Poselství Ježíše Krista – Duchovní škola - finální poselství semináře - přijala Mirka

13.12.2014 20:09

Poselství Ježíše Krista – duchovní škola

 finální poselství semináře

 

Cítíš ten mír, ten klid, to požehnání? Všechny smutky, marnosti, strachy, všechno se rozplynulo….

 

To světlo, ta záře, to spočinutí, ta nabytá radost, štěstí, velkorysost a vděčnost, to a více je součástí světelného bytí…..

Teď víš, jaké to bude v cíli.

 

Važ si všech svých kroků, jako řeka nabírá minerály a voda tak mění kvality, tak pouť každého člověka nabírá zkušenosti kudy teče.

Tvá řeka se stále vyvíjí a někdy si teprve určuje kudy a jak poteče, ale teče až doteče. 

Voda má paměť a tu si dotečeš do světla. Pak jsi ve světle se všemi zkušenostmi i s tou tmou. Tma je součást světla a to je to největší tajemství.

 

Světlo je všude a pokud ho tam hledáš, najdeš. Měj tu odvahu, tu víru, tu jitotu. Neseš světlo ve svém srdci a prozáříš tím jakoukoliv tmu.

 

Tma a světlo jsou jedno a spolu jsou světlem.

 

Mirka 

—————

Zpět