STOP halal !!! V řetězcích Billa začali s prodejem masa pro muslimy.

01.09.2014 18:55

STOP halal !!!

V  řetězcích Billa začali s prodejem masa pro muslimy. Je označováno etiketou halal. Drůbež je popravena krutým islámským způsobem "halal" (zabití bez omráčení, zvíře je podříznuto a dlouze umírá, dokud nevykrvácí ) !!!! 

Tuto zrůdnoust podporuje náš stát, který muslimům v naší české zemi, uděluje vyjímku ze zákona č. 246/1992 Sb., zákon české národní rady na ochranu zvířat proti týrání, kde je určeno, že zvíře na jatkách musí být před porážkou omráčeno, aby se minimalizovalo utrpení!!!!  Dalším „vlastizrádcem“ je firma DZ Klatovy, která začala pro toto kruté středověké islámské etnikum, na naší české půdě , porážku na způsob "halal" praktikovat!!!!

Bojkotujte, napište jim svůj nesouhlas na fcb stránkách 

 https://www.facebook.com/czbilla?fref=ts  

a   https://www.facebook.com/dzklatovy  

Je nemorální a nepřípustné, abychom v naší kultuře v naší zemi podporovali taková zvěrstva takovou kulturu, kde ženy nemají práva, kde podporují terorismus, pedofilii a kde krutě zabíjejí zvířata !!!
Prosím, nepodporujte takové utrpení, nekupujte takto označené maso a nenakupujte u uvedených firem. Šiřte mezi lidi tuto informaci…

 

 

Podpis Petice zde

Úvod do problematiky HALAL vraždění.

Špatně zabijete kapra na Vánoce nebo prase na zabíjačce? Můžete být odsouzen, protože jste Čech.

Co je HALAL a HARAM

Muslimové rozlišují dle Koránu věci na dvě skupiny

  1. HALAL – je povolené
  2. HARAM – je zakázané

Za HALAL se považuje maso ze zvířete, které je dle Koránu povolené ke konzumaci a které bylo zabito (zavražděno) HALAL způsobem, tzn. podřezáním bez omráčení a zanecháním postupně vykrvácet. Zákon platný v ČR Proti týrání zvířat výslovně přikazuje, aby zvíře bylo před usmrcením omráčeno. Zároveň však tento zákon umožňuje výjimku pro náboženské společnosti, pokud vyžadují dle svých přikázání jiný způsob zabití. Muslimové v tomto případě žádají o HALAL vraždění a výjimku běžně získávají. Já jsem ale přesvědčen, že muslimové při žádosti o výjimku lžou, jak dokazuji v následujícím.

Kniha s názvem Povolené a zakázané v islámu (Al-Halál wal Harám fil Islám) od Júsuf al – Quradáwí uvádí na str. 45 „…importovaná masa, jako třeba konzervované kuřecí a hovězí maso, pocházející od lidí Knihy (židé, křesťané), jsou pro nás (muslimy)  povolená, ačkoli zvířata mohla být zabita elektrickým šokem a podobně .Pokud to považují za povolené ve svém náboženství (křes´tané, židé) , je to povolené i pro nás (muslimy)… Zvířata omámená elektrickým proudem a poté podříznutá jsou pro muslimy povolená…“ Pro muslimy však není povoleno jíst zvíře usmrcené elektrickým šokem, neboť je považováno za zdechlinu (haram)
Uveďme ještě jeden citát, ze kterého budeme nadále též vycházet.
Korán 5:5 „Dnes máte povoleno vše, co je dobré a čisté. Jsou vám povolena i jídla lidí Knihy (židé a křestané) a vaše jídla jsou povolena jim…“ Soudce Ibn Al Arábí  vysvětluje verš 5:5 „jídla lidí Knihy (židé a křesťané) jsou vám (muslimům) povolena“ takto „sněz to…..ačkoliv nebyl zachován náš způsob porážky….Alláh nám povolil jejich (židů a křestanů) potravu bez jakýchkoliv omezení“.

Co může muslim, nemůže Čech.

Kam až sahá náboženská svoboda a kde již začíná ochrana (a to bez náboženských/islámských vyjímek) zvířat proti týrání ve světě či v ČR? Dnes přesvědčivě  vítězí absolutní náboženská svoboda (v tomto případě islamizace) a ke zvířatům je přistupováno jako k čemusi méněcennému. Je to správný postoj? Je to správný postoj v ČR, která o sobě tvrdí, že je již demokratickou zemí? Je to správný postup i v Evropě, která o sobě tvrdí, že je demokratická?

Způsob usmrcení zvířete definuje v ČR zákon. Stěžejním je zák. č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat před týráním a poté vyhl. č. 382/2004 Sb. O ochraně hospodářský zvířat při porážení, utracování a jiném usmrcování. Zák. 246/1992 Sb. Proti týrání, § 5, odst. 3, praví : „Porážení hospodářských zvířat vykrvením může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování“. Ve stejném zákoně v § 4, písm. j)  se tvrdí „vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy“ se považuje za týrání zvířat.

Ve mnou zmiňované vyhlášce (Usmrcování zvířat) se hovoří dlouze v § 7 o omračování (ve Vyhlášce rozepsáno na téměř dvě A4). Na celé A4 je v příloze rozepsáno, jak se zabíjí prase, kráva, králík, ryby atd.

Vše je opravdu podrobné a zdálo by se, že zvířata jsou v ČR skutečně perfektně chráněna před týráním i v době těsně před jejich usmrcením. Navíc nás čas od času masírují média (časopisy, deníky i TV a servery), že se špatně zabíjejí před Vánoci kapři, na Moravě špatně zabíjejí prasata na domácích zabíjačkách a jak se stát rozhodl, že za toto týrání bude odebírat Živnostenské listy (těch co usmrcují) či lidi přímo odsuzovat v trestním řízení. Budou zakázány Vánoce (omezeny tzv. náboženské svátky/svobody Čechů. Samozřejmě především nevěřích.) , pro které se zabíjejí kapři? Budou zakázány snad domácí zabíjačky, tradice to v Českých zemích již déle než od Karla IV? Vše má v rukou Ministerstvo zemědělství (dále ministerstvo) ČR, které nad zákonem a vyhláškou bdí a také naši zákonodárci.

Ale ministerstvo (MZe ČR) nejen trestá za týrání zvířat, ministerstvo povoluje i vyjímky ze Zákona proti týrání, na základě kterých lze zvířata týrat (Zákon pri týrání, §5 , odst.4)!! Na základě této vyjímky zažádala Muslimská obec v Praze dne 22.2.2010 (sledujte datumy podání a schválení!!!) o vyjímku ze Zákona o týrání zvířat, protože chtěli tzv. HALAL maso (popisováno dále). Vyjímka byla schválena 25.2.2010 (porovnejte datum podání a schválení!!!). Vše pod Čj 6930/2010-17210. Podepsáno ing. Jiří Machek, ředitel odboru živočišných komodit. O všem si můžete přečíst na www.halal-maso.cz. Telefon na HALAL porážku je 774 611 695. Mail je poté info@halal-maso.cz. Vše provádí jistý Khamit Nurgalliev. Co by Khamit  řekl na námitky těch, kterým se HALAL nelíbí a považují tento způsob „usmrcení“ za středověké týrání?

CO JE HALAL MASO a CO JE HALAL PORÁŽKA ZVÍŘETE??!!

Podstatou HALAL, které je jediným správným způsobem přípravy masa pro muslima vyznávajícího islám a myšlenkám islámu se „podřizujícíího“ je porážka zvířete za plného vědomí, aby postupně při plném vědomí zvíře bolestivě a stresově vykrvácelo. Popravčí zavádějí efektivní metody usmrcení/týrání zvířete. Např. pověsí zvíře za nohy hlavou dolů, těžké zvíře si přitom vykloubí nohy atd.  a tepny na hrdle mu poté muslimové proříznou. Přitom třeba dva lidé na zvířeti klečí a třetí mu šlape na krk, aby zvíře udrželi a mohlo být podříznuto. Vše vykonávají pravověrní muslimové, protože správné HALAL musí připravit jen a jedině pravověrný muslim praktikující islám.

Některé evropské země tento způsob HALAL  usmrcování zvířat přímo zakazují. V Anglii byl zákaz vydán v roce 2003. Opakem budiž Francie. No, uvidíme, jak se k tomu budou stavět v budoucnu. Brigitte Bardot proti HALAL protestovala a byla označena za „rasistku a xenofobku, neonacistku“. Ve Švédsku je HALAL zakázáno již od roku 1930. Což teprve Švýcarsko, kde takový zákaz platí již od roku 1893 a až do roku 1978 byl zakázán i import takovýchto produktů. V roce 2003 dokonce podepsalo 117 000 občanů Švýcarska petici za obnovení zákazu dovozu masa z rituálně (HALAL) zabitých zvířat. Americké sdružení pro veterinární medicínu učinilo  poté závěr, že vykrvácení (HALAL) lze jako usmrcení zvířete doporučit pouze za předpokladu  předchozího omráčení nebo znecitlivění elektrickým šokem! Ale bez vyjímek!

ZÁVĚR a PODSTATNÁ OTÁZKA PRO LEGISLATIVU V ČR.

Kam až sahá náboženská svoboda a kde již začíná ochrana zvířat proti týrání ve světě či v ČR? Dnes přesvědčivě  vítězí absolutní náboženská svoboda a ke zvířatům je přistupováno jako k čemusi méněcennému. Je to správný postoj? Je to správný postoj v ČR, která o sobě tvrdí, že je již demokratická? Je to správný postup i v Evropě, která o sobě tvrdí, že je demokratická?

Ing. Bojujeme proti Islamizaci

Předseda AntiMešita,o.s. a AntiMešita-Envi,o.s.

www.antimesita.eu

—————

Zpět