ROVNOVÁHA !

20.11.2014 22:07
ROVNOVÁHA ! 

Jste-li v harmonické rovnováze s okolním světem, ubíhá váš život lehce a příjemně. Bez zvláštní námahy dosahujete svých cílů. Pokud se zabýváte budováním zdí přebytečných potenciálů, mění se život v boj s rovnovážnými silami. Při střetu s problémovou situací se snažte zjistit, kde přeháníte, v čem se opakujete, čemu přikládáte nadbytečný význam. Definujte svoji důležitost, ale poté ji odložte. Zdi se rozpadají, překážky samy mizí, problém se řeší sám od sebe. Nepřekonávejte překážky - snižujte důležitost.

Ve světě všechno směřuje k rovnováze. Tam, kde se objeví přebytečný energetický potenciál, vznikají rovnovážné síly, směřující k jeho odstranění. Přidáváte-li čemukoliv příliš na významu, bude výsledek zcela opačný, než jste zamýšlel. Například v případe nespokojenosti se sebou se dostáváte do konfliktu se svou duší. Rovnovážné síly vám brání v boji s vlastními nedostatky i v pokusech je skrývat. Výsledkem bude, že vylezou na povrch ještě nápadněji. V případě nespokojenosti se světem se ocitnete v konfrontaci s velkým počtem kyvadel. Rovnovážné síly se budou snažit vás obklíčit, odsunout vás někam dál. Při snižování vážnosti také nepřehánějte. Snížení vnější důležitosti nemá nic společného s pohrdáním a podceňováním. Je třeba stavět se k životu jednoduše. Žádné pohrdání, ale ani přikrašlování. Brát svět takový, jaký je. Snižování vnitřní důležitosti nemá nic společného s pokorou a sebe ponižováním. Nevyvyšovat, ani nesnižovat své přednosti a nedostatky. Dovolit si rozkoš být sám sebou.
Fotka: ROVNOVÁHA ! 

Jste-li v harmonické rovnováze s okolním světem, ubíhá váš život lehce a příjemně. Bez zvláštní námahy dosahujete svých cílů. Pokud se zabýváte budováním zdí přebytečných potenciálů, mění se život v boj s rovnovážnými silami. Při střetu s problémovou situací se snažte zjistit, kde přeháníte, v čem se opakujete, čemu přikládáte nadbytečný význam. Definujte svoji důležitost, ale poté ji odložte. Zdi se rozpadají, překážky samy mizí, problém se řeší sám od sebe. Nepřekonávejte překážky - snižujte důležitost.

Ve světě všechno směřuje k rovnováze. Tam, kde se objeví přebytečný energetický potenciál, vznikají rovnovážné síly, směřující k jeho odstranění. Přidáváte-li čemukoliv příliš na významu, bude výsledek zcela opačný, než jste zamýšlel. Například v případe nespokojenosti se sebou se dostáváte do konfliktu se svou duší. Rovnovážné síly vám brání v boji s vlastními nedostatky i v pokusech je skrývat. Výsledkem bude, že vylezou na povrch ještě nápadněji. V případě nespokojenosti se světem se ocitnete v konfrontaci s velkým počtem kyvadel. Rovnovážné síly se budou snažit vás obklíčit, odsunout vás někam dál. Při snižování vážnosti také nepřehánějte. Snížení vnější důležitosti nemá nic společného s pohrdáním a podceňováním. Je třeba stavět se k životu jednoduše. Žádné pohrdání, ale ani přikrašlování. Brát svět takový, jaký je. Snižování vnitřní důležitosti nemá nic společného s pokorou a sebe ponižováním. Nevyvyšovat, ani nesnižovat své přednosti a nedostatky. Dovolit si rozkoš být sám sebou.
 
 

 

—————

Zpět