PODZEMNÍ PYRAMIDY NA KRYMU

03.04.2014 22:31
 

PODZEMNÍ PYRAMIDY NA KRYMU

 

https://2012.biysk.info/p7.html

 

PODZEMNÍ PYRAMIDY NA KRYMU

https://20l2.biysk.info/p7.html Matrix-200l

 

Nezávisle na existenci velmi podivného případu „Patomského kráteru", v jehož prezentaci bude náš magazín i nadále pokračovat, se v zemích bývalého Sovětského Svazu ukázala další vědecká senzace. Pravda, je tomu již několik let dozadu, ale věřím, že bude naše čtenáře také zajímat. Jde o nedávné otevření komplexu podzemních pyramid na Krymu na Ukrajině. V červenci roku 2002 byla uspořádána expedice vědců z „MCKR" v čele s akademikem E. N. Vselenskym, která si kladla za úkol výše uvedené anomálie podrobně prozkoumat.  Došlo k setkání s M.F. Budanovem - zástupcem výzkumného týmu geofyziků ze Sevastopolu (vedoucí je kandidát technických věd, docent V.A.Goch), který se podílel na otevření pyramidálního pole stejně tak jako N.I.Gudzovsky - vedoucí týmu jasnovidců z Krymu. Tým se v současné době nazývá „NAME" (dříve „Terra"). Pro některé čtenáře může být skutečně překvapující rozhodnutí vědců, aby se skupina jasnovidců zúčastnila výzkumu podzemního pyramidálního pole.   Následující informace poskytl sdělovacím prostředkům M.F. Budanov N.I. Gudzovsky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skupina V.A.Gocha se skládala z těchto učenců: A.Š. Muchodinov, V.N. Taran, V.V. Krivin, M.F. Budanov, V.F. Jegošin, J.V. Provotorov, R. Bezčastnyj a A.V. Likičev. Všichni v této skupině se dlouhodobě zabývají praktickým průzkumem podzemních vodních zdrojů, a to prostřednictvím geogolografie (metoda dr. Gocha).

 

 

 

Během svého výzkumu narazili na zvláštní mikrovlnné záření, které se šířilo do okruhu 100 metrů, přičemž zdroj tohoto záření nebyl nijak hluboko pod povrchem Země. Poté, co vyhotovili několik testovacích podzemních sond, narazili výzkumníci na cosi neuvěřitelného - podzemní pyramidální pole.

 

B r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nOBEPXHOCTb 3 EM JI H

 

 

Jedna z těchto pyramid se nachází nedaleko města Sevastopol, ale podél celého jižního pobřeží se vyskytuje celkem dalších šest čtyřúhelníkových pyramid, a to

 

v linii od Sevastopolu k mysu Saryč, což je sám o sobě nejjižnější bod Krymu. Všechny pyramidy jsou umístěny v jedné linii a mají stejnou orientaci směrem k severozápadu.

Ukázalo se, že všech sedm krymských pyramid je součástí koherentního planetárního systému sedmi významných posvátných center, přičemž tyto pyramidy stojí na stejné linii, která spojuje „Velkou Tibetskou pyramidu", anglický Stonehenge, Bermudský trojúhelník a Velikonoční ostrov. Stáří „krymských pyramid" odhadují vědci na 7000 až 10000 let. Pyramidy vystupují do výšky až 45 metrů, přičemž délka základny je asi 72 metrů. I zde se v praxi ukazuje velmi zajímavá vlastnost, která je vlastní prakticky u všech objevených pyramid a která spočívá v tom, že poměr délky základny k výšce odpovídá tzv. „zlatému řezu", což je „fí"=1.6. Obr.3: Blokové schéma pyramidy č.3, nacházející se nedaleko Sevastopolu se

sfingou

 

Všechny pyramidy mají stejnou strukturu a jsou vyrobeny z velkých vápencových bloků velmi dobře ukotvených jak v ose vertikální tak v ose horizontální. Vrcholy pyramid se nacházejí jen pár metrů pod povrchem terénu a stavby samotné jsou umístěny v neobvyklých jeskynních kapsách s naprosto shodným půdorysem.

 

 

V blízkosti pyramid narazila vědecká skupina na struktury, které se nápadně podobaly tzv. tibetským kamenným zrcadlům, která podle stávajících přísně tajných vědeckých expertíz mají vliv na časoprostor. Ne náhodou vědecká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


skupina zaznamenala během výzkumu opakované časové anomálie. Jeden z výzkumníků byl dokonce v hloubce 36 metrů náhle zachvácen světlem bez jakéhokoliv zdroje a zvuku.

 

Jiná těžko uvěřitelná skutečnost byla zjištěna po několika dnech výzkumu. Zjistilo se totiž, že pyramidy mají zřetelný velmi intenzivní lé čebný účinek na lidský organismus. Tento účinek byl prokázán u všech vědeckých pracovníků v již zmíněné pracovní skupině.

Jedinci se již po několika dnech dokázali zcela zotavit i z dlouhodobých chronických onemocnění. Například jeden z vědců, který trpěl těžkou srdeční chorobou, po dvou týdnech výzkumných aktivit v blízkosti těchto pyramid odmítl pravidelnou medikaci a během následujících vyšetření vyplynulo na povrch, že je zcela zdráv.

Mimoto byla zjištěna další fascinující skutečnost. I když se to zdá na první pohled neuvěřitelné, jsou všechny pyramidy chráněné jakýmsi silným neviditelným energetickým polem.

 

 

Ve chvíli, kdy chtěli prostřednictvím speciální technologie vyvrtat do zdi jedné z pyramid otvory, vzrostlo záření pyramidy natolik, že se jednotlivé měřicí přístroje začaly chovat zcela chaoticky, filmové kamery přestaly fungovat a nové baterie byly vyřazeny z provozu během několika minut. Lidé začali trpět průjmy, zvracením, bolestmi hlavy a celkově se cítili velmi slabě. Takže výzkumná práce musela být ukončena. Po dvou týdnech se vše vrátilo k normálu a pyramidy opět začaly pracovat v léčivém modelu. Bylo také zjištěno, že „krymské pyramidy" mají po stěnách rozseté neobvyklé výstupky ve formě malých pyramidek, takže celá struktura velmi zřetelně připomíná „transkonvertor MERKABA - UNIVERSUM" osmé úrovně. Zvláštní souvislost. Takové transkonventory na různých úrovních se používají pro generování „torzního pole" v extra tvořivých systémech kosmického Univerza. Na toto téma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


již na půdě dnešního Ruska existuje několik patentů, které pocházejí z rukou akademika E. N. Vselenskeho.

 

 

Podle posledních výzkumů vědecké skupiny akademika Vselenského bylo zjištěno, že pyramidální pole funguje jako obří transkonvertor s unikátními synergickými kvalitami, které emitují velmi specifické torzní pole, jež dále působí na individuální i kolektivní bázi lidského vědomí stejně tak jako na systém 22 bioenergetických tělesných torzních polí, jejichž existence byla nedávno objevená.

 

 
 


Díky tomuto unikátnímu propojení může podzemní pyramidální pole aktivovat léčivé procesy na energo-informační úrovni orgánů, stejně tak mohou působit jako velmi silný zdroj entropické energie působící v biopoli kterékoliv formy organického života v případě, že se pyramidální systém cítí ohrožen. Vědci se shodli na tom, že sofistikovanost tohoto pyramidálního pole nemá na naší planetě obdoby a představuje cosi naprosto unikátního, co se vymyká i těm našim nejlepším znalostem. Informace hovoří o tom, že analogickým způsobem toto pyramidální pole komunikuje s environmentálním pozadím naší planety.

 

Kromě toho se zjistilo, že krymské pyramidy připomínají typické buněčné struktury. Na jejich hranách v pravidelných intervalech a v přísném pořadí se nachází energetické kapsle, které jsou ve vnitřní dutině naplněné stlačeným oxidem uhličitým (CO2) (viz. obr. v předcházející části), takže se celá struktura podobá krystalické mřížce.

Detailní analýza prokázala, že materiál, ze kterého jsou tyto struktury složení, poukazuje na obří polovodičové tranzistory, z nichž každá kapsle je v podstatě silný vyzařovací prvek. V tomto ohledu se přišlo na to, že pyramida jako celek funguje jako extrémně složitý čip o neuvěřitelné velikosti. Během svého vlastního výzkumu se vědecká skupina akademika Vselenského obrátila i na skupinu jasnovidců, která taj zahájila výzkum po vlastní ose. Jejich zjištění jsou neméně zajímavá.

Jejich výzkum prokázal, že všech sedm pyramid tvořící sedm energetických polí ve skutečnosti tvoří jednotný systém, který je ovšem schopen mnohonásobně zvýšit svou energii. Díky úsilí skupiny jasnovidců se podařilo pro potřeby měření geofyziků zvýšit energii tohoto pyramidálního pole až desetinásobně. Bylo také zjištěno, že krymské pyramidy jsou vzájemně propojeny tunelovým systémem.

 

 

Uvnitř krystalických struktur na povrchu každé z pyramid se nacházejí generátory produkující pro nás fyzikálně neměřitelný typ energie, který ale zachytila přizvaná skupina jasnovidců. Tato spirituální energie různé kvality je distribuována do globální energetické sítě obklopující celou naší planetu. Také se podařilo prokázat, že tvar energetického pole jednotlivých pyramid se velmi nápadně podobá octahedronu.

 

 

Obr.2: Schéma nejdůležitějších pyramidálních polí na naší planetě a následné energetické vztahy s hvězdami Vega, Canopus a Capella. Schéma bylo navrženo skupinou vědců pod vedením profesora V. Gocha

 

 

 

Je neuvěřitelné, že podobný design měly i speciální radiostetické baterie akademika A.E. Akimova, které disponují dvěma vrcholy prakticky totožného charakteru jako výše uvedené pyramidy. Akademik Akimov je přesvědčen, že podobná zařízení byly používány v Egyptě a Atlantidě jako zdroje k aktivaci mocného směrového torzního záření. Před několika lety prováděl akademik Akimov se souhlasem z „nejvyšších míst" sérii testů a experimentů na vzorcích sušených organických látek, kde byly přítomné živé i mrtvé buňky. Pokud počet aktivních prvků uvnitř baterie přesahoval číslo čtyři, emitované pole se stalo nebezpečné pro zdraví. Rychle naplnilo místnost a přetrvávalo v ní i několik dní. Když se baterie skládala pouze ze čtyř aktivních prvků, získáme pro lidské buňky torzní záření vhodné k léčbě se stabilizujícím účinkem.

 

 

Všimněte si, že pagody - čínské a japonské náboženské chrámy jsou analogií jisté formy radiostetických baterií určených pro akumulaci a energetickou emisi. Podle oborníků ze střediska „Terra" tvoří pyramidy vztažný článek mezi Zemí a Vesmírem. Uvnitř pyramid se prý nachází rozsáhlé výukové programy, které zde zanechali představitelé vyšších forem civilizací. Například v jedné z krymských pyramid byl detekován program, který by měl stimulovat rozvoj energie vědomí na planisféře naší planety na dalších 2,16 tisíců let. Již samo o sobě toto zjištění je fascinující.

Zjistilo se také, že krymské pyramidy se podílí na stabilizačním faktoru energetické bilance Země s přímým dopadem na stav kontinentálních desek naší planety. Pyramidy kontrolují energetickou fůzi, ke které dochází mezi vnějším energetickým prostředím kosmu a zemských jádrem. Tento proces je koordinován prostřednictvím spektra velmi subtilních forem energie. Ve vnějším plášti jádra naší planety se nachází obrovské diamantové krystaly, ve kterých se usazuje vysokofrekvenční energie o výkonu mnoha miliard těch nejvýkonnějších laserů.

Pyramidy sami o sobě jsou buňkami energetického rezonančního systému, který bychom mohli přirovnat k modernímu radaru, který přenáší unikátní frekvenční signály do našeho planetárního jádra. Pyramidové systémy budou plně funkční, až vědomí lidstva bude moci přijmout toto vědění. Díky speciálnímu emitujícímu energetickému poli nebyl Krym zni čen i p řes aktivitu mnoha katastrof.

Vitalij Goch představil velmi propracovanou teorii existence kosmických vibračních pulsů, které spojují pyramidová pole všech kontinentů do jednoho unikátního komplexu. Podle Grocha jsou všechna planetární pyramidální pole spojená se třemi hvězdami: Capellou, Vegou a Canopusem. Himálajské pyramidy v Tibetu, bermudské pyramidální pole a pyramidy v jihozápadní a jihovýchodní Africe energeticky spojují zemské jádro s energetickým polem hvězdy Capella.

Mexické pyramidy, britská, australská pyramidální pole a pyramidy v severozápadní Africe jsou spojené s energetickým polem hvězdy Vega. Egyptské pyramidy, krymské pyramidy a pyramidy, jež se nacházejí v Brazílii a v Polynésii jsou energeticky spojené s energetickým polem hvězdy Canopus. Podle dr. Gocha výše uvedená spojení trvají minimálně stovky milionů let. Pravidelné posuny zemských pólů pak mají v tomto velmi zvláštním propojeném systému svou vlastní důležitost. Dr. Goch a jeho spolupracovníci jsou přesvědčeni o tom, že dalším výzkumem krymských pyramid budeme schopni v dohledné době nalézt celou řadu dalších podobných a veskrze unikátních pyramidových lokalit pod zemským povrchem. -konec-

 

—————

Zpět