Promluvy

03.02.2014 23:44

Promluvy

Na této stránce si můžete stáhnout české překlady promluv Satja Sáí Báby. Postupně budeme přidávat další.

Na promluvy včetně jejich překladu do češtiny se vztahuje ochrana vyplývající z autorského práva. Sri Sathya Sai Books & Publication Trust, Prašánti Nilajam, Indie má výhradní postavení dílo užívat. K českému překladu promluv a jejich rozmnožování (včetně publikace na webových strankách) je výhradně oprávněno Satja Sáí vzdělávací centrum.

Promluvy používejte prosím pouze pro osobní potřebu. Děkujeme.

2010

·         22. listopadu 2010 – Bůh je za zrozením a smrtí – poslední veřejná promluva

2009

·         20. července 2009 – Uvědomte si átma tattvu neustálým cvičením

·         6. července 2009 – Láska k Bohu, strach z hříchu, morálka ve společnosti

·         29. dubna 2009 – Uvědomte si princip jednoty

·         3. dubna 2009 – Rozvíjejte lásku, považujte všechny za své bratry a sestry

·         14. ledna 2009 – Peníze přicházejí a odcházejí, ale morálka přichází a roste

·         1. ledna 2009 – Poznej sám sebe, pak budeš znát vše

2008

·         25. prosince 2008 – Rozjímejte o Bohu, skutečném hrdinovi, a dosáhnete vítězství

·         23. listopadu 2008 – Veďte šťastný život s pocitem kamarádství a bratrství

·         9. října 2008 – Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

·         6. srpna 2008 – Educare vede k jednotě myšlenky, slova a činu

·         22. července 2008 – Láska je pravda, pravda je láska, žijte v lásce

·         21. července 2008 – Veďte ideální život a buďte pro ostatní vzorem

·         20. července 2008 – Rozvíjejte educare a buďte jednotní

·         18. července 2008 – Rozvíjejte víru a sebedůvěru, abyste dosáhli seberealizace

·         6. května 2008 – Respektujte svou matku, ctěte ji a učiňte ji šťastnou

·         13. dubna 2008 – Mějte sebedůvěru a všechno dokážete

·         7. března 2008 – Spaste svůj život dobrými činy

·         6. března 2008 – Pravý a skutečný život je ten, který je prosycen láskou

·         1. ledna 2008 – Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

2007

·         26. prosince 2007 – S vírou v Boha může být v životě dosaženo čehokoliv

·         13. listopadu 2007 – Akhanda bhadžany – cílem je neustálá námasmarana

·         21. října 2007 – Učiňte satju a dharmu svými stálými společníky

·         28. července 2007 – Buďte stále štastní a plní klidu

·         26. července 2007 – Pouze láska k Bohu je opravdovou láskou

·         6. května 2007 – Učiňte svou mysl vládcem přání

·         17. února 2007 – Vzdejte se ega a připoutanosti a buďte ušlechtilí

·         16. února 2007 – Kráčejte cestou pravdy za neustálého rozjímání o Bohu

·         11. února 2007 – Buďte jednotni v boží lásce

·         27. ledna 2007 – Bůh pomáhá těm, kteří pomáhají druhým

·         15. ledna 2007 – Důvěřujte svému svědomí

2006

·         25. prosince 2006 – Získejte věčný mír s věčnou pravdou

·         23. listopadu 2006 – Služba společnosti je službou Bohu

·         22. listopadu 2006 – Uveďte lidské hodnoty do praxe

·         1. října 2006 – Rozvíjejte svaté a ušlechtilé myšlenky

·         29. září 2006 – Vyžeňte šest nepřátel a vyneste na světlo educare

·         28. září 2006 – Pravé vzdělání je boží láska

·         27. září 2006 – Vzdejte se sobectví a usilujte o sebepoznání

·         5. září 2006 – Rozvíjejte velkorysost a žijte v blaženosti

·         19. srpna 2006 – Jadžni a védy jsou pro celý svět

·         18. srpna 2006 – Odhoďte déhabhranti a rozvíjejte daivábhimanu

·         16. srpna 2006 – Přejte si mír, ne bohatství

·         15. srpna 2006 – Nikdo nemůže uniknout důsledkům svých činů

·         14. srpna 2006 – Považujte se za část božství

·         13. srpna 2006 – Zušlechťujte lidství a buďte ideálem pro společnost

·         12. srpna 2006 – Rozvíjejte lásku k Bohu a prožívejte štěstí v prakrti

·         11. srpna 2006 – Rozjímejte neustále o Bohu a dosáhněte božství

·         10. srpna 2006 – Styk s duchovním společenstvím přináší duševní očistu a blaženost

·         9. srpna 2006 – Ati Rudra mahájadžňa podporuje v lidech božské vlastnosti

·         27. května 2006 – Mládež by měla jít cestou satji a dharmy

·         21. května 2006 – Pravá sádhana je nesobecká služba společnosti

·         13. května 2006 – Dosáhněte osvícení tím, že se zřeknete přání

·         6. května 2006 – Matčina láska má nesmírnou moc

·         7. dubna 2006 – Prožívejte sladkost Rámova jména

·         30. března 2006 – Átman je bezejmenné, beztvaré božství

·         26. února 2006 – Neomezujte všeprostupující brahma jmény a tvary

·         23. února 2006 – Pravou sádhanou je ovládání smyslů

·         14. ledna 2006 – Plňte své povinnosti s postojem odevzdání Bohu

2005

·         23. listopadu 2005 – Uvědomte si své vrozené božství, abyste dosáhli míru

·         22. listopadu 2005 – Pravda a správné jednání jsou základnou pro skutečné vzdělávání

·         19. listopadu 2005 – Rozvíjejte pocit jednoty

·         22. října 2005 – Sattvické vlastnosti zušlechťujte již od dětství

·         11. října 2005 – Vize božství

·         10. října 2005 – Vzdělávání bez educare je nedostatečné

·         9. října 2005 – Čistota srdce je pravá sádhana

·         8. října 2005 – Uskutečněte božství s odvahou a čistotou

·         7. října 2005 – Vnitřním principem je sám Bůh

·         3. září 2005 – Vyvarujte se připoutanosti k tělu

·         17. srpna 2005 – Jednota, čistota, božství

·         21. července 2005 – Vše závisí na boží milosti

·         23. května 2005 – Rozvíjejte duch jednoty

·         18. dubna 2005 – Rámájana – posvátná životní cesta

·         13. dubna 2005 – Láska je Bůh, Bůh je láska, žijte v lásce

·         11. dubna 2005 – Pochopte ducha služby

·         9. dubna 2005 – Láska a jednota, vaše pravé a věčné vlastnictví

·         16. března 2005 – Znakem vzdělání je pokora a charakter

·         9. března 2005 – Všichni jsou spoutáni zákonem karmy

·         8. března 2005 (večer) – Všichni jste dětmi nesmrtelnosti

·         8. března 2005 (dopoledne) – Prožívejte všeprostupující boží vědomí

·         24. února 2005 – Podstatou vzdělání je pokora

·         10. února 2005 – Starší v rodině jsou zdrojem moudrosti a posily, važte si jich a ctěte je

·         14. ledna 2005 – Vaší pravou přirozeností je blaženost, uvědomte si ji

2004

·         25. prosince 2004 – Láska a upřímné modlitby vám přinesou v životě úspěch

·         23. listopadu 2004 – Zasvěťte svůj život službě společnosti

·         25. října 2004 – Vaše skutečnost je ve vašem vlastním Já, nikde jinde

·         22. října 2004 – Podporujte důstojnost a čest matky Indie

·         21. října 2004 – Rozvíjejte dobré návyky, abyste si zasloužili úctu společnosti

·         20. října 2004 – Kdo jsi? Já jsem já

·         19. října 2004 – Božím přikázáním se řiďte s naprostou vírou

·         17. října 2004 – Mějte víru v Boha, jediného pravého přítele

·         18. září 2004 – Získejte boží milost poslušností ke svým rodičům

·         6. září 2004 (večer) – Bůh chrání ty, kteří ochraňují satju a dharmu

·         6. září 2004 (dopoledne) – Pán přijímá pouze čisté srdce

·         28. srpna 2004 – Pouze boží láska nás může ochránit před utrpením

·         23. srpna 2004 – Neustále konejte námasmaranu pro duševní mír

·         21. srpna 2004 – Moji studenti jsou mým bohatstvím

·         2. července 2004 – Boží formou je láska

·         6. května 2004 – Matka je vaším nejdůležitějším Bohem

·         15. dubna 2004 – Rozvíjejte lásku, abyste prožívali božství

·         11. dubna 2004 – Podporujte pravdu za všech okolností

·         21. března 2004 – Poznejte základní princip jednoty

·         15. ledna 2004 – Cílem vzdělávání je charakter

·         12. ledna 2004 – Úcta k rodičům – největší ctnost

2000 – 2003

·         22. listopadu 2003 – Konvokace

·         21. října 2003 – Átmatattva je ve všech stejná

·         15. dubna 2003 – Žijte a šiřte naši svatou kulturu

·         14. dubna 2003 – Zpívání božího jména, královská cesta k osvobození

·         11. dubna 2003 – Rámanavamí

·         2. dubna 2003 – Povzneste se nad vědomí těla

·         1. ledna 2003 – Usilujte o jednotu, čistotu a božství

·         24. února 2002 – Posvěťte svůj život zpěvem božího jména

·         14. ledna 2002 – Žijte v átmickém vědomí

·         25. října 2001 – Pět živlů – forma božství

·         24. října 2001 – Bůh je podstatou života

·         23. října 2001 – Atom – nejjemnější forma božství

·         9. října 2001 – Životní principy člověka

·         22. srpna 2001 – Vinájaka – Pán siddhi a buddhi

·         26. března 2001 – Poznejte sami sebe

·         1. ledna 2001 – Dobré myšlenky zvěstují Nový rok

·         24. listopadu 2000 – Poctivé jednání – pravá sádhana

1970 – 1999

·         19. dubna 1998 – Nádhera ženství

·         5. února 1998 – Buddhovo poselství o životě v dobru

·         25. prosince 1997 – Zasvěťte své životy Bohu

·         19. ledna 1997 – Buďte připraveni na obětavý život

·         14. ledna 1997 – Nechť jsou láska a obětavost vašimi ideály

·         25. prosince 1996 – Uvědomte si Boha prostřednictvím lásky

·         25. prosince 1995 – Uvědomte si Boha prostřednictvím čisté lásky

·         25. prosince 1994 – Šiřte poselství lásky

·         25. prosince 1993 – Nechejte zvítězit lásku

·         25. prosince 1992 – Jednota založená na božství

·         25. prosince 1991 – Rozvíjejte duchovní jednotu

·         25. prosince 1990 – Láska, obětavost, jednota

·         25. prosince 1989 – Kde nalézt Boha

·         25. prosince 1988 – Láska – klíč k jednotě lidí

·         25. prosince 1987 – Božství prostřednictvím lásky

·         25. prosince 1986 – Pravda a víra

·         25. prosince 1985 – Jediný Bůh, základní pravda všech náboženství

·         25. prosince 1984 – Zajistěte si boží lásku

·         25. prosince 1982 – Každý je synem božím

·         25. prosince 1981 – Paramapréma (Nejvyšší láska)

·         24. prosince 1980 – Smysl Vánoc

·         25. prosince 1979 – Ježíšova cesta

·         25. prosince 1978 – Ísa

·         7. března 1978 – Bůh, zdroj dobra

·         25. prosince 1976 – Ježíš

·         24. prosince 1972 – Ten, koho ohlásil Kristus

·         25. prosince 1970 – Přineste mi bolest

1964

·         všech 52 kratších promluv z tohoto roku vyšlo knižně, více informací naleznete zde

1963

·         všechny promluvy vyšly knižně pod názvem Satja Sáí promlouvá 3, více informací v sekci knihy

 

—————

Zpět