Silviya Valkova: Mimozemská invaze již probíhá

14.06.2018 08:56

Silviya Valkova: Mimozemská invaze již probíhá

 

Silviya Valkova: Mimozemská invaze již probíhá
 
 
 

Ahoj všichni.

Zase jednou vás zdravím. Dlouho jsem nic nepsala, protože jsem si před několika lety v jednom okamžiku svého duchovního vývoje uvědomila, že důležité není o životě jenom číst nebo psát. Důležité je život žít. Skutečným smyslem života je život sám.

A tak jsem vás nechtěla poutat svými články ještě víc k počítačové obrazovce, když na nás venku čeká velký širý svět. Nicméně letos v zimě mě začala doprovázet další skupina duchovních průvodců a podněcovat k tomu, abych se více otevřela a začala sdělovat informace o historii galaxie, tedy alespoň té, na kterou si má duše pamatuje.

Ale abych začala s tím, o čem bude tento článek. Mimozemská invaze již probíhá vážení přátelé a my jsme její součástí. Abyste si to uvědomili, musíte se začít dívat na svět pětidimenzionálně. Neboť vesmír není složen pouze z 3D prostoru, nýbrž existuje též v čase a mění se s množstvím energie, jenž do něj proudí z jiných jemu blízkých vesmírů, pro něž se v nynějších letech začal užívat termín dimenze. A tak máme 5 rozměrů.

 

V rámci toho si musíme uvědomit, že mimozemské civilizace, které s námi komunikují, mají svou vlastní historii. A že na Plejádách, Orionu, Síriu atd. se během miliard let jejich existence vyvinulo a vystřídalo mnoho mimozemských ras. A protože telepatická komunikace není závislá na čase a prostoru, nýbrž na energetických duchovních klíčích, které daná osoba v sobě obsahuje, můžete komunikovat prakticky s každou rasou, se kterou se vaše duše ve své historii setkala.

 

A tak vás jistě napadá, moji drazí, že všichni ti kontaktéři, channelové, komunikátoři apod. jsou nějakým způsobem duchovně spříznění s entitou, která je kontaktuje. Musí být, protože by jinak neexistovat energetický most, který komunikaci umožňuje. Nu a teď si uvědomme množství takových lidí, kteří publikují, zakládají weby na internetu, i množství těch, o kterých nevíme.

Ve skutečnosti je Země již více než 100 let přímo okupována dušemi z jiných koutů galaxie. Aby se sem duše dostaly a pomohli v transformaci Země, někteří z nich musí opustit svá původní fyzická těla. Duše z civilizací, kde už mají pouze duchovní nebo plazmatická těla však toto dělat ani nemusí, ale musí udělat třeba něco jiného. Má duše se třeba musela vrátit zpátky v čase a nechat polovinu své energie v galaktickém jádru, když se měla narodit před rokem 2012. Protože zde byly velice nízké vibrace, do jednoho těla by se tehdy nevešla. Proto já jako člověk jsem musela strávit první čtvrtinu života prudkým zvyšováním svých vibrací i za cenu fyzické bolesti. Což se mi pak v r. 2013 velice hodilo, protože jsem měla připravenou fyzickou matrici na to, abych přijala zbytek svého já.

Toto nebo něco podobného zažije během svého života mnoho mých vrstevníků. Všechny indigové děti, kterých se v konečném důsledku narodilo mnohem víc, než 144 000 jsou dušemi z jiných hvězdných systémů. Začali se rodit již v 60. letech a mnoho z nás je doprovázeno ještě generací tzv. duhových lidí. Jsou to lidé, kteří nevzdorují tak extrémně současné civilizaci, slouží však jako most mezi různými druhy indigových lidí i mezi nimi a dušemi, které jsou dlouho žijící na Zemi.

 

Nu a pak tu máme ještě generace mladších jedinců, křišťálových a diamantových dětí, které konzumní společnost nazvala generací Z. Nu a tato civilizace si s nimi absolutně neví rady. Jsou pro ní nezařaditelní. Proč? Jedná se o duše z jiných světů s jinými znalostmi a potřebami. Navíc se tito jedinci už rodí vyzbrojeni znalostmi, které jim umožňují doslova ignorovat myšlenkové a sociální systémy víry v to, co presentuje lidská realita tohoto světa. Nepodléhají strachu v takové míře jako jejich předchůdci a lze je tudíž mnohem hůř zotročit jakýmkoli způsobem.

 

A tím se tento svět mění.

Hlavy rodin, které se po mnoho a mnoho století považují za vládci Země, podcenili ve své krátkozrakosti duchovní zákony stvoření. Některým z nich došlo, že se naše civilizace dostala do bodu, kdy bude a je kontaktována civilizacemi z jiných světů. Proto se začali vyzbrojovat atomovými i horšími zbraněmi a velká filmová studia byla instruována, aby ze sebe chrlila nespočet filmů o zlých a dobyvačných mimozemšťanech, kteří nás jednoho dne napadnou. Má to vyvolat vlnu strachu, která přesvědčí obyvatelstvo o tom, že kdokoli odjinud je nutně zlý.

Ovšem tito jedinci si neuvědomili, že většina skutečně rozvinutých civilizací si je plně vědomá duchovních a duševních zákonitostí, které utvářejí tento vesmír. Mnoho z nich včetně civilizace mé duše pokládají za první kontakt vyslání letky duší, které na sebe vezmou tělo jedinců z daného světa. Zkusí žít jejich způsobem a teprve po této zkušenosti se zjistí, zda je daná civilizace připravena na přímý fyzický kontakt nebo nikoli.

Já jsem zde byla vyslána také z podobných důvodů. K mé civilizaci přišla zpráva o porušování duchovních zákonů na této planetě, což v určité chvíli začalo být pro vesmír i okolní civilizace krajně nebezpečné. Přišla jsem s instrukcemi nasbírat co nejvíce informací z tohoto světa, pokud možno zjistit v čem je problém a navrhnout možná řešení. Vše se odehrává samozřejmě na duchovní, mentální a citové rovině. Už předtím, než jsem se narodila, jsem dostala mnoho instrukcí od ras, které trvale pozorují Zemi, další mě vzdělávaly a poskytli mi možnost se zde narodit a poslat sem i další jedince z mnou duchovně stvořených ras.

A takových jedinců jako jsem já, je mnoho a jejich příběhy jsou často kuriózní, pro někoho přímo bizarní. Rodíme se v lidských tělech, prožíváme jejich bolesti, strachy, často i rodovou karmu, se kterou se snažíme co nejlépe vypořádat. Máme však jiný pohled na svět a ten jiný pohled nám umožňuje změnu lidského chování, nejprve u sebe sama a později i u svých blízkých. Příběh každého z nás je jiný. Je však pro nás často nesmírně těžké žít způsobem, který je sice běžný pro pozemského člověka, ale nám je naprosto cizí, ba často přímo odporuje duchovním a sociální zákonům naší vlastní rasy.

Odhaduji, že v současné době je takových lidí, jako jsem já na této planetě již více než půl miliardy. Pokud si kdokoli z jakékoli vlády stále ještě myslí, že existuje cesta zpět do středověku, pak je dalece pomýlen. Já třeba nejsem tak aktivní na přímé fyzické rovině jako jiní. Ale můj duchovní vývoj mi umožnil vzpomenout si na to, kdo jsem a jaké jsou mé duševní možnosti. Nejdříve jsem se však musela vypořádat s apokalyptickými energiemi rodinné karmy a nebyl čas v podstatě na nic jiného kromě studia. Teprve nyní začínám plánovat semináře a zabývám se myšlenkou založení malé permakulturní farmy. Což však přímo odporuje energiím tohoto systému, který se mě snaží všemi možnými způsoby zastavit. A to jak legislativou, nedostatkem peněz, tak i ponoukáním mé rodiny. Ale u lidí, kteří jsou vám blízcí, platí jedna věc. Oni vás milují, tak jako vy milujete je. A ta láska má nakonec rozhodující slovo.

 

Takže moji drazí, pokud čtete tento článek, tak jste téměř se stoprocentní pravděpodobností avatárem mimozemské duše. Těch duší je samozřejmě celá řada od elohimských a andělských duší, po duše indiánských nebo naopak elektronických civilizací. Nezoufejte, nejste sami. Jedním ze způsobů, kterým systém ovládá lidi tohoto světa je, přesvědčit jedince o tom, že je každý z nich sám, bezmocný a bezvýznamný. Což je naprostá lež.

 

Nikdo není nikdy doopravdy sám. A nikdo není doopravdy bezmocný. Spíše naopak, jsme mocným světlem obsaženým v energetickém systému lidského těla. Protože jsme nově příchozí, může se stát, že se naše duchovní energie liší od energií tohoto těla, což v některých případech způsobí vznik alergie nebo lehkého onemocnění. A protože pocházíme z koutů, kde existuje naprosto odlišná společnost, jsou někteří lépe a někteří hůře zařaditelní do této konzumní společnosti. Jsme však vyzbrojeni duchovními schopnostmi a znalostmi, které nám pomůžou. A pokud ne, pak je tu na pomoc někdo další, třebaže z jiného kouta galaxie, ale s podobnými lidskými problémy a starostmi.

Mimozemská invaze už probíhá, protože my jsme tou invazí. Učíme se od pozemských duší o přírodě, o minulosti, o planetě. A my svou energií těm duším umožňujeme, aby se transformovali. Ukazujeme jim, že svět může fungovat i jinak.

Jsme tou změnou, kterou jsme očekávali.Autorka článku: Ing. Silviya D. Valkova, PhD.
www.andelebezhranic.estranky.cz

 

—————

Zpět