Proč se rozprašuje Chemtrails?

04.10.2012 19:48

 

Proč se rozprašuje Chemtrails?
 
 
Tyhle chemikálie se rozstřikují po celém světě ve značně zvětšené míře od podzimu roku 1999. Předtím
se také rozstřikovali, ale ne v tak globálním měřítku a v tak velké intenzitě po celé planetě.
A co to tedy přesně jde ?
Letadla používají více druhů směsí pro rozstřikování, v závislosti na tom, čeho přesně mají dosáhnout a v
závislosti na klimatických podmínkách. Samozřejmě tyto směsi jsou čím dál tím dokonalejší a účinnější. V
zásadě jde zejména o dva druhy směsí, které vídám na obloze, co se vizuálního vzezření týče.
Celý projekt chemtrails má mnoho účelů, tedy, je zaměřen proti mnoha věcem, je to doslova
vícerozměrná záležitost a ve své podstatě jde o geniální plán, avšak nemocných mozků.
To, co zde budu psát, bude neustále houstnout a houstnout, co se normálnosti týče až po téměř
nemyslitelné, takže se připravte na rozpor a odpor vaší mysli k některým informacím, zde poskytnutým.
Vše jde logicky za sebou a doplňuje se, tedy:
Účel postřiků 1
Po každé chemtrails operaci, obloha získá divně bílou, někdy našedlou barvu a Slunce je zastíněné a
sluneční paprsky neproniknou. Směsi, které k tomuto používají, jsou následující, a každá se rozstřikuje v
jiné výšce:
První směs se skládá z polymerů spolu se sloučeninami barya a hliníkových částic, v této směsi můžou být
a jsou ještě další těžké, velice vodivé kovy, vše v řádech nano částic a pravděpodobně ještě menší než
nano částice.
Tahle směs je ona klasická, okem viditelná směs, která se rozstřikuje zhruba ve výšce 4-5 km, jsou to ty
husté, bílé čáry, které se postupně rozlezou po celém okolí a vytvoří následně, za několik hodin, bílou
deku. Chemická reakce, ke které zde dochází je taková, že směs na sebe z okolí – z prostoru nad sebou a
z prostoru pod sebou, přitáhne vlhkost a zkoncentruje ji, tak se vytvoří tato falešná bílá deka podobná
vysoké oblačnosti. Některé části v této směsi, ještě obsahují prvky filtrující specifické částice, které
obsahuje sluneční záření. K tomu se dostanu později.
Druhá směs obsahuje zejména směsici velmi vodivých těžkých kovů, někdy s lehce radioaktivním
obsahem (Thorium), opět vše v řádech nano-piko částic. Tato směs se rozstřikuje v o něco větší výšce,
zhruba 7-8 km vysoko a tato se používá spolu s elektromagnetickou interakcí, lépe řečeno, spolu s
vysokofrekvenční energetickou interferencí ze systému H.A.A.R.P. a tomu přidružených podsystémů.
Tato druhá směs se od první směsi od pohledu liší, neobsahuje totiž žádné polymery a je téměř
neviditelná, mizí v rozmezí 5 – 30 sekund po rozstříknutí z letadla. Ale její vliv lze pozorovat následovně…
pokud je například zcela modrá obloha, tak tato v první fázi postřiku zůstane stále modrá, a po té, co
přeletí několik dalších letadel s postřikem, začne získávat jakýsi vybledlý nádech, někdy zase nejdříve
vypadá ta modrá obloha, jakoby trochu špinavě ztmavne, předtím než zbledne. Když prostor oblohy
dosáhne kritického bodu nasycení těmito částicemi, a všechny se tam pěkně rozprostřou po celém okolí,
jak mají, tak nastává ona interference mezi zdrojem vysokofrekvenční energie a těmito částicemi. Tento
děj je pozorovatelný následovně – během 10ti až 30ti minut po dosažení kritického nasycení prostoru
nebe touto postřikovou směsí, začnete vidět na obloze formující se vlny, vytvářející opět bílou deku, za 2-
8 hodin pak bude celé nebe kompletně zacloněné vysokou oblačností. Ty vlny a celá ta vysokofrekvenční
interakce vypadá přesně takhle: (shlédněte následující videa celé, jsou časově sestřihnuté, takže spatříte
progresy těch dějů, zejména u prvního videa)
Účel postřiků 2
Ačkoliv tyto účely prakticky všechny spolu souvisí, popisuji je odděleně, aby tomu bylo možno lépe
porozumět, tedy dále… některé zdroje uvádějí, že v těchto směsích se vyskytují ještě další prvky jako:
etylen dibromid (toxin, vyčerpává imunitní systém), sulphur fluorid (destabilizuje šišinku mozkovou a její
specifickou látkovou výměnu, tedy produkci jistých aminokyselin umožňující lidskému vědomí, naladit se
a vnímat odlišné frekvenční pásma, tedy znesnadňuje například dosáhnout vyššího stavu vědomínaladění
se na Zdroj / Energii, působí tak ještě společně s něčím, co popíšu níže, má tedy, jednoduše
řečeno, tendenci fixovat frekvenční pásmo mozku kolem 12-14 cyklů za sekundu, například vaše meditací
rozšířené vědomí, nebo vědomí rozšířené nalaďováním se na “Krásu / Energii / Zdroj“ má následně rychle
srazit zpět dolů do tohoto pásma), viry, plísně a bakterie jsou také uváděny jako obsah těchto směsí,
opět toto snižuje a vyčerpává neustále imunitní systém, vše co vyčerpává imunitní systém se projeví také
jako snížené vyzařování aury a jako snížená tělesná síla / vitalita. Tělo je pak také náchylnější k různým
onemocněním.
Všechny tyto vlivy chemický a toxických látek na organismus jsou neoddiskutovatelné a mají tento
nesporný vliv na tělesný program, protože tělo je jedna velká elektro-chemická reakce, takže do ní tímto
zasahují a narušují tím tělesný harmonický elektro-chemický program. Nikdo například nemůže popřít
vliv jedu na tělo, když je někdo otráven a zemře, jed toto způsobí narušením určitých elektro-chemických
procesů v těle. Tyto směsi co rozstřikují, nejsou přímo jedem, ale spíše přímo účelně pozměňují elektrochemické
reakce v organismu, a to má pak vliv na stav mysli, tedy jde o manipulaci mysli, její neustálé
snižování do velmi úzkého pásma vědomí, kde je mysl snadněji ovladatelná tím vším, co tu máte kolem
vás a nic víc pak tato mysl nevnímá a nehledá. Jedinec pak operuje výhradně z části mysli, kterou i věda
tady na Zemi nazývá “reptiliální mozek – plazí mozek“, tato část mozku má sloužit pouze jako záložní
instinktivní zdroj pro přežití, v našem současném světě je však neustále záměrně aktivována a
přestimulovávána, takže pak jedinec dělá pouze ty věci, které s tímto souvisí – aby měl na nájem, jídlo,
zaplatil hypotéku atd. ale nikdy není jedinec z tohoto stavu puštěn ven, neboť okolí a neustálí tlak z okolí
na existenční jistoty je v naší společnosti na denním pořádku z mnoha zdrojů. Jako například, co když
přijdu o práci, co když nebudu mít na nájem… přežiju, nepřežiju atd. neustálý existenční strach a obavy.
Nyní se dostávám k místu, kde to začne být trochu horší pro mysl, a někomu se může udělat i trochu
špatně od žaludku, takže kdo už má dost mých popisů, ať už raději nečte dál…
Účel postřiků 3
Genetická čistka. Geniální, nemocní vědci nového světového pořádku a jejich manipulátoři vědí všechno
o genetických liniích, vědí, že DNA je klíčem pro přenos frekvencí a vědomí. Jejich cílem je vymýtit určité
genetické, čisté linie, které mají větší potenciál jako nosič frekvencí Světla / Lásky pro vědomí. Chtějí tady
mít pouze málo vyvinuté, málo zušlechtěné genetické linie, které fungují pouze v omezeném rozsahu
frekvence vědomí. Čisté genetické linie vznikají tak, že se řadu generací inkarnují ušlechtilé zkušené duše
do těchto těl s těmito geny a svým vědomím do těchto těl / genetických linií vtiskávají větší potenciál, tím
pozměňují tyto řetězce genů - DNA a “čistí“ je, zušlechťují je. Tyto čisté geny však nemají v jejich
budoucím plánu žádné místo, protože potřebují jen lidi-roboty na vykonávání práce, kteří nebudou moc i
nebo vůbec samostatně myslet a už vůbec nebudou mít žádný osobní vztah s Vesmírem / Energií /
Krásou a Zdrojem všeho života. Určité chemikálie jsou namířeny na tyto genetické linie. To je také
například důvod, proč někdo může kvůli chemtrails trpět mnohem více, než někdo jiný, ale každý je tím v
konečné fázi ovlivněn, tam kde chemtrails neovlivňují u někoho příliš zdraví, tam svou práci už dovedli do
konce u jeho stavu vědomí. A tak tu můžou být lidé, kteří doslova už téměř 10 let bojují o svůj život, mají
deprese, cítí se destabilizovaní, neustále pod vlivem něčeho cizího atd. a na druhou stranu tu jsou lidé
kolem nich, kterým prakticky nic není, nebo alespoň na první pohled nic není. Geny však mají naštěstí
schopnost neustále opravovat svou původní DNA strukturu, ale biologický i mentální systém těla to
značně vyčerpává. Genetická čistka, či oslabování, je tedy v těchto letech přímo namířena na “Armádu
Světla“, která se do této doby inkarnovala, aby změnila tento zdejší systém, nebo tuto změnu umožnila.
Každý z Poslů Světla si vždy pro inkarnaci volí ty nejčistší geny, které s jeho vědomím dokážou lépe
rezonovat, které dokážou nést a naladit se na vysokofrekvenční stavy vědomí - prozření - spojení -
osvícení - jednotu - lásku - krásu - splynutí, chcete-li.
A tady se dostáváme zpátky ke Slunci, proč je proboha nutné to Slunce tolik clonit? Od doby, co se naše
sluneční soustava noří do Galaktického pásu transformace, jisté formy fotonové energie vyzařované z
centrálního slunce Alcyone naší galaxie, tato energie je pak naším Sluncem zachytávána a
přizpůsobována pro naši planetu Zemi a naší sluneční soustavu. Slunce tu tedy působí mimo jiné jako
záchytná stanice pro ono Transformační záření z centrálního slunce, které pak lehce upravuje a
přizpůsobuje podmínkám našeho biologického druhu. Toto transformační záření má vliv na rapidní
probouzení a aktivaci jistých části DNA, umožňuje rapidní evoluční skok celého druhu, i když slovo
evoluce není zrovna moc to správné. Když je tedy tato DNA u některých lidí dokonale probuzena,
sestavena a aktivována, umožňuje to jejich Duchu, projektovat tělo v této realitě odlišným způsobem.
Abyste toto pochopili, musíte vědět, že vše kolem vás je jen forma energie, která kmitá na určité
frekvenci a určitým způsobem, podle svého programu, a to jí pak udává její vzezření v realitě. Když
vezmete jakoukoliv věc nebo třeba tělo a rozeberete je na nejmenší části, dostanete jen atomy, které
nejsou spojené, ale jsou mezi nimi vždy vzdálenosti, drží je tedy pohromadě jen společná energie. Takže
clonění slunce je jen jejich pokusem o to, jak potlačit tento evoluční skok / transformaci vědomí a dále
udržet obecný status Quo, tím, že zabrání, nebo zbrzdí, nebo omezí dopad jistých fotonových částic
„informací“ na naše těla, která tyto potřebují pro svou proměnu - Vzestup. Teď se zeptáte, jak o tomhle ti
vědci co to dělají vědí? Odpovím stručně. Spolupracují s bytostmi, nebo přímo jimi jsou, které tyto
vesmírné cykly dobře znají a vědí jak se jejich působení vyhnout, nebo si alespoň myslí, že to vědí. Ono
jim to docela zatím funguje, ale přijde už brzy fáze, kdy pro ně bude naprosto nemožné, například tyto
chemtrails po obloze rozstřikovat, ať už z logistických či technických důvodů. A pak se… no to už zažijete
na vlastní kůži.
Účel postřiků 4
Souvisí s postřikovou směsí číslo 2, druhá směs, jak víte, obsahuje zejména směsici velmi vodivých
těžkých kovů, tyto kovy jsou všude kolem nás, ve vzduchu, v zemi, v našich plicích, tělech, vodě, mozku,
naprosto všude. Lze použít přirovnání, že když chcete nějak ovlivnit ryby v moři, nejlepší cesta jak toho
dosáhnout, je ovlivnit ono moře. Žijeme tedy v jakémsi pomyslném moři nasyceném vysoce vodivými
kovy. Důvod je ten, že prostě pak do tohoto celého prostředí, ve kterém žijeme, oni pouští frekvenční
modulační signál o různých frekvencích, a jelikož víme, že člověk, jeho biologické tělo, vykazuje určité
elektrické napětí, a pokud je toto tělo ještě obklopeno vodivým prostředím a navíc část těchto kovů v
sobě kvůli vdechování také obsahuje, pak naše tělo může fungovat také jakási anténa pro tento
všudypřítomný signál masové kontroly mysli. Tyto kovy tedy v nás dále umocňují tuto vodivost signálů v
nás. Neustále přítomné skalární a frekvenční vlny kolem mozku a v těle pak můžou modulovat a
pozměňovat jeho stav a jeho vlastní vlny a cykly. V oblasti vědomí a psychiky se to pak může projevovat
mnoha způsoby. Od různých depresí, psychické sklíčenosti, pocit duševního tlaku, zmatenosti, zatemnění
mysli, pocit odříznutí od čehosi, pocit tuposti a roztroušenosti vědomí a vnímání okolí atd. Součástí
ovládacích signálů jsou také různé podprahové sugesce pro podvědomí člověka, tyto mohou být
například šířeny z TV věží, z věží pro mobilní signál, z antén, ze satelitů kolem země atd. Tato manipulace
mysli souvisí s věcmi jako co dělat a co nedělat, co je možné a co není možné, co se smí a co se nesmí.
Příkladem může být program „nekoukej nahoru“ - když si někdy udělám čas, někam jdu mezi hodně lidí,
bavím se tím, že prostě jen sleduji okolí, vyciťuji ho a nalaďuji se na to, co vidím na povrchu a stejně tak i
pod povrchem, dá se z toho hodně vytušit a vyčíst, například z mnoha takovýchto pozorování, stovky lidí
se nikdy nedívají na oblohu ani na okamžik, vždy jen dolů do země nebo maximálně před sebe, ale nikdo
ne na nebe, to mi přišlo vždycky zvláštní. Dále, všichni mají neustále svůj směr a svou činnost, a jedou
podle jakéhosi programu, prakticky nikde a to ani v létě moc nevidím lidi, kteří prostě jen tak někde
„Jsou“ a třeba i bezúčelně sedí a nic nedělají - parky v létě téměř prázdné atd. Se zavedením mikročipů
pod kůži by se manipulovatelnost člověka dovedla až do naprosté dokonalosti. Tomu, co je zatím v této
době kolem nás, se dá odolávat a odolat až do doby, kdy to už pro ně nebude možné dále na nás
vypouštět – ty všechny frekvence a chemikálie. Pak se všechno změní, neboť je už dostupná odlišná
frekvence od této, je to frekvence Světla, procitnutí, probuzení, prohlédnutí a pochopení všeho.
Účel postřiků 5
Snížení celkové frekvence a životní síly planety Země samotné. Ano, tyto chemikálie také neustále
oslabují životní sílu naší krásné planety Země. Což má za následek, že i planeta Země zažívá krušné časy,
jak si udržet a zvýšit svou operační, vibrační frekvenci (Vzestup). Planeta Země má také v plánu Vzestup,
což se zas oni snaží blokovat. Zároveň potřebují celkově, obecně nízkou vibrační úroveň prostředí,
protože v tomto se lépe provádí další nekalé plány, tedy síly Temna v takovém prostředí mohou lépe
operovat. Je to také takový Terraforming naší planety pro ty entity, co stojí za celou touhle manipulací na
konci té hluboké králičí díry - či na úplném vrcholu ovládací pyramidy, chcete-li. Oni se snaží změnit toto
prostředí, aby co nejvíce připomínalo prostředí jejich domovských - zničených planet, kde to vypadá
neustále jako sychravý, temný podzim, nemají tam skoro žádnou trávu a zelené stromy už vůbec ne.
Kyslík je u nich vzácný a platí se tam za něj, jako tady platíme za elektriku a vodu, oni mají ještě položku
vzduch, žijí tam v podzemí. Snaží se tedy přeměnit náš klimat na jejich klima. Naštěstí je tahle planeta
velice silná a tomuto odolává a odolá.
Závěr
Toto vše jsem napsal, jelikož chemtrails jsou obecně velmi podceňovány, pravda je však, že hrají klíčovou
roli pro vytvoření a udržení Nového světového pořádku.
Chtěl bych ještě dodat, že si nečiním nárok na to, že vše, co jsem uvedl v tomto popise je naprosto
přesně správně, má vás to spíše vybídnout k větší obezřetnosti, k větší pozornosti vůči okolí a otevření
očí a následně to má vést k pozvednutí vašeho vědomí.
A co vy s tím celým?
Naprosto nic, toto všechno, co jsem napsal, můžete naprosto vypustit z hlavy a nemyslet na to. Informaci
vaše podvědomí po přečtení tohoto dostalo a třeba vám to někdy k něčemu bude. Jediné, co vám
doporučuji, je začít být trochu vnímavější ke všemu kolem vás, zvyšovat svou frekvenční úroveň
zaměřováním se na “Krásu“ a “Energii“, lze užívat fantazii, meditace, nebo být s identicky smýšlejícími
lidmi, nebo mít identicky smýšlející protějšek, kde se vzájemně milujete. Celé je to o stavu mysli a
frekvenční úrovni vašeho vědomí. Splynutí dimenzí se blíží, oni i celý jejich vliv už brzy “vyšumí“. Ale
neříkám, že to musí proběhnout zcela harmonicky, opak bude spíše pravdou, proto buďte bdělí a
obezřetní, pozorní, avšak v klidu a pohodě.
Toto je má konečná a úplná charakteristika chemtrails po roce příležitostného zabývání se tímto.
Samozřejmě tento článek k plnému pochopení vyžaduje znalost několika vrstev informací z celkového
globálního plánu, potřebujete vědět, nebo být spíše ochotni vědět - kdo zatím vším je, proč se všechno
takhle děje, odkud kam vedou nitky, jaký je cíl, jak to celé funguje a proč atd. Pak se to velké puzzle spojí
a budete mít celý obraz a pochopíte i tuto roli chemtrails lépe. Mě to zabralo několik let, než jsem vše
pochopil a moje vědomí to pak slilo v jednolitý obraz poznání této reality. Pokud bych chtěl všechno
vysvětlit, zabralo by mi to tak 20 hodin čistého monologu.
Co se chemtrails týče, pro většinu lidí však stačí prostě vědět, že se něco stříká po obloze a že to není
přímo pro dobro lidstva. Jinak by se to obecně zavedlo jako opatření - veřejně by se lidem řeklo, o co jde
a nedělaly by se s tím tajnosti.
Samozřejmě bych si přál, aby bylo všechno jinak a tohle všechno nebyla pravda. Osobně jsem kdykoliv
připraven svůj celkový pohled změnit, nic si definitivně neuzavírám. Žijeme v realitě, kde všechno kolem
nás je postavené od základu civilizace na lži a velkém podvodu. V takové realitě nemusíte poslouchat
cokoliv, kdo vám co říká a káže, můžete si dělat prakticky co chcete. Ve Vesmíru je ve skutečnosti
naprosto všechno povoleno a nic není zakázáno, ale to nás neopravňuje dělat cokoliv, co se nám zamane,
to nás opravňuje jen k tomu, jednat vždy moudře.

—————

Zpět