Pitná voda v ČR vážně ohrožena!

16.09.2012 12:25

 

Pitná voda v ČR vážně ohrožena!

> Ahoj, přeposílám Vám email s hodně důležitými informacemi.

> Ministerstvo se to zatím snaží držet pod pokličkou, ale informace už

> jsou jasné a pravdivé.

> Rozjela se kolem toho už velká akce. Čtěte níže: Oslovujeme Vás z

> důvodu, který se TÝKÁ SE NÁS VŠECH! Hrozí KONTAMINACE PITNÝCH VOD v ČR!

> Proč a jak je to možné?

> 1. Zahraniční firmy chtějí v ČR začít průzkum a následně těžbu

> břidlicového plynu.

> 2. Břidlicový plyn by se tu měl těžit pomocí hydraulického štěpení

> (HF) 3. HF je nebezpečná metoda hlubinných vrtů (několik km), kam se

> poté vhání obrovské množství vody, písku a chemikálií.

> 4. Roztok HF chemikálií vždy obsahuje zdraví škodlivé, karcinogenní,

> mutagenní (toluen, benzen.) složky.

> 5. Hrozí tu téměř jistota proniknutí těchto látek do pitných vod!

> 6. Také je možné, že HF uvolní metan do pitných vod - v USA četné

> případy, kdy při  spuštění vody z vodovodního kohoutku při přiblížení

> otevřeného ohně, metan unikající z vodovodních trubek vzplál!!

> 7. Ministerstvo životního prostředí již povolilo průzkumy břidlicových

> plynů pomocí HF v ČR - na území Trutnovsko, kde obce podaly rozklad na

> MŽP ČR a věc je v řešení!

> Jak pomoci?

> 1. přečíst si níže uvedené,

> 2. podepsat petici STOP HF (vytiskněte prosím petiční archy, shánějte

> podpisy anebo založte ve své obci podpisové místo a dejte nám o tom

> vědět na cervusfil@seznam.cz).

> 3. šířit dál tento mail a petici.

> Podrobné informace: Vážení přátelé, milí občané, narozdíl od šumu dění

> všedního dne, TOTO SE TÝKÁ KAŽDÉHO Z NÁS , protože VŠICHNI PIJEME

> VODU. Nikdo by neměl být takový blázen, aby si do vody, kterou pije,

> lil jedovaté látky. Přesně to nám však chtějí udělat. A stát

> (konkrétně ministerstvo životního prostředí), který by měl pro lidi

> vodu chránit, pootevřel jedům ve vodě dveře: Začíná povolovat průzkumy

> břidlicových plynů HF metodou v ČR. HF (hydraulické

> štěpení) je metoda hlubinných nejprve vertikálních a poté

> horizontálních vrtů vedených do hloubek několika kilometrů. Často se

> při těžbě používají stovky jedovatých chemických látek v roztoku o

> hmotnosti desítek tun na jedno štěpení, z nichž některé jsou silně

> jedovaté nebo mohou vyvolat rakovinu anebo jsou mutagenní, což

> znamená, že mohou poškodit plod dítěte v těle matky!! Pokud sem firmy

> provozující HF pustíme (jde zatím o americké a australské

> společnosti), zničí nám krajinu i pitnou vodu, tak jako se to stalo v

> USA. Tam se probrali pozdě.

> Prodali své pozemky těžařům a nyní některým teče jedovatá voda.

> Až pochopíme, že se peníze nedají jíst a jedovatá voda pít, může být

> pozdě.

> A nenechte  se prosím zmást těžařským lobby o markantním zvýšení

> nezávislosti ČR na zdrojích plynu z východu, nebo že se chemie dostane

> tak hluboko, že je vyloučeno znečistit pitné vody, nebo že jejich

> chemie je zcela neškodná, protože se používá v běžné kosmetice apod.

> To vše jsou lži pro manipulaci veřejného mínění. Pomozte nám prosím i

> Vaším podpisem pod petici zastavit HF metody v naší zemi, podobně jako

> se to nedávno podařilo ve Francii či Bulharsku.

> Petice STOP HF je cílena na vládu, obě komory parlamentu a

> Ministerstvo životního prostředí ČR. Právě tímto mailem a moha dalšími

> cestami je petice šířena po celém státě s cílem zcela ZASTAVIT HF v

> ČR. Text petice poukazuje na všechna známá rizika HF metody a na střet

> užití HF s legislativou ČR. Žádá okamžité zrušení průzkumového území

> Trutnovsko i dalších nyní ohrožených území a navrhuje zástavu HF pro

> ČR.

> Děkujeme za Váš čas Za Koalici STOP HF Jiří Malík více info na:

> https://www.ne-plyn.hys.cz/

> --------------------------------------------------------------

> Dear mowers

> We have two pieces of information, one now very insignificant, the

> other extremely important.

> 1) Firstly we now have new mowers goods at our online shop

> https://www.kosimesnadno.cz/zen-cart, all ready for the growing grass.

> 2) Secondarily we received shocking news via email which will concern

> everyone who drinks water, below is the email, please help inform

> yourself and share this with others as you see fit. We really don't

> intend to keep send such emails not related to scythes or our business

> to our subscribers and customers, but do ask for your indulgance and

> forgivness this time, as we think its very important. If you've

> received this already, then I guess its a good sign that the message

> is getting out to all who should have a say.

> For non Czech speakers the email was about gas Fracing (Do a search

> for "Gas Land" film) being started in the Czech Republic, its already

> being done in Poland with very bad results, and has been banned in Bulgaria..

> Kind regards

> Neil and Vera Dudman

—————

Zpět