PŘICHÁZÍ JENDA Z NEJVĚTŠÍCH TRANSFORMACÍ CELÉHO LIDSTVA A CELÉ PLANETY ZEMĚ !!!

02.07.2014 23:53

PŘICHÁZÍ JENDA Z NEJVĚTŠÍCH TRANSFORMACÍ      CELÉHO LIDSTVA A CELÉ PLANETY ZEMĚ !!!

DARÍSEK S LÁSKOU A ÚCTOU VZKAZUJE CELÉMU SVĚTU, ŽE SE BLÍŽÍ MEGAVELKÁ TRANSFORMACE A TO Z 6.ČERVENCE NA 7 ČERVENEC 2014 O PŮL NOCI.

NEŽ DOJDE K TÉTO UDÁLOSTI, BUDOU SE SAMOZŘEJMNĚ ENERGIE STÁLE ZVYŠOVAT, COŽ MNOHO LIDÍ JIŽ POCIŤUJE, JAK NA SVÉM FYZICKÉM TĚLE, NA PSYCHICE, TEDY NA SVÉM ZDRAVOTNÍM STAVU.

ZE ŠESTÉHO ČERVENCE NA SEDMÍ ČERVENEC, SE MATERIÁLNÍ STRUKTŮRA ZAČNE VE VĚTŠÍ MÍŘE MĚNIT. LIDI BUDOU VÍCE Z MATERIÁLNÍHO SVĚTA VTAHOVÁNI DO DUCHOVNÍCH A PŘÍRODNÍCH STAVŮ BYTÍ. MATERIÁLNÍ VĚCI BUDOU OD PŮL NOCI Z 6 NA 7 ČERVENCE HŮŘE SNESITELNÉ A PROTO SE LIDÉ BUDOU VÍCE MATERIÁLNÍMU STYLU ŽIVOTA BRÁNIT A BUDOU HLEDAT KROKY PRO JEDNODUŠŠÍ ZPŮSOBY ŽITÍ A TO PŘEDEVŠÍM ŽITÍ PŘÍRODNÍM ČI VŠEOBECNĚ ALTERNATIVNÍM ZPŮSOBEM.

 ZE ŠESTÉHO NA SEDMÉHO ČERVENCE  NASTANE NOVÝ POČÁTEK LIDSTVA, KTERÝ JE NEVYHNUTELNÝ A VŽDY BYL V PLÁNU NAŠEHO STVOŘITELE. Z NOCI ZE 6 NA 7 ČERVENCE 2014 ZAČÍNÁ SILVESTROVSKÁ OSLAVA NOVÉHO POČÁTKU LIDSKÉHO VYŠŠÍHO VĚDOMÍ. OD TOHOTO DATA JE VŠE JINÉ A KAŽDÝ ČLOVĚK SE DLE TOHO SÁM PŘIZPŮSOBÍ. PŘIZPŮSOBÍ SE TAK, JAK BUDE MOC, RESPEKTIVE TAK, JAK SE VĚNOVAL SVÉ PŘÍPRAVĚ NA VYSOKÉ VIBRACE NOVÉHO VĚKU. PRO LIDI DUCHOVNÍHO, TEDY PRAVÉHO DUCHOVNÍHO STYLU ŽIVOTA, TO JE ZAČÍNAJÍCÍ RÁJ NA ZEMI. PRO JINÉ, SE MŮŽE TOTO JEVIT JAKO ZAČÍNAJÍCÍ PEKLO, NEBOŤ SE JIM ZAČNE POSTUPNĚ MATERIÁLNO BORTIT PŘED OČIMA VE STYLU VELKÝCH FIREMNÍCH, VZTAHOVÝCH, ZDRAVOTNÍCH, ŽIVOTNÍCH KRACHŮ. KAŽDÝ TO POCÍTÍ TAK, JAK MÁ.

PŘESTO RADUJME SE, PROTOŽE NASTANE DEN "D".

JE TO TEN DEN, PRO KTERÝ JSME SE VĚTŠINA Z NÁS NARODILI A KONEČNĚ JE TADY. VĚTŠINA LIDÍ TO POCÍTÍ A PROTO NAPIŠTE SVÉ PŘÍBĚHY I SVÉ OTÁZKY A VŠE CO CHCETE SDÍLET NA MERLAIN@SEZNAM.CZ

OBSAH ŠIŘTE DÁL. S ÚCTOU DARÍSEK, MERLAIN A KRYSTALKA

 


--
WWW.DOBRESDELENI.ESTRANKY.CZ
WWW.JINEDETI.ESTRANKY.CZ
WWW.KRYSTALKA.ESTRANKY.CZ

—————

Zpět