ROK 2012 KONČÍ A CO TEĎ DÁL?

02.01.2013 22:51

 

ROK 2012 KONČÍ A CO TEĎ DÁL?

Zdroj : www.helenien.estranky.cz/clanky/rok-2012-konci-a-co-ted-dal-.html

Tak jak to tedy po tom 21.12 2012 dopadlo? Co se změnilo? A co teď dál?

Jak jsme se ženou psali v předchozích článcích, že se žádné katastrofy a konec světa dít nebude, tak se také žádný konec světa neudál. Mnoho lidi se před 21.12.2012 velmi bálo a prožívalo (i když už to teď někdo nepřizná) smíšené pocity zmatků, strachu ze smrti, obavu o budoucnost atd. Scénářů jakým způsobem budou lidé trpět a umírat, bylo mnoho a mnoho. Mnoho samozvaných spasitelů, nebo různých kontaktérů s mimozemskými civilizacemi (ještě se jich objeví mnoho) se těď radši někam pomalu ztrácejí, aby nedošlo ke konfrontacím kvůli jejich zmateným blábolům, které lidem předkládali (pokud se vůbec zkontaktovali, pak jedině se 4 dimenzí, kde je mnoho entit a bytostí, které se pouze za mimozemské civilizace vydávají a snaží se pouze o ovládání mysli daného kontaktéra, který jim pak slouží jako návnada pro další lapení lidí svými úžasnými chytlavými proslovy. Ti co jsou opravdu v kontaktu s mimozemskou rasou se vyjadřují naprosto jinak a hlavně nikoho nelanaří, nesvádí na určitou cestu, netvoří z tohoto kontaktu náboženství, sektu a také se tímto kontaktem nechlubí, protože znají zákony vesmíru, zákony ducha. Pokud má nějaký kontakt s bytostí z jiných sfér a je to bytost moudrá, zkušená pak taková bytost nesděluje lidem nic a to právě proto, že zná analogii zákonů tohoto vesmíru.  Pokud, by se přeci jenom rozhodla takováto bytost něco lidem sdělit z důvodu svého vlastního duchovního vývinu, nebo s důvodu své pověřené mise, které se sama ujala,  pak by to nečinila skrze kontaktéra, protože ví, že lidská mysl není natolik čistá, aby předala celou nepřekroucenou pravdu. O takovýto zpúsob se snaží vždy jen bytosti malého duchovního stupně a tak většinou dochází k manipulaci kontaktéra, který ohromen slovy a znalostmi dané bytosti pak slouží jako paňák, nebo chceteli maňásek navlečený na ruce. A to je také důvod proč mnoho takových prorokovaných předpovědí nevyjde, ale nadruhou stranu se lidé zase ponaučí, jelikož tak ztrácejí víru v někoho a konečne začínají hledat víru v sebe. Ta opravdu vysoká duchovní bytost je velmi moudrá, zkušená a zná mnoho jiných snadnějších a účinnějších způsobů, jak něco sdělit, či se projevit, nežli skrze lidskou lehce zmanipulovatelnou mysl, která je již tak velmi zmanipulovaná a naprogramovaná láskou a strachem. 

Někteří strašáci lidstva zablokovali, nebo zrušili své stránky, jelikož se jejich smrtící předpovědi nevyplnili a to byli veřejností velmi uznávány, protože prý údajně, jak sami říkali, byli v přímém kontaktu s bytostmi, kteří mají zájem lidstvo zachránit před strašnými muky.

To proč to píšu nyní trochu v sarkastickém pojetí je jen proto, aby jste si  lidé uvědomili, jak jste snadno manipulovatelný a dokážete věřit všemu nesmyslnému na místo toho, aby jste začali věřit v sebe. Vím že je to těžké, protože, systém který zde je zaveden, vás záměrně učí spoléhat se vždy na druhé a jasně a zřetelně vám vnucuje, že sami nejste nic a tak sami nic nedokážete. Opak  je však pravdou. Stále opakuji a budu opakovat s úctou k vám všem, vraťte si zpět svůj obyčejný selský rozum, který není ovlivněn těmi všemi bláboly, lží a všeobecnou manipulací a jednoduše se říďte svoji vlastní intuicí. Nechci narážet na lidi s titulem, protože se to všech netýká, ale školství zde není, abyste byly moudří, ale aby jste zapomněly a byly ovladatelný a tím sloužily systému, který pouze bere a nedává.

Znám mnoho lidí s titulem a přesto se nenechali zmást a i když mají několik vysokých škol, vše opustili a začali žít s přírodou, tedy ne se systémem.  Také znám mnoho lidí, kteří mají jednoduché upřímné myšlení bez všelijakých cizích naučených slov, matematických rovnic atd. a jsou to lidé nad míru spokojení, dobročinný, stále se snaží někomu pomáhat, stále se smějí atd. Věřte, že takovýto člověk svým vyzařováním svět zlepšuje a chrání, aniž by si to dotyčný uvědomoval. Osobně si takových lidí velmi vážím. Dokonce i takzvaní retardovaní, postižení lidé dávají tomuto světu tak mnoho čistoty a pravdy oproti všem těm vědcům, který vymysleli další vynález z ropy, nový chemický přípravek, nový škodlivý lék, nový byznys jak vydělat další miliardy, atd. Naše rodina jsme v kontaktu s mentálně postiženými lidmi, které navštěvujeme, někdy si je bereme i domů. Ono jim totiž stačí kolikrát právě jen ten kontakt zvenčí a jsou hned šťastnější.  

 

JAK DÁL?

Konec světa po fyzické stránce se neudál, a díky mnoha probuzených lidí, kteří svým pozitivním myšlením odvrátili vytvořenou myšlenkovou formu skázy od lidí, kteří svým smýšlením katastrofy vytvářeli, se nic nestalo. Tuto hrozbu (probuzení lidé) odvrátili a jím tímto za vás všechny děkuji a žehnám.

Co se však stalo je, že jsme se všichni lidé znovu narodili. Ještě lépe by se to dalo říci, že jsme se jako lidé přerodili. Starý způsob života je pryč a nastal nový způsob, způsob ve kterém jsme se znovu narodili a stali se miminky. Pro vysvětlenou, je to takto. Nový věk opravdu nastal a začíná se vyvíjet. Je dosti pravdě podobné, že v poslední době a to i zvláště po 21.12 2012 mnoho z vás zažívá jiné stavy, dalo by se i říct divné stavy. Např. je vám horko a za chvíli cítíte chlad. Také poslední dobou špatně spíte. Budíte se a k tomu to bušení srdce. Vaše paměť je jaksi zabrzděná a vůbec celé vaše myšlení je takové otupělé.Také můžete mít zvýšenou chuť něco tvořit, dělat. Máte hlad  i když jste se najedli, nebo ba naopak jíte velmi málo. Také můžete cítit brnění v těle a nebo začít vidět různé barevné i nebarevné obrazce, tvary, světla atd. mnoho z vás teď může mít pocit něco změnit ve svém životě atd. Zkuste na sobě vypozorovat i jiné neobvyklé věci a napište je pro porovnání z ostatními do komentáře dole pod článkem.

Pravda je tedy taková, že jsme se znovu narodili a proto máme výhodu zvolit si cestu jakou chceme jít. Staré již neplatí, jste znovu narození a jako miminka se teď všichni znovu vyvíjíme. TO, PROČ JE TENTO PŘEROD TAK VÝJIMEČNÝ JE V TOM, ŽE SI PAMATUJEME SVŮJ DOSAVADNÍ STARÝ ŽIVOT! PAMATUJEME SI DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI, ZÁŽITKY A PROTO MÁME ŠANCI ZAČÍT OD NOVA A VYVAROVAT SE PŘEDEŠLÝCH CHYB, NEZDARŮ A NA PROTI TOMU MŮŽEME VYUŽÍT NAŠE PŘEDEŠLÉ ÚSPĚCHY A DOBRÉ ZKUŠENOSTI. TO SE PŘI NORMÁLNÍM KLASICKÉM NAROZENÍ KAŽDÉHO ČLOVĚKA Z 99 PROCENT NEDĚJE. JENŽE U NÁS DOŠLO K PŘEROZENÍ, TEDY NE KE KLASICKÉMU NAROZENÍ A V TOM JE TEN ZÁZRAK.  

Má to však svá pravidla, nebo chcete-li jakýsi směr. Jde o rezonanci, tedy v tomto případě u přerození platí velmi silně, že stejné přitahuje stejné. Také díky předchozím zkušenostem, které si v tomto přerození pamatujeme, které nám zůstávají, neseme plnou zodpovědnost sami za sebe. Pokud budeme dělat v tomto novém životě každý z nás stejné chyby, jaké jsme dělali ve starém životě, pak každý takový člověk ponese opravdu bez milosti své následky. Teď platí velmi silně i pořekadlo, kdo jak zaseje, tak sklidí.  Vezmeme si na představu tři body do tvaru trojúhelníku. Označme si je bod jedna, bod dva a bod tři. Když tyto body propojíme, jednoduše nám vznikne trojúhelník. První vrcholný bod na špičce trojůhelníku, je bod znovuzrození, tedy přerod a týká se právě zmiňovaného dne 21.12.2012. V tento den jsme se do jednoho ( někdo dříve někdo až tento den) přerodili, neboli se z nás stali znovu kojenci. Od bodu jedna ze špičky trojůhelníku do bodu dva( pravý spodní roh trojúhelníku), je v podstatě pobyt kojence v porodnici cca jeden týden a v období cca 28 - 31.12.2012 odcházíme z porodnice do nového světa, nového domu. Od tohoto druhého spodního pravého bodu, který vede k dalšímu třetímu levému spodnímu bodu, nastává velký okamžik a to učinit si život takový, jaký chceme. Bude to trvat celý jeden rok, tedy celý rok 2013. V podstatě si každý člověk sám nastaví a vybere, vše co chce zažívat nebo jakým směrem se chce dál rozvíjet. Avšak ponaučeni z předchozího starého života, který si pamatujeme, bychom měli volit cestu přírody, nikoliv cestu vědy a starého systému. Ti kteří si zvolí cestu obyčejnosti, cestu přírody, což ve své podstatě není obyčejnost, ale požehnání, budou  z tohoto bodu pokračovat dál tak, jak si nastavili celý rok 2013 a v tomto případě třetí bod nespojí s prvním bodem na špičce, což znamená, že nevzniknetrojúhelník a tak se vymaní koloběhu starého systému nadobro. Ti kteří zvolí cestu starého světa, cestu systému, vědy, politiky, moci, bankovnictví, nespravedlnosti, okrádání, souzení, manipulace, otročení, svět reklam a lčivých médiích, atd. atd. atd., ti propojí třetí bod s prvním a tak vznikne trojúhelník. A co to znamená? Že budou muset zažívat znovu celé kolo svého minulého starého života a to v takových podmínkách a do té doby, dokud se sami dobrovolně rozhodnou tento zničující a bolestivý způsob opustit a tedy znovu se narodit. Všimněte si, že již nepoužívám slovo přerodit, ale používám slovo narodit. To znamená, že se tito lidé vracejí do koloběhu života a smrti stále ve fyzické podobě 3D systému. Jinak řečeno, tito lidské bytosti nevyužili velkého daru, velké možná mezi jedny z největších událostí a tou je přerod s plným vědomím, se zanechanou pamětí a zanechanými zkušenostmi. Možná to pro mnoho lidí nic neznamená, ale to je jen z toho důvodu, že nepochopili smysl života, tedy všeobecného bytí, smysl tohoto nového věku a proto tu jsou pro ně připraveny další možnosti ať dobré či zlé, aby to jednou pochopili a začali se přibližovat ke své pravé bytostní podstatě.

Ti lidé, kteří pochopili a nastaví si rok 2013 jako rok tvůrčí, přírodně naladěný, což je například změna stravy, procházky do přírody, vysazování stromů, zahradničení, projevování své duše tvořivostí, snažit se co nejméně jezdit autem kvůli znečišťování,  starý systém  nepodporují tím, že ho jednoduše přestávají využívat, nebo se všeobecně snaží být nezávislí a proto ruší i mobily, odcházejí z měst a jdou do vesnic, kde neplatí nájmy, služby, parkování atd. atd. atd., ti si vybrali přímou cestu a opustili trojúhelník, tedy ten trojúhelník, který známe s vrcholnou pyramidou a s okem uprostřed. Tedy tento přerod nám dává šanci vymanit se z tohoto trojúhelníku a žít dle svého v jíném rozměru, který je mnohem a mnohem jednodušší, větší, tvořivější, barevnější atd.

Znám lidi co jsou stále ve městě, ale přesto jsou naprosto jiní. Jakmile mají nějakou možnost, hned využívají alternativní způsoby všeho druhu, jen aby nepodporovali systém a tak se stali alespoň s části nezávislí a to je také velký pokrok. I když ze zkušenosti vím, že se stejně časem odstěhují do přírody mimo betony, asfalty, růšivé zvuky provozu, továren, sanitek a policie a také mimo rádiové vlny telefonů, rádiových stanic, vlny všech mnoha druhů vysílaček, televizních vysílacích stanic atd., tak jako již udělalo a dělají mnoho z nich.

Pro ty, kteří nepochopili, to co jsem zde napsal, rád v komentáři znovu a jinak vysvětlím.

Takže vážení přátele, úsměv na tváři a začněme si užívat pravé podstaty našeho bytí v tomto vesmíru, v této fyzické realitě, v tomto vašem fyzickém těle.  Vaše fyzické tělo je úžasné a bylo by dobré mu sdělit, že není na vše samo, že má velké pomocníky a tou je Duše a Duch.

Nezapomínejte na svoji duši a na svého ducha a vnímejte sami sebe jako trojjedinečnou bytost, která se učí spojit tyto tři své základní formy bytí ( fyzično, duševno a duchovno) do jednoho a tak tím získat jedno společné vědomí. To je totiž ten jediný cíl nás všech lidí. Často se mě ptají co mají za úkol v tomto životě. Odpovídám, že úkol tady nemá nikdo a jediné o co tu jde je vrátit se ke své přirozenosti, což každý člověk dělá. Rozdíl je v tom, že někomu to trvá déle a někdo pochopí dříve. Co je však na tom celé krásné je, že i když dovršíte uplného stavu pochoponí své bytosti zde ve fyzické podobě, nejedná se o konec, ale čeká vás další mnohem barevnější bytí a to nejen v tomto vesmíru ale také v mnoha jiných. Proto radím ze zkušenosti všem lidem, aby se nevázali na pozemské vynálezy, hmotné věci ale aby místo budování firmy, budouvali svůj charakter a své vlastnosti, protože to je vstupenka k moudorsti, do jiných vesmírů, vztupenka stát se takovou bytostí, které si vesmír váží, uznává a nabízí dary. 

 

 

—————

Zpět