Právě vyšla Autopatická svépomoc

15.03.2018 11:42

Právě vyšla Autopatická svépomoc

30.1.2018 | Jiří Čehovský

Nová knížka Autopatická svépomocmá od prvního vydání Uzdrav se s autopatií časový odstup dvanáct let. Za tu dobu jsme zjistili spoustu věcí. Pokusil jsem se na základě i těch nejnovějších zkušeností podat přehlednou a shrnující informaci o tom co dělat, jak postupovat s cílem zlepšit narušené zdraví, životní pocit a vitalitu – a to především při samostatném používání autopatie pro sebe nebo v rodině a mezi přáteli. A samozřejmě i v poradenské praxi, pokud ji máte nebo chcete mít. Avšak i při poradenské péči klient směřuje zcela přirozeně a bez zvláštního úsilí k tomu, aby postupně přebíral víc a víc roli samoléčitele, aby se za pomoci poradce sám stával odborníkem na svoji vitální sílu, a tím i na své zdraví.

Autopatie je postavena na jednoduchých principech a vychází z pocitů, vjemů a pozorování léčené osoby, které jsou tu vždy hlavním vodítkem. Displej našeho těla a mysli ukazuje pravdivý stav zdraví, totiž stav našeho naladění na tvůrčí informaci přicházející z Univerza.  Musíme z něj však umět číst.

Knížka, obsahující úplný systém autopatie, má svou přehledností umožnit co nejjednodušší orientaci v metodě i v konkrétním případu a dát odpovědi na otázky, jež před nás autopatický proces může postavit. Má být domácím průvodcem na cestě ke zdraví, a to pro každého, kdo má zájem. V porovnání s mými předchozími knihami o autopatii je zde mnoho popisů dalších, nových případů návratů směrem ke zdraví, uskutečňovaných často z velmi nevýhodné pozice dlouhodobě chronicky nemocných lidí. Jsou opatřené výkladem, proč jsem doporučil určitému člověku s určitými problémy právě tyto parametry léčby, což odkazuje k pravidlům autopatie a k tomu, jak je prakticky aplikovat, abychom dosáhli úspěchu ať už u sebe, nebo u jiných. Máme-li před sebou nějaký případ a najdeme podobný v knize, můžeme postupovat podobným způsobem. V této knize je citována i řada kasuistik mých žáků, přednesených na devíti výročních konferencích nebo publikovaných na webových stránkách Autopatie.cz. Bez těchto ryze praktických a vzájemně sdílených zkušeností bychom nikdy nemohli něco v našem světě tak neuvěřitelného, jako je autopatie, přijmout, rozvinout a úspěšně používat.

Systém autopatie je zde popsán chronologicky, jak to probíhá podle časové návaznosti v praxi: Čím začínáme, co potřebujeme, jak to použijeme, jak vyhodnocujeme vývoj, co můžeme udělat v té či oné situaci nebo fázi vývoje, jakým chybám se máme vyhnout… Autopatie má svá pravidla, která se dají snadno osvojit. Některá byla odvozena z praktických poznatků klasické homeopatie, na nichž před patnácti lety vznikala, ale hlavní podíl tu má zobecnění zkušeností s autopatickým řešením chronických stavů, získaných nejen v mojí  léčitelské praxi, ale i v praxi mnoha mých žáků.

Věřím, že tato nová příručka, Autopatická svépomoc, usnadní a zlepší práci jak začátečníků, tak i zkušených poradců – alespoň právě s tím cílem byla vytvořena.

 

zdroj : https://www.autopatie.cz/prave-vysla-autopaticka-svepomoc/

 

—————

Zpět