Podzemní říše Agartha

04.10.2013 20:58

Podzemní říše Agartha

 

 

Teorie duté země je všeobecně známá a nedá spát fantasy spisovatelům, ale ani opravdovým průzkumníkům. Kdesi prý existuje podzemní říše zvaná Agartha a je plná světlovlasých, velmi inteligentních lidí, kteří jsou ve svém vývoji daleko před naší civilizací. 

Jsou to jen legendy nebo je na tom něco pravdy? Do podzemí údajně vedou podivně skleněné chodby, snad zaplněné mihotavým zelenkavým světlem.

Po této říši pátral také Adolf Hitler, který tam patrně hledal árijskou nadrasu, která má ovládnout Zemi.  Zastánci této teorie tvrdí, že Agartha je opravdu uvnitř země a je obydlená velmi vyspělou civilizací. Natolik vyspělou, že to, co u nás na Zemi vidíme jako UFO, jsou ve skutečnosti stroje z této podzemní říše. 

Kde jsou tajemné vstupy, kterými se lze do těchto končin dostat? Tvrdí se, že jsou kdesi v Antarktidě, na severním pólu, v Tibetu, v Peru či na hoře Mount Shasta v Kalifornii, ovšem přesná místa jsou věcí legend a nejasných zpráv. Pravdou však zůstává, že existuje několik jedinců, kteří se tam prý dostali – problém je pouze v tom, že se nikdy nedostali zpět živí, přesněji – již je nikdy nikdo neviděl. Samozřejmě i nacisté se zkoušeli do hlubin této atraktivní země plné árijské nadrasy dostat. Vyslali k cíli několik neúspěšných expedic, které měly za cíl se s těmito lidmi spojit. A někteří si dokonce dodnes myslí, že samotnému Hitlerovi se to nakonec podařilo a nezemřel, nýbrž emigroval do Agarthy.

Někteří autoři (Bulwer Lytton) dokonce zastávají názor, že tato rasa, která žije v podzemí je nebezpečná. Pouze čeká na vhodnou dobu, kdy vyjde ze svých skrýší a ovládne život na zemském povrchu. Dokonce prý ovládají zvláštní mystické síly.

Agartha je jedno z nejčastěji užívaných výrazů pro bájné společenství podzemních obyvatel. Shamballa (také známá jako Shambalah či Shangri-La) je údajný název jeho hlavního města. Uvádí se, že vstupů do podzemní říše je několik desítek. Pro nás nejbližším místem, které za druhé světové války bylo předmětem zkoumání nacistů, je jihlavské podzemí a jeho svítící chodba. Dalšími místy jsou Cheopsova pyramida v Egyptě, či Studna Sheshna v Indii. V této souvislosti se hovoří i o Měsíční jeskyni na Slovensku.

 

Některé prameny hovoří o tom, že pod­zemní civilizace sama připravuje šokují­cí odtajnění a postupné vynoření města na světlo boží. Lidská populace prý ale na tuto chvíli musí být důkladně připra­vena, což v současné chvíli není. Proto se prozatím můžeme pouze dohadovat, co přinesou roky příští. Důležitou roli v ce­lém procesu hraje údajně otevřenost lid­ského srdce.

Naše civilizace je tak zřejmě ještě příliš chladná a nedůvěřivá na odhalení tajemství hory Mount Shasta a všeho, co její útroby skrývají. Dokazovat to mají slova ka­nadské spisovatelky Aurelie Louise Jollies (asi 1941-2009): "Lidstvo na povrchu musí být přípraveno obdržet učení Telosu. Lidé Telosu měří přípravenost lídstva. To se týká jak sou­citu, tak otevření srdce lidstva." 

—————

Zpět