete mne kontaktovat. 

Passionate about health,  
Lynn Quiring, RPh, CCN, NMD  
Logical Health LLC  
1163 E. Geronimo Place  
Chandler, AZ. 85225  
480-275-5915  
lynnquiring@msn.com
Navštivte můj blog na https://cellphoneradiationusa.blogspot.com. 
ConfidentialOdkazy  
 
1. Jour Am Med Assoc. Jan 2001; Wire Technology Research, Second State of the Science 
Colloquium.  
2. Lai H, Singh NP, “Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-strand 
breaks in rat brain cells”, Bioelectromagnetics 1995; 16:207-210.  
3. Salford LG, Sturesson K, Eberhardt JL, Persson BR, “Permeability of the blood-brain 
barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at 
8, 16, 50 and 200 Hz”, Microsc Res Tech 1994; 27(6):535-542.  
4. Agarwal A, “Relationship between cell phone use and human fertility: An observational 
study”, presentation P-398, October 23, 2006, 62nd Annual Meeting of the American 
Society for Reproductive Medicine (ASRM), New Orleans, October 21-25, 2006.  
5. Henderson M, “Mobiles may decrease men’s fertility”, October 23, 2006, 
https://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article610494.ece
6. Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Mild KH, Morgan LL, “Long-term use of cellular 
phones and brain tumours: increased risk associated with use ≥10 years”, Occup Environ 
Med 2007;64:626-632. 
7. Graham C, Cook MR, Gerkovich MM, Sastre A, “Examination of the melatonin 
hypothesis in women exposed at night to EMR or bright light”, Environ Health Perspect 
2001 Dec; 109(suppl 6):911-933.  
8. Klieesen, Michael, Spanish Neuro-Diagnostic Research Institute, Marbella, Spain.  
9. “The child scrambler–What a mobile can do to a youngster’s brain in 2 minutes”, UK 
Sunday Mirror, April 1, 2004.  
10. Hardell L, op cit.  
11. Becker, Robert O, MD, Cross Currents: The Promise of Electromedicine, the Perils of 
Electropollution, Jeremy P. Tarcher, New York, December 1989, 1st ed.  
12. Olsen J, Nielsen A, Schulgen G. “Residents near high voltage facilities and risk of cancer 
in children”, British Medical Journal 1993;307:891-895.  
13. Salford, op. cit.  
14. Gandhi G A. “Genetic damage in mobile phone user: some preliminary findings”, Indian J 
Hum Genet. 2005;11:99-104.  
15. Sobel E, Dunn M, Davanipour Z, Qian Z, Chui H. “Elevated risk of Alzheimer’s disease 
among workers with likely electromagnetic field exposure”, Neurology 1996;47(6):1594-
1600.  
16. Mariea T, Carlo G. “Wireless Radiation in the Etiology and Treatment of Autism: Clinical 
Observations and Mechanisms”, Australasian Journal of Clinical Environmental 
Medicine 2007; 26(2):3-7.  
17. Noonan C, Reif J, Yost M, Touchstone J. “Occupational exposure to magnetic fields in 
case-referent studies of neurodegenerative diseases”, Scand J Work Environ Health 2002; 
28:42-44.  
18. Savitz D, Liao D, Sastre A, Kleckner R. “Magnetic field exposure and cardiovascular 
disease mortality among electric utility workers”, Am J Epidemiology 1999; 149:135-142.  
19. Sandyk R, Anastasiadis P, Anninos P, Tsagas N. “The pineal gland and spontaneous 
abortions: implications for therapy with melatonin and magnetic field”, Int J Neuroscience 
1992; 62(3-4):243-250.  
20. Khurana V. https://canberra.yourguide.com.au/news/local/general/mobiles-may-be-deathsentence/1210628.html March 2008.  
21. Schuz J, Grigat J, Brinkmann K, Michaelis J. “Residential magnetic fields as a risk factor 
for childhood acute leukemia: Results from a German population-based case-control 
study”, Int J Cancer 2001; 91:728-735.  
22. Freiburger Appeal. Umwelt.medizin.gesellschaft. 2003; 35-36. 
https://www.igumed.de/images/fa_1_03.pdf
Confidential23. Verkasalo P, Kaprio J, Varjonen J, Romanov K, Heikkila K, Koskenvuo M. “Magnetic 
fields of transmission lines and depression”, Am J Epidemiology 1997; 146(12):1037-
1045.  
24. Szmigielski S, Bielec M, Lipski S, Sokalska G. “Immunological and cancer related 
aspects of exposure to low level microwave and radiofrequency fields”, Modern 
Bioelectricity. Marcel Bekker, New York. 1988;861-925.  
25. Salford L, Brun A, Eberhardt J, Malmgren L, Persson B. “Nerve cell damage in 
mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones”, Environ 
Health Perspect 2003 June; 111(7):881-883.
26. Lai, H. “Neurological effects of radiofrequency electromagnetic radiation in Advances in 
Electromagnetic Fields in Living Systems”, 1994. (JC Lin, Ed.) Plenum Press, New York.  
27. 27.Savitz D, Checkoway H, Loomis D, “Magnetic field exposure and neurodegenerative 
disease mortality among electric utility workers”, Epidemiology 1998; 9:398-404.  
28. Freiburger Appeal. Umwelt.medizin.gesekkschaft. 2003; 35-36. 
https://www.igumed.de/images/fa_1_03.pdf
29. Johnson-Liakouris A, “Radiofrequency Sickness in the Lilienfeld Study:an effect of 
modulated microwaves”, Arch Environ Health 1998, 53:236-238.  
30. Agarwal A, Deepinder F, Sharma R, Ranga G, Li J, “Effect of cell phone usage on semen 
analysis in men attending infertility clinic: an observational study”, Fertil Steril 2007, 
May 3.  
31. Braune S, Reidel A, Schulte-Monting J, Raczek J, “Influence of a radio-frequency 
magnetic field on cardiovascular and hormonal parameters of the autonomic nervous 
system in healthy individuals”, Radiat Res 2002; 158:352-356.  
32. Lai H, Singh H. “Single and double strand DNA breaks in rat brain cells after acute 
exposure to radiofrequency electromagnetic radiation”, Int J Radiat Biol 1996; 69:513-
521.  
33. Salford L, Brun A, Sturesson K, Eberhardt J, Persson B. “Permeability of the blood-brain 
barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at 
8,16, 50 and 200 Hz”, Microsc Res Tech 1994;27(6):535-542.  
34. Graham C, Cook M, Gerkovich M, Sastre A. “Examination of the melatonin hypothesis in 
women exposed at night to EMR or bright light”, Environ Health Perspect 2001 May; 
109(5):501-507.  
35. Graham C, op. cit.  
36. Harland J, Lee M, Levine G, Liburdy R. “Differential inhibition of tamoxifen’s oncostatic 
functions in a breast cancer cell line by 12 mG magnetic field”, Electricity and Magnetism 
in Biology and Medicine, Bersani F (ed.), Plenum Press, Bologna, Italy, 1998.  
37. Wilson B, Anderson L, Hilton D, Phillips R. “Chronic exposure to 60-Hz electric fields: 
Effects on pineal function in the rat”, Bioelectromagnetics, 1981; (2):371-380.  
38. Salter, Chuck. “At One With Our Cells”, Fast Company, 104; April 2006  
39. Davis S, et al. “Night Shift Work, Light at Night”, Journal of the National Cancer 
Institute Oct. 17, 2001; 93(20): 1557-1562.  
40. Robien K, Cutler G, Lazovich D. “Vitamin D intake and breast cancer risk in post 
menopausal women: the Iowa Women’s Health Study”, Cancer Causes Control 2007 
Sept; 18(7):775-82, epub 2007 June 5, PMID: 17549593.  
41. Furio A, Brusco L, Cardinali D. “Possible therapeutic value of melatonin in mild cognitive 
impairment: a retrospective study”, Journal of Pineal Research Nov 2007; 43(4): 404-
409.  
42. Masami I, Nitta H, Kabuto M. “Magnetic fields of 50 Hz at 1.2 uT as well as 100 uT cause 
uncoupling of inhibitory pathways of adenylyl cyclase mediated by melatonin 1a receptor 
in MF-sensitive MCF-7 cells”, Carcinogenesis 2001 July; 22(7): 1043-48.  
43. Srinivasan V, Spence D, et al. “Melatonin, environmental light, and breast cancer”, Breast 
Cancer Res Treat 2007 May 31; PMID: 17541739.  
Confidential44. Coogan P, Clapp R, Newcomb P, Wenzl T, Bogdan G, Mittendor R, Baron J, 
Longanecker M. “Occupational Exposure to 60-Hz Magnetic Fields and Risk of Breast 
Cancer in Women”, Epidemiology 1996 Sep; 7(5): 459-64.  
45. Demers P, Thomas D, Rosenblatt K, et al. “Occupational Exposure to Electromagnetic 
Fields and Breast Cancer in Men”, Am J Epidemiology 2003 Apr 15; 157(8):683-91.  
46. Agarwal A, Deepinder F, Sharma R, Randga G, Li J. “Effect of cell phone usage on semen 
analysis in men attending infertility clinic: an observational study”, Fertil Steril. 2007 
May 3.  
47. Ibid.  
48. Ibid.  
49. Salford L, Brun A, Eberhardt J, Malmgren, Persson B. “Permeability of the blood-brain 
barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at 
8, 16, 50 and 200 Hz”, Microsc Res Tech. 1994; 27(6):535-542.  
50. Redelmeier D, Tibshirani R. “Association between cellular telephone calls and motor 
vehicle collisions”, New England Jour Med. 1997 Feb.13; 336(7): 453-458.  
51. Braune S, Wrocklage C, Raczek J, Gailus T, Lucking C. “Resting blood pressure 
increased during exposure to a radio-frequency electromagnetic field”, Lancet 1998; 
351:1857-1858.  
52. Li D, Odouli R, Wi S, et al. “A population-based prospective cohort study of personal 
exposure to magnetic fields during pregnancy and the risk of miscarriage”, Epidemiology 
2002; 13:9-20.  
53. British Consumer Association, April 2000.  
54. https://reviews.cnet.com/4520-6454_7-5140288-1.html
55. Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Mild KH, Morgan LL, “Long-term use of cellular 
phones and brain tumours: increased risk associated with use ≥10 years”, Occup Environ 
Med 2007;64:626-632.  
56. Schulz J, et al. “Radiofrequency Electromagnetic Fields Emitted from Base Stations of 
DECT Cordless Phones and the Risk of Glioma and Meningioma, (Interphone Study 
Group)”, Radiation Research, 2006 Jul; 166(1).  
57. “Concerns of the Residents of Ouruhia Regarding the Radio Tower at 123 Lower Stux 
Road, Christchurch, New Zealand.” Prepared for Christchurch City Council, Context (NZ) 
Scientific Services, pg. 2, October 20, 1998.  
58. “Study on Health Effects of the Shortwave Transmitter Station of Schwarzenburg, Berne, 
Switzerland.” The Federal Office of Energy, August, 1995.  
59. https://omega.twoday.net/stories/1616128
60. Ibid.  
61. Hocking B, Gordon I, Grain H, Hatfield G. “Cancer Incidence and Mortality and 
Proximity to TV Towers”, MJA 1996; 165:601-605.  
62. 62.Abdel-Rassoul, et al. “Neurobehavioral Effects Among Inhabitants Around Mobile 
Phone Base Stations”, Neurotoxicology 2006 Aug 1.  
63. Lsscher W. Institute of Pharmacology, Toxicology and Pharmacy of the Veterinary School 
of Hanover, Germany.  
64. International Association of Fire Fighters 2004 Convention, Boston, MA. August 17, 
2004. Resolution No. 15.  
65. Feychting M, Ahlbom A. “Magnetic Fields and Cancer in Children Residing Near 
Swedish High Voltage Power Lines”, Am J Epidemiology 1993; 138:467-481.  
66. Lai, H. “Neurological Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation Relating to 
Wireless Communication Technology”, Bioelectromagnetics Research Laboratory, Dept. 
of Engineering, University of Washington, Seattle, Washington. Paper presented at the 
IBC-UK Conference: Mobile Phones – Is there a health risk? Sept. 16-17, 1997, Brussels, 
Belgium.  
Confidential© 2008 Logical Health LLC. Všechna práva vyhrazena. 
Překlad a publikace v českém jazyce: Internetový portál WWW.OSUD.CZ

 

—————

Zpět