setkani se Zdrojem - volné energie

09.06.2012 19:33

převzato z  - novaplaneta.com/setkani-se-zdrojem

 

setkani se Zdrojem

volná energie je velmi aktuální téma. Po řadě přednášek Michala Pešty jsme připravili jeho víkendový workshop, na kterém se budeme věnovat praxi – uvítání a představení Zdroje, stavbě a puštění Božího Zdroje a tak dále.

Během víkendu otevřeme tato témata:
- setkání s pohybem -  proudy, reakce a tvary. Co má menší odpor - vlna nebo pohyb po spirále?
- přirozenost vody, jednoduchá konstrukce vodního víru
- vhodné typy vody, možnosti ovlivnění a programování vody.

vytvoříme:
konstrukce nejjednodušších strojů pro každého:
- konstrukce bezlopatkové turbíny z plastové lahve
- konstrukce homopolárního motoru (ukázka vírové podstaty magnetického pole)

 a dále se budeme věnovat:
- uvítání a představení Zdroje
- pozorování univerzální energie
- spojení se Zdrojem prostřednictvím konstelací
- nalezení osobního vztahu ke Zdroji
- stavbě a puštění Božího Zdroje (Joe cell)
- vlastní stavbě + zhmotněné informace (kresby a nákresy na vnější plášť)
- třem fázem zralosti
- a spuštění

Kde: Studio Nová Planeta, Štětkova ulice, modrá vrata vedle čísla popisného 20, Praha Vyšehrad
Kdy: 9. a 10. června, 21. a 22. července a 25. a 26. srpna 2012 10:00 – 18:00 h, 9:00 – 17:00 h
Příspěvek: 3 300,- Kč / maximální počet účastníků 10
Přihlásit

Účastníci budou mít možnost koupit koupit si materiál přímo na místě.

MICHAL PEŠTA

Po dokončení bakalářského oboru na filosofické fakultě v Plzni vystudoval obor technická ekologie na fakultě elektrotechnické. Pět let působí v Plzeňském Prazdroji – nejdříve na pozici vedoucího energetiky a posléze na pozici specialisty energetiky pro celý Plzeňský Prazdroj. Ve volném čase se poslední tři roky zabývá problematikou volné energie. Inspirovalo ho dílo Wilhelma Reicha, Victora Schaubergra, Josepha Hasslbergera, Alexe Schiffera, Ladislava Kopeckého, příroda (voda a stromy) a také poznatky kvantové fyziky. Prováděl experimenty s Joe cell, rotačním ohřívačem, magnetickým motorem a atmosférickou elektřinou. V souvislosti s jeho názory na volnou energii se plně věnuje také osobnímu rozvoji (autopatie, Reiki, učení Já Jsem, Shamballa, Voice dialog, stav Théta atp.).
„Uvědomil jsem si, že mohu a chci dát za pravdu Wilhelmu Reichovi, který řekl: existuje jen jedno vědění.“ A já dodávám: existuje jen jedna energie.

—————

Zpět