Podzemní základny

16.05.2016 16:02

Podzemní základny

 

Velmi statečný muž Phil Schneider zemřel v lednu roku 1996. Jeho smrt  vypadala jako poprava ve vojenském stylu. Byl nalezen mrtev ve svém bytě se strunovým drátem omotaným kolem krku. Podle jistých zdrojů byl před usmrcením opakovaně brutálně mučen. Phil Schneider byl vojenským inženýrem pro předchozí vládu a účastnil  se staveb podzemních základen. Byl jedním ze tří lidí, kteří v roce 1979 přežili přestřelku mezi velkými Šediváky, americkou inteligencí a vojenskými jednotkami v podzemní základně v Dulce. V květnu 1995 měl Phil Schneider přednášku o svých objevech. O sedm měsíců později byl surově týrán a zavražděn těmi, pro něž pracoval. Poslední činy tohoto muže by neměly zůstat bez povšimnutí.

"Kvůli strašné struktuře federální vlády se cítím být vystaven nebezpečí v případě, že se někomu *zmíním* o tomto materiálu. Můžete zkusit hádat, jak dlouho ještě budu schopný to takhle dělat. Rád bych teď zmínil, že tato přednáška bude rozdělena na čtyři hlavní části. Každá z těchto částí se bude týkat něčeho, co se dotýká i vás lidí, nehledě na váš patriotismus.

Chci, abyste věděli, že Spojené státy americké jsou nádherným místem. Byl jsem ve více než 70 zemích a nemohu si vzpomenout na žádnou jinou zemi, která by byla tak krásná a jejíž lidé by byli tak vznešení, jako jsou ve Spojených státech.

Abyste věděli, kdo v podstatě jsem, tak tedy začnu tím, že jsem vystudoval technickou školu. Polovina studia byla skutečně zaměřena na ten obor a já jsem si postupně vybudoval reputaci geologického a stavebního inženýra pro potřeby jak vojenství tak kosmického výzkumu. Podílel jsem se na stavbě dvou základen ve Spojených státech, které měly určitý význam, pokud jde o tzv. Nový světový pořádek. První základna se nachází v Dulce v Novém Mexiku. V roce 1979 jsem se účastnil přestřelky s cizími humanoidy a byl jsem jediný, kdo přežil. Jsem pravděpodobně jediná přeživší osoba, kterou kdy uslyšíte hovořit. Další dva lidé, kteří přežili, jsou pod přísně střeženým dohledem. Jsem jediný člověk, který zná detailní spisy celé operace. Šedesát šest tajných agentů, např. z FBI, z jednotek Černých baretů a další, v té přestřelce zemřeli. Byl jsem u toho.

První část, o které budu hovořit, bude pro vás asi velmi šokující. To, co vám teď řeknu, vám bude asi znít jako velmi neuvěřitelná věc. Místo toho, aby jste si nasadili své brýle, vás chci požádat, aby jste si nasadili brýle "skeptické". Ale prosím vás o to, aby jste se neomezovali a udělali si svůj vlastní názor. Vím, že zákon o svobodě informací není mnoho, ale je to to nejlepší, co máme. Místní právnická knihovna je dobré místo pro vyhledávání záznamů z Kongresu. Takže když někdo bude chtít dál studovat, aby si vytvořil svůj vlastní názor, pak se může stát, že bude opatrný vůči své vlastní zemi."

Hluboké podzemní vojenské základny a černý rozpočet


"Miluji zemi, v níž žiji, více, než svůj život, ale nestál bych nyní před vámi a riskoval přitom svůj vlastní život, kdybych nevěřil, že to tak bylo. První část mé přednášky se bude týkat hlubokých podzemních vojenských základen a černých rozpočtů. Černý rozpočet je tajný rozpočet, který shromažďuje 25% hrubého národního produktu Spojených států. Černý rozpočet v současné době konzumuje $1.25 triliónů za rok. Přinejmenším tato částka je použita na černé programy, jako např. programy spojené s hlubokými podzemními vojenskými základnami. V současnosti existuje 129 hlubokých podzemních vojenských základen na území Spojených států.

Těchto 129 základen se bez ustání dnem i nocí stavělo již od 40. let. Některé z nich byly dokonce postaveny ještě dříve. Tyto základny jsou prakticky velkými podzemními městy, propojené vysokorychlostními "magneto-levitonovými" vlaky, dosahujícími rychlosti až  "mach" 2. O těchto aktivitách bylo napsáno již několik knih. Al Bielek má moji jedinou kopii. Architekt Richard Souder* riskoval svůj život, když o tom hovořil. Pracoval s několika vládními agenturami v hlubokých podzemních vojenských základnách. V místě, kde žijete, v Idaho, je jich 11.

*  (Richard Souder - aby nedošlo k záměně s dr. Richardem Sauderem, výzkumníkem podzemních základen a autorem knihy "Podzemní základny a tunely: Co se nám vláda pokouší zatajit?",  "Underground Bases and Tunnels: What is the Government Trying to Hide?")

Průměrná hloubka těchto základen je přes jednu míli (tj. přes 1.6 km ) a jsou to vlastně celá podzemní města. Všechna se pohybují v rozmezí 2.66 a 4.25 krychlových mil. Mají laserová vrtací zařízení, s jejichž pomocí jsou schopni vyhloubit tunel o délce sedmi mil za jeden den. Černé projekty ignorují Kongres, což, jak víme, je nelegální. Právě nyní na těchto základnách závisí Nový světový pořádek. Kdybych v té době, kdy jsem na nich pracoval, věděl, že je do toho zapojen Nový světový pořádek, nikdy bych tam nepracoval. Byl jsem obelháván víc než dost."

Rozvoj vojenské technologie, utajovaný německý zájem o hyperkosmickou technologii a jiné

"V podstatě, pokud se týče technologie, za každý dokončený kalendářní rok vzroste vojenská technologie o 44,5 let. To je důvod, proč je jednoduché uvěřit tomu, že v roce 1943 byli schopni, za použití technologie vakuového tunelu (vacuum tube), vyrobit loď, která mohla doslova zmizet a objevit se na jiném místě. Můj otec Otto Oscar Schneider bojoval na obou frontách války. Byl původně kapitánem německé ponorky, poté zajat a poslán zpět do vlasti, do Spojených států. Byl zapleten do různých záležitostí, jako např. atomová bomba, vodíková puma a Filadelfský experiment. Vynalezl vysokorychlostní kameru, která fotila první atomové testy na ostrově Bikini 12. července roku 1946. Mám originální fotografie toho testu. Je na nich také vidět UFO, letící vysokou rychlostí nad výbuchem. Ostrov Bikini byl v té době zamořen UFO, zvláště pod vodou. Domorodí obyvatelé se také potýkali s tím, že jejich zvířata byla mutována. V té době generál MacArthur cítil, že příští válka bude vedena proti cizincům z jiných světů.

Tak jako tak, můj otec společně s teoretiky položil základy k Filadelfskému experimentu i k jiným experimentům. Co to má co do činění se mnou? Nic, kromě toho, že to byl můj otec. Nesouhlasím s tím, co dělal na druhé frontě, ale myslím si, že měl mnoho kuráže. V Německu ho nenáviděli. Za jeho zabití byla vypsána odměna milión dolarů, splatná ve zlatě. Samozřejmě, že se jim to nepovedlo. Teď se však vraťme zpět k našemu tématu - hluboké podzemní základny."

Přestřelka na základně v Dulce

"V roce 1954 se federální vláda, pod Eisenhowerovou administrativou, rozhodla
obejít ústavu Spojených států a uzavřít dohodu s cizími entitami. Nazývalo se to Smlouva Greada 1954, která v podstatě byla dohodou o tom, že mimozemšťané, jichž se to týkalo, si mohli odebrat několik krav a testovat své implantační techniky na několika lidských bytostech. Zároveň ale bylo dohodnuto, že musí uvádět veškeré podrobnosti o lidech, kterých se to bude týkat. Mimozemšťané však pomalu měnili smlouvu, až se nakonec rozhodli, že se jí nebudou řídit vůbec. To bylo skutečností v roce 1979 a k přestřelce v Dulce došlo zcela náhodou. Účastnil jsem se nové přídavné stavby v hluboké podzemní vojenské základně v Dulce, což je pravděpodobně nejhlubší základna. Má sedm podzemních pater a je hluboká přes 2.5 míle. V té době jsme vyvrtávali čtyři různé díry v poušti a připravovali jsme se na to, že všechny čtyři úseky výbuchem spojíme dohromady. Mým úkolem bylo zkontrolovat dole v dírách vzorky skály a podle toho doporučit správnou výbušninu. Jak jsem byl spuštěn dolů, zjistili jsme, že jsme uprostřed velké jeskyně, plné vesmírných mimozemšťanů, mj. známých také jako velcí Šediváci. Dva z nich jsem zastřelil. V tu dobu bylo tam dole 30 lidí. Když to začalo, sestoupilo dolů dalších asi 40 lidí. Všichni byli zabiti. Náhodně jsme tedy objevili celou podzemní základnu existujících mimozemšťanů. Později jsme zjistili, že na naší planetě žili už po dlouhou dobu, snad milióny let. To by také mohlo vysvětlit hodně o teorii starověkých astronautů.

Byl jsem přitom zraněn na hrudi jednou z jejich zbraní, což byla schránka na jejich těle, která do mně vystřelila díru a tím se do mého těla dostala kobaltová radiace. Dostal jsem z toho rakovinu.

Ve skutečnosti jsem se nikdy doopravdy o technologii UFO nezajímal až do té doby, kdy jsem začal pracovat v oblasti 51, severně od Las Vegas. Asi dva roky poté, co jsem se vzpamatoval z nehody z roku 1979, jsem se vrátil zpět a začal jsem pracovat pro různé společnosti, např. Morrison and Knudson a EG&G. V oblasti 51 byly testovány různé druhý zvláštních kosmických lodí. Kolik lidí, zde přítomných, je obeznámeno s příběhem Boba Lazara? Byl to fyzik, který pracoval v této oblasti 51 na rozšifrování propulzního faktoru v některých z těchto lodí."

Schneiderovy obavy o vládní frakce, železniční vagóny a "svázané" kontrakty


"Nyní se velmi obávám činnosti federální vlády. Lhala a dosud lže veřejnosti, zdržuje  projednávání senátorů a odmítá říkat pravdu ve věci mimozemšťanů. A takto můžu pokračovat dál a dál. Mohu vám říci, že jsem poněkud rozladěný. Znal jsem někoho, kdo žil poblíž místa, kde teď žiju já - v Portlandu ve státě Oregon. Pracoval ve fabrice na výrobu železničních vagónů (Gunderson Steel Fabrication). Znal jsem toho chlapíka 30 let. Byl to takový spíše tichý člověk. Jednoho dne mě navštívil a celý rozčílený mi vyprávěl o  tom, že ‚vyrábějí vězeňské vagóny'. Byl nervózní. Řekl mi, že Gunderson měl smlouvu s federální vládou na výrobu 107.200 železničních vagónů plné délky, každý se 143 páry pout. Do tohoto obřího projektu je zapojeno 11 subdodavatelů.

Gunderson za tento kontrakt dostal pravděpodobně 2 bilióny dolarů. V tomto projektu jsou zapojeny Bethlehem Steel a jiné ocelárny. Ukázal mi jeden z vagónů na kolejišti v Severním Portlandu. Měl pravdu. Vynásobíte-li 107.200 krát 143, vyjde vám přes 15 miliónů. To je pravděpodobný počet lidí, nesouhlasících s federální vládou. Nikdy víc už nemůžete zvolit nikoho z těchto lidí, působících v úřadu. Naše současná struktura vlády je 'technokratická', nikoli demokratická, a jde o formu feudalismu. Nemá to nic společného s republikou Spojených států. Tito lidé jsou bezbožní, dokonce vydali zákon, který zakazuje modlitby ve veřejných školách. Za modlení ve škole můžete dostat pokutu až sto tisíc dolarů a dva roky vězení. Domnívám se, že to lze udělat lépe. Také si myslím, že federální vláda podniká taktické kroky, vedoucí  k zotročení lidí ve Spojených státech. Nejsem příliš dobrý řečník, ale nezavřu pusu do té doby, než do mě někdo střelí kulku, neboť stojí za to hovořit o těchto ohavnostech k takovým posluchačům, jako jste vy."

Dodavatelé amerického černého programu

"Jsou i jiné problémy. Mám nějaká zajímavá čísla z roku 1993. V současné době existuje 29 prototypů tajných letadel. Pětiletý rozpočet amerického Kongresu na tato letadla činí 245.6 miliónů dolarů. Za tuto částku byste nemohli pořídit ani náhradní díly. Takže nám o tom lhali. Každé dva roky dosahuje černý rozpočet zhruba 1.3 triliónů dolarů. Trilión je tisíc biliónů. Jeden trilión dolarů váží 11 tun. Americký kongres nikdy nevidí pokladní knihy, týkající se tohoto utajovaného hrnce zlata. Dodavatelé tajných programů:  EG&G, Westinghouse, McDonnell Douglas, Morrison- Knudson, Wackenhut Security Systems, Boeing Aerospace, Lorimar Aerospace, Aerospacial ve Francii, Mitsubishi Industries, Rider Trucks, Bechtel, *I.G. Farben*, plus mnoho stovek dalších. Takhle tedy máme žít  jako svobodymilovní lidé? Nemyslím si to."

Hvězdné války a zjevné ohrožení mimozemšťany

"Dosud je 68% vojenského rozpočtu přímo či nepřímo ovlivňováno černým rozpočtem. Hvězdné války se velmi spoléhají na tajná zbrojení. Mimochodem, žádný z tajných programů by nebyl uskutečnitelný, kdybychom nerozmontovali rozbité mimozemské disky. Žádný z nich. Někdo z vás by se mohl zeptat na to, na jakém základě se vesmírný raketoplán "pohybuje". Jsou to velké ingoty zvláštních kovů, které jsou drceny ve vesmíru a nemohou být vyrobeny na zemském povrchu. K výrobě je třeba blízkosti kosmického vakua. To, co nám je prezentováno, se ani zdaleka nepřibližuje pravdě. Domnívám se, že naši vládní úředníci nás rozprodávají - jako akcie či barel. Ještě před několika týdny jsem byl zaměstnán americkou vládou  a zabýval jsem se "faktorem vyklizení Ryolit-38" - což je nejvyšší stupeň na světě. Domnívám se, že program "Hvězdné války" existuje pouze k tomu, aby působil jako tlumič, zabraňující mimozemskému útoku - nemá to nic společného se "studenou válkou", která byla jen záminkou ke shromáždění peněz od všech lidí - proč? Celá ta lež je plánovaná a uskutečňovaná během posledních 75 let."

Tajná letecká technologie v rukou amerických federálních agentur a Spojených národů

"Teď vám, lidi, sdělím další informaci. Správní úřad pro drogové násilí a ATF /tj. Úřad pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny pod záštitou Ministerstva spravedlnosti, pozn. překl./ spoléhají na tajnou taktickou výzbroj, pořízenou za 40% jejich rozpočtů na operace. Tak to bylo v roce 1993. Od té doby čísla jistě hodně vzrostla. Podle Centra pro strategická studia a podle reportu Spojených národů (číslo 3092) Spojené národy použily tajnou americkou technologii na více než 28% hromadných světových operací v letech 1990 až 1992."

Střážci Tajnosti a jednotky Delta Force, mající původ v "Bosenském konfliktu"
"Strážci Tajnosti (The Guardians of Stealth): existují nejméně tři odlišné klasifikace policie, střežící naše nejpřísnější tajemství. Číslem jedna je Vojenské spojení taktické síly (MJTF), někdy nazývané jako Delta Force nebo Černí bareti. Je to mezinárodní taktická síla, využívaná v prvé řadě ke střežení různých tajných letounů po celém světě. Mimochodem, bylo již vyrobeno 172 tajných letounů. Deset z nich havarovalo, takže při posledním sčítání jich bylo nejméně 162. Bill Clinton je asi před šesti týdny podstoupil Spojeným národům. Existují náznaky, že jednotka Delta Force byla vyslána do Bosny během posledních dnů za Bushovy správy jako utajená sniperská jednotka, jejímž cílem bylo střílet zblízka na obě strany. Tím byl vlastně vyvolán "Bosenský konflikt", který byl využit nastupujícím správním úřadem k politickým účelům."

Úvaha o bombových útocích v USA

 "Není to příliš dlouho, co jsem byl najat, abych vypracoval zprávu o bombardování Světového obchodního centra. Byl jsem najat proto, že znám asi kolem 90 blíže neurčených variant chemických výbušnin. Podíval jsme se na obrázky, které byly pořízeny okamžitě po výbuchu. Beton byl rozmělněný a rozpuštěný. Ocel a roxory byly vytažené a až o 6 stop delší než byla jejich původní délka. Pouze jedna zbraň toto může dokázat - malá nukleární bomba. Podle konstrukčního typu je to nukleární zařízení. Když vám, lidi, řeknou, že to byla nitrátová výbušnina, která způsobila škodu, tak vám budou na 100% lhát. Lidi, které vzali do vazby, tento zločin pravděpodobně nespáchali.  Mám však důvod věřit, že stejná skupina, držená ve vazbě, spáchala jiné zločiny, jako například zavraždění židovského rabína v New Yorku. Také se chci dále zmínit o té poslední explozi v Oklahoma City, o které říkají, že byla způsobena nitrátovou bombou  nebo bombou na bázi hnojiv.

Nejprve vyšli na světlo s tím, že to byla bomba na bázi hnojiv o váze 1000 liber. Potom to bylo 1500. Potom 2000 liber. Nyní je to už 20,000 liber. Nedáte však 20,000 liber hnojiva  do nákladního auta "Rider". A dále, nikdy se nemíchají výbušniny samy o sobě.  Znám chemické složení a použití konstrukčních výbušnin. Vždyť na tom byla založena moje reputace. Pomohl jsem vyhloubit přes více než 13 hlubokých vojenských základen ve Spojených státech. Pracoval jsem na projektu Malta, v západním Německu, Španělsku a v Itálii. Mohu vám na základě své vlastní zkušenosti říci, že nitrátová výbušnina by stěží roztřístila okna federální budovy v Oklahoma City. Zabilo by to pár lidí a urazilo by to čelní stěnu budovy, ale nikdy by to nemohlo napáchat tolik škody. Myslím si, že mi lhali, ale už to nechci dál poslouchat, tak vám říkám, že vám lhali také."

Pravda skrytá za republikánskou smlouvou s Amerikou

"Tentokrát nechápu, že nám vůbec při současném hodnocení věcí v této zemi bylo ponecháno víc, jak 6 měsíců života. Jsme na posměch celému světu, protože jsme klamáni tolika zlými lidmi, kteří řídí tuto zemi. Myslím si, že by to šlo i jinak. Domnívám se, že lidé nad 45 let se vážně obávají o svou budoucnost. Ukážu vám zde nějaké děsivé scénáře, vytvořené lidmi. Smlouva s Amerikou. Obsahuje stejnou terminologii, jakou používal Adolf Hitler, aby rozvrátil Německo v roce 1931. Myslím si, že to lze udělat i jinak. Smlouva s Amerikou je poslední vydupanou snahou naší federální vlády rozervat Konstituci a Listinu práv."

Statistické údaje o černých helikoptérách

"Černé helikoptéry. Ve Spojených státech existuje přes 64,000 černých helikoptér. Během uplynutí každé jednotlivé hodiny je vyrobena jedna helikoptéra. Je to řádné užití našich peněz? Na co potřebuje federální vláda 64,000 taktických helikoptér, když se nás nesnaží zotročit? Pochybuji o tom, zda by jich armáda na celém světě potřebovala 64,000. Pochybuji o tom, zda jich celý svět potřebuje tak mnoho. Mají 157 tajných letounů F-117A, vybavené LIDAREM a počítačově rozšířeným obrazovým radarem. Mohou vidět, jak přecházíte z pokoje do pokoje, když přelétávají nad vaším domem. Vidí předměty v domě ze vzduchu v různém rozmezí od 1 inch (2,5 cm) až po 30,000 mil. Tak je to přesné. A teď vám jen chci říct, že jsem pracoval pro federální vládu po dlouhou dobu a přesně vím, jak v tom umějí chodit."

Vládní zařízení na vyvolání zemětřesení, AIDS jako biologická zbraň založená na exkrementech mimozemšťanů

"Federální vláda nyní vynalezla zařízení na vyvolání zemětřesení. Jsem geolog a vím, o čem hovořím. Při zemětřesení v japonském Kobe nebyla žádná impulsní vlna jako při normálním zemětřesení. Žádná. V roce 1989 bylo zemětřesení v San Franciscu. Nebyla tam žádná impulsní vlna. Je to zařízení Tesla, které je užíváno ke zlým účelům. Programy s černým rozpočtem rozvrátily vědu tak, jak ji známe. Podívejte se na AIDS, nemoc vynalezenou Národní laboratoří v Chicagu ve státě Illinois v roce 1972. Byla to biologická zbraň, která byla použita proti lidem Spojených států. Důvod, proč to vím, je ten, že jsem viděl dokumentaci provedenou Úřadem strategických služeb, který je mimochodem stále činný díky CDC  (Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci, pozn. překl.) v Atlantě. K vytvoření viru použili žlázových exkrementů zvířat, lidí a mimozemských humanoidů. Tito mimozemští humanoidi, s nimiž je vláda v přátelském kontaktu, jsou tou nejhorší zprávou. Neexistuje absolutně žádná obrana proti jejich bakteriím - žádná. Jsou biologickou zbraní s hroznými následky. Každý mimozemšťan na planetě potřebuje být izolován.

Saddám Hussain nechal zavraždit 3.5 miliónů Kurdů pomocí podobné biologické zbraně. Zasloužíme si my, lidé této planety, zasloužíme si tohle všechno? Ne, určitě ne, ale nic s tím neděláme. Každou chvíli, kterou promarníme, děláme jiným lidem na planetě špatnou službu. Právě nyní umírám na rakovinu, kterou jsem dostal vzhledem ke své práci pro federální vládu. Snad budu žít ještě aspoň 6 měsíců. Možná ne. Něco vám řeknu. Když budu takhle dál otevřeně hovořit, možná mi Bůh dopřeje život, abych mohl žít tak dlouho, než se umluvím. Poruším každý zákon, který bude třeba, abych toho docílil. Jedenáct z mých nejlepších přátel bylo během 22 let zavražděno. Osm z těchto vražd bylo označeno za "sebevraždy". Jednou, když jsem měl jet na přednášku do Las Vegas, tak jsem ještě předtím vezl jednoho svého přítele na jih do Joshua Tree, blízko vesnice 29 Palms. Jel jsem do hor, abych se dostal do vesnice Needles, což je ještě v Kalifornii, a za mnou jely dva vládní dodávkové vozy E-350 se značkami G-14. V každém z nich bylo několik pasažérů, přičemž jeden z nich měl "Uzi". Vím přesně, kdo to byl. Už jsem přednášel 19krát a hovořil jsem přibližně asi k 45,000 lidem. No takže jsem je předjel a zastavil jsem uprostřed silnice. Zastavili vedle mě, každý po jedné straně. Je to tohle, co bude následovat? Zničil jsem svou bezpečnostní kartu a poslal jsem ji zpět vládě a řekl jsem jim, že pokud budu ohrožován  na životě, jako že  jsem byl, tak přemístím 140,000 stran dokumentace o vládní struktuře a o celém plánu na internet . Už jsem ten úkol začal plnit. Mockrát vám děkuji."

—————

Zpět