Seminář Autopatie

08.09.2018 09:00

Autopatie

 

Vážená paní, vážený pane,

 

zveme vás na dvoudílný praktický seminář, jehož první část se uskuteční v září a druhá v listopadu. Na tomto semináři účastníci získají další zkušenosti při řešení případů. Pod vedením lektora jsou odebrány konkrétní případy, které se vyhodnotí a je navržen konkrétní autopatický postup. Část semináře je věnována dotazům a diskuzi. Každý z účastníků má možnost na seminář přihlásit případ ke společné analýze (je třeba učinit co nejdříve).

 

Termín: 8. 9. 2018, od 9 do 17 h

Místo konání: Gymnázium Botičská, Praha 2.

Lektor: Mgr. Jiří Čehovský, Kryštof Čehovský

 

Platbu 800 Kč je nutné uskutečnit předem na účet, a to nejpozději do 31. 8. 2018. Č. účtu: 2701365124/2010, variabilní symbol 0809.

(více o kurzu najdete na webových stránkách zde).

 

Návazný seminář se bude konat 10. 11. 2018 (více informací na webových stránkách zde).

 

Vzhledem k návaznosti praktických seminářů a případů na nich řešených doporučujeme přihlásit se na oba praktické semináře.

Přihlásit se můžete buď odpovědí na tento e-mail nebo přihláškou na webových stránkách, nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Dagmar Hegarová

 

Alternativa s.r.o.

Zbraslavské náměstí 461

156 00 Praha 5

tel.: 257 922 591

www.autopatie.cz

 

 

—————

Zpět