Plazmový generátor RPZ 14

15.02.2013 19:56

 

Plazmový generátor RPZ 14


Plazmový generátor RPZ 14 (=14. vývojová verze) patří ke světové špičce mezi frekvenčními generátory a jeho hlavní předností je široké pásmo nastavitelných frekvencí - od 1 do 900 000 Hz. Přístroj využívá poznatků a praxe průkopníka této metody selektivního ničení mikroorganismů - Dr. Royala Raymonda Rifa. Základem přístroje je plazmová trubice naplněná vzácnými plyny pod vysokým tlakem vyzařující do svého okolí pouze elektromagnetické pulsy určitého tvaru a intenzity. Tyto velmi krátké impulsy vysokého napětí (v řádu desítek až stovek nanosekund (ns)), procházejí plazmovou skleněnou trubicí a způsobí zahoření plazmy a následně se všesměrově, bezkontaktně šíří do okolí trubice/vně přístroje a působí na cílové objekty v okolí. Toto záření má schopnost procházet jakýmkoli organickým materiálem a s minimálním úbytkem své účinnost, do vzdálenosti cca 15m. Bez výhrady prochází i stěnami budov a zejména se pak v organismu proniká i do střev, kostí a svalů. Při průchodu elektromagnetických pulsů naším organismem dochází k vzájemné rezonanci této frekvence a stávající frekvence mikroorganismů a větších parazitů a tím k jejich zničení.

RTG ani jiné škodlivé záření není tímto přístrojem produkováno. Výstupní frekvence plazmového generátoru jsou účinnější než u Zapperu. RPZ 14 pracuje naprosto přesně, bez zkreslení výstupních impulsů od 1Hz až do 900 kHz, s napětím řádově kolem 5-10 000 voltů se skokovými proudovými špičkami o výši několika tisíc ampér. Dříve nejúspěšnější komerčně nabízený plazmový generátor z kanadské výroby pracoval maximálně do 200 kHz. Držitel patentu na Rife/Bare zařízení (americký vynálezce a konstruktér James Bare) dosahuje se svými výrobky maximálně na frekvenci 500kHz. Generátor českého výrobce RPZ (který používám) dosahuje, jak je uvedeno výše, frekvence 900 kHz. Od jeho uvedení do provozu v roce 2008 bylo provedeno několik klinických posouzení, které ukazují na jeho naprostou výjimečnost.

Pro srovnání si přibližme přístroj Super Ravo Zapper, což je malý frekvenční generátor na domácí použití. Jeho rozsah je také od 1 do 900 kHz, ale aplikace signálu do těla je jen přes ruce, ve kterých je třeba držet výstupní elektrody (eventuelně lze jeho účinnost lehce zvýšit použitím 3. nožní elektrody). Prostupnost vln organismem je omezená, maximálně působí v místě kontaktu elektrod a zejména do kostí nebo střeva se pulsy nedostanou vůbec. Nešíří se dále do okolí a aplikace je možná jednou osobou. Neúčinkuje např. na parazity ve střevech, bakteriální záněty kostí apod. Na druhou stranu ho jeho malé rozměry předurčují pro domácí použití, zejména pak pro pohotové řešení akutních problémů.

Na závěr cituji upozornění výrobce plazmového generátoru RPZ: „Optický efekt zapálení plazmového výboje je téměř u každého přístroje (plazmového generátoru) odlišný. Jinými slovy - každý přístroj při stejné frekvenci může opticky vyzařovat odlišné optické spektrum. Tento efekt je z pohledu účinnosti RPZ 14 podružný a nemá na funkci přístroje žádný vliv. Jakmile je plazmový výboj zapálen, je nastavená frekvence okamžitě vyzařována do okolí generátoru. Barva nebo intenzita "světla" z trubice není v žádném případě určující pro správnou funkci a účinnost RPZ 14.“

—————

Zpět