POZOR NA PLEJÁĎANY!

30.07.2012 21:37

 

POZOR NA PLEJÁĎANY!

 

 

Nebezpeční mimozemšťané zvaní Plejáďané neboli Plejárané ( GALAKTICKÁ FEDERACE SIL A SVĚTLA)

 

 

Toto je varování. Nevěřte Plejáďanům ( Plejáranům) 

Popis: Na první pohled dobře vypadající bytosti. Ve většině případů ( ne však vždy) se světlými vlasy a s modrými oči. Dokáží ze sebe ( zřejmě pomocí nějakých technik) vyzařovat obdivující až božskou energie. Někdy budí dojem, jako by jste potkali Ježíše Krista. Při prvním kontaktu se jeví velmi přátelsky s otevřenou náručí plnou nabídek pomoci všeho druhu.  Pro neznalého člověka podávají zajímavé informace, kterého člověka tímto do slova oblbnou. Většinou daného člověka vychválí. Také některým lidem nalžou, že patří k nim, neboli že se inkarnovali na Zemi právě jako jejich druh. Přislíbí vše, aby mohli daného člověka za jejich služby ovládat. Jejich vlastnosti jsou typu mocenského, neboli otrokář a otrok. jsou velmi agresivní a pomstychtiví. Patří ke skupině nejnebezpečnějších bytostí tohoto vesmírů. Doporučuji je nekontaktovat a nevěřit jim. Pokud si vás sami najdou, okamžitě odmítněte vše co nabízejí. Je možné, že při jejich odmítnutí budou vyhrožovat vším, čeho se v životě bojíte. Pokud je však na začátku rezolutně odmítne, nemají možnost vám jakýmkoliv způsobem ublížit a sami odejdou. Mezi všemi rasami tak i v této jsou samozřejmě i jedinci, kteří nesouhlasí se zotročováním lidstva. Těch je v tomto případě málo a proto radím všeobecně se vyhnout a rezolutně odmítnout pomoc či jakoukoliv lákavou nabídku jimi nabídnutou i kdyby se představovali právě jako ti jedinci, kteří nesouhlasí s vlastní většinou a chtějí opravdu lidstvu pomoc.

 

To že existují jiní lidé, bytosti a různé entity, které nepochází z tohoto materiálního světa, tedy z planety Země, ví každý člověk, který používá už jen pouhý selský rozum. Ti lidé, kteří jsou stále ovlivněni systémem a nebo je jejich duševní vývoj stále nedostačující k pochopení jiných určitých  věcí, neboli jsou ještě stále chyceny v materiálním metrixu,  rezolutně  odmítnou jakoukoliv zmínku o mimozemském životě. Jejich svět je velmi malý i když si myslí, že právě ten jejich svět je veliký. Takoví lidé potřebují probudit, protože se velmi snadno nechají obelhat i obyčejnou televizní reklamou např. na skvělou paštiku MÁJKU (neplesnivou, plnou vybraného kvalitního a libového neprošlého masa, bez mouky a eček, která neškodí). No myslím, že víte sami jak to opravdu z potravinami je. To proč mluvím o takových lidech, je z důvodu jejich snadné manipulace a OBELHÁVÁNÍ. Toto obelhání se samozřejmě děje denně a to vteřinu za vteřinou, jak skrze televize, noviny, rozhlas, ve školách, na úřadech, ve vládě atd. Ti probuzení si začínají všímat těchto nepravd a manipulací z lidskou myslí a zaujímají vůči tomu všemu svůj vlastní postoj. Ovšem ti kteří stále nic nevidí a zatím je jich stále mnoho a mnoho, jsou nadále podvědomě řízeni a manipulováni, aniž by to věděli. Takovíto lidé jsou pak snadnou kořistí mnoha jiných mimozemských zájmů, takových zájmů, kteří lidstvo potřebují pro svoje vlastní přežití ovšem jako lidské otroky, který nic netuší. Jedni z takových mimozemských ras jsou již právě zmiňovaný mimozemšťané Plejáďané. Mimochodem jméno Plejáďané či Plejárané, není jejich pravým jménem. Toto oslovení se zde na planetě Zemi pouze uchytilo a tak se traduje. Je to něco jako jejich pseudonym.

Jelikož jejich pravé úmysly byly již mnohokráte prozrazeny a je již mnoho svědků, kteří hovoří o jejich agresivitě a ubližování, změnili taktiku a upravili si mimo jiné nejen svůj pseudonym Plejáďané na Plejárané, ale také i svůj záměr. Tedy nyní se jmenují Plejárané a hovoří o jakém si omylu existence Plejáďanů. Tato aliance světla, není nic jiného než aliance tmy a zla. Chtějí pouze lidské duše, stejně tak, jako ďábel. Rozdíl mezi nimi není žádný, protože v tomto případě ďabel vzal na sebe podobu plejáďanů neboli plejáranů. Jejich proroci ( jako je např. Benda, Marciniak atd. je jich mnoho) podepsali na určitých úrovních s nimi smlouvu za kterou po smrti fyzického těla budou tvrdě pykat. Jsou to falešní proroci a nejsou sami. V této době přechodu se jich stále více a více objevuje. jako je například David icke a mnoho jiných. David Icke upozorňuje na jednu z ras, která tomuto lidstvu neslouží ale již nehovoří o tom že on sám je rasou reptiliánů a je pouhou součástí politického převratu reptiliánské rasy. Takže na konec stará Reptiliánská rasa zanikne, po té vznikne nová skrytě prezentovaná Davidem Ickem a samozřejmě nastane opět, ale již v jiném kabátu nová otrokářská rasa kde otroky bude zase lidstvo. Lidé rádi slyší poutavé příběhy a ti co jsou duchem slabí, takovým to příběhům věří. Já stále opakuji: věřte jen sobě a nikomu jinému. Právě ten, který má nejvíce slov, právě ten který svou tvář ukazuje celému světu je ve většině opakem toho, co prezentuje. Věřte sobě, své intuici a nespoléhejte se stále na druhé, protože tak jste jako lidstvo snadná kořist. Naučte se spoléhat jen sami na sobě a až se to naučíte, naučte to také ostatní. Nevěřte všem prorokům zvláště těm co něco slibují. Věřte přírodě, protože z ní vzešli vaše fyzická těla a je lidskému druhu nejbližší. 

Tak tedy kdo jsou, proč tu jsou a co vůbec chtějí?

Nejdříve popíši jejich falešnou tvář, kterou pro lidstvo prezentují.

Co hodně používají je takzvaný záchranářský model, kdy se jeví jako zachránci lidí, jako jejich velcí pomocníci a přesto za to nic nežádají. Mluví velice moudře a chytře tak, aby člověka okouzlili a získali tak jeho důvěru. Prezentují se jako andělé většinou s blond zářivými vlasy a věřte že setkání s nimi je opravdu okouzlující avšak je to jen pouhé pozlátko. Hovoří o sobě jako o světelných lásky plných bytostech. Často se chlubí svými zásahy, kdy například zneškodnili atomovou zbraň a plno jiného zkázonosného pro lidstvo a planetu Země. Jejich velitel zvaný Aštar Šeran tvrdí že má jediný zájem a to zachránit lidstvo před strašnými muky a útrapami ( hlavně před jejich konkurencí jiných mimozemšťanů zvaných Reptiliáni – ještěři, kteří se snaží lidstvo očipovat a zotročit). 

Nyní ta pravá Plejáďánská tvář, která je před lidstvem samotným skryta. Tedy pravda je taková, že tito mimozemšťané zvaní Plejáďané nejsou nic jiného než právě ti, kteří lidstvo již dávno zotročují a zotročovat stále chtějí. Nejsou to žádní zachránci lidstva, ale jsou to ti, kteří na planetu Zemi a lidstvo seslali mnoho kleteb aby tak udrželi lidstvo v bolestech a strachu, neboť tak lidé nemohou rozvíjet svého ducha. Upravili lidskou DNA aby člověk nebyl schopen duchovně růst do takových výšin, aby tak nepoznal jednoduše všechny nekalé plány otrokářů. Jejich pravým zájem je udržet lidstvo ve 3D, kde lidstvo není tak duchovně silné, moudré a kde se lidstvo dá dobře manipulovat, neboli ovládat. Svými zásahy, kterými se chlubí pouze na sebe strhávají pozornost a to tak, aby vždy vypadali jako zachránci. Jejich velitel Aštar Šeran  je v tomto vesmíru ve všech dimenzích znám jako diktátor a nebo tyran Aštar. mnoho jejich stoupenců si myslí že se za Aštara vydává jiná bytost a že pravý Aštar je lásky plná mírumilovná bytost. To je však jen další manévr jak oblbnout  ty lidi, kteří začali vidět pravdu. Zotročuje nejen lidskou rasu, ale také jiné rasy ve vesmíru. Jeho cílem je zotročit celý vesmír 3D a 4D. Často se prohlašují jako příznivci světla pocházející z 5 dimenze. To však není pravda, pocházejí ze 4 dimenze stejně tak, jako Reptiliáni a Šedí mimozemšťané. V této 4 dimenzi si právě konkurují s jinými rasami, kteří také ovládají lidi a planetu Zemi pro svůj prospěch.  Takovýchto jiných ras je více a také mezi sebou válčí o nadvládu lidstva pro stálé zotročování. Proto Plejáďané hlavně pomlouvají rasu reptiliánů a Šedých, aby tak získali lidstvo na svoji stranu. Nabízejí lidem záchranu, že je vezmou do svých lodí a odletí s nimi na jinou krásnou mírumilovnou planetu. Již mnoho lidí to učinilo a bylo velmi zklamáno. Tato jejich planeta je pro lidstvo něco jako koncentrační tábor, ze které není úniku, kde vládne pouze jen jedna povýšená rasa Plejáďané a lidstvo je zde bráno jako stroje. Lidé se slabou vůlí se pak pro ně stanou podlejzáky a ty jim pak slouží jako cvičení psi hlídající a donášející na ostatní lidi, tedy na svůj vlastní lidský druh. Tito psi slouží svým pánům jako bachaři lidí. NEDOPORUČUJI PLEJÁĎANY KONTAKTOVAT, UZAVÍRAT S NIMI JAKÉKOLI PAKTY ČI RŮZNÉ DOHODY A UŽ VŮBEC NENASTUPOVAT NA JEJICH LODĚ, BYŤ BY SE ZDÁLI BÝT SAMOTNÝM BOHEM, NEBO TOU NEJVÍCE MILUJÍCÍ A KRÁSNOU ZÁŘÍCÍ BYTOSTÍ V CELÉM VESMÍRU. VŠEOBECNĚ DOPORUČUJI VŮBEC NEKONTAKTOVAT JAKÉKOLIV BYTOSTI MIMOZEMSKÉHO DRUHU.

Tito Plejáďané nejsou svatí i když se ukazují podobami, jako jsou obrázky Ježíše.  Jejich pravá tvář je satanismus. Jsou to pekelné bytosti. Při setkání s nimi vás ohromí jejich jasnost světla, kterou vyzařují. Jejich vzhled je příjemný a svými energiemi ( uměle vytvořenými) dokáží člověka obelstít, jelikož se jeví jako nádherní andělé. Nenechte se však zmýlit, neboť je to jenom past. Ďábel má mnoho podob.

 

Posluhovačem zde  v Čechách je již známí pan Ivo Benda. Uzavřel s ďáblem Aštarem Šeranem smlouvu, aby lákal lidi do jejich sítí. Mimochodem, jejich sliby nejsou ničím vázané, takže pokud někomu slíbí bohatství či jiné dary, nemusí je tak scela splnit, jelikož nemají takovou moc jak ji prezentují. Když jsem mluvil s Aštarem o jeho nabídce věděl jsem, že nemají Plejáďané takovou moc pro splnění svých slibů. Plejáďané mi nemohou tak snadno lhát, tak jako svým lidským otrokům, jelikož karma působí i na ně a tím by mohli ztratit status 4 dimenze. V tomto případě dle zákonů tohoto vesmíru by došlo tak k velkému zhrubení jejich energií, že by rázem spadli do nižší dimenze, odkud by již nemohli lidi manipulovat tak snadno a tím by ztratili svoje otroky, které pro své přežití potřebují. Z tohoto důvodu se mnou mluvili na rovinu a odpovídali na mé otázky pravdivě bez jakýkoliv zkreslených verzí.Jelikož se lidé často nechají nalákat na peníze a bohatství, uvedl jsem právě tyto otázky, aby si člověk uvědomil, že sliby nemusí být z jejich strany pravdivé. Zde uvádím jen několik málo otázek

OTÁZKY MNOU POLOŽENÉ

1. Jste opravdu schopni dodržet slib, který prezentujete? Ne to nejsme.

2. Z Jakého důvodu nejste? Je to byznys, který také na této planetě vznikl díky nám.

3. Ano byznys je o výdělku a ztrátě, tak to u vás je že? Ano, my jsme ti co mají po vašem tzv. peníze a lidé jsou ti co je žádají.

4. Takže své sliby nedodržujete? Ano nedodržujeme, to je byznys.

5. Je mi jasné, že vaše pomoc je ta pomoc, kdy sami způsobíte danému člověku problém a pak mu nabídnete záchranu. Je to tak?Ano to je velmi dobrý a vždy úspěšný plán.

 

 

Jsou to podvodníci a lidé se nechají často jejími slovy uchlácholit. Není se čemu divit, mnoho lidí není spokojeno se svým životem a hledají alternativu a na to reagují právě takovéto nečisté energie.  Je mnoho ovlivněných lidí, kteří spolupracují s Plejáďany. Například  jedna česká žena popsala, jak s nimi probíhá spolupráce. Často v noci když spí, jí zbudí hudbou a nepřestanou dokud nevstane s postele. Tuto hudbu pak zesilují pokud to vstávání trvá déle. Je po ní žádáno automatické malování různých energetických obrazců, které jsou ji chanelingem dávány. Tyto obrazce, která tato žena pak prezentuje, jsou samozřejmě ovlivněné a negativní pro všechny lidi co se na ně dívají. i když můžou způsobovat příjemný pocit, je pouze past. Děje se totiž to, že při pohledu na obrazce danému člověku způsobí příjemný pocit a ten se tak automaticky ( hlavně skrze srdeční čtvrtou čakru) této energii otevře. V této chvíli dochází k energetickému čipování srdeční čakry čtvrté úrovně a tento energetický zásah začne silně ovlivňovat daného člověka tak, že ve většině případů způsobí pocity silné sympatie k vyzařováné energii z obrazce a tím v podstatě automaticky začne cítit sympatie k Plejáďanům. Je však ještě jiný skrytější význam těchto obrázců a to, že tento čip začne působit i na celkové zdraví daného člověka, také na bolesti, náladu nebo na strachy všeho druhu. To je pro případ, kdyby daný člověk nechtěl spolupracovat a nebo nic netušícího člověka skrze čip nechají onemocnět a pak se nabídnou jako velcí zachránci, na což pak daný člověk (jelikož je vidí, jako andělé)    při jejich nabídce se sám rozhodne ( upíše), že jim bude sloužit.  Jiná žena s ciziny dělá přednášky a vypráví o jejich lodích a jejich přátelských úmyslech. Při pohledu na tyto Ženy jsem vyděl černé řemeny okolo jejich těl a silný uměle vytvořený kanál neboli spojení s právě zmiňovanými Plejáďanami. Vycítil jsem u nich určitou svázanost a nemohoucnost, která bude trvat i po jejich smrti. Budou muset sloužit ještě hodně dlouho těmto negativitám i vjiných sférách. Také jsem vycítil, jak u těchto žen tak i u pana Bendy, že již nechtějí pracovat pro tyto bytosti a touží po svobodě. Dobře již ví, že se o žádné anděle nejedná, nýbrž na opak.

 

Takovýchto pracujících bytostí se zájmem vlastnit a zotročit lidstvo je zde na planetě Zemi více. Jde o to, že si tyto bytosti lezou tzv. do zelí a každý chce utržit co největší lidské sousto. To vyúsťuje v určitou válku mezi nimi, kdy pomlouvá jeden druhého. Například plejáďané jsou vysazení na Ještírky. Ještěří mimozemšťané se snaží svoje lidské ovečky označit čipem jako svůj majetek a tak je mít pod svou vlastní kontrolou před jinými mimozemšťany se stejným zámerem. Tzv. ilumináti, jsou dle mého právě zmínění Plejáďané. Tím, že dochází k duchovnímu postupu celé sluneční soustavy, tedy i planety Země a vše co na ní žije, tedy i lidstva, ztratí tak tyto negativní bytosti svůj status otrokářů a tím by přišli ohledně lidí o velmi kvalitní zdroj otroků. proto se nyní snaží mnoho takových bytostí dostat pod svou vládu co nejvíce  lidských bytostí a to buď po dobrým v podobě andělů a milujících záchranářů a nebo pak po zlém v podobě útrap a bolestí. Jeden z vesmírných zákonů je, že nelze žádnou lidskou bytost bez jejího vlastního rozhodnutí ovládat a učinit z ní otroka. Ale pokud se takto člověk sám rozhodne, byť by byl oklamán, pak jde o jeho vlastní rozhodnutí a o jeho status svobodné vůle a toto vesmír plně respektuje. Jednoduše řečeno, v tomto vesmíru se každý sám rozhoduje zdali se chce trápit či radovat. Proto je zde také díky svobodné vůli, kterou nemají jenom lidé, ale i jiné bytosti ve vesmíru povoleno opravdu vše i obelhání či podvod.  

Proto lidé neposlouchejte hned pěknou písničku, když nevíte přesně, kdo ji zpívá. Ať v příštích dnech, nebo rocích, stane cokoliv,  doporučuji nenastopovat do vesmírných lodích. Ať uvidíte to, co jste ještě neviděli, zachovejte vždy chladnou hlavu a pokuste se zůstat v klidu co nejméně rozrušeni, protože to je velice důležitý moment, aby jste neztratili zdraví selský rozum a tak se vyhnuli snadné manipulaci s vaší myslí, skrze paniku a strach všeho druhu.

Ps: plno z vás nebude souhlasit s tímto článkem a mi to plně respektujeme. Víme, že již mnoho lidí slouží této rase ať vědomě či nevědomě. Nesnažíme se lidi předělat, ale snažíme se podělit s našimi vlastními zkušenostmi. Je plno učitelů ale málo mistrů, proto čiňte ve svém životě dle svého vlastního uvážení. Učitel se vás bude snažit naučit to co se naučil on sám. Avšak Mistr se vás bude snažit naučit to co již dávno umíte vy, jenom jste na to zapomněli. 

Toto napsal zde do komentáře AZARI: To, co píšete cítím jako velmi pravdivé a také jako odpověď na můj neuvěřitelně silný pocit nedůvěry ke všem těch jejich řečem i přes relativní pravdivost jejich informací. Chci přidat pár upozornění, která v článku nejsou (nebo jsou a unikla mi :) . Předně - Plejáďané uvedli, že chtějí promluvit v OSN v roce 2016. Toto je uvedeno ve starodávných proroctvích - že v roce 2016 nepřátelská mimozemská rasa bude chtít promluvit před politickým shromážděním všech národů světa s cílem zotročit lidstvo. Za druhé chci upozornit na to, že informace, které podávají o našem původu a našem pádu jsou v zásadě pravdivé - až na to, že jsou to oni, kdo zapříčinil náš pád. Jak by o nás tedy nevěděli relativně všechno, nebo alespoň velmi mnoho! Za všechny jejich úmysly hovoří jejich rádobyláskyplné varování před vědou - potřebují nás udržet hloupé, nevědomé. Ve skutečnosti žasnu, jak si vůbec mohou nebo mohli myslet, že s něčím takovým, co předvádějí, na Zemi uspějí? martina a H. prosím, aby ty dvě doplňkové informace nějak více zviditelnili, uznají-li za vhodné. Díky 

SOUHLASÍME S AZARIM A VÍME O TOMTO, JELIKOŽ NÁM SVŮJ PLÁN SAMI ŘEKLI A TAKÉ NÁM O JEJICH PLÁNU SDĚLILI  I JINÉ MIMOZEMSKÉ BYTOSTI.

ZDĚLILI JSME NAŠI ZKUŠENOST A VĚŘTE ŽE NENÍ JEDINÁ. NAPŘÍKLAD I ZA TENTO ČLÁNEK JIŽ BYLY NA NÁS PROVEDENY ÚTOKY  OD PLEJÁĎANŮ Z JINÝCH SFÉR, JAKO JE ASTRÁLNÍ A MENTÁLNÍ ÚTOK. PROTO RADA PRO OSTATNÍ:  JEJICH SÍLA JE V ŠÍŘENÍ STRACHU. STRACH JE V PODSTATĚ MÁLO LÁSKY A ČÍM MÉNĚ LÁSKY TÍM VĚTŠÍ CHAOS A ZTRÁTA VLASTNÍ OSOBNOSTI. PROTO AŤ SE DĚJE CO SE DĚJE, NEPŘIPOUŠTĚJTE SI STRACH A VŠE SE SNAŽTE V KLIDU PŘEKOUSNOUT, NEBO JEŠTĚ LÉPE IGNOROVAT. 

 

Odkaz : www.helenien.estranky.cz/clanky/pozor-na-plejadany-.html

 

—————

Zpět