Přepište dějiny! Podle odtajněných dokumentů FBI věděla, že Hitler uprchl z Německa

17.05.2015 20:31

Přepište dějiny! Podle odtajněných dokumentů FBI věděla, že Hitler uprchl z Německa

 

Nově odtajněné svazky FBI dokazují, že americká vláda věděla, že Hitler je živý a zdravý a ještě dlouho po skončení 2. světové války žije v Andách.

30. dubna 1945 Adolf Hitler spáchal sebevraždu ve svém podzemním bunkru. Jeho tělo bylo později objeveno a identifikováno Sověty, než bylo narychlo odvezeno zpět do Ruska. Je opravdu možné, že by Sověti po celou tu dobu lhali, a že historie byla zřejmě přepsána?

To nikoho nenapadlo až do chvíle, než došlo k uvolnění dokumentů FBI. Zdá se pravděpodobné, že nejvíce nenáviděný muž historie v klidu opustil rožhavené Německo a prožil spokojený a mírumilovný zbytek svého života pod úchvatnými vrcholy And.

Nicméně zpravodajská komunita to věděla.

Nedávno odtajněné dokumenty FBI nám začínají předestírat, že nejenom že sebevražda Hitlera a Evy Braunové byl podvrh, ale že nejznámějšímu pár možná dokonce pomohl samotný šéf OSS ( Office of strategic services, předchůdce dnešních amerických tajných služeb, pozn. překl. ), Allen Dulles.

 

Z jednoho z dokumentů FBI z Los Angeles vyplývá, že agentura si byla velmi dobře vědoma toho, že jedna z ponorek pluje k argentinským břehům poté, co vyzvedla nacistické pohlaváry. Co je však ještě šílenější, je samotný fakt, že FBI věděla i to, že Hitler se usídlil na úpatí And.

Kdo je oním záhadným informátorem?

V losangelském dopise Agentuře z srpna 1945 dál neidentifikovaný informátor souhlasí s tím, že vymění informace za politický azyl. Avšak to, co nakonec řekl agentům, bylo mrazivé.

Informátor nejen že věděl, že Hitler odjel do Argentiny, byl ale dokonce jedním z potvrzených lidí ze čtyř, kteří očekávali příjezd německé ponorky. U argentinských břehů zřejmě přistály dvě ponorky, přičemž Hitler se s Braunovou plavil na té druhé.

Argentinská vláda nejen že přivítala bývala německého diktátora, ale pomáhala mu také s ukrýváním. A informátor předal kromě instrukcí o vesnicích, kterými Hitler projel, ale také důvěryhodné fyzické detaily spojené přímo s Říšským vůdcem.

Jméno informátora samozřejmě spisy FBI z pochopitelných důvodů neuvádějí, ale byl zřejmě důvěryhodný, aspoň tak naznačuje to, že mu někteří agenti důvěřovali.

FBI se pokoušela Hitlerovo útočiště zakrýt.

I přes detailní fyzický popis a instrukce, FBI stále jednat nezačala. Dokonce i přes důkazy informující o přistání německé ponorky U-530 těsně před jejím skutečným připlutím, a dokonce i přes množství svědků, kteří viděli, jak vystupují vysoce postavení nacisté, vyšetřovat nikdo nezačal.

Byl nalazen i další důkaz:

Kromě dokumentu FBI, který detailně popisuje setkání svědka s Hitlerovým pobytem v Argentině, další důkazy vyplouvají na světlo a dokazují tak, že Adolf Hitler a Eva Braunová v německém bunkru nezemřeli.

V roce 1945 Námořní Atašé v Buenos Aires informoval Washington, že existuje vysoká pravděpodobnost, že Hitler a Braunová právě připluli do Argentiny. Souvisí to s pozorováním ponorky U-530. Přiloženým důkazem je pak i novinový článek, který popisuje stavbu zámečku v bavorském stylu na úpatí And.

Další důkaz přichází ve formě architekta Alejandra Bustilly, který se zmínil o své práci na projektování a výstavbě Hitlerova nového domova, který financovali již dříve uprchlí němečtí emigranti.

A zřejmě největší důkaz o tom, že Hitler uprchl:

Zřejmě nejzásadnější důkaz o tom, že Hitler přežil pád Německa, leží v Rusku. Během sovětské okupace Německa, Hitlerovy domnělé ostatky byly rychle ukryty a odeslány do Ruska, přičemž od té doby nikdy nebyly spatřeny. Tedy až do roku 2009, když archeologovi Nicholasu Bellatonovi ze státu Connectitut bylo umožněno vykonat na úlomcích lebky DNA testy.

To, co objevil, rozbouřilo diskuse ve zpravodajské a vědecké komunitě. Nejen, že DNA neodpovídala vzorkům,  o kterých se předpokládá, že patřily Hitlerovi, ale nebyly shodné ani s rodovou DNA Evy Braunové. Takže otázka je poměrně jednoznačná: co vlastně Sověti v bunkru našli a kde tedy je Hitler?

Do Washingtonu dokonce psal bývalý generál a prezident Dwight D. Eisenhower.

O Hitlerovo náhlé zmizení se nestaral pouze generál Eisenhower, ale své obavy vyjádřil také Stalin. V roce 1945 deník Stars and Stripes citoval generála Eisenhowera, který se domníval, že existuje reálná možnost, že Hitler v klidu žije v jihoamerické Argentině.

Je to možné?

Se všemi těmi nově objevenými důkazy, které se dostaly nyní na světlo, začíná být zřejmé, že Hitler nejen uprchl z Německa. Dostalo se mu také rozsáhlé pomoci mezinárodní zpravodajské komunity. Odtajněné dokumenty FBI dokazují, že o Hitlerově přítomnosti v Argentině nejen věděli, ale intenzivně mu pomáhali vše zamaskovat.

Nebylo by to ostatně poprvé, kdy OSS pomáhala vysoce postavenému nacistickému důstojníkovi uniknout před spravedlivým trestem. Stačí se podívat na příběh Adolfa Eichmanna, který byl lokalizován v Argentině v 60. letech.

Utekl tedy Hitler do Argentiny? Odpověď vcelku pochopitelně zní: Ano, vezměte na to jed.

 

zdroj, translation OSUD.cz 2014 

—————

Zpět