Prozření Andělů - Kryon

10.05.2015 11:25
8.5.2015 
Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby 

Přicházím k vám opakovaně, abych vám předal poselství a ani dnes tomu nebude jinak. 
Máte možnost se naladit znovu a znovu na vysokofrekvenční vibrace energií, které na Zemi proudí pro celé lidstvo. Tyto energie vás všechny naplní láskou a velikou úctou, jak k sobě samému, tak i k jiným, vč. těch, kteří takové energie úplně nedokážou vstřebat a zformovat do správných vibrací. 
Opět se s velikou láskou k vám vracím, ke svým slovům, která již byla vyslovena. Čistící energie, které k vám proudí, jsou plné lásky a silného uvědomění. Těchto energií je potřeba stále víc a víc, abyste byli schopni specifikovat a analyzovat vaše neláskyplné energie, které vyplouvají stále na povrch. Sebemenší změnu, kterou zaznamenáte, je důležité přijmout s velikou láskou, důrazně si jí uvědomit, vstřebat v sobě a opět s velikou láskou odevzdat. Forma odpuštění je důležitá jak pro vás, tak pro vašeho protivníka - tím jsou myšleny i vaše nemoci, které ve vás dlouhou dobu dřímaly a z ničeho nic, vyplouvají na povrch (Kryon se pousměje)…na zamyšlenou. Nic se kolem vás neděje náhodou a už vůbec ne náhodou nic nevyplouvá na povrch zevnitř vašeho Bytí. Týká se to všech energií, které s láskou vstřebáváte. Jednotlivá čištění a uvědomění jsou důležitá pro posun lidstva, který se k vám rychle blíží. Proto je velmi důležité si uvědomit, že při každém nadechnutí vdechujete velký kus lásky, která se ukotvuje ve vašem celém bytí. Den vzestupu celého lidstva do vyšší dimenze se blíží, proto pro tento vzestup celého lidstva do páté dimenze jednoty je důležité i následující datum a to je 10.5.2015 
Tento den je spojen s čištěním páté čakry. Pátá čakra je pro lidstvo též důležitá. Bez komunikace to ani ve vašem světě nejde. Všichni se prosím zastavte a zamyslete se, jak jste kdo hřešil slovem. Mnozí z vás ví, jak je silná myšlenka a vyřčená slova jsou milionkrát silnější. Mnoho slov je a bylo vyřčeno s velkou láskou a úctou, ale co si budeme (budete) namlouvat, těch zlomyslných, zákeřných, pomstychtivých slov, takových, aby druhým ublížily, je mnohem, mnohem víc. A nad tím je důležité se pozastavit a do této krásné čakry vyjadřování vpustit ten nejsilnější proud lásky. 
Zastavte se moji drazí, nadechněte se zhluboka do celých plic. Tímto nádechem rozevřete srdeční čakru, vydechněte (pomyslně) krční čakrou. Tento rituál dělejte po celý den, kdykoliv si vzpomenete. Zároveň si pátou čakru uvědomte a promlouvejte k ní. Moc ráda vám se vším pomůže včetně vašeho uvědomujícího se energetického těla. Komunikujte s celým vaším bytím. Všichni, všechny duchovní bytosti světla a lásky, jsou natěšeni vám pomoci s čímkoliv. Jen si prosím připomeňte, že bez vašeho souhlasu nemohou vstoupit do vašich životů. Jste svobodná bytost a vždy máte na výběr. To mějte pokaždé na mysli, s kýmkoliv se ztotožňujete. Vždy máte na výběr formou rozhodování, máte svobodné srdce. 
Mějte na vědomí moji drazí, čištění páté čakry může doprovázet i hodně bolesti a strasti, podle toho jak každý z vás hřešil formou slova. Mohou to být jen malá vibrační lechtání, nebo se vám může projevit až silná bolest (nemoc) v krku. Ta síla čištění je u každého jiná, ale energie, které k vám proudí a budou v ten den proudit, jsou pro každého stejné. Jen záleží na každém jednotlivci, jakým slovem a způsobem zneužil sílu slova. Taky je důležité připomenout, ne vždy vyřčená slova dojdou tam, kam je posíláte. Ba naopak nabalí na sebe víc a víc těch energií, jakým způsobem byla vyřčena a vrátí se nazpět tomu, kdo je vyslovil a to tisícinásobnou silou. Proto prosím, než něco vyslovíte, vzpomeňte si na má slova a rozmyslete si, co a jakým způsobem vyslovíte. Když naopak do slov vložíte jakoukoliv formu lásky a vděčnosti, vrátí se vám s podstatně větší silou lásky nazpět. Tato slova si ve svém vědomí uvědomte s velikou láskou a řiďte se jimi. Jen láska a veliká úcta k sobě samým i druhým vás posune velkým krokem dál. 
S velkou láskou, 
váš Kryon

—————

Zpět