Střípky ze semináře Jinové EGO

03.11.2014 22:35
Střípky ze semináře Jinové EGO      
 
Milí přátelé,
jak víte,  před pár dny, 23.10. - 26.10., proběhl v Praze (na novém místě pro semináře, v penzionu Paťanka) seminář na téma Jinové Ego. Na semináři se řešily otázky disharmonické, oslabené jinové složky ega a příčiny, zdrojové energie těchto disharmonií či oslabení se očišťovaly. Během semináře byla také přijata sdělení / poselství duchovních bytostí k problematice jinu ega.

Zajímavá poselství od duchovních bytostí některých čaker přijala účastnice semináře, naše kamarádka, M.H.:

7 čakra – k tématu JIN 
Křehké ale pevné, jemné ale houževnaté, bezbranné ale odvážné, malé ale mocné, poslušné ale průrazné, něžné ale silné, otevřené všemu a živé, jak voda co přeteče události a zhladí povrchy pod ní, jak oheň jež sežehne bolesti ale nechá prostor novému, jako země, která každý rok nanovo vyrazí s nekonečnou silou regenerace, jako vzduch, který se nakonec vždy vyčistí, tak dítě se svou duší lehce překoná všechny překážky, protože touží po lásce, a ta ho provede veškerým protivenstvím, neboť ono cítí přítomnost andělů a něco v něm ví, že ono samo je anděl.

8 čakra – k tématu OBĚŤ 
Tolik bolesti, tolik ublížení, tolik lítosti, tolik strachu, tolik tmy, to je oběť. Každý nádech, snaha a touha je potlačena, každá snaha marná. Rezignace a odpojení to jsou lekce oběti, které musí každá duše projít. Odvahu, přebrodíš se a bahno oschne a umyješ jej láskou a porozuměním. Bažiny zoufalství tě učí chápat druhou stranu a činí tě citlivější, vřelejší, tolerantnější, moudřejší a láskyplnou, budí soucit a sounáležitost. Každá snaha je činem lásky a je jen otázkou času než přinese drahokam, který odhalí cenu nenahraditelné zkušenosti. Toto je bohatství, to jsou perly náhrdelníku tvořícího lidství. S každým korálkem, s každou perlou se přibližuješ ke světlu a pochopení.
 
11. Čakra - k tématu AGRESOR
Tvrdý úder kamennou pěstí, rána z pomsty, hrubost, krutost, zloba, msta, nevraživost, násilí, týrání i zlo.. to vše je tvojí součástí. Tak jako nejdřív musíš pozorovat divokého koně a pochopit jeho chování, abys ho mohl zkrotit, tak potřebuješ projít a pochopit  různá divoká jednání, abys věděl jak nad nimi vládnout, jak je zkrotit.  Všechny tyto síly, nespoutanost, temné vášně a jejich projevy jsou v tobě stále, ale stává se z nich ušlechtilý kůň, který je krásný, divoký a čistokrevný, má vysoké kvality, neboť krev je stále stejná. Je to za tebou, přijmi tato zkrocení a važ si projití té cesty. Je to velká milost a osvobození. Je to dar.

Na závěr, poslední den semináře, v neděli dopoledne, pak M.H. přijala shrnující poselství  od duchovních bytostí čaker k proběhlému semináři, k energiím jinového ega. 

12. čakra
Otevřený květ a vůně, rosa z křídel andělů, Boží světlo a jas pochopení prostupují hranici světů. Dovolte, aby se dělo a my dovolíme, aby se dělo, v lásce opoře, v náručí….

4. čakra
Dary srdce leží na polštáři, v měkkých poduškách , jsou Tvoje, jsou Vaše, jsou Nás. Těš se pohledem, těš se dotykem, připomeň si ty zázraky a důvod proč stojí za to žít……

zdroj : https://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1378:semina&catid=41:dali-seminae&Itemid=69

—————

Zpět