Pracovat s muži je extrémně důležité!

17.10.2012 00:56

 

Pracovat s muži je extrémně důležité!

H. Chvátalová | 14.12.2009

S Janem Bílým o mužských skupinách, se kterými začal v Domě osobního rozvoje MAITREA koncem října 2009, a mužském a ženském principu v nás...

Kdy jste začal s mužskými skupinami?
V roce 2003 jsem v ČR začínal s rodinnými konstelacemi a hned na podzim téhož roku jsme udělali první mužskou skupinu. Teď dělám už téměř 5 let dvakrát do roka tří a půldenní výjezdový mužský seminář v jižních Čechách - a na něm je poslední dobou chronicky přeplněno. Proto jsem letos k tomu udělal poprvé dodatečně seminář v pražském Toulcově dvoře.

Co konkrétně chystáte v Domě osobního rozvoje MAITREA?
Koncem října se uskutečnil první večer věnovaný mužské skupině. Večer měl ohromný úspěch – přišlo třicet šest mužů. Rád bych takovou večerní mužskou skupinu udělal k různým tématům každý měsíc. Tyto večery mají dát mužům mimo jiné možnost pravidelně se scházet.

Řekl jste, že váš výjezdový mužský seminář je chronicky přeplněný. Jaká je jeho kapacita?
Na jarní a podzimní výjezdové kurzy beru 30 – 40 účastníků. To je maximum, kdy můžu s lidmi ještě pracovat individuálně.

Proč jste se rozhodl začít právě s mužskými semináři a skupinami?
Osobně si myslím, že zrovna v současné době je práce s muži velmi důležitá! Už delší dobu nabízím semináře o peněžních přesvědčeních a pracuji v semináři, který se nazývá Cesta krále, dost často i se špičkovými manažery a manažerkami. A došel jsem postupně k přesvědčení, že současná krize, která začala krizí finanční, úvěrovou a přerostla v krizi bankovní a ekonomickou, je hodně krize mužského principu, mužské energie.

Proč právě mužského principu?
V naší společnosti je už velmi dlouhou dobu mužský způsob uvažování dominantní. Když se podíváme například na ekonomiku, uvidíme tam víru v jakýsi nekonečný růst - když HDP roste, je to fajn, když ale neroste nebo dokonce stagnuje, hned je to nazýváno krizí a cílem je, že to musíme změnit. Jenže když se podíváme na cokoli v přírodě, vše se děje v cyklech jako spirála nebo sinusoida.

Snaha o neustálý růst musí přece hodně vyčerpávat!
Ano, neustálý růst vyčerpává právě mužský princip a ten se potom kácí. Také to vidíme u spousty dnešních mužů. Jsou to muži, kteří jsou vyčerpaní morálně, eticky, co se týče zásad a vizí – proto máme vlády, jaké máme, proto se děje korupce, proto bují chamtivost. To všechno totiž z mého pohledu nepochází ze síly, ale ze slabosti. Je za tím nedostatek vitality, nedostatek vize, nedostatek pravdivosti, zásadovosti.

Čím došlo k takovému oslabení mužského principu?
Oslabuje se tím, že už po staletí nedovoluje ženskému principu rovnoprávnou roli ve společnosti. Společnost je nejpozději od Descartesa, ale už i v dřívějších staletích, nastavena tak, že mužský princip je společensky považován za platnější, rozumnější, vhodnější. Ženský princip, mezi jehož atributy patří také například cyklicita, periodičnost, vývoj v kruzích, není brán jako rovnocenný partner. A to zabraňuje mužskému principu, aby se obnovoval, takže se oslabuje, ztrácí sílu a objevují se negativní mužské vlastnosti.

Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že naše věda je mužsky dominovaná, racionální, rozumná, vylučuje proměnlivost a neurčitost pocitů. Stejně tak když jdeme do podniků a firem a mluvíme tam o mužském a ženském principu, spousta manažerů sice řekne, že by u nich trochu ženského principu bylo potřeba, ale pak se ukáže, že tím myslí květiny, záclonky, hezké hrníčky. A když jim vysvětlíme, že ženský princip v managementu je také o periodickém přibývání a ubývání, že to znamená uvažovat nejen o růstu firmy, ale i o jejím zániku, že to znamená nemožnost vše řídit racionálně, nemožnost vše kontrolovat, že ženský princip má i něco s takovou vodní mlžnou kvalitou, která vše přijímání a nekonkuruje, dostanou manageři strach a rychle couvnou. To uvádím jen na dokreslení mého přesvědčení, že ona krize vychází z mužského principu a že tento princip musí projít přerodem a obnovou. Proto považuji za hodně důležité pracovat s muži ve smyslu rozšíření horizontů, hlubšího pochopení apod.

Co je konkrétně cílem vašeho působení směrem k mužům?
Cílem mého působení je, že se my muži začneme detailněji dívat na svého vnitřního muže a vnitřní ženu, jak v nás samých spolupracují. Když se podíváme na čínskou filozofii, vidíme, že se jin a jang, ženská a mužská energie, doplňují a vzájemně podporují, zrcadlí. Tohoto stavu můžu docílit, když si uvědomím, co se ve mě mezi mojí mužskou a ženskou stránkou – a každý z nás má obě stránky v sobě – děje. Pak se nemusím hádat s partnerkou, protože začnu chápat její odlišné vnímání reality. A naopak, doufejme, se ona nebude muset hádat ani se mnou.

Rozumím správně, že cílem je pochopení funkce mužského a ženského principu v nás a s tímto pochopením se pak dívat do vztahu, do svého života, na pracoviště apod.?
Ano. Všechno, co prožívám „venku“, je zrcadlením toho, co se děje ve mě. Kdybychom si toto naplno uvědomili, postoupili bychom o veliký krok dál.

Když si ale uvědomíme svůj vztah k vnitřnímu mužskému principu a ženskému principu, uvidíme, že s tím souvisí vztah k matce, otci a dostáváme se k rodinným konstelacím.
Ano. Když třeba malý kluk stojí na straně matky, když se rodiče hádají, a zaujme tak k tátovi postoj: „Jako ty já nikdy nebudu,“ jak se má dostat do mužské síly, do uspokojivě vyváženého a zdravě sebevědomého mužského principu? Pokud se kluk vnitřně rozhodne nebýt jako otec, omezí tím své mužství – lapidárně řečeno se rozhodne nebýt chlap. Tím se dostává skoro jistě do problémů s ženami, protože ty neomylně vycítí, že není ve své síle, že není u sebe. To také je podle mých zkušeností jedna z nejčastějších příčin partnerských problémů na straně muže, to, že muž není u sebe, ale u ženy.

Jak se pozná, že muž „není u sebe“?
Když je muž u sebe, pak ustojí, že žena se nechová vždy tak, jak by on chtěl, že do něj například občas „rýpe“. Když není u sebe, začne se orientovat jen na to, co žena chce, opustí svou sílu, přejde do světa ženy, a tím ztratí sílu toho, že je takový, jaký je. Na druhé straně se samozřejmě nestane ženou, nepřejde z mužského světa do ženského – a v důsledku se dostane mimo cokoli, co by ho podporovalo. V tu chvíli ale žena vycítí, že tento muž se při první příležitosti zhroutí, začne jím pohrdat a přestane se mu otevírat. Mimochodem, je možné, že hluboká příčina mnoha ženských gynekologických problémů leží právě v tom, že žena má sex s mužem, kterým v jádru pohrdá - a proto mu není otevřená. Taková žena se tedy, energeticky viděno, nutí do něčeho, co nechce. I to je tedy důvod pro to, dělat semináře pro muže.

Vy ale nenabízíte jen semináře pro muže.
Nabízím i semináře smíšené, ať už partnerské, firemní, semináře peněžních přesvědčení apod. Na ně chodí také čím dál tím více mužů. Pomocí systemických konstelací se tam díváme na vztahy mezi lidmi. Na co se například musí dívat muž - otec, který má problémy s tím, že syn ho neuznává? Když postavíme konstelaci toho rodu, vidíme, že dědeček, pradědeček atd. to měl velmi podobné. To se často stává, že se takový vzorec v rodu opakuje. Zde je prostě nutné, aby klient (otec „zlobivého syna“) se přestal dívat na problém se synem, ale začal se zabývat vztahem ke svému otci. A přijal ho: „Milý táto, dříve jsem viděl mnoho tvých chyb, ale my je máme všichni. To, že jsi můj táta, já teď skutečně beru a uznávám. Ty jsi velký a já malý. Tys mi dal společně s mámou život a já jsem ho dal dál.“

Máte nějakou zpětnou vazbu od lidí, kteří absolvovali vaše kurzy a semináře?
Takových zpětných vazeb je mnoho! Dokonce jsem zřídil pro muže takovou tajnou stránku, kde si vzájemně můžou po semináři psát. A tyto ohlasy účastníků mi dávají hodně síly. Zkušenosti po seminářích ale samozřejmě nejsou vždy jen pozitivní. Někdy se stává, že účastníci jsou po semináři hodně „rozhození“ a třeba potřebují týdenní přestávku v práci, potřebují čas strávit to, co se v semináři změnilo v jejich vnitřním obrazu. Někdy přijde nachlazení, které jim takovou přestávku „vnutí“. Někdy, zřídka, je třeba i pomoc zkušeného terapeuta, který jim pomůže, to, co se u nich objevilo, zpracovat.

Nabízíte v takových případech nějakou návaznou terapeutickou pomoc?
Většinou to účastníci zvládnou sami, ale pro ty, kteří potřebují někoho, kdo by s nimi individuálně jistý čas pracoval, mám na svých webových stránkách kontakty asi na dvacet psychoterapeutů, na které se můžou obrátit. Tito psychoterapeuti jsou obeznámeni s metodou systemických konstelací a mohou s nimi potom pracovat. Ale to se děje, aspoň na mých seminářích, díkybohu zřídka. I když – a to je nutno akceptovat – jsou konstelační semináře hodně náročné.

Post scriptum:
Když jsem dopsala koncem října rozhovor s Janem Bílým, přišel mi vzápětí mailem program Domu osobního rozvoje MAITREA na listopad 2009. U data 30. 11. - Večerní kruh mužů - Jan Bílý - byla poznámka „workshop je již obsazen“...

---------------------------

Aktuální informace o seminářích Jana Bílého v MAITREI:
https://www.maitrea.cz/jan-bily

 

—————

Zpět