ROZHODNUTÍ TVŮRCE !

20.11.2014 21:58
ROZHODNUTÍ TVŮRCE ! 

Po celý život vás učili - a stále pokračují v poučování - jaký máte být, jak postupovat, s čím počítat, o co usilovat. Teď se chopte zákonného práva vyhlašovat své vlastní kánony. Vy rozhodnete, co je pro vás správné a co nesprávné, jelikož vy sám formujete vrstvu svého světa. Vy máte právo označit za správné to, co ostatní pokládají za chybné, pokud to nikomu neublíží. Použijete-li výsadu vyhlásit své rozhodnutí, budete žít v souladu se svým krédem. Právo vyhlásit rozhodnutí tvůrce znamená osvobození od tísnících okolností, od všeho, co váš život ubíjí a°staví překážky na cestě k cíli. Pomůže vám získat klidnou jistotu.

Kolik je na světě lidí, tolik je názorů. Jedni tvrdí černé, druzí tvrdí bílé. Komu věřit? Jen si vzpomeňte, vždyť svět je zrcadlo. Souhlasí s každým, kdo dokáže vyslovit svůj verdikt. Ale vy přece nejste zrcadlo! Vy jste buď ten, kdo přijímá cizí rozhodnutí, nebo tvůrce, který vyhlašuje své. Proto otázka, kterou jistotu pokládat za jediné pravou, na čí stranu přejít - k černým nebo bílým - odpadá. Teď sám pro sebe můžete vyhlásit svoji jistotu. Já jsem tak rozhodl, protože já jsem tvůrce mé skutečnosti. A to bude fungovat, protože máte k dispozici prostor variant a°duální zrcadlo, tedy vše, co je třeba pro zhmotnění zamýšleného ve skutečnost. Podmínka je jen jedna. Jste přímo povinen mít tu „drzost" použít své právo. Jestliže vás napadají pochyby nebo hryže svědomí, pak tedy vaše rozhodnutí ztrácí sílu a vy se měníte ze zákonodárce v°obžalovaného. Pokud pochybujete, v každém případě budete jednat nesprávné. Nejde o to, nakolik správně přemýšlíte a postupujete, ale o to, nakolik jste přesvědčen o správnosti svého jednání. Jen nelze dopustit, aby se vůle tvůrce zvrhla v diktát rozumu. Rozhodnutí má sílu jen v tom případě, když existuje spojení duše a rozumu. Kdo neposlouchá hlas svého srdce, ten netvoří, ale vrší chyby.
Fotka: ROZHODNUTÍ TVŮRCE ! 

Po celý život vás učili - a stále pokračují v poučování - jaký máte být, jak postupovat, s čím počítat, o co usilovat. Teď se chopte zákonného práva vyhlašovat své vlastní kánony. Vy rozhodnete, co je pro vás správné a co nesprávné, jelikož vy sám formujete vrstvu svého světa. Vy máte právo označit za správné to, co ostatní pokládají za chybné, pokud to nikomu neublíží. Použijete-li výsadu vyhlásit své rozhodnutí, budete žít v souladu se svým krédem. Právo vyhlásit rozhodnutí tvůrce znamená osvobození od tísnících okolností, od všeho, co váš život ubíjí a°staví překážky na cestě k cíli. Pomůže vám získat klidnou jistotu.

Kolik je na světě lidí, tolik je názorů. Jedni tvrdí černé, druzí tvrdí bílé. Komu věřit? Jen si vzpomeňte, vždyť svět je zrcadlo. Souhlasí s každým, kdo dokáže vyslovit svůj verdikt. Ale vy přece nejste zrcadlo! Vy jste buď ten, kdo přijímá cizí rozhodnutí, nebo tvůrce, který vyhlašuje své. Proto otázka, kterou jistotu pokládat za jediné pravou, na čí stranu přejít - k černým nebo bílým - odpadá. Teď sám pro sebe můžete vyhlásit svoji jistotu. Já jsem tak rozhodl, protože já jsem tvůrce mé skutečnosti. A to bude fungovat, protože máte k dispozici prostor variant a°duální zrcadlo, tedy vše, co je třeba pro zhmotnění zamýšleného ve skutečnost. Podmínka je jen jedna. Jste přímo povinen mít tu „drzost" použít své právo. Jestliže vás napadají pochyby nebo hryže svědomí, pak tedy vaše rozhodnutí ztrácí sílu a vy se měníte ze zákonodárce v°obžalovaného. Pokud pochybujete, v každém případě budete jednat nesprávné. Nejde o to, nakolik správně přemýšlíte a postupujete, ale o to, nakolik jste přesvědčen o správnosti svého jednání. Jen nelze dopustit, aby se vůle tvůrce zvrhla v diktát rozumu. Rozhodnutí má sílu jen v tom případě, když existuje spojení duše a rozumu. Kdo neposlouchá hlas svého srdce, ten netvoří, ale vrší chyby.

 

—————

Zpět