Přijímací rituál

16.09.2012 14:17

 

PŘIJÍMACÍ RITUÁL

 

 

Převzato ze stránek :

www.helenien.estranky.cz/clanky/prijimaci-ritual.html

 

 

 Přijímací rituál

 

 

 

Jako lidstvo takové procházíme změnou. Tato změna je často mylně brána za tragédii, či konec světa. Tedy nejedná se o změnu takovou, která zahubí celé lidstvo. Katastrofy ať přírodní tak zaviněné lidmi, tu vždy byly, jsou a budou. Tímto také apeluji na zbytečné šíření paniky mezi lidmi, kteří pak v důsledku sledu událostí svého myšlení přidávají pouze tak na síle jakéhokoliv katastrofického úkazu.Jedná se o změnu vibrací a to jak lidského energetického systému, tak i energetického systému naší planety. Přecházíme do vyšších frekvencí, do rychlejšího vibrujícího energetického stavu bytí. To má za následek mnoho krásných a úžasných zážitků. Je to směs velmi uchvacujících prožitků a poznání, které nás jako lidstvo posouvá ve svém vývoji zase o kus blíž k sobě samým. Konečný důsledek je pak jedno jediné vědomí, které je nejčastěji známo pod pojmem Bůh. Mnoho z vás již cítí jakési změny a to jak ve svém životě a nebo v životě jiných. Někteří z vás již mělo jakési co dočinění z něčím, čemu dost dobře neporozuměli. Zde je uveden slovní rituál, který vás očistí od toho, co vám již neslouží a uvede v aktivaci to co je pro vás vhodné a slouží vám k vašemu vývoji k sebepoznání. Je to především rituál na očistění srdce a jeho následné otevření se lásce, tedy univerzální jediné lásce, která vám pomůže projít touto velkou změnou vědomí lidstva. Slova, která zde jsou napsaná nemají význam českého či jiného pozemského jazyka. Jsou to energie převedené do písmen, aby byla pro lidský mozek přijatelnější než pouze ve své éterické podobě. Takto je mozek dokáže přijmout i když nezná jejich význam.Proto se nezaobírejte významem těchto slov, ale pouze je přečtěte a pociťujte náhlé příjemné pocity a začněte do dalších dnů sledovat změny ve vašem životě. Tyto změny se vám sami nabídnou a vy sami budete rozhodovat zdali k těmto změnám má dojít nebo ne.  Samy si je budete korigovat. Upozorňuji však na jednu důležitou věc a to, že se vám v rámci vašeho čistění energetických těl a zvyšování vašich vibrací může stát, že vám přijde do života změna, kterou nebudete chtít projevit. Proto vás s úctou a láskou k vám žádám, aby jste si nejdříve tu změnu promysleli a uvážili všechna fakta, například zdali již nenastal čas něco ukončit a nebo něco začít, či jenom pozměnit, než tu změnu plně odmítnete. Vše je na vašem rozhodnutí a však jedno mohu slíbit a to, že po přečtení těchto slov se vám začne měnit vaše smýšlení a to z egocentrizmu na všelásku. Například pochopíte význam slov –vše, všichni, společnost, bratr, sestra, přátelé, sjednocení, nikdy nejsem sám atd. Také pochopíte zastaralá již nefunkční slova jako jsou – jen já, pouze já, ty ne, ale já ano, dej mě, jsem nejlepší, jsem nejhorší atd.Tyto slova působí na každého bez výjimky a však na každého individuálně. Proto se síla prožitků a změn bude od každého lišit. Někdo je pocítí více, někdo méně, ale u každého se stoprocentně projeví.

 

Takže čtěte tolikrát, kolikrát budete chtít a cítit.

 

 

ALASTA MOBI SOLIDAT

HENKAJ KORO INOVELSTA

MIMO JIRO SITUNA

MOSA LIDE UNIA

NEVELEK A SANDIM

ENOREJAJ MOBO SAD

LINDI SOPE EKVULIJANO

ALABASTA.

 

—————

Zpět