Pročištění energie rodů v energetickém systému Himálaj, Írán, Kazaň

03.09.2016 16:26

Pročištění energie rodů v energetickém systému Himálaj, Írán, Kazaň

V oblasti severního Íránu je soustava chrámů, kterými tento energetický tok protéká a tak je možno zásadně pokročit v pročištění svých rodů-

Při vstupu je nutné požádat o svolení pracovníky prostoru

Vyčistit je nutné 18 generací před námi – otec, matka jsou v 1. Pořadí. Současně s nimi v předchozích generacích se účastní i mužští, či ženští sourozenci (tj. Praděd měl 4 bratry – přijdou tedy všichni)

-          Při práci v rodu postupujeme nejdříve v globálu věci, které jsou společné pro celý rod a zatím nejsou zpracované. Pochopit – často na archetypální úrovni – procítit společně se všemi členy, přijmout, poděkovat, energie smíření, požehnat této zkušenosti a předat zdroji vše se děje v podpůrné energii „kanálu“ z Tibetu do Kazaně (ev. ČR po 15.9.2016)

-          Jednotlivci – mají některé nezpracované energie, ketré osotatní nemohou řešit, ale přesto je s sebou vláčí. Vypovídat si situaci přímo s konkrétním, jednotlivým pokolením a vyřešit přímo v generaci, kde problém znikl a s tím kdo tuto záležitost nezpracoval. Pochopit – často na archetypální úrovni – procítit společně se všemi aktéry, přijmout, poděkovat, energie smíření, požehnat této zkušenosti a předat zdroji vše se děje v podpůrné energii „kanálu“

-          Nakonec ještě zkontrolovat jednotlivé generace postupně od 1. do 18. Jestli mají vše vyčištěné a zpracované. Když ještě něco se najde, na co dosud nestačili, vše transformujeme a použijeme opět předchozí postup. Poděkovat za získání zkušenosti pro celý rod i všeobecné blaho rodu.

-          Všechny tyto zkušenosti vetknout do celého rodu, ukotvit a požehnat, předat zdroji  a sám sobě i všem členům jako celkovou zkušenost rodu.

Toto je poměrně dost energeticky náročné, druhou linii svého rodu můžeme dělat cca za 2 dny.

 

Hezké podzimní dny

31. srpna 2016

—————

Zpět