Pavol Nemeš - Revolúcia vo fyzike,

19.11.2013 21:37

Pavol Nem

Revolúcia vo fyzike,
Týmto pojmom sa označuje stav, keď sa niekomu podarí dokázať, že niektorý z platných fyzikálnych zákonov je nesprávny. Ja nie len že tvrdím, že sa mi podarilo dokázať nesprávnosť Newtonovho fyzikálneho zákona, ale dokonca vo videu ponúkam odmenu 500.- Eur každému a teda hlavne nejakému odborníkovi z oblasti fyziky, ktorý matematicky v priamom prenose vyvráti moje závery a výpočty týkajúce sa predmetného zákona o pôsobení síl.
 

www.youtube.com/watch?v=h_3A2pJRVe0

—————

Zpět