Poselství, která přijali účastníci semináře DŠ Harmone, 14. - 17.5. 2015

25.05.2015 14:50

Poselství, která přijali účastníci semináře DŠ Harmone, 14. - 17.5. 2015

 

 

 

Duchovní bytost 12. čakry :

Můj milý, jak rád ti řeknu pár slov o tomto duhovém paprsku. Daly by se povídat i napsat celé stohy skutečností, popsat celé stohy papíru. Ale pro dnešek jen stručně, nemáš na to moc času.

Vnitřní síla, můj milý, to je základ. Základ života. Odtud vyvěrá touha žít, touha tvořit, zde cítíš sepětí s rodinou, ale s tou, která je za závojem, která tě stále bezmezně a nepodmíněně miluje. Je to zde místo, kde si uvědomuješ své Božství, tu svou podstatu, spojitost s Universem. Uvědomuješ si svou tvořivost a všechny své možnosti.

Bez spojení se svojí vnitřní silou nejsi schopen změnit, zažít vztah k sobě samému a kvalitu svého prožívaného fyzického života.

Čím více se dostaneš do blízkosti a spojení se svojí vnitřní silou, tím více budeš skutečným tvůrcem svého života tam, kde nyní jsi, na planetě Zemi.

1. duhový paprsek slouží k tomu, aby lidem pomáhal se svojí vnitřní silou spojovat. Je to taková Milost Boží, která přemostí, pomůže rozpustit různé bloky, předsudky, předpojatosti vašeho lidského nazírání na život. Váš 3,4D matrix, vč. matrixu osobního tzn. soubor názorů, pravidel, schémat, programů atd. každého jednoho z vás, kterými řídíte své životy a nutno dodat z bezpečné vzdálenosti od své síly a svého Srdce, kde tato síla je.

 

Přijal Láďa M.

 

 

 

Duchovní bytost 2. duhového paprsku

 

Jsem duchovní bytost 2. duhového paprsku, zdravím tě, můj milý, jsem součástí rodiny energií, které přicházejí od Stvořitele k člověku, aby mu byly nápomocny v objevování podstaty lidství, života ve vesmíru.

Jsem kvalitou, která není vázána jen na život fyzického člověka zde na planetě Zemi. Naše působení a úkoly mají universální kosmický charakter a účel. Ale protože jsi fyzický člověk na planetě Zemi, je logické , že tě prvořadě zajímá to, co ti naše / moje energie může přinést pro tvůj život, život každého člověka.

Pak věz, že se mnou, s mými kvalitami a energiemi, když se s nimi promísí energie tvého Bytí, získáváš přístup k širšímu žití lásky na planetě Zemi a k vyjadřování a žití vlastností či aspektů Stvořitele. Čím více se se mnou propojíš, čím více mne uchopíš, tím více získáš přístup ke Stvořiteli.

Stvořitel je mocná energie, která je absolutně čistou láskou a každá bytost zvl. lidská bytost se snaží se co nejvíce stát se svým životem Stvořitelem. Vložit do svých činů a jednání Stvořitele.

Milosrdenství je jedna z jeho vlastností. Proto Stvořitel seslal svým dětem i tyto paprsky, které lidským bytostem pomáhají překonávat to složité úskalí hmoty a zastřené vědomí závojem zapomnění. Tedy i já, duchovní bytost 2. paprsku sloužím k tomu, abych ti pomáhala rozevřít vědomí i Srdce a posunout tě určitým způsobem  a krokem na daném stupni tvého rozvoje, uchopit vibraci Stvořitele a umožnit ti zažít Stvořitele v tobě.

Pokud jde o význam kvality pojmu milosrdenství, jej lze vyložit jako určitou formu soucitu a soucit, jak víš, je láska. Není to vzetí těžkostí někoho na svá bedra. Je to čin, akt lásky Boha v tobě, který pomůže zkoušené lidské bytosti si uvědomovat Stvořitele v sobě a chopit se své síly, vědomí sebe a pomůže pak i lidskou bytost nasměrovat k lásce, radosti, harmonii aj.

 

Přijal Láďa M.

—————

Zpět