ROZTŘIKOVÁNÍ JEDŮ NA NEBI - CHEMTRAILS

04.06.2012 19:17

ROZTŘIKOVÁNÍ JEDŮ NA NEBI - CHEMTRAILS

převzato z - www.oknodoreality.estranky.cz/clanky/roztrikovani-jedu-na-nebi---chemtrails.html

BÝLÉ ČÁRY ZA LETADLI. TO JE TÉMA, O KTERÉM SE ČASTO MLUVÍ. CHI UPOZORNIT NA JEDNU A JEDINOU PRAVDU A TO JE, ŽE NEJDE O ZABRÁNĚNÍ GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ A ANI JINÉ POVÍDAČKY VYCHÁZEJÍCÍ Z VLÁD SPOJENÝCH STÁTŮ, ALE JDE O OVLIVŇOVÁNÍ LIDÍ, O OVLIVŇOVÁNÍ JEJICH FYZICKÉHO A MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ. DÁLE JE ZDE POKUS O VYLIDNĚNÍ NEBOLI O MASOVOU VRAŽDU PĚTI A PŮL MILIARD LIDÍ. ZBYTEK JEDNÉ MILIARDY JE V PLÁNU ZANECHAT JAKO OTROKY. OSTATNÍ KECY A DOHADY JSOU JEN SAMÉ LŽI A MLŽENÍ PRAVDY.

LÁTKAMI, KTERÉ ROZTŘIKUJÍ POMOCÍ LETADEL ( LÁTKY JAKO JSOU BÁRIUM, SOLI, ALUMÍNIUM ATD.),  LZE SNADNO UDRŽET LIDI V JAKÉSI APATII, KTERÁ JIM NEDOVOLÍ SVOBODNĚ MYSLET A ROZVÍJET TAK SVOJI DUŠI. VLÁDY NÁS POTŘEBUJÍ NEMOCNÉ, ABYCHOM TAK BYLI ZÁVISLÉ NA POMOCI. TATO POMOC JE VŠAK DALŠÍM VĚZENÍM, UTRPENÍM  A LHANÍM NÁM OBYVATELŮM PLANETY ZEMĚ.

I KDYŽ ČESKÉ LETADLA PRÝ ÚDAJNĚ TYTO LÁTKY NEVYPOUŠTÍ, JSOU NA VELKÉM OMYLU A NEBO LŽOU. VŠIMNĚTE SI  ŽE SE AKTIVITA NA OBLOZE RAPIDNĚ ZVÝŠÍ, KDYŽ MÁ BUĎ JEŠTĚ TENTÝŽ DEN A NEBO ZÍTRA PRŠET. TYTO LÁTKY TVOŘÍCÍ JAKÝSI ZÁVOJ NA OBLOZE PAK DEŠTĚM SPADNOU DOLŮ NA ZEM. TO ZPŮSOBÍ, ŽE LIDÉ PIJÍ KONTAMINOVANOU VODU, PĚSTOVÁNÍ POTRAVY JE VELMI OBTÍŽNÉ A POKUD SE PODAŘÍ VYPĚSTOVAT PAK JE TOTO JÍDLO OTRÁVENÉ. TAKÉ SAMOZŘEJMĚ TYTO LÁTKY DÝCHÁME COŽ MÁ ZA PŘÍČINU BOLESTI A PÁLENÍ V KRKU, NA PLÍCÍCH, BOLENÍ HLAVY, MOTÁNÍ SE, CÍTĚNÍ SLABOSTI, NECHUŤ NĚCO DĚLAT, SKLONY K SEBEVRAŽDĚ ATD. KDO SE O TO ZAJÍMÁ NECHŤ SI ZADÁ DO VYHLEDÁVAČE SLOVO CHEMTRAIL. ZDE PŘIKLÁDÁM POUZE NĚKOLIK VIDEÍ, JELIKOŽ JE O TOM HODNĚ PSÁNO. 

DÁLE TAKÉ PŘIKLÁDÁM ZPŮSOB OBRANY PŘED TĚMITO JEDY. JEDNÁ SE VYTVOŘENÍ ( DÁ SE I KOUPIT) TYČOVÉHO PŘÍSTROJE, KTERÝ TOTO SVINSTVO DO SEBE VTAHUJE A TAK ČISTÍ OBLOHU. TAKÉ SE DAJÍ POUŽÍT TZV. ORGONITY. VÍCE INFORMACÍ MOHU ZDĚLIT PO EMAILU SVOBODNILIDE@SEZNAM.CZ

 

ZDE PŘIKLÁDÁM PŘEVZATÝ ČLÁNEK: Amy Worthington globalresearch.ca


Severní Amerika (spolu s celým světem …pozn.překl.) trpí již sedmý rok pod tlakem viditelných a nebezpečných aerosolových a elektromagnetických operací, které vede vláda Spojených Států pod rouškou státní bezpečnosti. Starostliví občané ve strachu přihlížejí, jak vojenské létadlové cisterny zbarvují oblohu toxickými chemikáliemi, které vytvářejí umělé mraky. 

Pravidelně jsme svědky podivných meteorologických úkazů, kdy silné elektromagnetické zařízení manipulují tryskové proudění a jednotlivé bouřkové fronty a tvoří tak umělé počasí a klimatické podmínky. Tajné operace (“Black operations”) začleněné do rozprašovacích misích, prokazatelně způsobují onemocnění a narušují duševní rovnováhu části populace, při testovanání biologických činitelů a psychotronických technologií. ovládajícími mysl i náladu.
zdroj

Část toho, co se děje nad našimi hlavami v atmosféře, je součástí tajného vesmírného zbrojního programu, který byl navržen pro využití na strategické, operační a taktické úrovni ve válce. Mise NASA budou brzo převedy pod vedení Pentagonu. Velitelství leteckých vesmírných sil prohlásí, že k tomu, aby mohlo kontrolovat a utvářet světové události, musí vést tvrdé, rozhodující přesné války z vesmíru. Tajemník vzdášných sil James G. Roche uvedl: “Vesmírné válečné schopnosti jsou součástí a ovliňují každou část v řetěci zabíjení.” 
 

Mlhavý obrázek o rozsahu nových smrtících technologií které se stavějí, je možné si udělat na základě legislativy představené kongresmanem z Ohia Dennisem Kucinch. Jeho neúspěšný “Space Preservation Act of 2001” tedy zákon o Zachování stavu vesmíru, zamýšlel zakázat rozmístění:*elektronických, psychotronických a informačních zbraní

*výškové zbraně s ultra nízkou frekvencí

*plazmové, elektromagnetické, sonické a ultrasonické zbraně

* lazerové zbraně

*strategické, bojové, taktické nebo mimozemské zbraně

*chemicko-biologické, zbraně ovlivňující životní prostředí nebo tektonické zbraně

*chemtrails (tato položka byla odstraněna z pozdější verze, naznačuje nátlak)

Ti, kteří nás zásobí věčnou válkou, ve své snaze setrvat na najvyšším stupni v koloběhu zabíjení, úmyslně potlačili intenzitu života dárného světla a snížili atmosférickou viditelnost částicemi a polymery, které ucpávají plíce. Tento ekologického terorizmus, podle tísíců svědectví, celkově těžce narušil zdraví lidí. … 

zdroj
 

Veřejné vědomí o tom, co nám hrozí, zůstává mlhavé, stejně jako naše nebe, neboť ti, kteří “vědí”, jsou umlčeni zákonem o utajení, k tomu Američané nemají pravoc postavit se záležitostem národní bezpečnosti. Postupné skládání stop odhalilo dopusud:


1. Alespoň část aerosolového projektu byla pojmenováná Operace Jetelový lístek (Operation Cloverleaf), pravděpodobně kvůli mnohostranosti operací, která zahrnuje: změnu počasí, vojenské komunikace, vývoj vesmírných zbraní, výzkum ozónu a globálního oteplování a k tomu biologické zbraně a testování odhalování. 

2. Vypouštění tun jemných pevných nebo kapalných částic z letadel, mění atmosféru celé planety ve vysoce nabitý plazmový vodič proudu, který je vhodný pro vojenské projekty. Dýchaný vzduch obsahuje syntetická vlákna velikosti azbestu a toxické kovy, včetně solí barya, hliník a údajně radioaktivní thorium. Látky se chovají jako elektrolyt a zvýšují vodivost armádních radarů a radiových vln. Jedy na úrovni arzenu prokazatelně oslabují lidský imunitní systém, atmosferické baryum oslabuje lidské svaly, včetně srdečních. Vdechnutý hliník cestuje přímo do mozku a lékařští odbornící potvrzují, že způsobuje v mozkové tkáni oxidační stres, který vede k neurofiblirálním zámotkům, podobných Alzheimerově chorobě. Radioaktivní thorium jak známo způsobuje leukémii a jiné druhy rakoviny. 

 zdroj

3. Pouze malé procento vojenských atmosféru měnících projektů je viditelné. Co není vidět je ale stejně nebezpečné. Ionosféra, země a její obyvatelé jsou neustále ostřelováni vysokofrekvenčními mikrovlnami, které manipulují již nabitou atmosféru k dalším změnám počasí, pro shromažďování informací a pro tektonické (způsobují zemětřesení) zbraně. Nezávislý chemtrails výzkumník, Clifford Carnicom, potvrzuje, že jsme neustále vystaveni velmi nízkým elektromagnetickým frekvencím (ELF – extremely low electromagnetic frequencies), které pulzují na násobcích 4 Hz, což jsou frekvence, které hluboce ovlivňují lidské biologické a duševní funkce. 

4. Je tu velmi dobře zdokumentovaná část v průběžných atmosférických studiích, ve kterých jsou státy a regiony potají očkovány s pomocí zvlášť navržených doručovacích systémů, které obsahují kombinaci virů, bakterií, plísní, mykoplazma, vysušené krevní buňky a exotická biologická značkovadla, aby testující pání mohli vyhodnotit lidské, živočišné a rostlinné reakce 

zdroj

5. Multi-organizační seskupení páchající tyto bio-chemické projekty proti lidstvu, zahrnuje americké ministerstvo obrany (Department of Defense, DOD) a jeho výzkumnou část DARRPA, k tomu ministerstvo energie (Department of Energy, DOE), které má ohromnou síť celostátních laboratoří a univerzit. Soukromí vojenští dodavatelé a farmaceutické společnosti jsou silně zapojeny. Dále spolupracující vlády jiných zemí a pravděpodobně i některé agentury Spojených národů, protože aerosolové projekty mají globální rozsah. 

Hnusné chemické a elektromagnetické zamoření je jen část hrůzné reality, ve které se nacházíme. Asociálové, kteří bezostyšně ničí oblohu, klima a počasí pro moc a zisk, jsou ti samí šílenci, kteří vedou omezené nukleární války od roku 1991. Radioaktivní zbraně, prohlášené za nezákonné a amorální v celém civilizovaném světě, byly použity Pentagonem v operaci Pouštní bouře, na Balkáně a v probíhajících okupačních válkách v Afgánistánu a Iráku. Pouze pár američanů chápe rozsah krveprolití, kterého se dopouštějí napříč světem. 

Podle vědecké definice jsou řizené střely, střely na ničení tanků a bomby ničící bunky používané v Iráku a Afgánistánu americkými a britskými jednotkami v takzvané válce proti terorizmu, jaderné zbraně. Odpad z radioaktivních zbraní se nerozptýlím, ale zůstává v atmosféře jako látka toxická pro organizmy, mutagenní a karcinogenní pro vše živé po dobu 4,5 miliard let. 

Obyvatelé zemí nedávno “osvobozených” Pentagonem, nyní pomalu umírají na otravu z radioaktivních a těžkých kovů. Oběti amerických zbraní použitých v Afgánistánu, v sobě mají koncentrace izotopů neochuzeného uranu v míře dosud neviděné v civilizovaném světě. Tuny ochuzeného a neochuzeného uranu zamořily jejich půdu, vzduch, jídlo a vodu, což jim zaručí bolestnou smrt. Na základě dat z britského úřadu pro atomovou energii (United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA) vypočítal jaderný vědec Lauren Moret, že odhadované množství 2 500+ tun ochuzeného uranu, použitého v Iráku mezi lety 1991 až 2003 je dostačující, aby způsobilo 25 milionů nových případů rakoviny. Je pak náhoda, že počet obyvatel v Iráku, podle CIA, je 25 milionů?
 

Čtvrt milionu amerických a britských vojáků, kteří pomohli Pentagonu doručit holokaust, rovněž čelí nevyhnutelné smrti z ozáření pomalým upálením. … Koaliční jednotky vzdechly a spolkly miliony malých, neviditelných keramických částic uranu, které vyzařují alfa, beta a gama záření, zatímco se usadily v plicích, ledvinách, krvi, lymfě a kostech. Pouhé vystavení se jediné alfa částici uranu U-238, která pronikla do těla, přesahuje podle mezinárodních standardů padesátkrát přípustnou dávku pro celé tělo pro jeden rok. Při svém procesu rozkladu, se U-238 stává stále více radioaktivní m a způsobuje rostoucí zkázu buněk a orgánů. Zamoření uranem vede k nezpůsobilosti, poruchám u mnoha orgánů, s příznaky totožnými s těmi, kterými trpí tisíce veteránů z první války v Iráku. Tělesné tekutiny otrávené uranem způsobí onemocnění u partnerů a vykonají genetickou zkázu u potomků. …

 

Navzdory falešnému ujištění, že nedojde k biologickému poškození následkem atomového válčení, Pentagon moc dobře ví o strašlivé realitě uranových zbraní, na základě jeho vlastních rozsáhlých studií trvající přes šedesát let. Dokumenty Pentagonu potvrzují, že americké válečné vedení vědomě vystavilo vlastní vojáky nebezpečným dávkám radiace. …


Aerosolové operace i omezené jaderné války Pentagonu jsou hluboce propojeny. Začátky Operace jetelový lístek sahají až k otci vodíkové bomby Edwardu Tellerovi, který byl zastáncem odpalování jaderných náloží podél obydlených pobřežních, kvůli jejich upravení pro economické využití. Před jeho smrtí v roce 2003, byl Teller emeritním ředitelem státní laboratoře Lawrence Livermora, kde se rodí plány pro jaderné, biologické a řízené energetické zbraně. V roce 1997 Teller veřejně přestavil svůj návrh, kdy letadla budou využita k rozptylování milionů tun elektricky vodivých kovových materiálů ve stratosféře, pro údajné snížení globálního oteplování. 

Krátce po Tellerově projevu, začala veřejnost pozorovat chemické čáry. V roce 2000 CBS News přiznal, že vědci “zkoušejí drastická řešení proti globálnímu oteplování, včetně manipulování s atmosférou ve velké míře..” CBS potvrdil plán nasytit vzduch miniaturními částicemi, které “odrazí dostatek slunečního záření a spustí tak globální ochlazování.” 

 

 

 

 ZDE PŘIKLÁDÁM VIDEA

https://www.youtube.com/watch?v=Fj3hAl3trr8&feature=related NATOČENÉ LETADLO PŘI ROZTŘIKOVÁNÍ JEDŮ NA LIDI.

https://www.youtube.com/watch?v=u1wwYRiIBiY&NR=1 TRYSKA ZNÍŠ STŘÍKÁ JED

https://www.youtube.com/watch?v=30g9hM0xco8 TV PRIMA

https://www.youtube.com/watch?v=zEaLZ3J3GK8&NR=1

https://www.youtube.com/watch?v=tLNo1fOKhUU PROTEST V PRAZE NA LETIŠTI

 

https://www.youtube.com/watch?v=zmGVXH__7SA O CHEMTRAILS V ČESKÉM SEMINÁŘI

—————

Zpět