Restituce Josef Klíma

20.10.2013 23:36

....... myslím ,že Klíma,by něco neověřeného nepustil do světa.
Novinář Josef Klíma - šiřte dále!!!

Restituce Josef Klíma


Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to megatunel! Když jsem 10.1.2012 psal článek na téma darování majetku církvím ani jsem netušil,
jak velikou budu mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom, u koho nakonecskončí majetek,
který hodlá Kalousek, Schwarzenberg a spol. církvím darovat !!!

Zde nabídnu nejprve k opakovanému přečtení ten starší článek:

https://voksay.blog.idnes.cz/c/240324/U-koho-nakonec-skonci-majetek-vraceny- cirkvim.html

 

.......a pojďme si říci, co se nového "profláklo" . Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala
..... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedověděla, a aby se na ní zapomnělo :
Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo "výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností."


Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on,
ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku. Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti, kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců...,, !!!

Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991 !!!

Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku,
který užívala, nebylo právem, i když se vlastnickému právu podobalo.

Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek,který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán,
na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn.
O majetek v případě katolické církve přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka.


Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení ....
politicky nekorektně řečeno jde o darování majetku soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně nepatřil , protože tento
soukromý subjekt prostě neexistoval ... jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu !


Další právní rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety říká :
"Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter."
Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl!A ještě je tu jedna důležitá otázka:


Je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý jejímajetek přímo správě Vatikánu.
Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizí mocnosti .....
a ejhle....čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti .... a to je přeci vlastizrada !
Osobně bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš ..... každý poslanec a senátor, který bude hlasovat
pro zákon v navrhované době, byl okamžitě obviněn z TČ vlastizrady a pochybení při správě veřejného majetku.

Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé "konspiračky" v předchozím článku .... provalilo se totiž to,
že velké developerské firmy...česky řečeno "překupníci s pozemky" ... už teď vyjednávají s církvemi o výměnách
a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat.
Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe div se .... O potvrzení směny žádaly stát také dvě pražské firmy
Duplicatus a Real 24, v nichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku
na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady.
Duplicatus si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi.
Jak vidíte ... samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku
církvím pořádně vydělat.
Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat.

Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze adalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard.


A jsem si jistý, že politici jako Kalousek, "kníže Schvarzenberg" a další velmi angažovaní v přípravě tohoto megatunelu,
to vše velmi dobře vědí a hodlají se taky pořádně "napakovat" ze státního majetku ve svůj prospěch !!!


Braňme se občané !!!
Zabraňme darování majetku a stovek miliard církvím !!!
Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace !!!


A někteří hlupáci chtěli tuneláře knížete za prezidenta!

Co k tomu dodat???????????????????????

 

Dobře, že se tomu darebákovi nepodařilo stát se prezidentem !!!

https://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/james-de-candole.php?itemid=18821

 

—————

Zpět