POCHVALA Z VESMÍRU PRO VÁS

22.10.2014 00:35

POCHVALA Z VESMÍRU PRO VÁS

 

Od 6. ledna se událo mnoho věcí. A jsou to věci příjemné. Tak především se lidé opravdu změnili. Ne všichni samozřejmě, ale o to ani nešlo. V božském plánu bylo lidem pomoci se vzbudit a začít více vědomě žít svůj život. To se v dnešní den 21. října 2014 ukázalo jako splněný plán na 120 procent. Tedy nad očekávání se lidstvo opravdu zase o kousek probudilo víc a to je prostě a jednoduše skvělé. Lidé si začali vážit více sami sebe, začali ukazovat co se jim líbí a upozorňuji na to co by bylo vhodné změnit, pracují na sobě již více, na svých ctnostech a vlastnostech, pracují i na své stravě, kdy hledají alternativu zdravého plnohodnotného jídla, sbírají a třídí odpadky, aby tak ostatním lidem a naší Zemi odlehčili, všeobecně hledají a někde již našli alternativní způsoby žití a projevu sebe sama, dokonce se mnoho lidí zapracovalo na svých emocích, na svých vztazích, hodně lidí se duchovně vzdělává a hodně lidí opravdu moudří. Práce bylo uděláno víc než byl očekáváno, I když se to tak někomu nemusí jevit, když se někde např. válčí, nebo se dělají takové zákony které jsou naprosto proti lidské svobodě a důstojnosti. jenže i toto je práce která má své vlastní úrovně sebe poznání a proto jsou někde vlivy a situace, které nemusí s mírem a svobodou souznít. Přeskočit schody není možné a proto je nutné každý schod vyšlápnout než se člověk dostane u kus výš aby tak viděl z nadhledu, že to co se mu kdysi zdálo být naprosto nespravedlivé mělo své opodstatnění a svůj plán. Lidé se nyní více zajímají o zdraví a o svoji podstatu. jsou tu lidé kteří jsou již mnohem dříve probuzeni ale od 6. ledna 2014 se to týká mnohem více lidí, kteří se pomalu vrací ke své podstatě tvořit  a nikoliv ničit. Tím že se lidé takto začínají krásně uvědomovat a začínají žít vědomější život má své důsledky jak na celou planetu Zemi, tak i na Vesmír a proto stejné přitahuje stejné. Jednoduše si lidé přitáhli tuto situaci: Díky pozvednutí energií na platě Zemi a to zvláště pozvednutí lidského zdravého vědomí si lidé přitáhli dle vesmírných zákonů kde panuje příčina a následek tzv. aktivaci prapůvodních starých energií. O co se jedná? Lidé již ví a poznali, že když jsou připraveni, především jejich fyzická těla, vždy přijde zesílení a vibračně zrychlení energií, které pak působí na celou planetu Zemi a tedy i na lidstvo. To má za následek další očistu jak těla tak i mysli. V tu dobu pak začínají očistné procesy jako jsou očisty emoční, myšlenkové tak i fyzické. Když to pak celé proběhne a člověk se takto vyčistí a zase více prozáří, následuje opět další již větší energetická vlna a celé se to opakuje. Takto to jde stále a stále a také se to stále více a více zvyšuje na síle a intenzitě. Proto, kdo se brání a nejde s tímto vesmírným proudem a stále zastává a žije starými nízkými vzorci, stane se to, že daný člověk skončí buď na psychiatrii a nebo těžce onemocní. U některých pak nastává smrt fyzického těla, jelikož nelze vydržet toto silné záření, které v sobě obsahuje i záření radioaktivní a mnoho jiných druhů záření. Tím že se lidstvo v tomto roce  pozvedlo o takový kus dojde dle vesmírného plánu, který byl určen nedávno, k aktivaci některých prastarých původních energií. Tyto prastaré energie byly nebo zatím jsou ne s cela aktivní a především jsou zmanipulované. Proto z 31. října na 1. listopad o cca půlnoci dojde k rychlému očistění těchto prastarých energiích a k jejich opětovné zatím částečné aktivaci. Je to z vesmírného hlediska velká oslava, protože po takovýchto tisíciletí se konečně zapnou v aktivaci původní energetické vzorce, tedy ty vzorce, které byly původně pro Zemi stvořeny. Nedojde však k jejich úplné aktivaci, tak jak by jistě rádo mnoho lidí očekávalo :-), ale jen zatím z malé čísti. Totiž kdyby došlo k byť jen k větší části aktivace, celá země by se rozpadla a lidská těla by na ráz shořela. Je to jako by jste opět přeskočili několik schodů a to asi tak o pár milionů. Takže lze jen aktivovat malou určitou část, která však bude některými lidmi velmi citelná. Bude to mít opět další čistící děj jak jsem již psal v jiném článku a to hlavně na čistění fyzických těl. Některé prapůvodní energie se již před cca dvěma měsíci z malinké části aktivovali a to u některých citlivých lidí mělo za následek příznaky nemocí jako je především chřipka, rýma různé bolesti atd. Je možné, že touto přípravou již nebudou muset projít blížící se listopadovou očistou fyzického těla. Nic méně v listopadu je to již v plánu a částečná očista a aktivace prapůvodních energií zasáhne hodně lidí. Proto další následující tří leté období tedy od začátku roku 2015 do konce roku 2017, bude pro lidstvo velmi zásadní. Bude zde velmi mnoho změn a velmi mnoho dějů. Rok 2015 je určen vypořádání se s karmou, rok 2016 je určen k dotažení a k plnému rozhodnutí dalších kroků ve svém životě a rok 2017 je prvním rokem žití té změny, která u každého nastane. Bude to pro někoho rok zkoušky a pro někoho rok příležitostí.

S úctou Merlain, Krystalka a Darísek   

 

—————

Zpět